Arhiva za 25. Juna 2022.

Iako godinama množe se stotine primjedbi,kritika, intervjua u javnim glasilima na štetno djelovanje IVZ BiH, koja je stvorila vjersku i političku simbiozu sa SDA pol.strankom i na kraju što rezultira da je IVZ dovela se u stanje narodne osude, pa skoro i na stub srama.Zašto? Pa upravo iz razloga zbog kojih su se brojne političke stranke i njihove vođe, iz dobrih ili loših namjera, ušle u koalicijske suradnje sa SDA našle u istom položaju.Zapravo sve se isto desilo i jednim i drugima, još jedino je nedostajalo hapšenje lidera IVZ(imama), sa pravim ili lažnim optužbama , što se desilo pol.strankama koje su otkazale suradnju sa  SDA.Dok su bili u suradnji nije bilo krivičnih postupaka.

No, svako pravilo ima izuzetke.IVZ je pojačala suradnju sa SDA u kritičnim momentima po našu domovinu.Najbolje pokazuje to upravljačka struktura jednih i drugih, koja je nažalost u političkoj simbiozi.Pa najviše upravljačke funkcije u IVZ davno je preuzeo kadar SDA i obratno .Tako da imami s mimbera pozivaju na glasanje isključivo za SDA, a imam Fahdove džamije, ćak to metaforički naziva “vezanjem uz Allahovo uže”. No sve je iznenadilo da su povezani i kroz ekonomsko-koruptivne radnje, i eto rezultat isti , već imami su optuženi za krađe, bespravnu prodaju vakufa i sl., zasada naravno samo u inozemstvu, jer tamo zakoni su za sve jednaki.

Prvi i drugi su ovim neprirodnim i nažalost u često slučajeva politički pogrešnim stavovima upućivali na onu poznatu floskulu Alije Izetbegovića “pa Bosna nije kumir da joj se klanjamo”,niti treba da bude vječna. Šta tek da misle o EU?                                                                                                                      Jesu li svjesni koliko se sam jedan vjernik ponižava u svom pretjeranom javnom podržavanju određene političke stranke, a kudeći druge i smatrajući ih zabludom.

Stiće se dojam kao da podržava iman(vjera) ,  a negira kufr, kao da uzdiže Kur'an i Sunnet, a dokazuje pogubnost mnogoboštva i nevjerstva. Kao da je ovo doba pojave Islama, prije više stoljeća. Već u javnosti je dokazano da IVZ izdaje fetve koje nemaju podlogu u vjeri, zbog materijalnih interesa, pa  i obraćanje imama podržavajući SDA bez ikakvih kritičkih osvrta o korupciji, suradnji sa onima koji ne žele državu BiH, potvrđuje narodnu izreku “ s kime si, takav si”.

Neshvatljivo i neprihvatljivo , sa stajališta Kur'ana i Sunneta, da oni koji se pozivaju na Allahove riječi , i sunnnet Poslanika , , uzdižu određene političke stranke na stepen koji im ne pripada, jer iste nisu mjerilo ićijeg imana, a zbog njih se raspravljaju, u ime njih vole i mrze i zbog njih prekidaju porodične veze, što je bila pojava u prvim danima Islama samo prema onima koji su odbijali slušati roditelje, osim u slučaju da odbiju izjašnjavanje u pogledu vjerskog pripadanja. 

Mr. Muharem Krzić