Arhiva za 3. Jula 2020.

EKSPERTNI TIM BOSNE I HERCEGOVINE I VOĐSTVO FB GRUPE “ZAHTJEV ZA POVRATAK USTAVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE”

 

-PREDSJEDNIKU EUROPSKOG VIJEĆA, gosp. Charlesu Michelu

-GENERALNOM DIREKTORU MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU, gosp. Rafaelu Mariano Grossi-ju

-DOMAĆOJ I SVJETSKOJ JAVNOSTI

 

BROJ: 2/20

DATUM: 3. Jula 2020.

PREDMET: Traži se sprječavanje da Republika Hrvatska odlaže radioaktivni i nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom

Poštovana gospodo,

Obraćamo vam se ne samo kao članovi gore naznačenog Ekspertnog tima za Bosnu i Hercegovinu i Grupe koja broji preko 68.500 članova, već i kao obični građani koji dijele stavove oko 250.000 građana sjeverozapadnog dijela BiH i koji ne mogu čekati na službenu reakciju vlasti naše domovine Bosne i Hercegovine na pripremne radnje susjedne Republike Hrvatske – članice EU, da na lokalitetu Trgovska gora, 900 metara zračne linije od centra bh. grada Bosanski Novi, izgradi odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada.

Gospodo,

Ukoliko susjedna Republika Hrvatska izgradi spomenuto odlagalište, kratkoročno, srednjoročno i dugoročno će ugroziti živote oko 250.000 ljudi koji žive na području sliva rijeke Une, uništit će najljepšu rijeku u Evropi – Unu, te pripadajuću joj floru i faunu. Izgradnja takvog odlagališta je, između ostalog, u izravnoj suprotnosti sa tačkom 21 Direktiva Europskog vijeća 2011/70/Euratom od 19. jula 2011.

Iako je opasnost po ljude i njihov okoliš koje izaziva nuklearni otpad općepoznate, želimo se ipak kratko osrvnuti na njih. Počeli bismo onim što najbolje sumira dalekosežnu i dugotrajnu opasnost od nuklearnog otpada koja kaže da je on ‘najdestruktivniji i najneuništiviji otpad u historiji’ (Michael Stothard, ‘The Financial Times’, 14th July 2016).

Ispuštanje radioaktivnosti u ljudsku sredinu može prolaziti godinama neopaženo, a posebno u situacijama gdje se ne vrši jak monitoring. Osim što zavrsava u zraku, radioaktivnost odlazi i u zemlju i rijeke, pa tako, preko hrane koju konzumiramo (usjevi, riba) završava na našim tanjirima.

Radijacija također mijenja ćelije u ljudskom tijelu, što dovodi do dugotrajnih i ozbiljnih zdravstvenih problema među kojima su razne vrste raka, zatim gastrointestinalne bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti nervnog sistema itd. Poznato je i da žene koje su bile izložene radijaciji radjaju djecu sa tjelesnim deformitetima.

Obzirom na to da ‘životni vijek’ pojedinih radioaktivnih elemenata traje stotinama, a nekih i hiljadama godina, sasvim je jasno kakve dugotrajne posljedice može imati, ne samo na ljude koji žive u blizini radioaktivnog otpada i njihov okoliš, već i šire.

Čišćenje takvog otpada također, osim visoke cijene sa sobom, nosi i rizik za one koji taj otpad čiste.

Zbog svega do sada navedenog, mi vas pozivamo da shodno spomenutoj Direktivi spriječite Republiku Hrvatsku u njihovim pripremnim te eventualnim operativnim radnjama za gradnju odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada, kako bi se spasili životi ljudi, Nacionalnog parka “Una” i pripadajuće mu flore i faune. Radi se o zaštiti života uopće na tom dijelu naše domovine Bosne i Hercegovine. Prema tome, na vama je jednostavna odluka: hoćete li se opredjeliti za život ili smrt!

Posebno ističemo da ovaj apel shvatite kao glas naroda i glas razuma, ne čekajući birokratske procedure pa čak i iz naše domovine, budući da može biti kasno. Ovu tezu temeljimo na činjenici da Republika Hrvatska i u nekim ranijim slučajevima nije poštovala međunarodno pravo i međunarodne konvencije naspram Bosne i Hercegovine, nastupajući ne sa pozicije sile zakona, nego zakona sile. Zato smatramo da je neophodno preventivno djelovati prema našem sjeverozapadnom susjedu kako bi se spriječile katastrofalne posljedice koje smo gore naveli.

S poštovanjem,

EKSPERTNI TIM R BiH I VOĐSTVO FB GRUPE “ZAHTJEV ZA POVRATAK U ŽIVOT USTAVA RBiH”:

  1. Bedrudin GUŠIĆ, banjalučki novinar i publicist u egzilu (Boston, USA)
  2. Dženana DELIĆ, penzionisana profesorica poslovnih studija i prava, sada u Velikoj Britaniji
  3. Marijan HAJNAL, predsjednik Centra humanističkog projektovanja slobodnog društva i predsjednik Udruženja građana “Vječna Bosna” (Tel Aviv-Izrael)
  4. Ibrahim HALILOVIĆ, slobodni bh. novinar (Kanada-BiH)