Arhiva za 28. Decembra 2022.

Emir Tabaković, sportski novinar – Nihad Krupić, pisac i publicist – Zijad Bećirević, pisac i publicist

JAVNO SAOPŠTENJE AUTORA MONOGRAFIJE 55 FK BORAC BOSANSKA DUBICA

I pored svih apela i upozorenja Radnom Odboru Monografija 55 FK Borac Bosanska Dubica da ne dopuštamo publikovanje našeg orginalnog teksta, ipak je to učinjeno. Monografija je odštampana i prodaje se. Da se lopovluk prikrije i opravda umjesto Kluba Dubičana Chicago, koji je glavni sponzor i pravni zastupnik Monografije, Izdavač Monografije je MDD Merhamet Bosanska Dubica. U nastojanju da izbjegnemo tužbu protiv Kluba Dubičana i Merhameta radi zaštite svojih autorskih prava, mi autori smo se obratili Merhametu.

MDD MERHAMET 
BOSANSKA DUBICA
Dana, 11.12.2022

Predmet: Uklanjanje posljedica neovlaštenog publikovanja ukradenog i plagiranog teksta Monografija 55 FK Borac.-

Uredni ljudi kojima je važan redosljed stvari u životu se povode i pravom, i etikom, i moralom, i ponosom i dostojanstvom, a pogotovo poštenjem i čašću. Oni na drugoj strani ovaj red ne priznaju, skrnave ga i izokreću. Oni su uglavnom manipulanti, prevaranti i lopovi. Oni otimaju i kradu, oni su kradljivci, hajduci. Pisati ozbiljnu knjigu, literalni, naučni, historijski dokument, …ne može bilo tko. Ili može ako se zanemare sve gore nabrojane osobine kod poštenog i urednog čovjeka. Pisati knjigu za pouku i poruku generacijama koje dolaze ne može lopov, prevarant, ali može oteti ili ukrasti nečiji tekst, plagirati ga i prikazati kao svoj. To urednom čovjeku izazove gađenje i muku. Takvo gađenje izazavao je nama autorima Monografije FK Borac Odbor monografije, a vi koji ste prihvatili da budete izdavač nevjericu, čuđenje i zaprepaštenje, jer ste dali podršku lopovluku, umjesto da mu se suprostavite. Pa vi ste Merhamet, organizacija koja se mjeri moralnim i etičkim, i pogotovu vjerskim načelima. Kako ste mogli prekršiti vašu stoljetnu misiju?!

Monografija 55 FK Borac Bosanska Dubica je djelo autora Emira Tabakovića, Nihada Krupića i Zijada Bećirevića. Tekstove sažete u 36 poglavlja, po sadržaju koji je je bio dogovoren i prihvaćen, pisali svojom rukom i glavom, komunicirali sa igračima i sugrađanima, pa tehnički uređivali tekstove sa fotografijama više od 8 mjeseci. Volonterski, bez ikakve nadoknade. Za svoj klub, grad i širom svijeta rasute bosanskodubičane. Uradili svoj posao do savršenstva, ljudski, profesionalno, akademski, hronološki obradili pola stoljeća historije našeg Borca, sa ljubavlju, entuzijazmom,  optimizmom i spisateljskim umijećem. Svoj ugled, renome i povjerenje stavili u funkciju izrade ove važne knjige.

E, onda taj dragulj od Monografije dolazi do ruku Odbora na čelu sa Asimom Kulenovićem, koji ga skrnavi, prepravlja i vraća tu njihovu iskasapljenu verziju nazad nama autorima da je prihvatimo i stavimo svoje ime ispod tekstova sadržanih na 535 stranica i 435 fotosa. Kao da smo mi neki loši đaci, a oni učitelji. Sa tim da nismo više AUTORI već Tekstopisci, a kako se ispostavilo po izlasku knjige iz štampe- ni Tekstopisci već nekakvi “Urednici”.  Mi smo počeli raditi avgusta 2020., a završili aprila 2021.g. Svaki tekst Monografije je kod nas memorisan pod datumom kad je urađen. To je dokaz našeg izvornog autorstva, koji niko ne može negirati. A sve što smo mi svojski uredili, oni su uneredili. Ova hajdučija se ovako može objasniti. Autori javno u dva saopštenja (objavljena na FB stranici Monografija i pojedinim portalima) obznanjuju da povlače svoj tekst, koji su međusobnim ugovorom o autorskim  pravima i pravno zaštitili. Takođe, po saznanju da je MDD Merhamet – Bos.Dubica prihvatio ulogu Izdavača, da ne bi uznemiravali javnost, u privatnoj poruci Jasminu Spahiću –  predsjedniku Merhameta poručuju da ne prihvati ulogu izdavača, zbog kažnjivog djela kršenja autorskih prava. Ali knjiga se štampa, stavljaju se imena dva autora ali sa titulom “Urednici” Emirom Tabakovićem i Zijadom Bećirevićem, a izostavlja se ime trećeg autora Nihada Krupića i pridodaje ime Seada Lađarevića, koji je autorima u toku njihova rada  poslao samo jedan prilog oskudnog literalnog sadržaja, koji su autori uredili i doveli do forme da zadovolji nivo i reputaciju ostalog teksta. 
Veoma je važan i aspekt konačnog izgleda Monografije. I tu smo mi autori posvetili mnogo pažnje. Originalni tekstovi i fotosi su poredani tako da zadovolje A3 format, koji je dogovoren i najbolji je i najčešći za ovu vrstu  publikacije. Međutim, Odbor i Izdavač štampaju knjigu u A5 formatu, tako da prelom tekstova i fotografija ne zadovoljava profesionalne standarde i izgleda amaterski. 

Izdavač Monografije MDD Merhamet Bosanska Dubica nije zadovoljio pravnu normu da od autora Emira Tabakovića, Nihada Krupića i Zijada Bećirevića dobije pismeno odobrenje za izdavanje knjige, nego je praktično mimo svih pravnih i etičkih normi zatražio od Nacionalne i Univerzitetske biblioteke BiH Sarajevo da uvrsti u katalog ovu knjigu, oslobodi je poreza i upiše kataloški broj. Sa ovim je izdavač prekršio zakon i sve postulate u zakonskom slijedu izdavanja jedne publikacije. Knjiga je odštampana i prodaje se sa tekstovima autora i onim što je Odbor izbrisao, i proširio sa biografijama članova Odbora. Da li poznajete ijednu publikaciju koju je neki odbor tehnički pripremio i da su unutar biografije tih članova odbora!?

U cilju postizanja nekog kompromisa sa minimumom satisfakcije za nas  autore, potrebno je da odmah, bez odlaganja, izvršite sljedeće ispravke:

  1. Netačan je navod na prvoj stranici, na koricama  Monografije, da je nosilac projekta Odbor Monografije. Udruženje Dubičana Chicaga je sponzor Monografije i pravni zastupnik projekta, što se vidi iz čl. 20
    Pravilnika o radu na projektu Monografija FK Borac 55 (strana 419) i teksta Sponzori i donatori Monografije (str.421). Nije istina, već laž i obmana, navod da su najveći dio posla u izradi tekstova i sklapanju prikupljene građe odradili članovi uređivačkog savjeta. Svih 30 od 31 poglavlja, koliko sadrži štampani tekst Monografije, uradili smo mi autori, osim poglavlja Dubičke mahale- Mjesto sporta i sevdalinke na str. 305, koje je uradio Sead Lađarević, a mi autori dopunili i korigovali. Zato obrisati rečenicu: “ Najveći dio posla u izradi tekstova  i sklapanju  prikupljene građe su odradili članovi uređivačkog odbora.”
  2. Na koricama Monografije piše da su “Urednici” Emir Tabaković, Zijad Bećirević i Sead Lađarević, što nije tačno. Emir Tabaković, Nihad Krupić ( čije je ime izbačeno) i Zijad Bećirević su autori Monografije, što se vidi iz Pravilnika radne grupe Monografija, član 18. koji glasi:
    “Rad na izradi Monografije povjerava se : Emiru Tabakoviću, sportskom novinaru i reporteru, Nihadu Krupiću, piscu i publicisti, Zijadu Bećireviću, publicisti, sa saradnicima po njihovom izboru (u daljem tekstu: autori Monografije). Autori Monografije rade volonterski”. 
  3. Pravilnik o radu na projektu Monografija usvojen je 30.8.2020 g. i nije mijenjan do 12.4.2022, kada smo mi autori završen i tehnički uređen tekst predali Odboru na recenziju i štampanje. Nakon toga, bez znanja nas autora, a u namjeri da prisvoje tekst, da ga ukradu od autora, neki iz odbora su retroaktivno falsifikovali Pravilnik pod datumom Novembar 2021. , izmjenili gore naveden čl. 18, nas autore preimenovali u aktiviste – tekstopisce i dodali čl. 22. kojim je Odbor ovlastio sam sebe da odlučuje o svim pitanjima realizacije projekta. Od vas Izdavača zahtjevamo da izvršite ispravku i riječ “Urednici” zamjenite sa riječ “Autori”, iza imena Emir Tabaković unesete ime Nihad Krupić, a ime Sead Lađarević uklonite. Doprinos Seada Lađarevića na projektu Monografija je dovoljno istaknut na više mjesta u Monografiji  (str. 367, 410,420…) i ako mu je to bilo malo moglo se reći i više. Ali da izmakne stolicu autoru Nihadu Krupiću, koji je 8 mjeseci radio na projektu i sjedne na njegovo mjesto je nezamislivo i neoprostivo. 
  4. Šteta nanesena kvalitetu Monografije zbog prepravki i brisanja važnih događaja, koje je vršio Odbor da falsifikuje historiju i sakrije istinu, je velika i nenadoknadiva i može se nadomjestiti samo dopunjenim ili novim izdanjem, ako nekad do njega dođe. I ne samo to. Članovi Odbora su iskoristili Monografiju za sopstvenu afirmaciju, pa kad se čitaju biografije koje su sami o sebi dopisali stiče se dojam da su oni pisali Monografiju a ne neko drugi i da su Oni važniji od bilo kog Borčevog igrača ili sportskog radnika. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. 
  5. MDD Merhamet Bosanska Dubica je znao ili mogao znati da je tekst Monografija od nas otet i ukraden, plagiran, što je kažnjivo po čl.125 tač. b Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima u BiH- 5.000 do 50.000 KM za pravno, a 5.000 do 20.000 za odgovorno lice (Službeni glasnik BiH 7/02). Ali novčane sankcije su manje važne. 

Neshvatljivo je da je MDD Merhamet sa moralnom karizmom i reputacijom koju ima, bez odobrenja nas autora, prihvatio da bude izdavač ukradenog i plagiranog teksta i da prodajom ukradenog usmjerava novac- kao za humanitarnu pomoć. Poštujemo, cijenimo i podržavamo  Merhamet, svjesni vaše uloge, i želimo vjerovati da ste uvučeni u taj lopovski posao Odbora, od kojeg su se ogradili i neki članovi Odbora –  Muris Lađarević i Đemila Talić Gabriel…, koja se povukla iz Odbora i odbila štampati ukradeni plagijat. Odustalo je i Udruženje Dubičana Chicago, glavni sponzor i pravni zastupnik projekta, koji je u tu svrhu prikupljao i prikupio donacije. 

Šteta koja je načinjena kvalitetu Monografije, a teška nepravda nanesena nama Autorima, ne može se u cjelosti popraviti, ali se može umanjiti. Od vas tražimo i očekujemo da ispravite svoje greške, barem u onom dijelu koliko je to moguće. U tom smislu tražimo od vas  Izdavača – MDD Merhamet- Bos.Dubica da se izvinite nama autorima za greške i propuste, izvršite ispravke navedene u gornjem dijelu teksta, priložite ih uz knjige koje još nisu dostavljene kupcima i donatorima i o tome obavjestite javnost. 

Pored tih ispravki neophodno je izvršiti i neke druge koje je Odbor načinio, a koje smo uočili u publikovanom tekstu, jer bitno umanjuju kvalitet Monografije. Neke od načinjenih grešaka su početničke i bacaju ljagu na nas autore, jer je navedeno da smo mi Urednici. 

Bez našeg znanja i saglasnosti manipulatori Odbora su brisali i mijenjali dio teksta ( Naš Uvod  dijelom zamjenili sa uvodom koji potpisuje Emir Zubović!) i izbacili kompletna poglavlja, koja su bila dogovorena sa Odborom kao projektni zadatak: Iz bešike sporta, Razvojni periodi fizičke kulture i sporta, Nogomet- najvažnija sporedna stvar na svijetu, Dubički sport prije i nakon Drugog svjetskog rata, Dubičani u fudbalskim klubovima širom svijeta, Igrači Borca i njihove porodice poslije 1991.godine,…Time je značajno narušena cjelovitost i kvalitet teksta. Nažalost, dijete je rođeno, i to se ne može promijeniti, ali je brisanjem gore pomenutih poglavlja smanjen broj stranica Monografije, pa navedeni broj stranice u nekim tekstovima ne odgovara broju  stranice u Sadržaju na početku knjige. 

Poglavlje 7. Bilans tamičarskih rezultata nije na str. 36, kako piše u Sadržaju, već na str. 39. Tekstopisci nisu  na str 421, kako piše u Sadržaju, već su na str. 423, a pod nazivom Aktivisti na str. 421 su Sponzori i donatori monografije.

Na str. 407, gdje su Članovi odbora, u tekstu  o Asimu Kulenoviću piše – više o njemu na str. 387, a na toj strani je tekst o Omeru Bašiću – Omi. Tako isto u tekstu o Niki Petroviću na str. 407. Piše –  više o njemu na str.383, a na toj str. je tekst o Edhemu Kalabi. U tekstu o Ostoji Marjanoviću na str.407. Piše –  više na str. 421, a na toj strani su Sponzori i donatori Monografije. Za Seada Lađarevića, koji je na str. 410. Piše –  više o njemu na str. 404, a na toj str. je Pismo namjere. U tekstu o Murisu Lađareviću na str. 408. je nedovršen tekst, polovina nedovršene rečenice. U tekstu o Enisi Ogorinac na str. 412. piše-  više o njoj na str.469, a te stranice nema u Monografiji, jer Monografija ima svega 432 stranice. Na str. 420. u tekstu Zahvala donatorima i sponzorima, u dijelu…posebna zahvalnost tekstopiscima, umjesto ime Nihada Krupića ubačeno je ime Sedada Lađarevića, što je krajnji bezobrazluk. Vas kao Izdavača još jednom potsjećamo da smo nas trojica- Emir, Nihad i Zijad autori a ne tekstopisci (pojam tekstopisac se odnosi na autore pjesama za estradu) i da smo punih 8 mjeseci zajednički radili na pripremi Monografije. Neko više neko manje, ali smo mi ispisali svih 30 poglavlja (svako  poglavlje je samo u našem programu sa datumom kad je pisano) i svi naši tekstovi su naši zajednički.

Bezrazložno su iz poglavlja Portreti sportista i sportskih radnika izbečeni: Adžić Goran, Avdić Ismet, Bahadžić Salko, Bejtović Osman- Ope, Braun Mirko, Crnalić Mirsad, Ćelam Mehmed, Hajdarević Esmir, Hadžić Damir, Hašić Sulejman, Jahić Hašim, Karabegović Almir, Karat Rusmir, Kljaić Husein – Kurda, Kotur Vlado, Kuželj Mesud, Lelić Sejfo, Miljuš Radomir, Mizić Ismar, Stančić Mile, Tabaković Goran, Zubović Emir. Stav je bio da se o svakom ko je u klubu proveo makar jednu sezonu, seniorima ili juniorima, napiše ono što se tokom pisanja Monografije sazna. Veliki propust je Indeks pojmova na str.428, koji nije urađen, a vodi se u Sadržaju. Trebalo ga je napraviti u Wordu nakon usaglašavanja teksta i recenzije, ali kradljivci teksta su to propustili ili nisu znali uraditi. Bruka i sramota! U dopuni se mora napraviti Indeks pojmova, jer bez toga je Monografija nepotpuna.

Kada ste prihvatili ulogu Izdavača, morali ste biti svjesni ne samo časti već i odgovornosti, koja iz toga proizilazi. Zato od vas očekujemo javno saopštenje, izvinjenje, ispravke  i prestanak prodaje ukradene i plagirane Monografije FK Borac 55 Bosanska Dubica, dok joj se ne prilože  zahtijevane neophodne ispravke navedene u ovom tekstu.

Pravo i dužnost svakog autora književnog djela je sačuvati i zaštiti svoje autorsko djelo. To sada na bezbolniji način  pokušavamo učiniti mi autori Monografije, jer je naš tekst ukraden, otet i publikovan bez našeg odobrenja i saglasnosti, što predstavlja plagijat i falsifikat. 

Autori Monografije Emir Tabaković, Nihad Krupić i Zijad Bećirević su morali na ovaj način intervenisati zbog povrede autorskih prava, ugleda i časti, ali prije svega u  ime borbe za istinu i pravdu. Iz tih razloga od  vas kao Izdavača zahtjevamo ispravke i javno izvinjenje, u protivnom jedan od naših koraka biće zahtjev Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH Sarajevo za povlačenje kataloškog broja.

Nadamo se da do toga neće doći. O svemu ovom spremni smo s vama  razgovarati, kako bi ovo stanje što lakše i bezbolnije prevazišli.

Autori Monografije 55 FK Borac Bosanska Dubica
Emir Tabaković, Nihad Krupić, Zijad Bećirević

Ogovor Merhameta: MERHAMET POKUŠAVA ODGOVORNOST IZDAVAČA PRENIJETI NA UDRUŽENJE DUBIČANA CHICAGO
Alejkumu selam poštovani prijatelju,
Prije svega halali što nisam odmah odgovorio, jer sam baš ovih nekoliko dana zauzet oko raznih aktivnosti. Nadam se da si dobro i zdravo? 
 
Poštovani prijatelju, ja ne ulazim u korespondenciju tebe i Odbora za izradu Monografije i nesuglasice koje su se desile. Ne želim da budem Sudija niti advokat bilo koga, već sam tu da pomognem Zajednicu i ljude gdje mogu i kako mogu. Udruženje građana Bosanska Dubica-Chicago već duži niz godina sve projekte realizira preko Merhameta u Bosanskoj Dubici, i sve aktivnosti zajedno sprovode. Bilo bi nekorektno i neodgovorno da Merhamet odbije Udruženje koje pomaže rad i podupire te da kaže da to ne može završiti. 
 
Merhamet ima potpisanu Izjavu između Udruženja Bosanska Dubica Chicago da ne odgovara za tekstove, slike ili izgled Monografije, već isključivo samo je Izdavač. Tako da smo prije bilo kakve radnje , iskupili sve potrebne dokumente koji bi zaštitili Merhamet od eventualnih Sudskih sporova za koje smo pretpostavili da bi bilo. 
 
Poštovani prijatelju, svaki projekat biće podržan od mojih sugrađana, kao što sam i podržao tvoju promociji sa ponosom i svaki put bi to isto uradio. Monografija po meni nema ništa loše što bi ugrozilo na bilo koji način Bosansku Dubicu ili koji narod, i smatram da takve projekte treba podržati. 
 
Udruženje Bosanska Dubica Chicago je jedino ovlašteno lice za izradu Monografije i jedino odgovara za sve sporne činjenice oko tekstova i slika. Imamo potpisanu Izjavu i ovjerenu da Merhamet nema veze s tim.

Odgovor autora Merhametu: Vaša izjava potpisana sa Klubom Dubičana Chicago je u ovom pravnom poslu ništavna. Vi ste Izdavač Monografije, a  po Zakonu o autorskim pravima vi imate prava i snosite odgovornost. S druge strane, vi u Merhametu, iako znate da je nama autorima naše djelo ukradeno (kao mnogima od nas 90-tih) vi ćete ga bez imalo stida prodavati i taj hak koristiti. Znači, valja vam svaki novac, bez obzira odakle potiče. Važno je da je u vašim rukama. Da li je u skladu sa moralnim principima kao koje  Merhamet stvoren?!

TRAŽI SE IZJAŠNJENJE KLUBA DUBIČANA CHICAGO

Obzirom da dubički Merhamet, koji je izdavač ukradenog i plagiranog teksta Monografije 55 FK Borac, pokušava odgovornost Izdavača prenijetu na Uduženje Dubičana Chicago, mi autori smatramo da se Udruženje Dubičana Chicago, koje je glavni sponzor i pravni zastupnik Monografije, treba  oglasiti i očitovati o ovom pitanju.
Podsjećamo da je Udruženje Dubičana Chicago sponzor i pravni zastupnik projekta, da je prikupljalo donacije, sa kojima je plaćeno štampanje Monografije. Prema izjavi Jasmina Spahića, Predsjednika Merhameta,  Udruženje Dubičana Chicago je pismenom izjavom ovlastilo Merhamet da bude Izdavač, na što nije imalo pravo. Po čl. 31. i 33. Zakona o autorskom i srodnim pravima u BiH. Udruženje Dubičana Chicago i MDD Merhamet su odgovorni za zloupotrebu i nezakonito korištenje našeg autorskog prava. Po čl.31. Autorska prava su neotuđiva i neprenosiva, a po čl. 34. Autor ima isključivo pravo da daje odobrenje za objavljivanje djela i stavljanja djela u promet. 
Uprkos svemu mi autori želimo vjerovati da Merhamet  kada je prihvatio da bude Izdavač Monografije, nije znao u šta se upušta, kao što se može pretpostaviti da ni članovi Udruženja Dubičana Chicaga nisu bili upoznati šta se u njihovo ime radi u Odboru Monografije. Ne možemo vjerovati da bi podržali bilo koga iz bilo kog razloga da ukrade i plagira tekst koji smo mi autori uradili za ljubav i dobrobit FK Borac, Dubice i Dubičana.

Zato od Izdavača Monografije MDD Merhamet i Kluba Dubičana Chicago očekujemo da u  razumnom roku izvrše zahtjevane dopune i ispravke, kako bi svi zajedno izbjegli neugodnosti koje mogu uslijediti.

MI AUTORI, EMIR TABAKOVIĆ, NIHAD KRUPIĆ, ZIJAD BEĆIREVIĆ ŽELIMO SAMO DA SE LOPOVLUKU I  KRAĐI STANE U KRAJ, DA LOPOVLUK NE OSTANE SKRIVEN, DA IZIĐE NA VIDJELO, KAO OPOMENA I POUKA SVIMA KOJI OTIMAJU I KRADU TUĐE!