Arhiva za 21. Jula 2020.

Moj prilog  inicijativi za izradu monografije

Sport je fizička i psihička aktivnost čovjeka, sastavni i nedjeljivi dio ljudskih  društvenih potreba u fizičkom i duhovnom odgoju za zdravlje, vitalnost, socijalni odnos i odbrambenu spremnost, kao osnova kvalitetnog individualnog i društvenog života. U našem gradu, Bosanskoj Dubici, sport je uvijek bio više od sporta. Bio je pokretačka fizička i duhovna snaga. Dubički sportisti i sportski radnici značajnio su doprinijeli razvoju fizičke kulture i sporta ne samo u našem gradu, na području opštine, već i mnogo šire. Rezultati koje su postigli dubički klubovi, sportisti, sportski radnici, simpatizeri i građani zaslužuju da budu zabilježeni i upamćeni za generacije koje dolaze.

Monografija dubičkog sporta

Već duže vrijeme veći broj Dubičana izražava želju i potrebu da se napravi  neka vrsta monografije u kojoj bi se objedinili i predstavili rezultati dubičkih sportskih organizacija i društava od postanka do danas, kako bi se otrgla od zaborava i sačuvala uspomena na dubičke sportiste i sve one koje su doprijeli u radu i dostignutim  rezultatima sportskih društava. Većina nas to je očekivala od najpoznatijeg dubičkog sportskog novinara i najvećeg poznavaoca ne samo dubičkog sporta već sporta uopšte – Emira Tabakovića. Ovih dana to pitanje je na daleko širi i zahtjevniji način postavljeno preko FB od strane: Mensura Talića, Seada Lađarevića, NIhada Krupića, Murisa Lađarevića… a Muris je odmah za realizaciju projekta otvorio posebnu stranicu na FB  sa potencijalnim imenom projekta: Monografija Bosanskodubičkog sporta. Formirana je privremana kontaktna radna grupa za vođenje projekta na čelu sa Murisom Lađarevićem, a Nihad Krupić  se u ime radne grupe obratio Dubičanima sa kratkim nadahnutim pismom u kojem izražava želju, potrebu i namjeru da se do jula 2021.g napravi Monografija FK “Borac” i predstavi na susretu Dubičana, koji su se trebali održati ove godine u našem gradu Bosanaskoj Dubici, ali su odloženi radi pandemije koraonavirusa.

Prema neslužbenim i nezvaničnim predviđanjima monografija bi imala preko 300 strana, sa više slikovnih priloga, a štampana bi u 500 primjeraka. Sredstva za izradu i štampanje prikupila bi se dobrovoljnim prilozima, donacijama. Jedinačna cijena koštanja odredila bi se kasnije. Rad na monografiji bio bi volonterski.

Za rad na Monogragiji računa se na sve one koji bi na bilo koji način mogli dati svoj udio. Po mišljenju radne grupe nosilac projekta bio bi dubički sportski novinar EMIR TABAKOVIĆ u saradnji sa Zijadom Bećirevićem, Mensurom Vojniković, Nihadom Krupićem…ali i svim onima koji u toku rada ponude neke prihvatljive sadržaje.

Svako ko ima materijal ili bilo koju bilo kakvu informaciju vezanu za sport u našem gradu, na našoj opštini, koje se mogu dokumentovati,  pozvan je da je dostavi Radnoj grupi  za izradu monografije. Svi tekstovi, fotosi i drugi prilozi za štampanjer monografije biće osigurani i sačuvani.

Bosanska Dubica ima jaku i široko rasprostranjenu dijasporu, koja voli svoj grad, želi ga sačuvati i unaprediti sve stečene  vrijednosti, posebno u oblasti kulture i sporta. Zato , prema opštem mišljenju, Dubička dijaspora daje punu podršku ovom projektu.

Moja mišljenja i sugestije

Prije svega, treba odrediti ime projekta opredjeliti se da li je to Monografija Bosanskodubičkog sporta ili Monografija FK “Borac”. Bio bi to prvi zadatak Radne grupe.

1.Monografija Bosanskodubičkog sporta (ako se za nju odluče) obuhvatila bi dubičku fizičku kulturu i sva sportska društva i organizacije. Bio bi to veoma opsežan projekat, zahtjevao bi duge pripreme, mnogo više teško dostupnih podataka i informacija, veliki broj priloga i učesnika u projektu, zahtijevao bi više od 400 stranica i bio bi skuplji

2.Monografija FK  “Borac” (ako ona bude izbor Radne grupe) obuhvatila bi samo  FK “Borac” (od postanka do danas ili samo određeni period), sa kraćim osvrtom na druge fudbalske timove s dubičkog područja i na radničke sportske igre u malom nogometu. Za ovu monografiju treba manje priloga koji su mnogo dostupniji, manje učesnika, kraće vrijeme izrade, uz niže troškove.

Na stranici Monografija Bosanskodubičkog sporta, koju je otvorio čelnik radne grupe Muris Lađarević prikupljaće se svi pisani materijali,  štampani tekstovi, fotografije igrača i timova, slike dresova, navijačkih rekvizita, članskih karti, ulaznica i svi drugih predmeta koiji potsjećaju na istoriju dubičkog sporta. Na stranici su mnogi već postavili svoje priloge. Svaki prilog treba biti registriran, označen brojem i imenom ili šifrom. Korisno bi bilo da se uz svaku sliku sažeto navede na koje vrijeme, na koga se i na što se odnosi.

Pozivamo i apelujemo na sve bivše i sadašnje igrače, simpatizere klubova, članove uprava, prijatelje klubova i građane Bosanske Dubice da se uključe u akciju prikupljanja materijala i davanja informacija, kako bi buduća monografija mogla biti što sadržajnija i obuhvatnija.

Ako se odlučimo na monografiju FK Borac, što je realnije i izvjesnije, tada će prilozi koji se odnose na druge sportove i klubove biti pohranjeni u bazu podataka i biti sačuvani za budući projekat, koji bi se odnosio na sve sportove ili eventualno opet samo na neke- rukomet, košarku…

Moje je mišljenje da se tokom rada na monografiji ili kasnije od fotografija igrača, klubova,  rekvizita i drugih sportskih predmeta sa kratkim tekstom ispod svake slike napravi album koji bi se preko različitih dubičkih i drugih internet portala mogao imati kao stalna slikovna izložba Bosanskodubičkog sporta.

Ako uspijemo u ovom projektu, uvjeren sam da će doći vrijeme da se počne razmišljati da se našoj Bosanskoj Dubici u nekom prikladnom objektu koji će neko donirati otvori muzej Bosanskodubičkog sporta, u kojem bi bili izloženi različiti predmeti, eksponati koji potsjećaju na historiju  dubičkog sporta i dubičkih sportskih  društava, a koje su već sad mnogi spremni u tu svrhu ustupiti.

Zadaci Radne grupe za izradu monografije

Uloga Radne grupe, po mom mišljenju, bila bi da :

1.Koordinira sve aktivnosti u toku rada na monografiji

  1. Prikuplja, markira, sortira, grupiše i deponuje sve materijale i informacije upotrebljive za rad na monografiji

3.Prikuplja donacije za finansiranje monografije

4.Odabere štampariju i  dogovori cijenu štampanja

  1. Provede marketing, odredi prodajnu cijenu, organizuje prodaju i distribuciju monografije

U toku rada na monografiji trebaće proširiti sastav Radne grupe kako bi mogla obaviti ulogu Uređivačkog odbora monografije, koji bi verifikovao napisani tekst sa prilozima (ilustracijama) prije štampanja.

Ko je Emir Tabaković?

Lično mislim da to zna skoro svaki Dubičanac. Cijeli svoj život bio je sportista i novinar, aktivan dopisnik “Glasa” Banja Luka i Zagrebačkog večernjeg lista, Sportskih novosti i drugih listova i časopisa. Tokom rata bio je urednik glasa “Slobodna Bosanska Krajina”, na kojem je uređivao “Glas Bosanske Krajine”. Kad je preselio u Sanski Most bio je prvi direktor lokalne Radio stanice Sanski Most i za medijske zasluge dobio je priznanje “Najzaslužniji građanin u oblasti medija 2007. godine”. Dopisnik je “Dnevog avaza”,”Unsko -Sanskih novina  “Krajina”, TV Sanski most i saradnik brojnih medija. Do rata je živio i radio u Banja Luci, a sad je penzioner i živi u Sanskom Mostu.

Nekoliko riječi o meni

Na kraju nekoliko riječi o sebi. Volim svoj grad i njegove ljude, volim dubički sport,  cijenim sportiste i sportske radnike i želim pomoći u izradi monografije. Jedan sam od osnivača SOFK (Saveza organizacija za fizičku kulturu)  zajedno sa p. Mladernom Misaljevićem. Dvije godine bio sam predsjednik SOFK.  U fizičkoj kulturi i sportu, zajedno sa r. Omerom Karabegovićem, proveo sam 30 godina, od 1963. do 1993.godine.  Dubička SOFK je napravila prvi Samoupravni sporazum o finansiranju fizičke kulture, koji je kasnije prihvaćen u cijeloj BiH, koji je pripremio dubički pravnik Ferijad Ljubijanac. Moj udio bio je finansijski dio. Dvije godine sam bio predsjednik FK “Borac” i za mog mandata uvedene su premije za igrače. Obzirom da aktivno pišem za više internet portala i radim na dva slična programa, od kojih jedan za porodicu iz Višegrada, ne mogu prihvatiti na sebe obaveze koje ne mogu izvršiti, ali zato svoju pomoć nudim u granicama svojih mogućnosti. U tom cilju moja kordinacija sa Radnom  grupom i nosiocem projekta Emirom Tabakovićem biće stalna i sadržajna.

Sebi uzimam za prvu obavezu da sa Emirom Tabakovićem, a u kordinaciji s Radnom grupom, pripremimo  Kostur monografije sa glavnim sadržajem, koji bi tokom rada bio upotpunjivan i dobio svoju punu formu i sadržinu.  Taj tekst biće predstavljen narednih dana na FB stranici “Monografija Bosanskodubičkog sporta”.

Tokom rada na monografiji bilo bi poželjno, po iskustvu Dilistinom kad je radila na svojoj knjizi “Biseri Bosanskodubičke sehere”, povremeno na FB objavljivati dijelove napisanog teksta, što bi aktueliziralo opisane događaje i povećalo interes za materiju.

Nadam se da će ovaj moj tekst baciti više svjetla na projekat Monografija Bosanskodubičkog sporta i potstaći Dubičane u Bosanskoj Dubici i Dijaspori da se uključe i daju svoj doprinos, kako bi ove i buduće generacije Dubičana upoznale historiju dubičkog sporta i sačuvale je za generacije koje dolaze.

Burlington, VT, 16.jula 2020                               Zijad Bećirević