Arhiva za 13. Avgusta 2020.

Kao što sam ranije rekao i što je općepoznato, Banja Luka je dala mnogo hafiza i uleme koji su u ta vremena predstavljali intelektualnu elitu Grada. Ne samo u vjerskom, nego i svjetovnom smislu. Mnogi od banjalučkih hafiza su potekli iz porodica koje su dale ne jednog, ili dvojicu tih učenih ljudi, nego i više njih, pa su po tome te iste porodice dobile na svome značaju u Gradu za sva vremena. Jedna od tih porodica su svakako Muftići.

Prije nego predstavim slijedećeg hafiza iz niske u ovom serijalu, a došao je red na hafize Muftiće, smatrao sam bitnim da napišem koju riječ o njihovoj genezi u čemu mi je pomogla knjiga FERHAD-PAŠA SOKOLOVIĆ I NJEGOVE ZADUŽBINE, velikog bh. alima i prijatelja moga rahmetli oca, Hasan ef. Škapura iz Prijedora. U III poglavlju te knjige pod naslovom SLUŽBENICI DŽAMIJE autor navodi da je u Banja Luku sredinom 16. stoljeća iz Erzeruma u svojstvu misionara (sejar-vaiz) došao mladi učenik hafiz Mehmed Tibok, po nacionalnosti Kurd. Njegov talenat je veoma brzo prepoznao tadašnji privremeni imam Ferhadije hafiz Mehmed efendija, koji je istovremeno bio i kadija pa je mladom hafizu Tiboku ustupio imamsku dužnost u najpoznatijoj banjalučkoj džamiji. Mladi imam i hafiz ostade u Banja Luci i oženi se sa Zejnebom, kćerkom Omera Kahrimanage, tadašnjeg upravitelja Ferhad-pašinog vakufa koga su navodno lokalni politički moćnici raskrinkali stavljajući mu na teret malverzacije u vakufu te reakcionarno političko djelovanje, pa su ga dali objesiti na vrbaskoj ćupriji u Banja Luci. Hafiz Mehmed ef. Tibok ode u Travnik i požali se veziru koji poduze odgovarajuće mjere protiv banjalučkih političkih moćnika a hafiza Tiboka imenova muftijom. Po toj funkciji njegovi potomci se prozvaše Muftići, od tada pa do sada i, nadam se, uz Božiju pomoć, do Sudnjeg dana.

Hafiz Mehmed ef. Tibok je preselio na Ahiret u dobokoj starosti i pokopan je, kao i njegova hanuma Zejneba, u haremu pokraj Ferhadije džamije.

Pravo na imamsku dužnost u Ferhadiji prelazilo je s koljena na koljeno porodice Muftić i sredinom 19. stoljeća ovu dužnost obavljaju unuci učenog hafiza Tiboka Muhamed, a nakon njegove smrti njegov brat hadži hafiz Halil ef. Muftić i tako dalje i tako dalje. Uostalom, pojedini hafizi iz ove poznate banjalučke porodice bit će predstavljeni pojedinačno u slijedećim nastavcima ovog serijala.

 

 

 

 

S lijeva na desno: hfz. Hamid ef. Muftić, hfz. Izet ef. Muftić i hfz. Hilmija ef. Muftić

Bedrudin GUŠIĆ

NAPOMENA: Zahvaljujem hadži Elmiru Muftiću na pomoći u realizaciji ove priče.