Arhiva za 8. Septembra 2019.

Fingerprint “otvara” bravu!

Posted: 8. Septembra 2019. in Intervjui

Bravo za Sarajevo! Ono je danas opravdalo epitet otvorenog grada, organizujući prvu Povorku ponosa bez ikakvih incidenata. Sarajevo je odbranilo jednu od osnovnih vrijednosti bh. društva uvažavajući različitosti među ljudi istovremeno potvrđujući da nas upravo one čine bogatijim. Sarajevo je vratilo vjeru ljudima da se Bosna i Hercegovima danas može suprostaviti stigmama i predrasudama o pripadnicima LGBTI-zajednice davajući mogućnost ovoj populaciji da izađe iz sjene marginaliziranja i našeg pretvaranja kao da ne žive među nama.
Sva su ljudska bića rođena slobodna i jednaka po dostojanstvu i pravima, te moraju imati jednaku zaštitu od strane zakona naspram diskriminacije zasnovane na njihovoj seksualnosti, seksu ili spolu. Pravo na seksualnu orijentaciju spade u osnovna ljudsko pravo u svim demokratskim društvima zbog čega naša država mora istrajati da se LGBTI zajednici omogući da budu njeni ravnopravni članovi kao i svi drugi građani. Bosna i Hercegovina se kao članica Ujedinjenih nacija obavezala da će poštovati i štititi ljudska prava u skladu sa Poveljom koju je ratificirala.

U znak protesta „Povorke ponosa“ održata je, dan prije, šetnja pod nazivom „Dan tradicionalne porodice“. Svašta se tamo moglo čuti a čini se najviše prijetnji. Elem „kako ćemo pred Bogom odgovarati za naš način života, te kako nikad nećemo dopustiti da nam neko nameće način života, pa dotle kako se crvena linija ne smije preći“. Oprostite, da vas pitam, ko to kome što nameće i ko je kome ovdje prijetnja? Ova populacija je u bližoj historiji platila visoku cijenu poruka mržnje i netrepljivosti. Zar ste zaboravili što se dogodilo sa ovom populacijom kad je Hitler otvorio lov na njih? Ili smatrate kao i on da se oni „ne računaju“ kao ljudi?

Dobro je da ste izašli na tu šetnju. Bez vas ne bih nikad saznao što je brava a što ključ! Ono što ne znate je da se brave danas sve manje otvaraju ključevima a sve više karticama, palcem ili licem!

Prava LBTI populacije zasužuju našu pažnju i prioritet. Zajedno sa drugim građanima rade i izgrađuju zemlju, plaćaju poreze i doprinose , dijele sa nama dobro i zlo! Vrijeme je da ih poštujemo i uvažavamo! Vrijeme je za buđenje!

Mr. sci. Edin Osmančević