Arhiva za 13. Aprila 2019.

TIM EKSPERATA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

SVEUČILIŠTE HARVARD

na ruke gospodinu Predsjedniku Lawrence Bacow-u

Datum: 13. april 2019.
PREDMET: Zahtjev da se javno osudi i ogradi od svog bivšeg studenta,  Jareda Israela
Poštovani!
Mi, građani Republike Bosne i Hercegovine, različitih zanimanja, etničkih pripadnosti i svjetonazora, ali okupljeni naročito oko zahtjeva za povratak u život Ustava Republike Bosne i Hercegovine te ljubitelji istine i pravde, užasnuti smo višegodišnjim sramnim angažmanom na strani zločina i optuženih ratnih zločinaca iz vremena agresije na našu domovinu – Republiku Bosnu i Hercegovinu vašeg diplomanta gospodina Jareda Israela. Posljednja u nizu njegovih nečasnih radnji koja je prelila čašu jeste nedavna izjava spomenutog za novine aparthejdskog i fa[isti;kog režima, “Glas srpske” iz Banja Luke, u kojoj je negirao, od strane dva međunarodna suda, presuđeni genocid u Srebrenici.
   Ne ulazeći u motive njegovog svrstavanja na stranu onih koji jesu počinili genocid u Srebrenici i brojne druge ratne zločine u Republici Bosni i Hercegovini i koji je svojevremeno bio i dopredjednik Međunarodnog komiteta za odbranu optuženika  Slobodana Miloševića, nedvosmisleno smatramo da je gospodin Jared Israel takvim sramnim javnim angažmanom nanio i nanosi neprocjenjivu štetu i vašem Sveučilištu. Svojim djelovanjem dotični godinama šalje veoma lošu poruku javnosti, posebno mladim ljudima u Americi i svijetu, budući da ne prihvata presude međunarodnih sudova i da iznosi neistine o ličnostima i događajima na prostorima bivše SFRJ iz ranih i srednjih 90-tih. Drugim riječima, uzeo je sebi za pravo da iskrivljuje historijske činjenice što je nedopustivo za bilo koga, posebno za jednog intelektualca, pisca i diplomanta vašeg prestižnog Sveučilišta.
  Obzirom na gore izneseno, pozivamo vas da u ime zaštite digniteta vaše visokoškolske ustanove i temeljnjih principa koje ona kao takva treba da njeguje u edukaciji budućih akademskih građana, prije svih znanstvenom i samo znanstvenom pristupu svakom događaju u praksi, ma gdje da se dogodio, a nikako nekom drugom, pogotovo ne politikantskom i slično, javno osudite Jareda Israela i ogradite se od njegovih sramnih i nečasnih radnji i izjava.
   Ako to učinite, svako njegovo eventualno buduće djelovanje u javnom prostoru na način na koji je to činio do sada bit će samo njegovo, a ako se oglušite o ovaj apel, onda će se takve njegove sramotne radnje moći vidjeti i kao ‘prihvatljive’ za vase Sveučilište i njegove principe i standarde . Dakle, imate priliku da se ogradite od njega kao takvog.
  S poštovanjem,
1.. Bedrudin Gušić, slobodni banjalučki novinar i publicist u egzilu – Boston, SAD;
2.. mr. sci. Dženana Delić, profesor poslovnih studija i prava (u penziji). Izbjeglica iz Travnika, živi u Velikoj Britaniji;
3. mr. sci. Marjan Hajnal, Sarajevo, Tel-Aviv. Predsjednik “Centra humanističkog projektovanja slobodnog društva”, Predsjednik “Udruženja građana Vječna Bosna – Centrala Sarajevo”;
4. Ibrahim Halilović, novinar TVSA u penziji, Varcar Vakuf – Windsor Canada;
5. Anto Tomić, bivši logoraš Omarske, Keraterma i Trnopolja;
6. Nihad Filipović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pisac i publicist, rođen u Bosni, živi u UK;
7. Zoran Petrovski, aktivist, predsjednik Udruženja građana „Zgrade“, borac za ljudska prava;
8. dr. Mirsad Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra, Sarajevo;
9. Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99, Sarajevo;
10. Tarik Delić, diplomirani inžinjer za kompjutre i mreže, Sarajevo

Version in English:

En expert team of the Republic of Bosnia and Herzegovina

Lawrence Bacow

PRESIDENT

HARVARD UNIVERSITY

RE: Formal request to the University to strip Jared Israel off his professional and academic credentials, his scholar statusand to publicly condemn his denial of genocide in Srebrenica

13th April 2019

  Dear President Bacow,

We, the citizens of Bosnia and Herzegovina, of different professional and ethnic backgrounds, and different viewpoints, but all united in the collective goal to reinstate the Constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina, and deeply dedicated and devoted to the love of truth and justice, are horrified at the conduct of your alumni Jared Isreal which has been ongoing for the past several years. Mainly, his primary involvement and support of war crimes and war criminals committed during the aggression on our homeland – The Republic of Bosnia and Herzegovina.

The last straw in his far too many disgraceful and dishonourable acts was his recent statement made to the apartheid fascist regime's papers ‘Glas Srpske’ from Banja Luka where he made a statement in which he denies thegenocide in Srebrenica, on which resolutions and verdicts were made by two of the highest international courts.

We are not interested in the motives of his involvement with those who had committed genocide in Srebrenica, and numerous other war crimes in Bosnia and Herzegovina, and the fact that he was ,  at the time,  a member of the ‘International Committee for Defending of the indicted war criminal, Slobodan Milosevic’. We find such disgraceful and dishonourable engagement on Mr Jared Israel's part to be causing an unprecedented damage and harm to your University, and its reputation. Mr Jared Israel's disgraceful claims and statements are sending very bad messages to the public, and in particular to the young people in the USA, given that he does not accept the verdicts of the highest international courts, and makes false claims on individuals and events that were taking place in former Yugoslavia, during the 90's.

In other words, he took the right to twist the historical facts which is unacceptable for anyone, and in particular anintellectual, writer, and a Harvard graduate.

Based on all of the above, we would request that you strip Jared Israel off his professional and academic credentials, and his scholar status gained at your University in order to protect the dignity of your prestigious educational institution, and the principles which should be used to nurture  the education of its future graduates, first of all scientific, and only scientific approach to each event in practice, irrespective of where it took place, and not in any other way, and particularly not the political one.

If stripping him off his academic and professional credentials is not legally possible, then we would like to ask you to distance and disassociate your University from the disgraceful and dishonourable actions and statements made by Jared Israel, and to condemn him publicly for those.

If you do that, any of his future disgraceful and dishonourableacts in public, in the way he has been doing it so far, will be seen and considered as only his own. If, however, you are to ignore this appeal, those dishonourable and disgraceful actions of his will also be that of your institution's.

Yours Sincerely,

  1. Bedrudin Gusic, freelance journalist and publicist from Banja Luka, living in exile in Boston, USA;
  2. Dzenana Delic, MA, Business studies and law lecturer (retired), from Travnik, BiH, living in exile in the UK;
  3. Marjan Hajnal, MA, President of the ‘Centre for humanist projection of free society’, from Sarajevo, living in Tel Aviv. Also, President of the association ‘Vjecna Bosna’, Sarajevo Headquaters ;
  4. Ibrahim Halilovic, journalist, lived in Varcar Vakuf, currently residing in Windsor, Canada;
  5.  Anto Tomic, a ex detainee of the Serb concentration camps, Omarska, Keraterm and Trnopolje;
  6. Nihad Filipovic, lawyer, writer and publicist, born in Bosnia, living in the UK;
  7. Zoran Petrovski, human rights activist, Director of Association ‘ZGRADE’ ;
  8. Dr Mirsad Tokaca, Director, War Crimes Research and Documentation Centre – Sarajevo;
  9. Adil Kulenovic, Association of independent intellectuals ‘Krug 99’, Sarajevo;
  10. Tarik Delic, BA(Hons) Computer and Network Engineering, living in Sarajevo