Arhiva za 3. Oktobra 2021.

Piše; Mr Milan Jovičić, mostarski Sarajlija, Bosanac !

Znam da su mediji I posebno televizija veoma moćno I uticajno informativno sredstvo za razno razne istine, obmane I laži I manipulaciju svojih čitalaca I gledaoca?

Po uzoru na Gebelsovu već doživljenu I preživljenu doktrinu, fabricirane laži sa prekrajanjem istine, mnogi naši mediji su se I zarazili istim ubitačnim sidromom zvani “ Gebelsova doktrina “.

Znam I svjedok sam upotrebe, bar na prostorima Hercegovine I Mostara, ubitačnim nacionalističkim pravopisima I jezicima, primjera radi “ šagoljicom  I gatalicom “ ?

Slušajući I gledajući I mnoge informativne emisije, posebno razno-razne intervjue, forume I skupove po sistemu “ Odgovorite ljudima “ ili Senadov Face to Face I dr.ne možemo se odati utisku, da često prizivaju svoje učesnike koji I nisu dorasli odgovarajućoj temi ili problematici.

Da li je cilj I svrha takvih emisija I medija da se samo nešto “ otalja “ a koje poruke I kako će se javnost osjećati iza toga, manje im je važno nevodeći računa da se angažuju dobri I iskreni znalci naših sveukupnih društveno- političkih zbivanja.

Bezbroj je primjera za analizu svega navedenog, odvelo bi nas u široke I nepotrebne rasprave o tome “ šta je starije, koka ili jaje “ I kraja ne bi bilo.

Međutim, samo bi se zadržao na posljednjim emisija Senada Hadžifejzovića, kojeg posebno cijenim I uvažavam, u njegovoj emisiji gdje je imao u dva navrata jednom goste gospodu Eleza I Mektića, naše parlamentarce, a u drugom slučaju sarajevsku trojku stranačku u vlasti, gospodu Konakovića, Fortu I Magazinovića  iz stranaka tzv. opozicije  probosanskih snaga ?

Sadržaji I činjenice u razgovorima I postavljenim pitanjima akterima, jasno možemo ustanoviti I pitati se da li je gospodin Senad kao iskusni novinar I voditelj ovih emisija u svojstvu neprikoslovenog mentora I  kreatora svih budućih izbornih zakona I promjena ?

Osjećamo da bi on iskreno I znalački htio sve dobro saznati I oslušnuti njihova  razmišljanja ko, šta I kako to sve ustrojiti I postići zadovoljavajuća riješenja, za dobrobit naše  države  I njenih građana ?

Nastojao je Senad već ranije saznati I pojedine individualne ličnosti, kao pogodne osobe za naredne izbore, u cilju dobroga izbora I za naša nadanja u bolju budućnost.

Međutim, slušajući njegove goste I naše aktere u vlasti I parlamentarnim klupama , mogu se zaista konstatovati I neke njihove nadobudne ideje u trenutnoj vlasti u sarajevskom kantonu, kao da su oni jedini pokupili I prisvojili sva ovozemaljska znanja I potrebe za svoju vladavinu.

To što misle I rade na nivou svoga Kantona, ne znači da bi bilo veoma uspješno I za državni nivo iz razloga njihovog animoziteta I osjećaja da bi to mogli sve uraditi I bez  većinskog dijela kod Bošnjaka?

Iako je gospodin Bakir Izetbegović u više navrata naglašavao da je I on I njegovi stranački kadrovi za “ građanskiu opciju “ riješavanja  Ustavnog I izbornog  statusa naše države I njenih Naroda, svi su ovi jarani I drugari ostali gluhi I nezainteresovani ?

Sigurni smo svi zajedno da je Bakir I njegovi stranački kadrovi, kao I stranka SDA u mnogo čemu u dosadašnjem period činili velike greške I na taj način  ukorijenili I veliki animozitet drugih stranačkih kolega prema sebi I svome djelovanju, što bi sada I činilo veliku prepreku za saradnju I dalje zajedničko djelovanje po pitanju Ustavnih promjena I izbornoga zakona?

Bilo kako bilo, mi mostarci smo to najbolje I neposrednije godinama osjećali I doživljavali takva koaliciona djelovanja I neprimjerne rabote tih aktera, ali nikada ne bi smetnuli sa uma veličinu I značaj doprinosa naših Bošnjaka u odbrani domovine od silnih neprijatelja u doba agresije, sa istoka I zapada, kao I njihovog rušilačkog djelovanja u kontinuitetu postdejtonskog  djelovanja I života u našoj zajedničkoj domovini ?

Imajući u vidu da je ipak Bakir čelnik ili prvi u Bošnjaka, nije prihvatljivo I prilično da se Bošnjaci kao najbrojniji narod u Bosni I Hercegovini izuzme ili eleminiše u bilo kakvom pogledu.

Uvijek je nužno I potrebno istima ukazivati na greške I nadati se njihovog ispravnog odnosa I ponašanja prema državi I njenim građanima, kao I mogućnosti nužne saradnje I mzajedničkog djelovanja na svim reformama I uspješnom ustroju svih riješenja prema mjeri I našim željama.

Kada se realno I istinski analiziraju I mnogi drugi razno stranački kadrovi I njohva sva negativna djelovanja, može se zaključiti da grešnika ima I više I kod drugih.

Siguran sam da je Mostar I njegova sudbima sa svim njegovim mnogim elementima I sadržajima veoma karakterističan primjer mnogih loših poteza I negativnosti, čija bi nas analiza daleko odvela.

Evo samo primjera radi, uvijek ističem firmu Aluminij, kao planetrni primjer pljačke I kriminala, čemu su mnogi darovali I svoj neposredni doprinos I time  postali jedna od karika tog kriminalnog lanca.

Tako je za vrije svoje vladavine SDP-a I njegovih kadrova, dok je premijer vlade Federacije bio Nermin Nikšić, kao borac “ za državu I čovjeka “ lažno se deklarisao, činili su I najveće zlo.

Poznata je činjenica da je u dogovoru sa najvećim kriminalcem Mijom Brajkovićem I njegovim saradnicima, otjerao sve  radnike Srpske nacionalnosti bez I jedne dionice, bez obeštećenja ili nekih upravljačkih prava u djelovanju kao potencijalni dioničari.

Slučaj veoma poznat našoj javnosti, ali se zataškava I drug Nermin Nikšić se stavlja na čelo kolone ovih naprednih I patriotskih probosanskih snaga, a sav jad I bijeda, otrovne žaoke se upućuju prema Bakiru I njegovoj stranci.

Isto tako I ovaj akter  emisije kod Senada, drug Saša Magazinović, istina kao veoma agilni parlamentarac, ali nikada, baš nikada kao pripadnik srpskoga roda nije digao svoj glas u starnci kojoj pripada I prema svome šefu Nikšiću, koji je učinio takav neprimjeran I gnusan potez u diskriminaciji radnika srpske nacionalnosti ?

Bez obzira na sve ukazane činjenice a mnogo ih je , nužno nam je iskreno I istinsko zajedničko djelovanje u borbi protiv domaćih neprijatelja, koje namjerno bez mgusala I orgulja nisam niti spomenuo ovom prilikom, kao I njihovih vanjskih naših susjeda I komšija, sa istoka I zapada, koji sun as u prošlosti zajednički I napadali, ali niti danas miruju u nasrtajima na naš suverenitet I integritet.

U zadnjem svome nastupu u Brčkom veoma je to lijepo istakao I Fahrudin Radončić, bez obzira na sve različitosti, neka interes države I Naroda bude visoko na prvom mjestu.

Saslušao sam, da upit Senadov ovoj trojci u emisiji, šta misle o ovakvome stavu gospodina Radončića, mišljenja su bila nečujna ili možda neprihvatljiva, ali ostavimo sve to našoj budućnosti ???