Arhiva za 18. Decembra 2018.

Kako se moglo i očekivati, CIK je donio odluku da se Dom naroda Parlamentarne skupštine F BiH ima popunjavati prema popisu iz 2013., a ne prema popisu iz 1991., kako nalaže Ustav F BiH i Ustav BiH. Prevedeno na matematički izražaj, to znači da će u Domu naroda Parlamentarne skupštine F BiH od ukupno 17 poslanika iz reda hrvatskog naroda, njih 12 bii iz HDZ-a, odnosno dvotrećinska većina, pa će skupa sa poslanicima iz Dodikovog SNSD-a imati apsolutnu kontrolu nad tom zakonodavnom institucijom u F BiH i shodno tome kreirati po svojim kriterijima i željama izvršnu vlast u većem bh. entietu. Također, shodno ovom modelu, poslanici iz tih stranaka mogu delegirati u državni Dom naroda, čija tri kluba imaju po pet delegata, odnosno ukupno petnaest, po četiri delegata pa je to u zbiru osam, što je prosta većina. Dakle, ovom Odlukom koja je apsolutno ne fonu realiziranja političkih ciljeva osvjedočenih rušitelja BiH Dodika i Čovića, a iza obadvojice, ne zaboravimo to, stoje Beograd i Zagreb, i da su onih pet članova koji jesu glasali za ovakvu protuustavnu odluku zapravo eksponenti SNSD-a i HDZ-a.

Neviđeni ustavno-pravni nonsens po modelu CIK-a

Ovu državnu instituciju je u svome ad hoc komentaru direktor IFIMES-a iz Ljubljane, dr. Zijad Bećirović, nazvao “mafijaško-političkom organizacijom” koju “Tužilaštvo BiH treba procesuirati. Naime, osim što si je uzela za pravo da nameće antiustavnu odluku u procesu formiranja vlasti u F BiH, djeluje kao, najblaže rečeno, pravni nonsens da su se odredili da će se ista primjenjivati nakon objavljivanja u službenim glasilima, što praktično znači za dva dana. A gdje je pravni lijek? Naravno da će neki politički subjekti podnijeti apelaciju prema Ustavnim sudovima F BiH odnosno BiH pa ako ti sudovi donesu kompatibilne odluke kojima će eventualno proglasiti neusstavnom Odluku CIK-a, a vlast se formira po istoj, šta se onda može desiti? Desit će se da je vlast neustavna! I gdje smo tek onda? To će tek biti novi haos i agonija! A vidjet ćemo koje će stranke pravno osporavati ovu odluku kod nadležnih ustavnih sudova, a itekako će biti zanimljivo vidjeti koje će se od stranaka koje sebe svrstavaju u “probosanski blok”, ne čekajući odluke ustavnih sudova, sudjelovati sa inkriminiranim HDZ-om i SNSD-om u formiranju vlasti po popisu iz 2013., odnosno po neustavnoj odluci CIK-a.

Inzko, kao “Evlija Čelebija…”

Taj Inzko je svojom salonskom i licemjernom reakcijom na ovu Odluku čini se nadmašio samoga sebe onakvoga: rekao je samo da treba poštivati Ustav F BiH i ništa više. A ima ovlasti da stvar presječe potezom pera a neće. Kao što nije htio ništa ni do sada, a mogao je i morao je. Zato ga je s pravom moj prijatelj, spomenuti direktor IFIMES-a dr. Zijad Bećirović, nazvao “Evlijom Čelebijom”, budući da “samo prati prilike u BiH, kao kroničar…”, umjesto da”radi svoj odlično plaćeni posao..”

Da li su reakcije SAD i EU dio međunarodnog UZP-a ili uobičajena diplomatska retorika?

Dakle, reakcije Američke ambasade i Misije EU u BiH na Odluku CIK-a ne samo da su blage, nego na neki način su dali podršku istoj, makar bila i protuustavna, kao što jeste. Dok su još svježi utisci i poruke zamjenika američkog državnog sekretara Johna Sullivana vezano za razbijače BiH (naravno, odnosilo se na Dodika i Čovića) pa se pomislilo da je to to, stav Američke ambasade na Odluku CIK-a koja je, između ostalog, sebi uzela za pravo da proglasi Anex VII Dejtonskog sporazuma ispunjenim (a to je nadležnost visokog predstavnika ili Parlamenta), je najblaže rečeno zbunjujući i licemjeran, odnosno u kontradikciji sa porukama Sullivana. Stav EU nije, bar za mene, čak ni zbunjujući, jer ta impotentna i heterogena tvorevina ni do sada nije pokazala sklonost ka BiH. Kada se sve to ima u vidu, preostaje razumnom čovjeku da se upita: nije li, zapravo, po srijedi nekakav međunarodni UZP protiv jedinstvene i suverene države Bosne i Hercegovine? Volio bih kada bi moje sumnje demantirali prozvani, posebno Amerikanci!

Bedrudin GUŠIĆ