Arhiva za 20. Novembra 2018.

Vijeće za vanjske poslove Evropske unije (FAC) je na svojoj jučerašnjoj sjednici još jednom nedvosmisleno poslalo poruku da je Bosna i Hercegovina moguća samo kao građanska država i da samo kao građanska država može ući u EU. Diplomatska ofanziva  hrvatskih  predstavnika u EU doživjela je pravi  fijasko u pokušaju nametanja  etničkog koncepta političkog uređenja Bosne i Hercegovine.  Poruka  Vijeća da se  rješenje mora naći unutar BiH, nije samo upućeno Republici Hrvatskoj i njihovim predstavnicima koji su ovom prilikom pokazali vlastitu nesposobnost, nezanje i političku licemjernost,  već i domaćim BiH političarima koji bježe od vlastite odgovornosti i nanose državi i njenim građanima  ogromnu štetu.

Saopćenjem Vijeća za vanjske poslove Evropske unije na najbolji način je upućena poruka  da EU neće tolerisati  dvosmislene politike  deklarativnog zalaganje za EU integracije s jedne strane  i stalno nastojanje etničkog rastakanja BiH s druge strane.

Koncept građanske država podrazumjeva da građanin crpi i uživa prava kao građanin i pojedinac, a ne kao pripadnik neke (etničke) skupine i kao takav primjenjiv je u većini država EU između ostalog i u Republici Hrvatskoj. Politika Republike Hrvatske, u kojoj se sebi daje za pravo građanski koncept uređenja, uz negiranja prava samoizbora tog istog koncepta  drugoj državi, u ovom slučaju Bosni i Hercegovini,  nije samo kontradiktorna već i diskriminatorna .  Ona predstavlja  i   neprijateljski čin prema toj istoj državi , zbog ćega zaslužuje međunarodnu  osudu.

Ustavne reforme građanskog preuređenja države su garant opstanka države Bosne i Hercegovine i svakog njenog  građanina.  Tragovi etničkonacinalnog orgijanja u poslednjih 20ak godina su više nego  vidljivi svuda oko nas. Ustavne građanske reforme nemaju nikakvu alternativu i na njihovom provođenju se mora dosljedno  istrajati. Oduzimati i negirati pravo BiH građaninu da uživa sve ove blagodeti i povlastice koje uživa danas EU građanin i koje  građanska država nosi sa sobom je takođe oblik udruženog zločinačkog poduhvata.  EU je pokazala diplomatsku zrelost prepoznavajući karakter takvih namjera!

Mr. sci. Edin Osmančević