Arhiva za 3. Jula 2020.

3. jul 2020. godine

Članovima, prijateljima i

simpatizerima SAV

Medijima

 

Drugarice antifašistkinje i drugovi antifašisti,

Zbog svima poznatih događaja, nismo u mogućnosti da svoje aktivnosti održavamo u primerenijim okolnostima i prostorima, pa Vas obaveštavamo o sledećem:

 

1.Pozivamo Vas da se okupimo na Iriškom Vencu u UTORAK, 07. jula ove godine, da položimo venac na spomeniku, i tako skromno obeležimo Dan ustanka naroda i narodnosti Srbije, koji je i dan Saveza antifašista Vojvodine – SAV.

2.Dobitnik prvog priznanja Saveza antifašista Vojvodine – SAV, za promociju antifašističkih vrednosti „Đorđe Subotić“, je Narodni heroj Petar Matić Dule (biografija u prilogu).

S poštovanjem,

 Smrt fašizmu – sloboda narodu!    

                                   

Predsednik Saveza antifašista Vojvodine

prof. dr Duško Radosavljević

———————————————————————————————————

 Petar Matić Dule

 Učesnik Narodnoslobodilačke borbe, general-pukovnik JNA, Narodni heroj Jugoslavije, rođen 7. jula 1920. godine u Irigu. Juna 1940. godine postao je član Komunističke partije Jugoslavije.

Nakon aprilskog rata i okupacije Jugoslavije1941. godine, Matić je, kao sekretar Mesnog komiteta, a potom i sekretar Sreskog komiteta KPJ za Irig i član Štaba za pripremanje ustanka, aktivan na organizovanju ustanka u Sremu. U Iriškoj partizanskoj četi je prvi politički komesar. 1942. godine za vreme neprijateljske ofanzive na Frušku goru, biva ranjen u nogu. Po odlasku glavnine Sremskog partizanskog odreda u istočnu Bosnu, on je sa njegovim Četvrtim bataljonom ostao u Sremu, prvo kao zamenik, a potom i komandant ovog bataljona.

Sredinom maja 1943. godine postavljen je za komandanta Treće grupe vojvođanskih udarnih bataljona, od kojih je kasnije formirana Treća vojvođanska udarna brigada. Novembra 1943. godine preuzima dužnost komandanta Sremskog partizanskog odreda.

Komandant Šeste vojvođanske udarne brigade postaje aprila 1944. godine. U borbama brigade sa Nemcima na Fruškoj gori17. jula 1944. godine, biva ranjen u grudi i ubrzo prebačen u Italiju, na lečenje. Nakon povratka u zemlju, postavljen je za komandanta Sremske operativne zone pri Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine.

Novembra 1944. godine, upućen je na školovanje u Sovjetski Savez, gde je 1945. godine završio Višu vojnu akademiju „Vorošilov. Po povratku u Jugoslaviju, završio je i Višu vojnu akademiju JNA, 1954. godine. Obavljao je razne odgovorne dužnosti u JNA – komandant 51. vojvođanske i Četvrte krajiške divizije, načelnik Štaba korpusa i načelnik odeljenja u Generalštabu, načelnik Ratne škole JNA, prvi zamenik načelnika Generalštaba, pomoćnik saveznog sekretara za narodnu odbranu i podsekretar u Saveznom sekreterijatu za narodnu odbranu i dr. Penzionisan je 31. decembra 1980. godine u činu general-pukovnika.

Za člana CK Saveza komunista Jugoslavije, biran je od Petog kongresa. Biran je za narodnog poslanika Skupštine Srbije i Savezne skupštine, u više saziva. Od 1982. do 1986. bio je član Predsedništva CK SKJ. U proleće 1988. izabran je za predsednika Saveznog odbora SUBNOR, a u oktobru iste godine je smenjen zbog sukoba sa rukovodstvom SR Srbije. Kasnije je podneo ostavku i na članstvo u CK SKJ.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su – Orden jugoslovenske zvezde s lentomOrden ratne zastave, dva Ordena za hrabrostOrden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencemOrden partizanske zvezde sa srebrnim vencemOrden zasluga za narod sa zlatnom zvezdomOrden zasluga za narod sa srebrnim zracimaOrden narodne armije sa lovorovim vencemOrden narodne armije sa zlatnom zvezdomOrden za vojne zasluge sa velikom zvezdom i dr. Ordenom Narodnog heroja odlikovan je 20. decembra 1951. godine.