Arhiva za 27. Aprila 2021.

U vrijeme Titove Jugoslavije svi gradovi su na svečan način obilježavali Dan oslobođenja od fašističke okupacije, a Evropa i svijet 9. Maja – Dan pobjede nad fašizmom. Moj rodni grad Bosanska Dubica oslobođena je 27.4. 1945.g. i taj dan je slavljen kao Dan oslobođenja. 

Grad Bosansku Dubicu prvi put je oslobodila XI Krajiška brigada NOVJ-e 12. i 13. Oktobra 1943. godine i držala je tri dana. Imalo je to ogroman vojni i politički značaj. Tada su u partizane stupili brojni Dubičani. Novi pokušaji u julu i septembru 1944. nisu bili uspješni. Grad je konačno oslobođen 27. Aprila 1945.g., a oslobodile su ga jedinice 45. Divizije NOVJ-e sa dijelovima 20, 23 i 24. Brigade. Odmah po oslobođenju 27. April je proglašen za Dan oslobođenja Bosanske Dubice i uz goste iz susjednih opština prigodno obilježavan polaganjem vijenaca na spomen obilježja, kulturnim i sportskim manifestacijama.

Dubičko područje je prije Drugog svjetskog rata imalo 33.500 stanovnika. U toku petogodišnjeg rata poginulo je 3.404 boraca i 14.287 žrtava fašističkog terora, što daje tragičan broj od 17.691 poginulih i čini 52,73% stanovništva. Po nekim kasnijim podacima ukupan broj poginulih i stradalih je 18.495 stanovnika. Predratni broj stanovnika opština Bosanska Dubica dostigla je tek 30 godina kasnije.

Dan oslobođenja Bosanske Dubice je za sve Dubičane nezaboravan dan. Dio je to našeg dragog nezaboravnog sjećanja. Tog dana najveći broj građana je izlazio u centar grada i prisustvovao kulturnim i sportskim događajima, od kojih posebno mjesto ima “Trka oslobođenja”, koju  je organizovao dubički SOFK-u. Poslije trke dubičko korzo bilo je puno roditelja s djecom, koji su korzirali dugo u noć, a po tom odsjedali u nekom od popularnih dubičkih ugostiteljskih objekata. Sa radosnih lica na terasi dubičkog Hotela “Park” obalama Une širila se pjesma, a bujla i cvjetala dubička mladost. Dani kojih se imamo razloga sjećati i pamtiti. 

Svim Dubičanima, ma gdje da žive, želim sretan 27. April  – Dan oslobođenja Bosanske Dubice.

Zijad Bećirević