Arhiva za 13. Decembra 2018.

Priopćenje za medije

Strasbourg, 13. prosinca 2018.

Migrantima koji su u BiH moramo pružiti pomoć ali istodobno trebamo pomoći vlastima u BiH u onemogućavanju ilegalnih ulazaka migranata, istaknuo je europarlamentarac Ivan Jakovčić (IDS/ALDE) u govoru na plenarnoj sjednici u svojstvu inicijatora rasprave o migrantskoj krizi i stanju na vanjskoj granici EU-a s Bosnom i Hercegovinom.

“Dva su razloga zbog kojih sam predložio raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini na granici s Hrvatskom, dakle na granici s Europskom unijom. Prvi razlog je humanitarni. U zimskim uvjetima koji tamo vladaju djeca migranata se smrzavaju. Postavlja se problem obrazovanja te djece. Tu su i ostale životne poteškoće s kojima su migrant suočeni. Ukazujem i na probleme koji izbijaju u odnosima s lokalnim stanovništvom kao i na nasilje koje izbija među samim migrantima. Pojavljuje se i strah kod stanovništva BiH kao i među hrvatskim građanima”, upozorava Jakovčić.

O tim se problemima treba otvoreno govoriti, kaže Jakovčić, “a ne ih pomesti pod tepih”.

Drugi razlog pokretanja ove rasprave, nastavlja Jakovčić “je shizofrena situacija u kojoj se Hrvatska nalazi. Hrvatsku se, s jedne strane, proziva zbog toga što je, kako izgleda, bilo propusta u postupanju hrvatskih vlasti prema ilegalnim migrantima. S druge strane, Hrvatska ima obvezu čuvanja granice EU-a”.

Cijela ta situacija predstavlja veliki izazov i za Europsku komisiju, smatra zastupnik IDS-a.

“Zahvaljujem Komisiji na do sada pruženoj pomoći BiH, a čime se doprinosi i olakšavanju stanja u Hrvatskoj. Mi moramo i dalje do u detalje pratiti stanje s migrantima u BiH. Toj državi treba pomoći jer njezine institucije ne funkcioniraju u potpunosti kako bi trebale. A ti se problemi odražavaju na Europsku uniju, posebice na Hrvatsku.”, naglasio je Jakovčić.

“Pozivam Europsku komisiju da nastavi financirati aktivnosti vezane uz migrantsku krizu.  Moramo se pobrinuti da svi migranti u BiH budu tretirani ljudski, ali i da ne omogućavamo ilegalne ulaske migranata u BiH. Veliki migrantski val, s kojom smo se suočili prije nekoliko godina, smirio se, ali migrantska kriza i dalje traje. Naša je obveza da o tom problemu raspravljamo i da brinemo o tome kako na najbolji način upravljati migrantskom krizom”, zaključio je Jakovčić.


Jakovčić: Migrants in BiH are a common European problem

Press release

Strasbourg, 13 December 2018.

We must help the migrants in BiH, while simultaneously helping the authorities in BiH prevent the illegal entry of migrants, MEP Ivan Jakovčić (IDS/ALDE) stressed in a speech to the plenary as initiator of the discussion on the migration crisis and the situation on the EU’s border with Bosnia and Herzegovina.

“There are two reasons why I proposed a discussion on the situation on the Bosnian border with Croatia, i.e. on the EU border. The first is humanitarian. In the current winter conditions, migrant children are freezing. Another problem is the education of those children. Not to mention the other problems of everyday life faced by the migrants. There are also problems with the local population, as well as violence among the migrants. There is fear among some parts of the Bosnian population, as well as in Croatia”, Jakovčić warned.

Those problems should be discussed openly, Jakovčić says, “and not swept under the carpet”.

His second reason for initiating the discussion “is the schizophrenic position in which Croatia finds itself. On the one hand, Croatia is accused of not treating illegal immigrants properly. On the other hand, it has an obligation to protect the EU border”.

The whole situation also constitutes a major challenge for the Commission, according to the IDS MEP.

“I am grateful to the Commission for the help it has provided to BiH thus far, which also contributes to easing the situation in Croatia. We must continue to closely monitor the situation of migrants in BiH. That country needs help, because its institutions do not function properly. And those problems are projected onto the EU, especially Croatia.”, Jakovčić stressed.

“I call upon the Commission to continued funding activities related to the migrant crisis. We have to make sure that all migrants in BiH are treated humanely, while ensuring we don’t enable the illegal entry of migrants into BiH. The great wave of migrants we faced a few years ago has abated, but the migrant crisis continues. We have a duty to debate that problem and ensure we deal with the migrant crisis in the best way”, Jakovčić concluded.