Otvoreno pismo – zahtjev OHR-u, Delegaciji EU u BiH i ambasadama zemalja-članica Vijeća za implementaciju mira u BiH

Posted: 27. Januara 2019. in Intervjui

 DEJTONSKI USTAV JE NEVAŽEĆI I NEFUNKCIONALAN, NEPREVEDEN JE, GRUBO SE KRŠI, PA JE NEOPHODNO USPOSTAVLJANJE USTAVNO-PRAVNOG PORETKA RBiH

 Razloge za zahtjev povratka Ustava RBIH pobrojaćemo u ovom pismu.

Povod je Deklaracija usvojena na VIII zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru 26. 01. 2019. u kojoj ova nezakonita udruga u ime cjelokupnog hrvatskog naroda (sic!) proglašava “kraj Dejtona,” traži “novo (pre)uređenje BiH”
i “odbacuje presudu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg Bosni, i Hrvatskom vijeću obrane.”
Od potpisavanja daytonskog Mirovnog Daytona,”  mi tvrdimo da je taj Sporazum nevažeći jer je suprotan domaćem i međunarodnom pravu.  Za razliku od ilegalnog HNS koji zbog svojih separatističkih ciljeva odbacuju važeći Ustav RBiH, međunarodne zakone i presude navećih svjetskh sudova, mi se u osporavanju Mirovnog sporazuma iz Dejtona isključivo pozivamo na pravo, te u ovom pismu iznosimo pravne dokaze:
U tački 2, članu 1 Odluke o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Bosne i Hercegovine od 12. decembra 1995. godine, stoji sljedeće:
“Član 2.
Ako se internacionalni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i Ustav Bosne i Hercegovine ne budu provodili, Republika Bosna i Hercegovina može proglasiti nevažećim internacionalni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i nastaviti da djeluje kao internacionalno priznata, suverena nezavisna država u skladu sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.”
Na osnovu tog Ustavnog zakona mora se vratiti ustavno-pravni poredak RBiH iz slijedećih razloga:
1. Dejtonski mirovni Sporazum nije nikad ni preveden na jedan od jezika u RBiH.
2. Annex IV Mirovnog sporazuma (dejtonski Ustav) nije nikad usvojen u Parlamentu (R)BiH, pa je ilegalan – pravno nevažeći.
3. Annex VII Mirovnog sporazuma (o povratku izbjeglica, svih na svoje), nije proveden.
4. Odredbe tog ionako nevažećeg (dejtonskog) Ustava, političari u BiH tumače i primjenjuju po sistemu švedskog stola, ovo hoću, ovo neću.
5. U praksi je mnogo primjera drastičnog kršenja odredbi Annexa IV. Preko 80 odluka Ustavnog suda BiH nije sprovedeno u praksi, a jedan u nizu primjera je nezakoniti referendum i nezakonito obilježavanje dana RS.
OHR kao zvanični tumač Mirovnog sporazuma zatvara oči pred svim tim problemima, ne provodi Bonske ovlasti nastojeći tako u nedogled opravdati svoju prisutnost u BiH sve dok se privremeni mir ne pretvori u oružani sukob, ili država RBiH raspadne i nestane.
7. Po odredbama Bečke konvencije o međudržavnim ugovorima, Mirovni sporazum sklopljen u Dejtonu je ništavan, jer je potpisan pod prijetnjom nastavka rata – agresije i genocida u RBiH.
8. Presudama Svjetskog suda pravde Republika Srpska je proglašena odgovornom za genocid. Na Tribunalu (ICTY) izrečene su pravosnažne presude zločincima za genocide.
9. Na Tribunalu (ICTY) izrečene su presude za UZP Hrvatskoj i Srbiji.
10. Presude najviših svjetskih sudova UN, kao i EU Suda za ljudska prava ni UN, ni EU ne provode u život, iako bi bespogovorno morali po ius cogens svjetskoj normi nad normama koja ne dozvoljava ni agresivne ratove, niti genocid. Sve što je nastalo na taj način, ne može se nikad legalizirati.
Imajući u vidu:
1. Član 154. Ustava Republike Bosne i Hercegovine:
“Neprikosnoveno je i neotuđivo pravo i dužnost građana, naroda Bosne i Hercegovine i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive da štite i brane slobodu, nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i cjelokupnost i Ustavom utvrđeno uređenje”.
Član 155. Ustava Republike Bosne i Hercegovine:
“Niko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Republike Bosne i Hercegovine ili pojedinog njenog dijela. Niko nema pravo da spriječi građane Republike Bosne i Hercegovine da se bore protiv neprijatelja koji je napao Republiku. Takvi akti su protuustavni i kažnjavaju se kao izdaja Republike. Izdaja Republike je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivicno djelo”.
2. Nepobitna je odluka građana na Referendumu 29. februara i 1. marta 1992. kako najvišim stepenom demokracije kojom je izglasana neovisnost i suverenost RBiH,  na osnovu koje je primljena u UN i međunarodne organizacije. U svim UN-ovim i međunarodnim dokumentima korišteno je ime RBiH.
Na osnovu svega zaključujemo:
1. Nad državom RBiH i njenim građanima vrši se od 1992. do danas neprestano drastično kršenje Ustava RBiH, Referenduma građana RBiH, međunarodnih zakona, povelja, konvencija, presuda svjetskih sudova za genocid i udružene zločinačke pothvate, te neprestanim kršenjem ionako nevažećeg dejtonskog “Ustava” koji onemogućuje normalno funkcioniranje države, stvara stanje stalne ratne opasnosti što pogoduje samo korumpiranim nacionalističkim vođama u “savezu sa kriminanlnom mafijom i medijma” kako se navodi u saopćenju sa posljednje sjednice Potkomiteta za vanjske poslove Kongresa USA.
Posljednji primjer drastičnog kršenja jeste spomenuta nezakonita i anarhistička Deklaracija HNS.
Na osnovu svega iznesenog zahtjevamo od UN i EU da odmah i neizostavno pristupe izvršavanju onog na šta ih obavezuje međunarodno pravo, a na osnovu kojeg se odmah mora vratiti ustavno-pravni poredak RBiH imajući u vidu i Ustavni zakon koji je izglasao Parlament RBiH. 12. 12. 1995. godine.
Postupajući samo tako, dokazat ćete da poštujete univerzalna ljudska prava, prava suverenih država i da niste uzalud uložili desetine milijardi dolara u žarište novih ratnih sukoba i tragedija. U suprotnom, nemate kredibiliteta pričati ni o demokraciji ni o pravu. Kaže se da je šutnja odobravanje. A šutnju na konstantne fašističke napade na državu BiH možemo tumačiti i kao nebrigu za stabilnost regiona jer fašistički nasrtaji poput onog jučer od strane HNS-a mogu rezultirati novim sukobom u našoj zemlji.

 

U ime Facebook grupe Pokreta za RBiH koji zahtijevaju povratak Ustava RBiH koja broji preko 62.000 građana,

https://www.facebook.com/groups/ustavrbih/ .

1. Bedrudin Gušić, publicista…

2. Dženana Delić, profesor poslovnih studija i prava,

3. Ibrahim Halilović, slobodni novinar…,

4. Anto Tomić, direktor NVO “Građanski monitoring” za jugoistočnu Evropu iz Hamburga te zatočenik nekoliko srpskih konc-logora

 

komentara
 1. RAGIB DELIC kaže:

  okay

 2. samo lucija kaže:

  NAROD NEZNA vise ca je istina vs neistine ; https://www.youtube.com/watch?v=u-vGayWsnAM

  PRVO ČITANJE:
  Iz Druge poslanice blaženoga Petra, apostola (3, 1-18)

  Poticaj za ičekivanje Gospodnjeg dolaska

  Ljubljeni, pišem evo već drugu poslanicu. U objema opomenom budim vaš zdrav razbor da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.
  Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povoditi će se za svojim požudama i pitati: “Što je s obećanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja.”
  Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.
  Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.
  Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.
  Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru. A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma – sebi na propast.
  Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, čuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti. A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

  Otpjev (Iz 65, 17. 18; Otk 21, 5)
  R. Evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram. * Evo, sve činim novo.
  O. Evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost. * Evo, sve činim novo.

  DRUGO ČITANJE:
  Iz Rasprave O smrtnosti, svetoga Ciprijana, biskupa i mučenika
  (Pogl. 18. 24. 26: CSEL3. 308. 312-314)

  Svladavši strah od smrti, mislimo na besmrtnost

  Treba da imamo na pameti da smo dužni činiti ne svoju nego Božju volju. Tako nas je Gospodin naučio da svaki dan molimo. Stoga, kako li je neumjesno i krivo da mi, koji molimo neka bude Božja volja, ne prihvaćamo odmah njegovu volju čim nas on pozove i uzme s ovog svijeta. Opiremo se i izvlačimo te nas, poput otpornih slugu, treba žalosne i tužne privesti Gospodaru, jer nikako nećemo da spremnom voljom izađemo iz ovih okova svoje privezanosti. Dolazimo k njemu protiv volje, a htjeli bismo da nas nagradi nebeskim nagradama. Što, dakle, molimo i prosimo da dođe kraljevstvo nebesko kad nam se toliko sviđa zemaljsko ropstvo? Čemu učestalo, opet i opet, molimo i prosimo da se pospješi dan kraljevstva ako više želimo i svojskije težimo služiti ovdje đavlu nego ondje kraljevati s Kristom?
  Ako svijet mrzi kršćane, čemu voliš onoga tko te mrzi, umjesto da radije ideš za Kristom koji te otkupio i koji te voli? Ivan u svojoj poslanici viče i govori te potiče da ne idemo za tjelesnim željama i ne ljubimo svijeta. Ne ljubite svijeta, ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što god je svjetsko — požuda tijela, i požuda očiju i oholost života — nije od Oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka. Budimo, dakle, braćo ljubljena, neporočnom dušom, čvrstom vjerom, snažnom vrlinom spremni na svaku Božju volju! Svladavši strah od smrti, mislimo na besmrtnost kojoj idemo u susret! Pokažimo se da smo ono što vjerujemo!
  Treba, braćo ljubljena, imati na pameti i dobro razmišljati da smo se odrekli svijeta te smo u njemu kao gosti i putnici. Prigrlimo dan koji nas dovodi u naš dom i koji nas izbavlja odavde i oslobađa nas svjetovnih zamki da nas vrati u raj i kraljevstvo. Ta tko ne bi iz tuđine rado odmah pošao u domovinu? A mi svojom domovinom smatramo raj. Ondje nas čeka velik broj milih i dragih; silnom željom nas očekuje velika četa roditelja, braće, djece. Oni su za svoj spas već sigurni, a za naš su još zabrinuti. Doći k njima i u njihov zagrljaj, kolika li će to biti naša zajednička radost! Koliko li je to veselje nebeskoga kraljevstva gdje nema straha od smrti i gdje je vječni život! Kakva li je to vrhunska i vjekovječna sreća!
  Ondje je slavni zbor apostola, ondje kliktava četa proroka, nebrojeni narod mučenički, ovjenčan zbog slave i pobjede u boju i muci. Tu su pobjedničke djevice što su snagom uzdržljivosti pokorile požudu tijela i puti. Tu su nagrađeni milosrdnici koji su braneći i darujući siromahe, izveli djela pravednosti, te, opslužujući Gospodinove zapovijedi, pretvorili zemaljsku baštinu u nebesko blago. K njima, braćo, svom željom hitimo! Neka tu našu misao vidi Bog, neka tu odluku naše duše i vjere pogleda Krist koji će dati to veće nagrade svoje ljubavi onima koji za njim jače čeznu.

  Otpjev (Fil 3, 20-21; Kol 3, 4)
  R. Naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista. * On će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome.
  O. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. *On će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome.

  Molitva
  Gospodine, potkani svoje vjernike na hrabrost da predanije surađuju u djelu spasenja i zasluže nove darove tvoje dobrote. Po Gospodinu.

  O. Amen.
  Blagoslivljajmo Gospodina.
  O. Bogu hvala.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s