Arhiva za 6. Oktobra 2017.

Iako je korupcija gorući problem u bh. društvu od nje ne treba bježati i sklanjati se. To bi ostavilo samo još više prostora da se nivo korupcije i koruptivnih radnji poveća….. Djeca su kao spužve i upijaju znanja i iskustva iz svih sfera društva u koje zalaze. Međutim, svaka osoba u prosjeku provede minimalno 14 godina u obrazovno-odgojnim institucijama. Tokom tog perioda usvaja različita znanja, kreira vlastite stavove i mišljenja koja nastaju kao odgovor na „provociranje“okoline…..Svake godine, bez obzira da li je riječ o izbornoj godini ili ne INFOHOUSE radi na političkom osnaživanju žena, naročito kandidatkinja pružajući im vrlo korisne edukacije o pr-u, medijskim nastupima, upotrebni socijalnih mreža u svrhu promocije tokom predizbornih kampanja i sl. Projekat za 2017. godinu upravo završava u oktobru konferencijom na kojoj će sudjelovati korisnice projekta (mlade političarke koje će biti kandidatkinje naredne godine), a tokom koje će se istaknuti značaj participacije žena u bh. politici……Mnogi građani upravo zahvaljući zelenoj ekonomiji uspjevaju održati egzistenciju sebe i svojih porodica. Zelena ekonomija i zeleni poslovi nisu nikakav luksuz, kako često ljudi znaju pomisliti ovdje, nego je to šansa za BiH i njen razvoj…..

Iako je ovaj razgovor primarno obavljen sa Eminom Bečić, u njemu je djelimično sudjelovala i njena kolegica Dalila Hadžić. Znači, bio je to pomalo – timski rad.

“Ko se boji korupcije još? Mi ne”! – naziv je vašeg projekta koji je krajem prošlog mjeseca imao svoju završnu konferenciju o kojoj ćemo poslije. Dakle, zašto se vi ne bojite korupcije?

BEČIĆ: Iako je korupcija gorući problem u bh. društvu od nje ne treba bježati i sklanjati se. To bi ostavilo samo još više prostora da se nivo korupcije i koruptivnih radnji poveća. Stoga, ne smijemo pokleknuti. Moramo ostati hrabri i istrajni, poslužti kao primjer budućim naraštajima, kvalitetno ih savjetujući i pružajući im primjere kako bi izgledao život u jednom zdravom i pravednom društvu bez mita i korupcije.

Dio spomenutog projekta je i jedan video serijal. Hoćete li reći nešto detaljnije o njemu?

BEČIĆ: Video serijal, snimljen u okviru projekta „Ko se boji korupcije još?Mi ne!“ s ciljem da omogući najmlađim naraštajima, djeci sa i bez poteškoća u razvoju, jednake mogućnosti za usvajanje znanja i vještina iz oblasti etike i borbe protiv korupcije. Serijal se sastoji od 4 videa koje možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=5ClIjOK7Ytw&list=PL-m-5fu6RxWL2syd00oi03353uili6_5x

Kako je kurikulum “Etika i antikorupcija” primljen od strane učenika i nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola u prethodnoj školskoj godini od kada je u primjeni? Ima li nekih rezultata?

BEČIĆ: Prosvjetni radnici su oduševljeni materijalima koje smo im dali na korištenje kroz ove priručnike, jer im je to dosta olakšalo pripremu i realizaciju časova obzirom da u prethodnom periodu nisu imali nikakve slične materijale koje su mogli koristiti kako bi učenike podučavali o etici i antikorupciji. Učenici su također sretni zbog činjenice da primjeri korišteni u ovim priručnicima zahtjevaju interaktivan rad i da su sami učenici najveći dio časa izuzetno aktivni i uključeni u nastavu. Neke od škola radili su i projekte prevencije korupcije, inspirisani primjerima iz Priručnika. U te aktivnosti predstavici INFOHOUSE-a pružili su mladima savjetodavnu ulogu i ohrabrivali ih pri realizaciji različitih aktivnosti.

Djelujete edukativno, odnosno kroz obrazovni sistem kada je u pitanju korupcija i njena štetnost po društvo i to je svakako dobro. Ali, ta ista djeca se odgajaju i kod svojih kuća, pa i drugdje. Šta bi moglo prevagnuti u svijesti djece: ono što ih se uči u školama ili ono što ponesu od kuće? Naime, treba li, paralelno sa educiranjem djece, educirati i njihove roditelje, odnosno odrasle?

BEČIĆ: Djeca su kao spužve i upijaju znanja i iskustva iz svih sfera društva u koje zalaze. Međutim, svaka osoba u prosjeku provede minimalno 14 godina u obrazovno-odgojnim institucijama. Tokom tog perioda usvaja različita znanja, kreira vlastite stavove i mišljenja koja nastaju kao odgovor na „provociranje“okoline. Tako da je podučavanje o etici i antikorupciji vrlo značajno u školi. Međutim, da bi ono bilo potpuno u sam proces potrebno je uključiti i roditelje, što je i jedan od zaključaka sa Konferencije „Ko se boji korupcije još? Mi ne!“ održane 25. i 26.9.2017. na Jahorini.

A sada, o konferenciji na Jahorini. Hoćete li se osvrnuti na neka od izrečenih iskustava o aktivnostima za prevenciju korupcije u sektoru obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH?

BEČIĆ: Konferencija je rezultirala nizom zaključaka koji su nastali na osnovu iskustava sa kojima su se u protekloj godini susreli prosvjetno-pedagoški radnici. Neki od najznačajnijih zaključaka su: Uključivanje roditelja; Proširivanje projekta na sve nastavnike, vaspitače i nenastavno osoblje (sve prosvjetno pedagoške institucije); Spriječavanje politizacije školskog sistema (isključivanje uticaja politike na izbor prosvjetno-pedagoškog osoblja i rukovodećeg kadra u školama); Uključivanje medija u borbu protiv korupcije; Lična izgradnja, promocija pozitivnih primjera i prakse kod prosvjetno-pedagoškog kadra; integrisanje i zajedničko zalaganje i rad vladinih i nevladinih institucija i organizacija.

Kako biste ocijenili rad konferencije, generalno?

BEČIĆ: Preko 100 učesnika konferencije iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, kao i predstavnika različitih odgojno-obrazovnih institucija, donatorske zajednice, mladih i stručnjaka iz oblasti antikorupcije i obrazovanja razgovarali su, razmijenili iskustva, planirali naredne korake koje treba poduzeti kako bi časovi o etici i antikorupciji postali svakodnevnica u obrazovnom sistemu na nivou BiH. Također, samo proaktivno učešće i podrška Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) ukazuje na kvalitet samog događaja i saradnju vladinog i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije.

Da li je još živ vaš projekt “101 razlog zašto glasati”? Ako nije, treba li ga oživjeti prije narednih općih izbora koji nisu daleko?

BEČIĆ: Naravno da je živ. Svake godine, bez obzira da li je riječ o izbornoj godini ili ne INFOHOUSE radi na političkom osnaživanju žena, naročito kandidatkinja pružajući im vrlo korisne edukacije o pr-u, medijskim nastupima, upotrebni socijalnih mreža u svrhu promocije tokom predizbornih kampanja i sl. Projekat za 2017. godinu upravo završava u oktobru konferencijom na kojoj će sudjelovati korisnice projekta (mlade političarke koje će biti kandidatkinje naredne godine), a tokom koje će se istaknuti značaj participacije žena u bh. politici.

Koliko Zelena ekonomija može relevantno smanjiti nezaposlenost u BiH, odnosno trend iseljavanja ljudi iz naše zemlje?

BEČIĆ: Prema mnogim, ekonomskim pokazateljima, zelena ekonomija i turizam su budućnost ove države. Mnogi građani upravo zahvaljući zelenoj ekonomiji uspjevaju održati egzistenciju sebe i svojih porodica. Zelena ekonomija i zeleni poslovi nisu nikakav luksuz, kako često ljudi znaju pomisliti ovdje, nego je to šansa za BiH i njen razvoj. Prelazak i razvoj proizvodnje malih preduzeća, porodičnih biznisa, farmi je ono što je posljednjih godina trend u ovoj zemlji. Nadamo se da će on biti nastavljen jer je visoka stopa nezaposlenosti i dalje jedan od gorućih problema u BiH. Povećanje zaposlenosti trebalo bi i osnovni politički i društveni prioritet.

 Koji vam je slijedeći projekt/projekti u planu?

BEČIĆ: Nastavljamo i dalje raditi na: prevenciji i suzbijanju korupcije, projektima zaštite ljudskih prava, dječijih prava, projektima političkog osnaživanja žena, ravnopravnosti spolova, poticanju volonterskog angažmana i smanjenja nezaposlenosti mladih, i slično.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

BEČIĆ: Hvala vama na iskazanom interesu.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (925)