Arhiva za 28. Jula 2018.

Manje-više je poznato da je oko 30.000 bivših logoraša u oba entiteta, te oni koji su bili na prisilnom radu, posebno u Rs-u, tužbama tražilo odštetu za torture pretrpljene u logorima, odnosno na “radnim obavezama” u periodu 1992-1995. I, umjesto da su po svim relevantnim međunarodnim konvencijama dobili kakvu-takvu sudsku satisfakciju koja bi u konačnici značila financijsku odštetu, njihove tužbe su odbijene uz obrazloženje da su “zastarjele”. Naravno, po međunarodnom pravu ratni zločini nikada ne zastarjevaju. A torture u logorima i na prislinom radu jesu dio ratnih zločina.
 
Ali, odbijanje tužbi žrtava logora i prisilinog rada nije i kraj ove priče, odnosno nije kraj muka spomenutih žrtava. Naime, na osnovu rješenja istih tih sudova dužni su platiti za njih enormno visoke sudske troškove sa zateznim kamatama. Pošto nisu bili u mogućnosti da ih plate, sudski policajci su im upadali u kuće i oduzimali pokretne stvari, odnosno u štale, odvodeći stoku. Nekima su putem rješenja utvrđivane administrativne zabrane, odnosno naplata uzimanjem pola penzije. A neki od njih, kao ovaj čiji dio spisa prilažem, nisu ni primili rješenje o obustavi pola penzije u svrhu naplate sudskih troškova sa kamatama, niti mu je ponuđen pravni lijek. No, bez obzira na grubo kršenje pravne procedure po pitanju izvršenja oktroisanog rješenja, ono je u Fondu PIO Rs-a, Filijala Banja Luka izvršeno na način da se čovjeku koji ima penziju 315 KM, ona polovi, odnosno onom drugom polovicom se naplaćuju sudski troškovi i kamate u ratama. Malo je reći da je to pravni nonsens! To je, zapravo, čista pljačka! Tako nešto je moguće samo u zemljama poput Bjelorusije, sa Lukašenkom na čelu,  i u entitetu u kojem vlada drugi jedan diktator – Milorad Dodik!
 
Nije zgoreg navesti da su neki od bivših logoraša na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i u SAD. Do sada najpoznatija izrečena pravomoćna presuda je iz Okružnog suda u New Yorku kojom je za 10 žena, žrtava prijedorskih logora, u presudi protiv Radovana Karadžića, dodijeljeno ukupno 745 milijuna dolara. Naravno, ti sudovi nisu našli da su predmeti iz tužbi zastarjeli, jer, kako rekoh, ratni zločini ne zastarjevaju.
Bilo kako bilo, uz poznate metode koje se u Dodikovoj Rs-u provode protiv povratnika i nesrpskog stanovništva općenito – od napada na njih i njihovu imovinu, zastrašivanja, oduzimanja elementarnih ljudskih prava, među kojima je i pravo na vlastiti jezik, ekonomsko-financijski teror nad žrtvama logora i prisilnog rada, odnosno pljačka “po zakonu”…,  jeste također jedna od metoda posljednje faze etničkog čišćenja u tvorevini nastaloj na genocidu i drugim najtežim ratnim zločinima.
 
A žrtvama jedino preostaje da tumaraju dugim i neizvjesnim putevima do pravde kod nekih međunarodnih sudova, ili da čekaju ispunjavanje nekih poglavlja BiH na putu ka EU. A koliko će ih to doživjeti, to je drugo pitanje.
 
Bedrudin GUŠIĆ
PRILOZI:
OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI

Oznaka spisa : 71 0 I 225133 151 91

Ev: 17.05.2018

II 7 1 – 2 13 6 8 1 17||

DOSTAVNICA – putem kurira Primalac: HALILOVIĆ SENADIN Adresa: Ranka Šipke 78, 78000 BANJA LUKA

Naziv pismena koje se dostavlja : Rješenje o promjeni predmeta

1) Pošto primalac koji pri prvom pokušaju dostave nije zatečen,

i/ili sredstva izvršenja (24.04.2018)

na mjestu gdje se dostavljanje imalo izvršiti ni poslije ostavljenog pismenog obavještenja da radi dostavljanja bude u Broj priloga: određeno vrijeme u svom stanu, odnosno na radnom mjestu,

Potvrđujem da sam primio naprijed navedeno pismeno na dan

dostava je izvršena odraslom članu domaćinstva primaoca – nastojniku zgrade-susjedu – licu zaposlenom na istom radnom (slovima)

mjestu s primaocem 2) Pošto je primalac odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismeno je ostavljeno u stanu na radnom mjestu primaoca (odnosno prostorije gdje je zaposlen) dana 25.04. 209&god. u 9 sati.

(Potpis primaoca ili lica koje je

Razlog odbijanja prijema DOSTOVA POKOSANA IMENOVANÍ

pismeno primilo u zamjenu)

Z10TECEN, 0579VLONA PÍSMENA OBAVIESZ eno VRAGENO SUDO (potpis dostavljača)

(Dostavljač)

GRBIC KORDA

NAPOMENA: Ako je primalac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, potpisaće ga dostavljač sa napomenom zašto primalac nije stavio

svoj potpis. * nepotrebno precrtati

———————————————————————————————————————————–

OSNOVNI SUD BANJA LUKA

PREDLAGATELJ: Halilović Senadin iz B.Luke ul. Ranka Šipke 78E

PRIJEDLOG za povraćaj u pređašnje stanje

na br. 71 0 I 225133 15 I

Rješenjem Osnovnog suda u Banialuci, br 71 0 1 225133 15 I, od 24.04.2018.godine, prihvaćen je prijedlog tražioca izvršenia RS. br 1-1062/15, od 05.04.2018. godine za promjenu predmeta i sredstva izvršenja te se riešenje o izvršenju br 71 0 I 225133 15 1, od

9.11.2015.godine mijenja u dijelu kojim je određen predmet i sredstvo izvršenja te se 03.1 određuje da se umjesto na pokrentim stvarima izvršenika, predmetno izvršenje ima sprovesti na penziji koju izvršenik ostvaruje kod Fonda PIO RS, Filijala Banja Luka i to zapljenom polovinom mjesečne penzije izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja, radi naplate 1.750,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 23.01.2014.godine do isplate na ime glavnog duga i 200,00 KM na ime troškova izvršnog postupka.

Dokaz: Uvid u rješenje

Predlagatelju nije dostavljeno rješenje o izvršenju i onemogućeno izjavljivanje redovnog pravnog lijeka. Dana 08.06.2018.godine prilikom isplate penzije predlagatelj je saznao da mu se vrši obustava polovine penzije.

U vrijeme kada je pokušana dostava rješenja o izvršenju, predlagatelj je bio na bolničkom liječenju, tako da nije ni saznao da mu je dostava pokušana 25.04.2018.godine, a pismenu obavijest nikada nije zatekao.

Dokaz: Uvid u medicinsku dokumentaciju

Rješenje pobijam iz razloga što nije pravilno primjenjen član 138. stav 2. Zakona o izvršnom postupku, a što se odnosi na ograničenja obima izvršenja.

Izvršenik ostvaruje penziju od samo 315,44 KM i nikako se izvršenje ne može sprovesti do iznosa 1/2 penzije. Kreditno zadužena.

Imajući u vidu visinu penzije koju ostvaruje izvršenik, zbog načela savjesnosti i poštenja opravdano bi bilo dozvoliti izvršenje na 1/3 penzije koju ostvaruje izvršenik, a ne na 1/2, odnosno osloboditi ga od obaveze plaćanja potraživanja (stav Okružnog suda Banja Luka, rješenje br. 71 0 I 224771 16 Gž, od 13.05.2016.godine).

Slijedom izloženog, predlažem da sud uvaži prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje, s obzirom da je do propuštanja pojavljivanja, došlo zbog opravdanog razloga.

Banja Luka, 09.07.2018.godine

Predlagatelj: Halilović Senadin, s.r.