Arhiva za 22. Avgusta 2020.

Najavih nedavno pojedinačno predstavljanje nekih od hafiza Muftića, ali još nisam u prilici da to učinim jer nisam prikupio potrebne podatke. Ali zato, neka serijal dalje ide, mada za ovog hafiza nisam našao fotografiju, nažalost.

Dakle, hafiz ABDULLAH-ef KADENIĆ rođen je krajem XIX stoljeća.Nauke je završio u Carigradu i po povratku u Banja Luku radio je kao muderris u medresi “H. Jusuf Šibić”. Ova medresa je osnovana 1873. godine i njen vakif je bio trgovac hadži Jusuf Šibić, sin Omerov. Medresa je radila samostalno do 1917. godine, a bila je smještena u posebnoj zgradi na Crkvini. Te, 1917. godine je sjedinjena sa Fejzijom medresom, kada je osnovana tzv. Ujedinjena medresa. Hafiz Abdullah-ef. Kadenić je na Ahiret preselio 1927. godine a ukopan je u mezaristanu pokraj Seferbegove ili Podpećinske džamije.

Bedrudin GUŠIĆ