Arhiva za 6. Maja 2022.

Naš tim se 21. februara ove godine obratio Ursuli von der Leyen, predsjednici Evropske komsije i Roberti Metsola, predsjednici Evropskog parlamenta tražeči da EU uvede sankcije Draganu Čoviću, Boži Ljubiću, Zoranu Milanoviću i Aleksandru Vučiću, zbog njihovog kontinuiranog djelovanja protiv Bosne i Hercegovine, podrivajući njen ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet. Odgovor smo dobili od izvjesnog Vassilisa Maragosa, nekog njihovog činovnika s kojim nismo bili zadovoljni, pa smo se njemu obratili još jednim pismom. Svu tu korespondenciju sa EU birokratima pogledajte u nastavku, na oba jezika:

——————————————–

Dear Mrs. Von Den Leyen,

We are sending you a letter requesting from the EU to impose sanctions on Dragan Covic, president of HDZ of Bosnia and Herzegovina, and Bozo Ljubic, president of HNS of Bosnia and Herzegovina for threatening to stop the general elections in Bosnia in October, announcing the setting up of the fascist ‘third entity’ of Herzeg- Bosna which was ruled as Joint Criminal enterprise by the ICTY.

We also call on the EU to impose sanctions on Zoran Milanovic, president of Croatia, for interfering in the internal affairs of Bosnia and Herzegovina, and encouraging and openly suppprting the pursuit of Joint Criminal enterprise by HDZ in Bosnia, and promoting Russian interests (speaking against NATO enlargement), and Aleksandar Vucic, president of Serbia, for encouraging and supporting the secessionist moves by Milorad Dodik in Bosnia.

We hope that you will protect our country and ensure that the values the US is standing for are promoted and upheld in Bosnia.

Yours sincerely

The Bosnia expert team

Poštovana gospođo Von Den Leyen.

Šaljemo Vam pismo u kojem od EU tražimo da uvede sankcije Draganu Čoviću, predsjedniku HDZ-a BiH i Boži Ljubiću, predsjedniku HNS-a BiH zbog prijetnji prekidom općih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru, najavljujući uspostavljanje fašističkog ‘trećeg entiteta’ Herceg-Bosna kojeg je MKSJ označio kao udruženi zločinački poduhvat. Također pozivamo EU da uvede sankcije Zoranu Milanoviću, predsjedniku Hrvatske, zbog miješanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, te ohrabrivanja i otvorenog prizivanja udruženog zločinačkog poduhvatom HDZ-a u BiH, te promicanja ruskih interesa (govori protiv proširenja NATO-a) i Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, zbog ohrabrivanja i podrške secesionističkim potezima Milorada Dodika u Bosni.

Nadamo se da ćete zaštititi našu zemlju i osigurati da vrijednosti za koje se SAD zalažu budu promovirane i podržane u Bosni.

S poštovanjem

Ekspertni tim za BiHDear Bosnia expert team,

We have received your message from 21 February to Commission President von der Leyen. The President asked me to reply. 

Bosnia and Herzegovina applied for EU membership in February 2016, and in May 2019 the Commission adopted its Opinion on such application, which sets out 14 key priorities for the country to fulfil in order to become ready to open EU accession negotiations. The EU Council endorsed the Opinion and its key priorities in December 2019.

Among the key priorities, Bosnia and Herzegovina needs to “ensure that elections are conducted in line with European standards by implementing OSCE/ODIHR and relevant Venice Commission recommendations,” as well as to “ensure equality and non-discrimination of citizens, notably by addressing the Sejdić-FinciECtHR case law.” 

As the EU Council confirmed in its Council conclusions on enlargement of December 2021, “With reference to the institutional mechanisms, which were set by the Dayton Peace Agreement, Bosnia and Herzegovina needs to undertake further constitutional and electoral reforms to ensure equality and non-discrimination of all citizens, notably by implementing the Sejdić-Finci case law of the European Court of Human Rights (ECtHR). The Council underlines that no legislative or political step should be taken which would make the implementation of the Sejdić-Finci ruling and related ECtHR rulings more challenging or would further deepen divisions. The Council reiterates its call for an inclusive process of limited constitutional and electoral reforms, through genuine dialogue and in line with European standards to eliminate all forms of inequality and discrimination in the electoral process. The Council underlines that a number of Constitutional court decisions have yet to be fully enforced. In this context, the Council calls for the Inter-Agency Working Group to swiftly resume its work and present its proposals on reforms ahead of the vote to improve the electoral framework.”

Between July 2021 and March 2022, the EU and the US have been facilitating talks among political actors with a view of achieving a solution for constitutional and electoral reforms that, among other things, would have ensured the full implementation of all pending rulings from the European Court of Human Rights. Unfortunately, despite sincere efforts, political leaders could not agree to such a solution; this is a major disappointment. Our facilitation is now exhausted.

General elections will now take place in Bosnia and Herzegovina in October according to the Constitution and the election law in force. They should be free, fair, and inclusive.

The Commission will continue to closely follow the situation in Bosnia and Herzegovina. Rest assured of our unwavering support to Bosnia and Herzegovina as a single, united and sovereign country, on its path towards EU accession.

Kindest regards,

Vassilis Maragos

Head of Unit NEAR D4

Poštovani ekspertski tim Bosne,

Primili smo vašu poruku predsjednici Komisije von der Leyen od 21. februara. Predsjednica me je zamolila da odgovorim. Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u EU u februaru 2016. godine, a u maju 2019. godine Komisija je usvojila Mišljenje o takvoj aplikaciji, u kojem se navodi 14 ključnih prioriteta koje zemlja treba ispuniti kako bi bila spremna za otvaranje pristupnih pregovora s EU. Vijeće EU podržalo je Mišljenje i njegove ključne prioritete u decembru 2019. Među ključnim prioritetima, Bosna i Hercegovina treba „osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima implementacijom OSCE/ODIHR-a i relevantnih preporuka Venecijanske komisije“, kao i „osigurati jednakost i nediskriminaciju građana, posebno implementacijom presude u predmetima Sejdić-Finci i drugi.” Kako je Vijeće EU potvrdilo u svojim zaključcima o proširenju iz decembra 2021. godine, „U pogledu institucionalnih mehanizama, koji su postavljeni Dejtonskim mirovnim sporazumom, Bosna i Hercegovina treba poduzeti dalje ustavne i izborne reforme kako bi osigurala ravnopravnost i nediskriminaciju svih građana, posebno primjenom presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić_Finci” (ECtHR). Vijeće naglašava da se ne treba poduzeti nijedan zakonodavni ili politički korak koji bi učinio izazovnijima provedbu presude Sejdić-Finci i srodnih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi dodatno produbio podjele. Vijeće ponavlja svoj poziv na inkluzivan proces ograničenih ustavnih i izbornih reformi, kroz istinski dijalog u skladu sa evropskim standardima, kako bi se eliminisali svi oblici nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Vijeće naglašava da određeni broj odluka Ustavnog suda tek treba da se u potpunosti provede. U tom kontekstu, Vijeće poziva Interresornu radnu grupu da brzo nastavi svoj rad i iznese svoje prijedloge o reformama prije glasanja za poboljšanje izbornog okvira.” U periodu od jula 2021. do marta 2022., EU i SAD su omogućavale razgovore među političkim akterima u cilju postizanja rješenja za ustavne i izborne reforme koje bi, između ostalog, osigurale punu provedbu svih neriješenih odluka Europske unije i Suda za ljudska prava. Nažalost, uprkos iskrenim naporima, politički lideri nisu mogli pristati na takvo rješenje što je veliko razočarenje. Naša pomoć je sada iscrpljena. Opći izbori će se sada u Bosni i Hercegovini održati u oktobru u skladu sa Ustavom i važećim izbornim zakonom. Oni bi trebali biti slobodni, pošteni i inkluzivni. Komisija će nastaviti pomno pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni u našu nepokolebljivu podršku Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj zemlji na njenom putu ka pristupanju EU.

Najljepše želje,

Vasilis Maragos Šef jedinice KOD D4


Dear Vassilis Maragos,

Thank you for your email of 4th May 2022 regarding our request to the EU to introduce sanctions for those who are a threat to peace and stability in Bosnia as well as to its territorial sovereignty. 

We must note that your response didn’t make a single reference to our request on sanctions nor did it condemn any acts and actions of those referred to in our email of 21st February 2022 who pose a threat to our country. 

Furthermore, you made no mention of those who have been blocking the state institutions at all levels for months now and even years, which we are struggling to understand. 

But, in your email of 4th May 2022, you have expressed your ‘disappointment’ regarding your failed efforts to change (we dare say to ‘push through’ or even ‘impose’) an election law. We are not as much disappointed in what you claimed as we are shocked that you (ie. EU) expected from the citizens of Bosnia to:

a) Accept a change in election law that the Bosnian citizens see to seek to impose a fascist and discriminating election law that would favour votes of Croats in some parts of the Bosnian federation over those of the Bosniaks’ (1 Croat= 17 Sejdic-Finci’s or Zornic’s’)!

b) Accept an election law that is seeking to completely disregard  the citizens of Bosnia and Herzegovina (to deprive and devoid them of their human rights!) as opposed to the three ‘ethnic tribes’, thus, showing your complete disregard for the European Human Rights court rulings on Sejdic-Finci, Zornic and others as well as the European Human Rights charter!

c) Accept an election law that only applies to the Bosnian federation! We find it inconceivable that the EU has been trying to impose a change in election law on the Bosnian federation only, knowing only too well that the rulings of the European Human Rights Court apply to the entire territory of Bosnia and Herzegovina (ie. both of its entities), and the election law has to be changed for the entire country. 

From what you have been trying to do, we can only conclude that you seem to show complete disregard for the Bosnian territorial integrity as a whole country as you seem to interpret only Bosnian federation to be Bosnia and Herzegovina. And, that goes against the claim in the final paragraph of your email of 4th May 2022 on your ‘support to Bosnia and Herzegovina as a single, united and sovereign country…’

May we remind you that actions speak louder than words. And, so far, the actions on part of the EU have not done a single thing to prove and support such claims on part of the EU. 

d) Accept an election law that has been negotiated by ‘tribal chiefs’, and not proposed, discussed and agreed in the state institutions by all the representatives of the parties in power in the state institutions.

We have never seen a single example of any ‘pub negotiations’ on a single state matter or issue in any of the EU countries. But, as the EU seems to see it fit, we suggest you try it on in one of your member-states instead of experimenting on us. 

EU doesn’t seem to accept a mere fact that Dayton Peace Accords, even though it is a ‘straight jacket’ for Bosnia, doesn’t recognise ‘legitimate representatives’ of any of the Bosnian ‘ethnic groups’, but just has ‘representatives coming from all 3 ethnic groups, and representing all of the Bosnian citizens’! 

Needless to say that the ‘legitimate representation’ bears too much of a resemblance to the Nazi ‘purity’ during WWII.

EU also doesn’t seem to recognise the fact that Dayton Peace Accords was meant to be temporary in nature which is why it is called a ‘peace agreement’. It wasn’t meant as a ‘permanent fix’ that our country should be based and built on.

EU seems to show a complete disregard for ‘ius cogens’ norm in the international law which says that nothing that has been acquired through acts of genocide and war crimes has the right to exist, as they continue to accept the Bosnian entity of ‘Republika Srpska’ as a reality despite the fact that, legally speaking’ it has as much of a right to exist as would Third Reich!

So, given all of the above, the failure is rhat of the EI as they have tried to impose on Bosnia something that goes against the EU Human Rights charter, which is embedded even in the Dayton Constitution, which would deprive and devoid the citizens of their human rights (ie. dehumanise those that don’t want to belong to any of the ‘ethnic groups’), would promote fascism and nazism, and help Croatia achieve its goal which it had failed to do by aggression (ie. Joint criminal enterprise as ruled by the I.C.T.Y.). We should mention here that such a politics that has been pursued by Croatia represents the continuation of the WWII Ustashas politics (with Ustashas being well known as Nazi collaborators, and at times shocking even the Nazi Germans by their cruelty!).

An important point to make here would be that the election law the EU has been trying to impose (on the Bosnian federation only) is the one heavily supported by Russia. So, by favouring such an election law the EU is supporting Russia and its ‘players’ in Bosnia and Croatia (Covic, Dodik, Milanovic etc).

We should take this opportunity to make you aware of the fact that the Bosnian citizens have every reason to query the EU’s intent on Bosnia being sincere which is exactly what they have been doing. The actions of the EU have led most of the Bosnian citizens to conclude that the EU doesn’t really want us to become an EU member- state, and would rather see the dissolution of our country. The Bosnian citizens don’t feel that they could belong to any ‘Union’ including the EU which seems to have double standards, seems to help those who pursue fascist politics in Bosnia, and doesn’t seem to practice what it preaches.

Based on what the EU has been trying to do to Bosnia, we can only conclude that all of that goes against the principles and ‘values’ that the EU claims to be upholding. 

Needless to say that such a politics with allowing those values and principles to slip would only lead to further political problems (we are all witnessing a steep rise in fascism with Hungary in the lead, France, Croatia, and Serbia which is seeking accession to the EU while heavily supporting Russia and being armed by Russia) within the EU which would lead to its dissolution (a couple more ‘Brexists’).

If the EU sincerely wants to help and support Bosnia with joining the EU, to show respect for the Bosnian territorial integrity and sovereignty, then it can do it in a very simple way by:

a) Once and for all, abandoning the idea of any negotiations with ‘tribal chiefs’, or any negotiations that would be run outside the Bosnian state institutions (the ‘institutions’ meaning all the legally elected representatives in those state institutions). 

We shall remind you here, that by talking to the three ‘tribal chiefs’ you are talking to the three most corrupt (and richest) politicians in Bosnia, assigning them importance, instead of sanctioning them and banning them from politics so they could be dealt with by the Bosnian judiciary as it befits them. By talking to them you are not helping Bosnia to fight corruption! Bring as rich as the three of them are, they have been able to ‘buy’ the judges. 

We like say that ‘every country has its own mafia, while mafia in Bosnia has its own country’!

Besides, the ‘three Dons’ don’t even have any right to represent their ‘ethnic tribes’ as they won the election by ‘great minority’ with the opposition parties being way ahead of them!

b) Demanding from the Bosnian state institutions to amend the election law for the entire territory of Bosnia and Herzegovina (ie. both of its entities) which will take into account European Human Rights Charter and fully implement the European Human Rights Court rulings (Zornic, Sejdic- Finci et al) in their whole entirety. 

c) Demand from the Bosnian state institutions to propose, and work on passing a Constitution that would seek to establish a civic society, remove all sorts of discrimination, and reorganise the country without any ethnic divisions or ethnic entities.

d) Punish all those that pose a threat to Bosnian peace and stability, and it’s sovereignty and territorial integrity, and all those who have been blocking the state institutions at all levels, by imposing sanctions and supporting OHR representative, Christian Schmidt, in removing those from power, and banning them to be in politics. 

e) Tell both Croatia and Serbia that they have no right to interfere in the internal affairs of our country. They are not guarantors of Dayton Peace Accords but mere signatories, agreeing as the aggressor- countries that they would respect our sovereignty and territorial integrity, without interfering in our internal affairs.  

As we said, actions speak louder than words. We have been waiting for the EU actions to prove what they claim to be their commitment on Bosnia.

Kind regards

The Bosnia Expert Team 

Poštovani gospodine Vasilis Maragos,

Hvala vam na e-poruci od 4. maja 2022. u vezi s našim zahtjevom EU za uvođenje sankcija za one koji predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti u Bosni, kao i njenom teritorijalnom suverenitetu. Moramo napomenuti da se u Vašem odgovoru nijednom nije pominjao naš zahtjev o sankcijama, niti su se osuđivali bilo kakvi postupci i radnje onih koji su u našem e-mejlu od 21. februara 2022. godine koji predstavljaju prijetnju našoj zemlji. Nadalje, niste spomenuli one koji mjesecima, pa čak i godinama, blokiraju državne institucije na svim nivoima, što se teško može razumjeti. Ali, u svojoj e-mail poruci od 4. maja 2022. izrazili ste svoje „razočarenje“ u vezi sa svojim neuspjelim naporima da promijenite (usuđujemo se reći da „progurate“ ili čak „nametnete“) izborni zakon. Nismo toliko razočarani onim što ste tvrdili koliko smo šokirani što ste (tj. EU) očekivali od građana Bosne i Hercegovine da:

a) Prihvatiti promjenu izbornog zakona kojima se građanima BiH želi nametnuti fašistički i diskriminirajući izborni zakon koji bi favorizirao glasove Hrvata u nekim dijelovima Federacije BiH u odnosu na glasove Bošnjaka’ (1 Hrvat= 17 Sejdić-Fincijevih ili Zornićevih’)!

b) Prihvate izborni zakon koji nastoji u potpunosti zanemariti građane Bosne i Hercegovine (da im se uskrate i oduzmu ljudska prava!) za razliku od tri ‘etnička plemena’, pokazujući na taj način potpuno nepoštovanje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić-Finci, Zornić i drugi kao i Evropske povelje o ljudskim pravima!

c) Prihvate izborni zakon koji se odnosi samo na Federaciju BiH! Smatramo nezamislivim da EU pokušava nametnuti promjenu izbornog zakona samo za Federaciji BiH, itekako znajući da se presude Evropskog suda za ljudska prava odnose na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine (tj. oba njena entiteta), a izborni zakon se mora promijeniti za cijelu državu. Iz onoga što pokušavate da uradite možemo samo zaključiti da se čini da pokazujete potpuno zanemarivanje bosanskohercegovačkog teritorijalnog integriteta kao cijele države jer samo Federaciju BiH tumačite kao Bosnu i Hercegovinu. I, to je u suprotnosti sa tvrdnjom u posljednjem paragrafu vašeg e-maila od 4. maja 2022. o vašoj ‘podršci Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj zemlji…’ Podsjećamo vas da djela govore više od riječi. A, dosadašnje radnje od strane EU nisu učinile ništa da se takve tvrdnje na dijelu EU dokažu i podrže.

d) Prihvate izborni zakon o kojem su pregovarali ‘plemenske poglavice’, a ne predloženi, raspravljani i usaglašeni u državnim institucijama od strane svih predstavnika stranaka na vlasti u državnim institucijama. Nikada nismo vidjeli niti jedan primjer bilo kakvih „pub pregovora“ o jednoj državnoj stvari ili pitanju u bilo kojoj od zemalja EU. Ali, kako se čini da EU to smatra prikladnim, predlažemo da ga isprobate u nekoj od svojih država-članica, umjesto da eksperimentišete na nama. Čini se da EU ne prihvata puku činjenicu da Dejtonski mirovni sporazum, iako je ‘direktni kaput’ za Bosnu, ne priznaje ‘legitimne predstavnike’ nijedne od bosanskih ‘etničkih grupa’, već samo ima ‘predstavnike’ koji dolaze iz sve tri etničke grupe, i predstavljaju sve građane BiH! Suvišno je reći da ‘legitimno predstavljanje’ previše liči na nacističku ‘čistoću’ tokom Drugog svjetskog rata. Čini se da EU također ne prepoznaje činjenicu da je Daytonski mirovni sporazum trebao biti privremen, zbog čega se naziva „mirovnim sporazumom“. To nije zamišljeno kao ‘trajno rješenje’ na kojem bi naša zemlja trebala biti ustrojena. Čini se da EU pokazuje potpuno zanemarivanje norme ‘ius cogens’ u međunarodnom pravu koja kaže da ništa što je stečeno djelima genocida i ratnih zločina nema pravo na postojanje, jer nastavlja da prihvata bh. entitet ‘Republiku Srpsku’ ‘kao stvarnost uprkos činjenici da, pravno gledano’, ima isto toliko prava na postojanje kao i Treći Rajh! Dakle, s obzirom na sve navedeno, neuspjeh je EU jer su pokušali nametnuti Bosni i Hercegovini nešto što je protiv Povelje EU o ljudskim pravima, koja je ugrađena čak i u Daytonski ustav, čime bi se građanima oduzela i uskratila njihova ljudska prava (tj. dehumanizirati one koji ne žele pripadati nijednoj od ‘etničkih grupa’), promovirala bi fašizam i nacizam i pomogla Hrvatskoj da ostvari svoj cilj koji nije uspjela postići agresijom (tj. udruženim zločinačkim poduhvatom prema I.C.T.Y.). Ovdje treba napomenuti da takva politika koju vodi Hrvatska predstavlja nastavak ustaške politike iz Drugog svjetskog rata (pri čemu su ustaše poznate kao nacistički kolaboracionisti, a ponekad su šokiraliu i nacističke Nijemce svojom okrutnošću!).

Ovdje je važno naglasiti da je izborni zakon koji EU pokušava nametnuti (samo Federaciji BiH) onaj koji snažno podržava Rusija. Dakle, favoriziranjem ovakvog izbornog zakona EU podržava Rusiju i njene ‘igrače’ u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj (Čović, Dodik, Milanović itd.). Trebali bismo iskoristiti ovu priliku da vas upoznamo s činjenicom da građani BiH imaju dovoljno razloga da se pitaju o iskrenim namjerama EU prema Bosna i Hercegovini. Djelovanje EU navelo je većinu građana BiH na zaključak da EU zapravo ne želi da postanemo članica EU i da bi radije doživjela raspad naše zemlje. Bosanskohercegovački građani ne osjećaju da bi mogli pripadati bilo kojoj ‘Uniji’ uključujući i EU koja, čini se, ima dvostruke standarde, čini se da pomaže onima koji vode fašističku politiku u BiH, a čini se da ni sama ne prakticira ono što propovijeda. Na osnovu onoga što EU pokušava učiniti Bosni, možemo samo zaključiti da se sve to protivi principima i ‘vrijednostima’ za koje EU tvrdi da ih zastupa. Nepotrebno je reći da bi takva politika uz dopuštanje da te vrijednosti i principi izmaknu samo dovela do daljih političkih problema (svi smo svjedoci strmoglavog porasta fašizma sa Mađarskom na čelu, Francuskom, Hrvatskom i Srbijom koja traži pristupanje EU dok snažno podržava Rusiju i naoružava se od strane Rusije) unutar EU što bi dovelo do njenog raspada (još par ‘brexita’). Ako EU iskreno želi pomoći i podržati Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka EU, da pokaže poštovanje prema bosanskohercegovačkom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, onda to može učiniti na vrlo jednostavan način:

a) Jednom za svagda, napuštanje ideje bilo kakvih pregovora sa „plemenskim poglavicama“, ili bilo kakvih pregovora koji bi se vodili izvan državnih institucija BiH („institucije“ označavaju sve legalno izabrane predstavnike u tim državnim institucijama). Podsjetimo, razgovorom sa trojicom ‘plemenskih poglavara’ razgovarate sa trojicom najkorumpiranijih (i najbogatijih) političara u BiH, pridajući im važnost, umjesto da ih sankcionišete i zabranjujete da se bave politikom kako bi se oni mogli procesuirati od strane bosanskohercegovačkog pravosuđa kako im priliči. Razgovarajući s njima ne pomažete Bosni da se bori protiv korupcije! Mi volimo reći da ‘svaka država ima svoju mafiju, dok mafija u Bosni i Hercegovini ima svoju državu’! Osim toga, ‘tri Dona’ nemaju nikakvo pravo da predstavljaju svoja ‘etnička plemena’ jer su na izborima pobijedili ‘apsolutnom manjinom’, a opozicione stranke su daleko ispred njih!

b) Zahtijevanje od državnih institucija BiH da izmijene izborni zakon za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine (tj. oba njena entiteta) koji će uzeti u obzir Evropsku povelju o ljudskim pravima i u potpunosti implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava (Zornić, Sejdić-Finci i dr.) u cijelosti.

c) Zahtijevati od bosanskohercegovačkih državnih institucija da predlože i rade na donošenju ustava koji bi težio uspostavljanju građanskog društva, uklanjanju svake vrste diskriminacije i reorganizaciji zemlje bez ikakvih etničkih podjela ili etničkih entiteta.

d) Kazniti sve one koji predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti BiH, njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu i sve one koji blokiraju državne institucije na svim nivoima, uvođenjem sankcija i podrškom predstavniku OHR-a Christianu Schmidtu u uklanjanju tih sa vlasti i zabrana da budu u politici.

e) Ukazati Hrvatskoj i Srbiji da se nemaju pravo miješati u unutrašnje stvari naše zemlje. Oni nisu garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, već samo potpisnici koji su kao zemlje-agresori saglasni da će poštovati naš suverenitet i teritorijalni integritet, a da se ne miješaju u naše unutrašnje stvari. Kao što smo rekli, djela govore više od riječi. Čekali smo akcije EU kojim bi pokazali ono za šta tvrde – da su opredjeljene za Bosnu i Hercegovinu.

Srdačni pozdravi,

Ekspertni tim za BiH