Arhiva za 22. Oktobra 2019.

Sarajevo, 22. oktobra 2019. godine

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeda javnost da se na današnji dan prije
dvadeset i sedam godina dogodila otmica civila iz Sjeverina (Priboj, Srbija).
Naime, dana 22. oktobra 1992. godine pripadnici srpske paravojne formacije „Osvetnici“, kojom je
komandovao Milan Lukid, oteli su 16 osoba bošnjačke nacionalnosti koji su iz sela Sjeverin autobusom
pošli na posao u Priboj. Autobus je zaustavljen u selu Mioče (Rudo, BiH), na putu za Priboj, a tom prilikom
su iz autobusa izvedeni samo pripadnici bošnjačke nacionalnosti – 15 muškaraca i jedna žena. Kamionom
koji je bio parkiran ispred kafane „Amfora“ odvezeni su u hotel „Vilina Vlas“ u Višegrad. Poslije nekoliko
dana psihičke i fizičke torture, civili su strijeljani, a tijela su bačena u Drinu. Sve žrtve su bile državljani
Savezne Republike Jugoslavije. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu je osudio Đorđa Ševida na 15 godina
zatvora, te Dragutina Dragidevida, Milana Lukida i Olivera Krsmanovida na po 20 godina zatvora.
U povodu godišnjice, Edvin Kanka Ćudić, koordinator UDIK-a, ističe: „Ovo je bio prvi ratni zločin nad
građanima Savezne Republike Jugoslavije, a koji se dogodio uz dopuštenje vlasti tadašnje SRJ, jer su žrtve
bili civili, sandžački Bošnjaci, koji su bili uzorni građani te države. Ovim zločinom, kao i otmicom u
Štrpcima, zastrašivani su Bošnjaci u Sandžaku, ali i na teritoriji cijele Savezne Republike Jugoslavije. Da
stvar bude strašnija, nalogodavci otmice civila iz Sjeverina do danas nisu otkriveni, a članovima porodica
stradalih se negira status civilnih žrtava rata.“
Ovom prilikom podsjedamo na ubijene civile iz Sjeverina, a to su: Alija Mandal, Derviš Softić, Esad Džihić,
Idriz Gibović, Hajrudin Sajtarević, Medredin Hodžić, Mehmed Šebo, Meho Hodžić, Mevlida Koldžić –
Hodžić, Mithad Softić, Mujo Alihodžić, Mustafa Bajramović, Muzafer Hadžić, Ramahudin Ćatović, Ramiz
Begović i Sead Pecikoza.

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasljeđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogudilo ponavljanje zločina. To je afirmacija vrijednosti otvorenog građanskog društva, sa jasno definiranim prioritetima u pogledu promoviranja, zaštite ljudskih prava, i uključivanja mladih u društveno-političke procese kroz mirovni aktivizam.

PRESS SLUŽBA