Arhiva za 5. Avgusta 2018.

Naše sadašnje i buduće usmjerenje je ulaganje u kvalitetu ne u kvantitetu što dokazuju i dva jedinstvena ulaganja na Jadranu, Grand Hotel Park i nova ACI marina sve kapaciteti 5 plus zvjezdica. Želja je Rovinja produljiti sezonu, smanjiti broj i pritisak gostiju u 7. i 8. mjesecu, raditi na kvaliteti a smještaj i ugostiteljske usluge u vrhunskom doživljaju  bolje naplatiti u odnosu na druge destinacije…..Rovinj je mali primorski gradić i kao takav i treba ostati dugoročno. Skromni, ponosni, dvojezični, multikulturalni, tolerantni, kvalitetni, uslužni to je naš cilj kroz cijelu godinu možda i manje noćenja no drugačije raspoređenih. Masovni turizam nas ne zanima, zanima nas turizam doživljaja u jedninstvenom romantičnom ambijentu povijesne jezgre …..Niz događaja svjetskoga karaktera, Red Bull Air Race, Polo turniri, RC 44 regata, kulturni programi, programi naše bogate povijesne baštine, koncerti, pripreme sportaša…sve su to sadržaji i programi na kojima se smisleno radi i na kojima u budućnosti mislimo graditi naš uspijeh u turizmu. Svakako ovdje bi istaknuo javnoprivatni projekt city golfa na 9 rupa sa povratnom vodom iz uređaja sa pročišćavanje otpadnih voda, razvoj zdravstvenog turizma, obogaćivanje trgovačke ponude grada kroz gradnju shoping centra, i kao što sam istaknuo izvrstan apartmanski, hotelski i kamping smještaj…..Rovinj je tolerantna, multietnička i multikulturalna sredina i tako će i ostati. Poštujemo i volimo svoje običaje i tradiciju, poštujemo tuđe tradicije i običaje i nastojimo surađivati na najbolji mogući način kroz vjerske, kulturne i obrazovne programe od učenja jezika do njegovanja vlastitih navika i obilježja…..Problem migracije će rasti još neko vrijeme i on je zapravo negativan za turizam, jer znamo da su domaći radnici, domaći ugostitelji najbolji radnici. Nadam se da nećemo doživjeti put Italije, Španjolske i Francuske gdje domaće stanovništvo bježi od takvih poslova…..

Gospodine gradonačelniče! Vaš grad je do 25. 7. ove godine ostvario 2.028.961 noćenja sa 375.427 ukupnih dolazaka, što je 10% više u odnosu na isti period prošle godine. Podsjećam da je dvomilijunito noćenje u Rovinju prošle godine ostvareno 6 dana poslije. Kako komentirate taj izuzetan pokazatelj i da li ste ga očekivali ranije nego lani?

PALIAGA: Ponosan sam svakako na svoj grad i sve turističke, ugostiteljske i trgovačke radnike, djelatnike svih javnih službi, a posebno na moje sugrađane i sugrađanke koji svakoga dana zajednički doprinose ostvarenju jedne od najuspješnijih turističkih sezona. Suradnja i sinergija sa turističkim sektorom-prvenstveno velikim poduzećima Valaltom i Maistrom, svim ugostiteljima, obrtnicima, privatnim iznajmljivačima pokazala se uspješnom strategijom i tu je ključ rasta Rovinja kao destinacije. Brojna višegodišnja javna ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu i turistički sektor, jasne i nedvosmislene promotivne poruke i brending destinacije putem Turističke zajednice Rovinja, izgradili su Rovinj u prepoznatljivu destinaciju na Jadranu. Strategija Rovinja nisu brojke iako su one uvijek dobrodošle. Naše sadašnje i buduće usmjerenje je ulaganje u kvalitetu ne u kvantitetu što dokazuju i dva jedinstvena ulaganja na Jadranu, Grand Hotel Park i nova ACI marina sve kapaciteti 5 plus zvjezdica. Želja je Rovinja produljiti sezonu, smanjiti broj i pritisak gostiju u 7. i 8. mjesecu, raditi na kvaliteti a smještaj i ugostiteljske usluge u vrhunskom doživljaju  bolje naplatiti u odnosu na druge destinacije.

Šta je to u turističkoj ponudi grada Rovinja novoga u odnosu na 2017. godinu? Da li su u međuvremenu vršena dodatna ulaganja u turističke kapacitete, odnosno u turističku privredu kako bi se ostvario do sada rekordan broj noćenja, odnosno ukupnih dolazaka u vašem gradu?

PALIAGA: Kao što sam i rekao brojna su ulaganja u turističke kapacitete Rovinja koja se odvijaju i nizaju iz godine u godinu i teško ih je sve i nabrojati. Svakodnevno se otvaraju novi mali kvalitetni apartmani, boutique hoteli, povijesna jezgra cvate u nizu novih simpatičnih ugostiteljskih sadržaja koji joj daju posve drugačiji šarm. No ponavljam, ciljevi Rovinja kao destinacije drugačiji su. Rovinj želi biti prepoznatljiva destinacija na Mediteranu, visoko kvalitetna, sa velikim brojem dopunskih sadržaja od golfa do zdravstvenog turizima i to nas čini atraktivnim, jer sve što radimo radimo zajednički, promišljeno, dugoročno, sa vizijom i željom cijelogodišnjeg održivog turizma. Za nas su održivost ekološkog i gradskog sustava i kvaliteta ključne riječi sadašnje i buduće strategije razvoja grada.

I prošle godine, a očigledno je da je tako i ove, grad Rovinj je postao “grad- primjer”. U čemu je primjer, odnosno šta je to što ga razlikuje od drugih istarskih i destinacija hrvatskog Jadrana, inače, pa polučuje takve rezultate?

PALIAGA: Atraktivna povijesna jezgra, stolna crkva Svete Eufemie, brojni romantični, kulturni društveni sadržaji, zabava, čisto more, čiste ulice, visoka razina ljubaznosti, dobra komunikacijska strategija, briga o prostoru, borba protiv apartmanizacije, kvalitetan smještaj, konstantno održavanje gradske infrastrukture, sve su to dijelovi strategije i našega dugogodišnjega rada na kojima se sada ubiru plodovi. Ključ je održivost, sinergija svih koji učestvuju u turističkom proizvodu, posebno lokalnog stanovništva, profesionalnost i kvaliteta, to su odrednice uspjeha Rovinja.

Prošle godine je ostvareno ukupno 3,8 miliona registriranih noćenja. Očekujete li da ćete do kraja ove godine premašiti i tu brojku?

PALIAGA: Pa kao što sam i rekao, mi se zapravo pomalo okrećemo manjim brojevima u većem standardu i većoj platežnoj moći. Brojke same po sebi ne znače ništa ako ih ne prati ekološka održivost, realna potrošnja i ugodan osjećaj boravka bez pretjeranih prometnih gužvi. Rovinj je mali primorski gradić i kao takav i treba ostati dugoročno. Skromni, ponosni, dvojezični, multikulturalni, tolerantni, kvalitetni, uslužni to je naš cilj kroz cijelu godinu možda i manje noćenja no drugačije raspoređenih. Masovni turizam nas ne zanima, zanima nas turizam doživljaja u jedninstvenom romantičnom ambijentu povijesne jezgre …

Šta su, zapravo, elementi turističke ponude Grada izvan glavne sezone, odnosno u predsezoni i posezoni?

PALIAGA: Kroz dugi niz godina Rovinj radi na predsezoni i posezoni kroz valorizaciju različitih atrakata od enogastronomskih do smještajnih pa i sportsko rekreativnih sadržaja i specifičnih doživljaja. Niz događaja svjetskoga karaktera, Red Bull Air Race, Polo turniri, RC 44 regata, kulturni programi, programi naše bogate povijesne baštine, koncerti, pripreme sportaša…sve su to sadržaji i programi na kojima se smisleno radi i na kojima u budućnosti mislimo graditi naš uspijeh u turizmu. Svakako ovdje bi istaknuo javnoprivatni projekt city golfa na 9 rupa sa povratnom vodom iz uređaja sa pročišćavanje otpadnih voda, razvoj zdravstvenog turizma, obogaćivanje trgovačke ponude grada kroz gradnju shoping centra, i kao što sam istaknuo izvrstan apartmanski, hotelski i kamping smještaj.

Koje značajnije projekte ste realizirali ili ćete završiti u ovoj kalendarskoj godini?

PALIAGA: Ovo je prva godina mog mandata. Dovršili smo sve započete projekte od prijašnje gradske administracije, nastavljamo sa projektiranjem i gradnjom gradske plaže Valdelesso, nastavili smo i dovršavamo projekt izgradnje i proširenja doma za umirovljenike, u jesen započinjemo sa izgradnjom novog dječjeg vrtića i sjeverne luke sa 400 komunalnih vezova. Veliki ciljevi su postavljeni, novi gradski bazen, obnova bolnice, obnova škola, obnova prometnica…puno posla i malo vremena…

Prošle godine posebnu pozornost ste posvetili svojim mladim te starijim sugrađanima. Da li je tako bilo ili će biti i ove, 2018. godine?

PALIAGA: Sve aktivnosti na zaštiti standarda našh najugroženijih skupina, posebno umirovljenika nastavljene su kao i do sada. Rovinj je grad koji puno izdvaja za sport, za socijalnu sigurnost, za umirovljenike, za školstvo. Ponosni smo što iz godine u godinu ova ulaganja uspjevamo zadržati na zadanim nivoima.

U Rovinju djeluju Vijeća nacionalnih manjina: talijanske, albanske, bošnjačke i srpske. Kakvu suradnju imate sa tim manjinama i kako inače ocjenjujete međunacionalne odnose na Gradu?

PALIAGA: Sa svim manjinama gajimo izvrsne odnose i suradnju, posebno sa autohtonom talijanskom zajednicom u Rovinju zbog koje smo i dvojezični grad. Službeni jezici su hrvatski i talijanski. Rovinj je tolerantna, multietnička i multikulturalna sredina i tako će i ostati. Poštujemo i volimo svoje običaje i tradiciju, poštujemo tuđe tradicije i običaje i nastojimo surađivati na najbolji mogući način kroz vjerske, kulturne i obrazovne programe od učenja jezika do njegovanja vlastitih navika i obilježja. Običaji rovinjaca prepoznati su i od strane UNESCA, gdje je naše tradicionalno plovilo batana i cijela pomorska/ribarska tradicija uvrštena na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine.

Svjedoci smo masovnog iseljavanja stanovništva iz Hrvatske (i ostalih zemalja iz Regije), posebno posljednjih godinu-dvije. Da li se vi u Rovinju suočavate s tim problemom?

PALIAGA: Problem iseljavanja nije samo Hrvatski problem. Sve su zemlje koje su se pridružile EU doživjele sličnu migraciju. Podsjetimo se Poljske, Portugala ako želite, Češke, Slovačke, Rumunjske…Hrvatska potrebuje novu gospodarsku i poreznu politiku, politiku otvaranja novih radnih mjesta, politiku zaštite domaćih poljoprivrednih proizvoda, pa ako želite i politiku industrijalizacije. Isključiva ovisnost o turizmu bez povezanosti sa agrarom i drugom proizvodnjom nije dugoročno ispravna i održiva. Ali to svi znaju i svjestan sam da vam ništa novoga nisam rekao.  Tek tada migracijski val biti će zaustavljen. To su dugoročni planovi, strategije, poslovi koje jedna Vlada ne može sama odraditi i za to treba vremena i političke solidarnosti. Do tada potrebno je mlade ljude na ovaj ili onaj način razuvjeriti, demotivirati  od odlaska iz naše domovine. Problem migracije će rasti još neko vrijeme i on je zapravo negativan za turizam, jer znamo da su domaći radnici, domaći ugostitelji najbolji radnici. Nadam se da nećemo doživjeti put Italije, Španjolske i Francuske gdje domaće stanovništvo bježi od takvih poslova.

Na samom kraju, jeste li definirali planove i neke projekte za slijedeću godinu i koji su to, eventualno?

PALIAGA: Puno je projekata u tijeku. Radimo na city golfu, radimo na novom gradskom zatvorenom bazenu, novoj sportskoj streljani, obnovi bolnice, izgradnji vrtića, modernizaciji vatrogastva i školstva, nadam se da će biti još prilike da vam pobliže opišemo neke od tih projekta. Kao što sam napomenuo, ciljevi su postavljeni, puno je želja, malo vremena. Treba raditi i boriti se svakodnevno. To je ključ uspjeha.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

PALIAGA:

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (983)