Arhiva za 3. Oktobra 2019.


Mi, dole potpisani upućujemo oštru protestnu notu EU Parlamentu povodom najave da Željana Zovko postane nova ‘posebna izvjestiteljica EU za Bosnu i Hercegovinu’. Zapravo, pozivamo se na antifašističke vrijednosti koje su ugrađene u temelje zapadne civilizacije, a ogledaju se u svim aspektima javnog života – kulture, civilizacije i pravnih postulata međunarodnog prava kao i evropskih Povelja, te Povelja UN-a. One vrijednosti koje su branjene u Drugom svjetskom ratu i koje su pomogle da se pobijedi fašizam te da se u Evropi i u svijetu uspješno izgrade građanska društva u kojima nisu važni nacionalna ili religijska pripadnost, etničko porijeklo, niti spol pojedinca, jer njima svima jednaka prava garantuju zakoni koji u tim društvima vladaju.
U Drugom svjetskom ratu i srpski i hrvatski fašisti (‘četnici’ i ‘ustaše’) su bili sljedbenici i kolaboracionisti nacista i fašista protiv kojih su se združeno borile sve antifašističke snage. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992-1995), duh tog fašizma i njegovih sljedbenika ponovo je oživio kroz najgore ratne zločine na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata što je rezultiralo presuđenim genocidom u Srebrenici i pravno dokazanim i također presuđenim “Udruženim zločinačkim pothvatom” (UZP) na našu državu. Politika susjedne Republike Hrvatske je bila i ostala ideološka osnova tih agresija koje u kontinuitetu traju i danas i koje se vode drugim sredstvima, posebno opstrukcijama susjednih zemalja koje se ogledaju u tome da BiH ne postane funkcionalna država i ometanju njenog puta ka euroatlanskim integracijama.

U Hrvatskoj je HDZ stranka utemeljila, a i danas slijedi tu agresorsku, u mnogim dijelovima profašističku politiku, koja nakon obustave oružane agresije godinama pokušava podijeliti našu državu, koristeći politička i lobistička sredstva gotovo svakodnevno i kojima vrše sve moguće opstrukcije u odnosu na našu državu. Jedan od vjernih sljedbenika i promotora te politike te njen eksponent u EU jeste i Željana Zovko koja, poput aktuelne predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, u svojima izjavama za javnost iznosi niz neistina o našoj državi, a istovremeno javno slavi presuđeni UZP, čime se javno ideološki očituje i dokazuje tu svoju vjernu predanost toj i takvoj politici.
Za ovu priliku izdvajamo samo nekoliko primjera takvih izjava koje su objavili bosansko-hercegovački i hrvatski mediji, te najsvježiji primjer njenog javnog obilježavanja i veličanja presuđenog UZP-a:

1.U dnevnom listu ‘Oslobođenje’ od 22. 11.2018., Željana Zovko je navela u potpunosti netačnu tvrdnju kojom optužuje Tursku da je ‘vodila kampanju’ u našoj državi kako bi Bošnjaci glasali za Željka Komšića kao “hrvatskog člana Predsjedništva”. Čini se da je Željana Zovko, u nastojanju da prirodom svojih izjava oponaša predsjednicu Republike Hrvatske, zaboravila da se svaka tvrdnja mora i dokazati jer, izjave bez dokaza samo dokazuju koliko takvu osobu treba uzimati za ozbiljno. Vrijedi spomenuti da ni po nakaradnom Dejtonskom ugovoru ne postoji ‘hrvatski član Predsjedništva’, već ‘član Predsjedništva iz redova hrvatskog naroda’, koji predstavlja jednako sve građane naše države.

2. U istom tekstu Željana Zovko zatim navodi kako se ‘Rusija približava granicama’. Vjerujemo da je EU svjesna velikog približavanja Hrvatske Rusiji, pa je to pokušaj da se, po pitanju Rusije, krivica stavi pred pogrešna vrata.

3. Ne samo bosanskohercegovački, već i hrvatski mediji prenijeli su kako je nedavno Željana Zovko javno slavila presuđeni UZP. Hrvatski medijski portal ‘Index’ u svom tekstu ‘Tko je Željana Zovko, eurozastupnica koja slavi zločinačku Herceg-Bosnu?’ od 02.09.2019. sa zgražanjem piše o tome kako ista javno ‘slavi presuđeni UZP’, te kako za našu državu ‘nema lijepih riječi’. Isti hrvatski medijski portal je objavio fb status Željane Zovko u kojem ista slavi preduđenu zločinačku paratvorevinu, tzv. ‘Herceg-Bosnu’ , te navodi i neke od njenih izjava (citat):
“Zovko je na jednoj od plenarnih sjednica u Briselu kazala i kako postoje primjeri “kada je putem UN-a nametnut embargo na uvoz oružja i samoobranu Hrvata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a danas je njihova samoobrana u BiH proglašena Udruženim zločinačkim poduhvatom”.”
Nekadašnja ambasadorica BiH zalagala se, u institucijama EU-a i za “federalizaciju kao jedini put kojim bi se poštivala konstitutivna arhitektura BiH”.(zavrsen citat) Kako EU Parlament traži da sve članice poštuju presude za područje prostora bivše Jugoslavije, koje su donijeli najviši svjetski sudovi, zaprepašćuje činjenica da su navedene izjave Željane Zovko izrečene u Briselu prošle bez sankcija EU Parlamenta. Također, kako u navedenim izjavama dotična i drugi nedvosmisleno slave presuđeni UZP, te ga i dalje nameću kao osnovnu smjernicu svoje politike, sasvim je očito da hrvatska politika i dalje nastavlja presuđeni UZP, sada političkim i lobističkim sredstvima.

4. Internet portal DW.com, u svom tekstu po naslovom ‘Zašto HDZ-eurozastupnica Željana Zovko slavi Herceg Bosnu?’ od 04.09.2019., navodi kako Željana Zovko slavi osnivanje ‘zločinačke paradržave ’ tzv. ‘Herceg- Bosne’, te svojim pitanjem EU ukazuju da je riječ o kršenju temeljnih europskih vrijednosti u kojima uzimaju udjela i njezini zastupnici poput Željane Zovko. Isti medijski portal ukazuje kako tu presuđenu zločinačku ‘paradržavu’ oni političari iz redova hrvatskog naroda koji podržavaju Željanu Zovko u njenom ‘veličanju presuđene zločinačke paratvorevine’ . poput Bože Ljubića, vide tu ‘paratvorevinu’ kao putokaz za rješenje ustavne i institucionalne krize u BiH’!
Portal DW.com se poziva i na izjavu Evropske delegacije koju su dali portalu a u kojoj se kaže da se ‘od svake članice očekuje da poštuju europske vrijednosti, koje uključuju vladavinu demokracije te poštivanje pravde i ljudskih prava” i dodaju:„Veličanje osoba osuđenih za ratne zločine je u suprotnosti s europskim vrijednostima i ne doprinosi ostvarivanju trajnog pomirenja u zemlji i regiji. Svi akteri u BiH moraju pokazati da u potpunosti surađuju s međunarodnim sudovima priznavanjem i poštivanjem njihovih presuda. Revizionizam i poricanje pravno utvrđenih činjenica u suprotnosti je s najosnovnijim europskim vrijednostima“.

5. Medijski portal ‘Aljazeera’ još je 30.10.2016. objavio je tekst pod naslovom ‘Željana Zovko, ambasadorica koja ruši ugled BiH’ još u vrijeme kad je ista trebala postati EU parlamentarka, gdje se pored drugih navoda o njenom radu i pozivajući se na činjenicu da ista posjeduje dvojno državljansto (Hrvatske i BiH) čime se krši zakon obzirom da je godinama predstavljala BiH na diplomatskim pozicijama, a da na mjesto u EU Parlamentu odlazi kao državljanka Hrvatske. Pravno gledano, sasvim je jasno da se radi o konfliktu interesa jer ista predstavlja Hrvatsku i ideološki zastupa agresorsku politiku Hrvatske (UZP) koja je presuđena u Haškom tribunalu, a što se da zaključiti po njenim javnim izjavama, istupima i djelovanju.
Stoga, od te i takve EU, tražimo da ne razmatra mogućnosti da se Željana Zovko postavi na mjesto ‘posebne izvjestiteljice EU za Bosnu i Hercegovinu’ jer ista zastupa politiku Hrvatske, koja presuđeni UZP nastavlja negiranjem presuda najviših svjetskih sudova, veličanjem presuđenih ratnih zločinaca, te slavljenjem presuđene ‘paradržavne tvorevine’ tzv. HZHB.
Također, pozivamo EU da razmotri mogućnost smjenjivanja Željane Zovko iz EU Parlamenta, što obrazlažemo sljedećim:
– Kako se od svih članova EU Parlamenta očekuje da poštuju pravdu i ljudska prava, poštivanje presuda najviših svjetskih sudova, a ‘revizionizam i poricanje pravno utvrđenih činjenica’ se smatra suprotno evropskim vrijednostima, svojom objavom na fb, gdje je slavila presuđeni UZP, Željana Zovko je prekršila sve navedeno.
– Obziom na pravnu stranu, gdje se radi o kršenju zakona (posjedovanje dvojnog državljanstva) i konflikt interesa, pravno je nemoguće da ista ostane u EU Parlamentu, ukoliko se ne odrekne jednog od dva državljanstva. Zapravo, onaj ko treba obavljati tu funkciju treba biti kredibilan i nepristrasan.
Očekujemo da će EU Parlament postupiti u skladu sa principima poštivanja presuda najviših svjetskih sudova za prostore bivše Jugoslavije, svojoj borbi protiv kršenja ljudskih prava, te borbi protiv revizionizma, koji, u ovom slučaju, očito zastupa i promovira hrvatska politika, te da Željanu Zovko nipošto ne izaberete na poziciju ‘posebne izvjestiteljice EU za Bosnu i Hercegovinu’, kao i da razmotrite njenu pravnu poziciju unutar EU Parlamenta po osnovu njenog posjedovanja dvojnog državljanstva.

S poštovanjem,

Ekspertni tim Republike Bosne i Hercegovine:

1. mr. sci. Dženana Delić, profesor poslovnih studija i prava (u penziji). Izbjeglica iz Travnika, živi u Velikoj Britaniji;

2. Ibrahim Halilović, novinar, živio u Varcar Vakufu, Mrkonjić-Gradu, sada u Windsoru, Canada;

3. dipl.oec. Bedrudin Gušić, slobodni banjalučki novinar i publicist u egzilu – Boston, SAD;

4. mr. sci. Marjan Hajnal, Sarajevo, Tel-Aviv. Predsjednik “Centra humanističkog projektovanja slobodnog društva”, Predsjednik “Udruženja građana Vječna Bosna – Centrala Sarajevo”;

5. Anto Tomić, bivši zatočenik logora Omarska, Keraterm i Trnopolje;

6. Nihad Filipović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pisac i publicist, rođen u Bosni, živi u UK;

7. dr. Mirsad Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra, Sarajevo;

8. Tarik Delić, diplomirani inžinjer za kompjutere i mreže, Sarajevo

Izvori:

* https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/video-evo-sta-je-sve-zovko-izgovorila-u-ep-turska-je-uticala-da-muslimani-glasaju-za-hrvatskog-clana-predsjednistva-bih-rusija-se-pribllizava-granicama-vidjecemo-sta-ce-biti-s-bih-411290
** https://www.index.hr/vijesti/clanak/tko-je-zeljana-zovko-eurozastupnica-koja-slavi-zlocinacku-hercegbosnu/2113045.aspx
*** https://www.dw.com/hr/koga-slavi-europska-zastupnica-%C5%BEeljana-zovko/a-50287401
**** http://balkans.aljazeera.net/vijesti/zeljana-zovko-ambasadorica-koja-rusi-ugled-bih

NAPOMENA: Verziju na engleskom ove protestne note upućujemo na adresu Evropskog Parlamenta.