Arhiva za 9. Marta 2021.

Poštovane članice Matice BiH

Povodom Dana žena u ime Glavnog odbora Matice Bosne i Hercegovine, svim članicama i simpatizerkama iskerene čestitke! 

Borba za ravnopravnost i emancipaciju žene u društvu krenula je 28. februara 1909. godine u USA podsjećanjem na štrajk žena u New York-u za poboljšanje radnih uslova u tekstilnoj industriji.

Ideja Internationalnog dana žena potiče od Clare Zetkin. Na drugoj socijalističkoj konferenciji žena 27. augusta 1910. u Kopenhagenu aktivistkinja iz njemačke predlaže uvođenje Internacionalnog dana žena.

I tako je ta teška borba za ravnopravno mjesto u društvu krenula. Padovi i usponi u toj borbi traju i danas. Iako su 70-te prošlog vijeka bile jako progresivne, od devedesetih ta kola su krenula u suprotnom pravcu.  

Populizmi, ekonomske krize i nizak nivo obrazovanja su osnovni uzroci udara na integritet i dostojanstvo žene. Na području Bosne i Hercegovine sa dominantnom patrijahalnom slikom i strukturom društva, žene su izložene svim oblicima klasičnog šikaniranja – sila u porodici, seksualno zlostavljanje, ucjenjivanje, marginalizacija u poslovnom svijetu, edukativna isključivost, itd.

Matica Bosne i Hercegovine je u ovm kontekstu je usamljeni svetijonik ili pozitivan primjer dobrih vrijednost. 

U prvom sastavu Izvršnog odbora Matice BiH nominiranog 23. januara 1993. godine od 7 članova 4 su bile obrazovan i emancipirane žene.

Da se podsjetimo:  

·         Dr. Ervina Iljazović

·         Dipl. arh. Dragana Štraus

·         Vesna Bas

·         Samira Begman

2004. godine ovaj odnos u Izvršnom odboru je bio 5 prema 2 u korist žene.  U to vrijeme se ni vlada Švicarske nije mogla pohvaliti sa tom kvotom odnosa žene i muškarca.

Uloga članica Matice BiH u aktivnom radu Matice je neprocjenjiv. Većinu tereta nosile su žene. I danas one su na prvoj linij borbe za pravdu i promociju ideje i misije Matice BiH.

Simbolično, povodom Dana žena buket cvijeće u ime Glavnog odbora Matice Bosne i Hercegovine i beskonaöno hvala!

Hamdija Kocic

Predsjednik Matice BiH