Arhiva za 13. Avgusta 2018.

Državne institucije i lokalna zajednica su u ćorsokaku, nema dogovora uz silna dogovaranja. Nađena su privremena i neuslovna rješenja za dio migranata (Bihać 5500), za porodice sa djecom i dio u Đačkom domu, za jedan dio migranata. Ostali su raštrkani po gradu i parkovima. Da, situacija je više nego alarmantna…Stav Države i Sarajeva je katastrofalan, nedefinisan, nema želje da se problem podigne na državni nivo, jer tada bi se teret krize ravnomjerno rješavao u cijeloj BiH…..Migranti su svjetski i EU problem. Navodno je EU uplatila milionska sredstva za pomoć i zbrinjavanje migranata, ali koliko znam iz medija da ni jedan euro nije dosao na Kanton…..Veoma je zabrinjavajuće da migranti i dalje ulaze u Federaciju, USK, gdje su Bošnjaci. U RS je zabranjeno zadržavanje migranata jer da su migranti državni problem, sve bi bilo drugačije. Ostavljen je prostor da ta priča teče iz nekih centara moći…..Zapad je zatvorio vrata, krijumičari ljudi i dalje dovode migrante, bogate se na njima, a oni za željom za boljim životom na tom putu često ostaju i bez života…..

 

Evo nas pri još jednom intervjuu nakon nepunih godinu dana, ali sada samo na jednu temu: migranata. S razlogom sam Te gore predstavio i kao građanina Bihaća jer hoću da kroz ovaj razgovor da koliko-toliko spoznam stanje po pitanju migranata i iz perspektive građanina tog grada, uz napomenu da mi se neki tamošnji vlastodršci uopće nisu udostojili odgovoriti na upit za razgovor. Dakle, kakva je trenutna situacija po potanju migranata u Bihaću, iz Tvog ugla i iz Tvojih saznanja? Da li je zaista alarmantna, kako mnogi tvrde? 

BUKIĆ: Trenutna situacija je slična početnoj. Nije riješeno pitanje, smještaja,ishrane,kontrole kretanja,evidencije(nedostatak identifikacijskih dokumenata),uspostavljanje kontakata sa njima.Državne institucije i lokalna zajednica su u ćorsokaku, nema dogovora uz silna dogovaranja.Nađena su privremena i neuslovna rješenja za dio migranata (Bihać 5500), za porodice sa djecom i dio u Đačkom domu, za jedan dio migranata. Ostali su raštrkani po gradu i parkovima. Da, situacija je više nego alarmantna.

 Da li neposredno srećeš neke od migranata, jesi li pričao s njima i kakve su, eventualno, njihove priče?

BUKIĆ: Da, svaki dan ih susrećem i razgovaram sa njima. Svi žele na zapad, BiH je za njih tranzicijska zemlja, mada ima i onih koji bi ostali. Nisu sve izbjeglice iz ratom ugroženih područja, postoje i oni koji žele bolji život (ekonomski migranti).Veliki dio njih je iz Pakistana. Treba naglasiti da su ti ljudi različitih vjera i nacija.

 Kako Ti kao građanin Bihaća doživljavaš odnos službenog Sarajeva prema migrantima koji su kročili na tlo naše zemlje, posebno prema onima koji su u Bihaću i Velikoj Kladuši, naprimjer?

BUKIĆ: Stav Države i Sarajeva je katastrofalan, nedefinisan, nema želje da se problem podigne na državni nivo, jer tada bi se teret krize ravnomjerno rješavao u cijeloj BiH.

Kako se u toj migrantskoj priči snalaze gradonačelnik Fazlić i premijer USK Rošić? Jesu li uradili ono što je bilo do njih?

BUKIĆ: Teško, status migranata od strane UN i međunarodne zajednice je ograničen za postupanje lokalnih zajednica, institucija kantona, MUP-a…u njihovoj slobodi kretanja, boravka i sloboda unutar zajednice u kojoj su.

 Kanton i lokalna zajednica su ograničenih resursa za pravu pomoć koja je potrebna tim ljudima(ishrana, zdravstvena briga, smještaj, higjena itd…), a od državnih institucija nema logistiku ni pomoć.

 

Ali, migranti nisu samo bh., niti regionalni, nego i evropski problem. Da li ta EU daje ikakvu financijsku potporu za migrante u BiH, posebno u Bihaću i Velikoj Kladuši i ako daje, kako idu tokovi tih financijskih doznaka?

BUKIĆ: Migranti su svjetski i EU problem. Navodno je EU uplatila milionska sredstva za pomoć i zbrinjavanje migranata, ali koliko znam iz medija da ni jedan euro nije dosao na Kanton.

Razgovaramo neposredno uoči zakazanog protesta građana Bihaća čiji predstavnici u najavi podvlače da s migrantima “neki žele uništiti Bihać”. Dijeliš li njihovo mišljenje?

BUKIĆ: Proteste u Bihaću organizira Građanska inicijativa. Ne dijelim mišljenje da će uništiti Grad, ali da se mora odmah i sada tražiti lokacija i mjesto da ovaj broj migranata adekvatno smjeste, to se mora učiniti jer su oni već tu sa nama, kraj nas, a zima dolazi. Nije lako ni jednostavno, ali je i to razlog što se problem nije podigao na nivo Države. Tada bi krizom i migrantima bila obuhvaćena cijela BiH u njihovom rješavanju.

Ali, njihov broj se svakim danom povećava, jer curi na tzv. granici naše zemlje prema Srbiji, pa i Crnoj Gori. Vidiš li spremnost Države da se umiješa u svoj posao i po tom pitanju?

BUKIĆ: Tačno, svaki dan ih dolazi, kao da se to namjerno radi i svjesno puštaju u Federaciju preko granica iz Srbije i Crne Gore. To već svi znaju, ali da je Država spremna da to zaustavi, to bi već bilo završeno na samim granicama. Ovako ostaje otvoren prostor za manipulacije.

 Neki analitičari su skloni tvrditi da je migranska kriza u USK-u projektirana iz nekih centara moći, bilo evropskih bilo regionalnih, kako bi se desio belaj u tom dijelu BiH, sa nepredvidivim posljedicama. Kako to komentiraš?

BUKIĆ: Veoma je zabrinjavajuće da migranti i dalje ulaze u Federaciju, USK, gdje su Bošnjaci. U RS je zabranjeno zadržavanje migranata jer da su migranti državni problem, sve bi bilo drugačije. Ostavljen je prostor da ta priča teče iz nekih centara moći.

 Na kraju, hoćeš li javno pozvati sve dobronamjerne pojedince, skupine, udruge itd., kako iz zemlje, tako i izvana, da se odazovu sveopćoj akciji potpore zatečenim migrantima u USK-u jer jesen i zima, su, kako već rekoh, pred vratima? I, kako bi tehnički ta eventualna akcija bila realizirana?

BUKIĆ: Pozivam sve ljude dobre volje u inozemstvu i u BiH da pomognu tim ljudima, pozivam EU, UN, SAD, Rusiju i druge zemlje da financijski, materijalno pomognu BiH kako bi ljudi koji su već tu dobili status zaštićenih osoba do konačnog rješenja sa njima.Zapad je zatvorio vrata, krijumičari ljudi i dalje dovode migrante, bogate se na njima, a oni za željom za boljim životom na tom putu često ostaju i bez života.

Hvala za ovaj razgovor.

BUKIĆ: Hvala.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (984)