Arhiva za 27. Novembra 2022.

Piše: Mr. Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac !


Dakle, rođeni Sarajlija i student elektrotehnike sa Beogradskog univerziteta, sa istinskom i vjerodostojnom diplomom inžinjera, za pohvalu je kao rijetkost među visokim intelektualcima tehničkog profila, da sam u svome radnom vijeku izgradio šest velikih industrijskih objekata, što je ostvarila moja malenkost.
Po završetku velikih objekata u Srbiji, metalurškog kombinata sa visokom peći u Smederevu, zatim nove elektrolize bakra u RTB- Boru i nove zlatare, sa velikim ambicijama i radošću, vraćam se u svoj kraj, lijepog, čistog i sunčanog podneblja, moje jedine domovine Bosne i Hercegovine.
Dakle, već kao dokazani stručnjak za automatizaciju tehnoloških procesa, po konkursu, dolazim na izgradnju velikog aluminijskog kompleksa u Mostaru, savršenog projekta u zamislima i ostvarenju genijalnog Emerika Bluma, generalnog direktora „ Energoinvest“a.
Dakle, na kamen temeljac, godine 1970, po prvi puta sam postao i ostao građanin ovoga , nekada, predivnog grada, sa svojom porodicom se useljavam u novu i čuvenu zgradu mostarski „ Razvitak „ poznatu robnu kuću.
Po obavljenoj stručnoj specijalizaciji kod svjetske firme „ Peshiney „ a u Francuskoj i učenja francuskog jezika na Univerzitetu u Montpeljeju, nastavio sam izgradnju prvog tehnološkog objekta, Tvornicu glinice, sa svim ostalim našim stručnim kadrovima.
Isto tako i stručna obuka u firmi „ Siemens „ a u Njemačkoj., veoma je dobro došla meni i mojim tehničarima, u cilju upoznavanja sa svom mjerno regulacionom tehmikom, koja se inače koristila u ovoj tvornici.
Završetkom ove tvornice i njene probne proizvodnje, otišao sam za tehničkog direktora na izgradnju, isto tako velikog elektro energetskog giganta u Gacku, Rudnika i Termoelektranu Gacko od 300 MW .
Sa izgradnjom ovakvog značajnog i veoma važnog objekta, nisam niti jednog trenutka zanemarivo i lično stručno usavršavanjem, te sam u tome vremenu radio na učenju i završavanju magistarskog studija, sa izradom i odbranom magistarskog rada prema temi ; „ Organizacija izgradnje termo energetskog bloka od 600 MW „ .
Bilo je ovo veoma bitno i važni i za buduće planove izgradnje ovoga bloka, u nastavku širenja Termoelektrane Gacko, ali…….u nastavku moga sagledavanja i zbivanja događaja ?
Sve u svemu, bili su to divni i radosni trenutci, dani i godine, ličnog, porodičnog i zajedničkog života, rada i druženja, sve do dolaska mračnih događaja, sa dvostrukom agresijom na našu državu, moje gradove Sarajevo i Mostar, do urbicida mostarskog i genocida u Stebrenici, kao i u drugim dijelovima naše domovine.
Dakle, mnogo toga znano i naširoko poznato za istoriju i buduće generacije, ali kao nastavak događanja sa mojim angažovanjem na izgradnji već opisana dva kolosalna objekta u Hercegovini, radi javnosti želim istaći samo poneki njima nepoznat, možda, detalj.

Udružiše se „ blizanci razarači „ uz muziku i note sa gusala i orgulja, drvosječ i svinjogojac iz Laktaša Milorad Dodik i moćnik orguljaš iz Mostara, Dragan Čović, koji je mogao mijenjati i tok rijeke Radobolje, radi svoje hacijende.
Kao sljedbenici agresorske, osvajačke i pogubne ustaško- ćetničke ideološke matrice, njihovih uzora Skobodana i Franje, Mate i Radovana, kao i nj9ihovih saradnika, Milorad Dodik i Dragan Čović u aktuelnom trenutku istinskih događaja na ovome prostoru Hercegovine, koriste sva svoja naslijeđena sredstva i nakane, da okupiraju i ove naše firme Alum9inij u Mostaru i RTE u Gacku.

Bili su „ udruženi blizanci „ za pomirenje i realizaciju ustaško – četničke ideologije, na prostorima RS-a i HB.

Uz pomoć Vladike Grigorija i SPC-a Milorad je u Mostaru instalirao svoje „ dodikovce „ autentične i konstitutivne Srbe.

Sa svojim ortodoksnim nacionalističkim strankama i kadrovima, HDZ-a i SNSD-a.ovaj dvojac ideoloških nakana i zlih dejstava, dovode do propasti „ hercegovački gigant“ frmu Aluminij, a na pomolu je i kraj ili krah Gatačkog giganta, kojeg su okupirali veliko srpski agresori i bojovnici Radovana i Milorada.
Od druge faze izgradnje našeg usanjanog bloka od 6OO MW, ostala je samo uzurpirana i na kriminalu stečena vila na Dedinju, njihovog predsjednika sa pokradenih izbora Milorada Dodika, što trebaju da znaju dragi moji Gačani.
Za to vrijeme, njegov „ blizanac razarač „ tzv. „ lukavi akademik „ Dragan Čović, bez dokazivanja diploma, uspio je dovesti firmu Aluminij do apsolutnog kraha, sa svojim kadrovima i svojom uzurpatorskom politikom.
Ovi „ blizanci nacionalistički razarači „ dokazani kriminalci i lopovi, uspjeli su sa svojim ubitačnim i razaračkim snagama, iz firme Aluminij protjerati sve radnike srpske nacionalnosti, a Dodik i njegovi osvajači protjerali su i sve Bošnjake.
Danas je ostalo meni, kao velikom stručnjaku koji je gradio ove firme, uložio sve svoje intelektualne sposobnosti i dobre, humane nakane, za dobrobit svih građana i Mostara i Gacka, da ostvaruju svoju i porodičnu egzistenciju u ovim firmama, da možda požalim za cjelokupno moje angažovanje.
Ostalo mi je još samo da izrazim sreću i zadovoljstvo, da sam kao mostarski Sarajlija, veliki i dobronamjerni stručnjak, od graditelja i profesora koji je obrazovao generacije stručnjaka, od saveznog i republičkog parlamentarca i gradskog vijećnika, kao živi svjedok koji može posvjedočiti istinu i samo istinu, ostao sam u životu zahvaljujući jednoj nebeskoj vili.
Sve je znano i opisano i u mojoj promovisanoj knjizi; PROGNANIK U SVOME GRADU, kao trostruki prognanik u gradu Mostaru.