Arhiva za 7. Juna 2020.

Poštovane i poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavam da će VI Karlovački dani slobodne misli biti upriličeni na jesen (11.-12. 09. 2020., Sremski Karlovci), te Vam u prilogu dostavljam ponovljen poziv za ovaj skup.

Molim prijavljene da potvrde svoje učešće, a sve zainteresovane pozivam da nam dostave prijavne formulare u predviđenom roku, kao i da ovaj poziv proslede svima za koje smatraju da bi bili radi da nam se pridruže u sagledavanju glavne teme ovogodišnjeg skupa koja glasi: (Ne)popularna (ne)kultura.

Centar za afirmaciju slobodne misli (organizator skupa) poziva zainteresovane studente i studentkinje osnovnih, master i doktorskih studija (ali i one koji su uspešno okončali svoje studije) da iz ugla različitih naučnih sfera (filozofija, sociologija, istorija, psihologija, lingvistika, studije umetnosti, antropologija, medijske studije itd.) predstave svoje naučno-istraživačke radove na zadatu temu.

Rok za dostavu prijava je 20. jul 2020.

U prilogu se nalazi pozivno pismo sa opisom teme, kao i prijavni formular.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nam se obratite.

S poštovanjem,

doc. dr Andrea Ratković

CEZASM

Centar za afirmaciju slobodne misli

Sremski Karlovci