Kardinalu i nadbiskupu zagrebačkom, Josipu Bozaniću: HOĆETE LI SE DISTANCIRATI OD IZJAVE ŽUPNIKA MILJENKA BABAIĆA DA JE “KRALJICA KATARINA NAJVEĆA HRVATICA U POVIJESTI” TE OD NJEGOVOG KLEROFAŠIZMA?

Posted: 2. Jula 2017. in Intervjui
Gospodine Kardinalu Bozaniću!
Mi, dolje potpisani, koji Vam se obraćamo u ime grupe ‘Zahtjev za povratak u život Ustava RBiH’ koja broji gotovo 65,000 članova – građana iz BiH i svijeta, pripadnika različith etničkih skupina, se zgražavamo nedavnim više nego nebuloznim izjavama župnika Župe Ston, don Miljenka Babaića
o tome da je BOSANSKA KRALJICA ‘Katarina Kosača bila najveća Hrvatica u povjesti’! Takvo šta predstavlja čisti (ali nažalost, ne i jedni) historijski falsifikat od strane nekih političkih i crkvenih krugova u Republici Hrvatskoj, kojim se bezočno krade dio historije jedne druge, za Hrvatsku kroz stoljeća pa sve do današnjeg dana, strane zemje – nekada poznate kao Bosanska država, a danas Bosne i Hercegovine. Prije izvjesnog vremena hrvatska tvornica historijskih falsifikata prisvojila je i baladu o Hasanaginici koja ju je, na komičan način, ispuštajuci slovo ‘h’ tako karakteristično za bosanski jezik, ‘prekrižila’ u ‘Asanaginicu’, iako je više nego očito da je riječ o baladi o Bošnjakinji-muslimanki (Hasan-aga je bio BOŠNJAK- musliman!)! Komedija prisvajanja bosanskog jezika i pisma od strane falsifikatora hrvatske historije išla je dotle da nas je nebulozna tvrdnja o ‘bosančici kao hrvatskoj ćirilici’, do suza nasmijala. Zamislite, pismo se zove BOSANČICA (govori o državi porijekla), a onda se neki tupoglavac odluči nazvati je ‘hrvatskim’! Valjda iz razloga što Hrvatska u to doba nije imala ni svoje pismo, ni jezik pa se koristila jezicima i pismima susjednih država (uljučujući i Bosnu)! Više je nego očito da falsifikatori hrvatske historije neumorno rade na negiranju i poništavanju svega što je bošnjačko i bosansko, kako bi opravdali fašistički projekat otimanja naše hiljadugodišnje, jedine države, čiji smo mi jedini autohtoni stanovnici. Tako su na isti, bezočan način prisvojili i bosanski kraljevski grad Bobovac kao ‘grad hrvatskih kraljeva’, kao i bosanskog vladara Tvrtka Kotromanića kao ‘Hrvata’.
Ovih dana svjedoci smo da krivotvorenje hrvatske historije na štetu bosanske ide i korak dalje te se ‘tvornica laži’ od Babaićeve izjave o bosanskoj kraljici Katarini preselila i u filmsku industriju koja se upustila u avanturu bezočne i najbrutalnije krađe naše historije i historijske ličnosti kakva je BOSANSKA KRALJICA Katarina Kosača, koju na filmskom platnu lažno  prikazuju ‘hrvatskom kraljicom’!
Sudeći po izjavama i postupcima falsifikatora hrvatske historije koji u projektu negiranja i otimanja historije bosanske države sudjeluju, počev od onih koji ‘ushićeno’ uzvikuju laži poput one da je bosanska kraljica Katarina Kosača bila ‘najveća Hrvatica’, mogli bismo ih nazvati grupom velikih neznalica i  ljudi sa više nego oskudnim (ili nikakvim) obrazovanjem.  Međutim, pretpostavljamo da bi ih to zasigurno uvrijedilo jer znamo da se ovdje radi o jednoj klasičnoj, zlonamjernoj i bezočnoj krađi naše historije kao sastavnom dijelu velikohrvatskog fašističkog projekta. Znamo i da se proizvođenjem historijskih falsifikata nastoji lažima opravdati, historijski i kulturološki, potpuno neutemeljeno otimanje NAŠE državne teritorije.
Svaki visokoobrazovani čovjek koji drži do svoje profesionalne reputacije  zasigurno će se naći u čudu koliko daleko ‘falsifikatori hrvatske historije’, koji zdušno i neumorno rade na otimanju naše historije, idu da su spremni u javnosti poniziti svoje obrazovanje i spustiti ga na nivo jednog polupismenog neznalice koji, suočen sa dokumentiranim historijskim činjenicama, može biti lahko javno demantiran i javno posramljen (ako se sramiti zna).
Koliko god falsifikatorima pri krađi naše historije ne smeta biti javno uhvaćen u laži i javno prokazan kao ‘kradljvac tuđe historije’, toliko je nama još veće zadovoljstvo takve javno razotkriti i javno osramotiti.
Zahvaljujući nizu autentičnih historijskih dokumenata vezanih za historiju Bosne takvo što nam neće biti teško učiniti na samo nekoliko stranica ovog pisma.
Započet ćemo od činjenica da se svaka historijska tvrdnja mora poduprijeti autentičnim historijskim dokumentima jer će u protivnom biti svedena na nivo ‘mitova i legendi’ ili nečijeg ličnog subjektivnog i/ili zlonamjernog mišljenja koje je u službi nečega ili nekoga. Tako, da bi se tvrdilo da je bosanska kraljica Katarina Kosača bila ‘Hrvatica’ više je nego nužno pozvati se na autentične historijske dokumente gdje takvo šta i stoji. Uvjereni smo da falsifikatori hrvatske historije, bez izuzetka, zasigurno znaju da ne postoji ni jedan autentičan historijski dokument (do kraja XIX stoljeća), vezan za bosansku historiju, u kojem se spominje da su u Bosni živjeli Hrvati (ili Srbi). Prvo spominjanje ‘Hrvata’ (i Srba) u našoj državi (koje datira koncem XIX stoljeća) samo i isključivo je rezultat velikohrvatske i velikosrpske politike iz druge polovine XIX stoljeća kojom su, uz pomoć svojih crkava, Hrvatska i Srbija započele u Bosni ‘pohrvaćivanje’, odnosno ‘posrbljavanje’  Bošnjaka- katolika i Bošnjaka- pravoslavaca. To u svojoj studiji ‘Dalmacija i Hrvati kroz vijekove’ (1952.) isnosi i Josip Smodek.
Svi autentični historijski dokumenti jasno potvrđuju da su Bošnjaci različitih vjeroispovjesti (uključujući i katoličku), kao starosjedioci, jedini narod koji je živio u Bosni stoljećima, uljučujući i doba bosanske kraljice Katarine Kosače i bosanskog kralja Tvrtka Kotromanića, kojeg falsifikatori hrvatske historije također prisvajaju. Stoga je historijski (i fizički) nemoguće da je iko od njih dvoje bio Hrvat.
Iz autentičnih historijskih dokumenata vezanih za Bosnu, a koji datiraju iz perioda mnogo kasnijeg od doba bosanske kraljice Katarine i bosanskog kralja Tvrtka, potpuno je jasno da ni tada u Bosni osim Bošnjaka nije živio ni jedan drugi narod (ni Hrvati ni Srbi).
Zapravo, Ljudevit Gaj  u ‘Danici Ilirskoj’ od 1835. potvrđuje da je naše ime – Bošnjak, starije i od naziva Hrvat i  Srbin (kada se ono spominjalo nije bilo ni formirano današnje moderno ime Srbi i Hrvati).
U ‘Ljetopisu Matice Srpske’ prvi broj, od 1825. godine jasno stoji da u Bosni žive samo Bošnjaci.
Pismo Fra Antuna Kneževića pisano 1885. u ime varcarskih, jajačkih i liskovačkih župljana, a koje je trebalo biti predano Benjaminu Kalaju, upravitelju Bosne i Hercegovine za Austrougarsku Vladu jasno potvrđuje ko je jedini narod koji živi u Bosni, te govori o nastojanjima velikohrvatske i velikosrpske politike da otmu i prisvoje sve što je naše:
Zadnjeg vremena pripisali su se glasovi, a i novine – osobito susjedne – trubile su pried cielim svietom o budućoj sudbini Bosne, i Bošnjaka. Neka naša bratija zahtijevaše nek se njima Bosna brez ikakva ugovora, i uprav u robstvo pridade; njeki htjedoše ju uprav proždrti, i s lica zemlje dignuti, te joj jedan dio dadoše Crnojgori, a jedan Srbiji, jedan Dalmaciji, a jedan Hrvatskoj, te tako “Bosne ponosne” i spomen u vieke utrnuti.
Vaša preuzvišenost! Sila može svašta učiniti, ali sila silniku nigda nikakvo pravo ne daje; zato Bošnjaci nigda dopustiti neće, da se tako od njih i od njihove dične Kraljevine učini, to će se boriti za svoja prava, dok jedan živ bude! Mi bolnim srcem gledamo u dvoličnost naše visoke Vlade, koja naš jezik zove “Zemaljskim”, i dopušta da se njeki zovu “Srbi” a njeki “Hrvati” umjesto da pravedno, i iskreno rekne “zemlja Bosna”, “žitelji Bošnjaci”, a njihov jezik “bosanski”.
A zar ćemo dopustiti da se spomen nas, i naše kraljevine uništi! Nigda! To nigda dopustiti nećemo! Nek se naš Sbor sazove, i na njem će Bošnjaci slobodnom svojom voljom izjaviti šta žele, i s kim hoće da budu; uvijek prije osiguravši prava svoja, i svoje Kraljevine.
U časopisu ‘Bosanski prijatelj’, Svezak III od 1870, urednik I.F. Jukić  Banjalučanin govori o nastojanjima Hrvatske i Srbije da nametnu svoja nacionalna imena Bošnjacima katoličke i pravoslavne vjeroispovjesti : ‘U napadajima na nas složne su naše komšije, koje ćemo, da se bolje razumijemo, nazvati Jovo i Ivo. No i jedan i drugi traži od nas nešto drugo, jer između sebe ne mogu – o živu glavu – da se slože. Prijatelj Jovo poručuje nam, da uzmemo njegovo ime, a prijatelj Ivo veli, “jok Bošnjače, ti si moj i moraš prigrliti moje ime“. Potegni tamo, potegni amo, a sve bez našega pitanja.’ ****
Šta reći na gornje citate osim: Napisano nekada, a kao da je napisano danas!
U izvještajima britanskog konzulata i vicekonzulata u Bosni (1857-1878) o etničkoj strukturi stanovnika Bosne i Hercegovine Britanci su sve stanovnike smatrali Bošnjacima.
Čak i u svom zločinackom pamfletu ‘Načertanije’ od 1844. godine Garašanin jasno kazuje da u Bosni žive SAMO BOŠNJACI tri vjeroispovjesti, te dalje obrazlaže politiku genocida koji nad njima Srbija  treba provesti u cilju otimanja bosanske države.
Darko Tanasković, rođeni Zagrepčanin, srpski islamolog, filolog orijentalista, univerzitetski profesor, književnik i ambasador Srbije u UNESCO, nedvojbeno kaže da u Bosni ‘koja je starija i od Srbije i od Hrvatske’ žive Bošnjaci.
Ukoliko don Babaic kao i svi falsifikatori hrvatske historije i pored svega nabrojanog odbijaju vjerovati u istinu, pozivamo ih da odu u sarajevsku katedralu koja je sagrađena 1889. godine i pročitaju posvetu na vitražu (‘Bošnjacima-katolicima grada Sarajeva’).
I danas bosanski katolici koji znaju svoju historiju i činjenicu da oni sa Hrvatima osim katoličke vjere ne dijele ni historiju, ni kulturu, ni tradiciju, za svoj narod ne tvrde da su ‘Hrvati’. Tako biskup Franjo Komarica u svom intervjuu datom 26.12.2016., medijskom portalu Saff nigdje ne spominje nikakve Hrvate, već govori samo i isključivo o položaju ‘bosanskih katolika’ u tzv. RS.
Fra Ivo Marković, u svome intervjuu datom Face TV-u 13.06.2016. rekao je ‘Ovdje nema Hrvata, mi smo bosanski katolici!’
Za kraljicu Katarinu prof. dr. Ibrahim Kajan u svome tekstu ‘Čija je naša Katarina’ , kaže: Ona je neumrla bosanska kraljica koja je pripadala narodu iz kojeg je i dolazila. Tako je, uostalom, i uklesano u ploču nad njezinim grobom u rimskoj crkvi Ara Coeli. Da nije tako, pisalo bi da je „najznačajnija Hrvatica“. A tako ne piše.’
Iz svega ovdje ukratko iznesenog svakome je više nego jasno da je BOSANSKA kraljica Katarina Kosača bila Bošnjanka. Rođena kao patarenka (što je također isključuje iz redova ‘hrvatskog naroda, jer  patareni zasigurno nisu bili Hrvati!) katoličanstvo je primila udajom. Ali njeno vjersko preobraćenje ne čini je ni po čemu ‘Hrvaticom’! Isto kao što danas imate Britanaca, Amerikanaca, Nijemaca koji primaju islam, ali to nikoga od njih ne čini ‘Arapom’.
Pošto u Hrvatskoj danas živi veliki broj katolika iz različitih dijelova svijeta, pitamo se hoće li krivotvorci hrvatske historije, kulture i umjetnosti, po istom principu, za nekog muzičkog umjetnika iz Latinske Amerike koji živi i radi u Hrvatskoj, jednoga dana tvrditi da je bio ‘najveći Hrvat u historiji muzičke umjetnosti’, zanemarujući osnovnu činjenicu da se između vjere i nacije ne može staviti znak jednakosti!
Kralj Tvrtko je također, neosporno, bio Bošnjanin. Njega kao Bošnjaka u svome tekstu opisuje i ruski pisac dr. Aleksandar Solovjev*.  A hrvatski historičar, dr.sci Neven Budak, gostujući u emisiji ‘Treća povjest’ do temelja je uništio mit koji su hrvatski ‘historičari’ u XIX I XX stoljeću stvorili o bosanskom kralju Tvrtku kao o ‘hrvatskom vladaru’ i ‘oslobodiocu Hrvatske’. Dr.sci Budak potvrdio je da je bosanski kralj Tvrtko bio osvajač Hrvatske, čime je proširio svoju jedinu državu, Bosnu na čitavu Dalmaciju i druge dijelove Hrvatske…..’
Za sebe sam kralj Tvrtko, u povelji od 9. marta 1387., datoj Dubrovčanima, kaže da je Bošnjanin: ‘jere od startijeh vremena od kojih nije pametra vzada jest bila srcana ljubav, prava dobra volja, krjepn mjer, i tvrda prijazan megju pri visokoga I umnoznoga g. Stefana Tvrtka ….i njegovih prjegnjeh, a navlasno dobroga uspomenitija g. Stefana bana I g. Vladislava roditelja njegova, gospoda plemenita bosanska.’ ***
Bosanske kraljeve nije postavljao ni Rim ni Konstantinopolj, već Vijeće staraca koje je bilo specifično samo za bosansku historiju i Crkvu bosansku koja je i od Rima i od Konstantinipolja smatrana heretičkom, a zbog čega su i jedni i drugi nasrtali na nju, pokušavajući da Bošnjane koji su joj pripadali nasilno prevedu u katoličanstvo ili pravoslavlje.
Kako su, van svake sumnje, bosanski vladari bili Bošnjani, neosporno je da je i Bobovac grad BOSANSKIH KRALJEVA gdje se čuvala kraljevska kruna. On se prvi put spominje u pisanim dokumentima oko 1350. godine. Tu se nalazila i kraljevska grobna kapela, u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš.
Stoga od vas tražimo se javno distancirate od izjava poput ove župnika Babaića, jer bosanska historija niti je bila, niti jeste, a niti može biti ikada hrvatska.
Umjesto što se  ‘ushićeno’ uzvikuju neistine o bosanskoj kraljici Katarini Kosači, od vas bi također bilo za očekivati da ‘filmadžije’ koji o bosanskoj kraljici Katarini Kosači snimaju historijski falsifikat, odvratite od te zlonamjerne nakane, te da im kažete da ni ne pomišljaju pohoditi grad bosanskih kraljeva – Bobovac, kako bi ga u svojoj  filmovanoj laži o kraljici Katarini, koja prevazilazi i svaku fikciju, prikazali ‘hrvatskim’.
Nama je više nego jasno da je sve to dio šireg zločinačkog projekta kojem je cilj negiranje i Bosne i Bošnjaka kao njenih jedinih starosjedioca koji su tu živjeli stoljećima, a zarad ostvarivanja pavelićevske fašističke nakane o otimanju bosanske teritorije. Iz cijele autentične historijske dokumentacije nedvojbeno proizilazi da u našoj historiji nema ništa što se može nazvati hrvatskim niti što bi Hrvatska imala pravo prisvojiti.
Obzirom da su ovakvi historijski falsifikati nedvojbeno dio zločinačkog projekta identičnog onome koji dolazi od SANU i iz Srbije, a proizilazi iz identične bolesne zlocinačke velikodržavne ideje, morat ćemo se složiti sa onim sto je Miroslav Krleža rekao o Srbima i Hrvatima i o tome kako ih je ‘točak zaprežnih kola historije slučajno prerezao na pola’.  Doslovan citat ćemo ovom prilikom izostaviti iz pristojnosti.
Od vas bi bilo logično očekivati da najoštrije osudite ove sramne i nedopustive poteze koji su sinhronizirani sa fasištičkom agresijom Hrvatske na našu zemlju koja i do danas traje, a koji čine sastavni dio te agresije, te predstavljaju međudrzavni politički incident i doprinose destabilizaciji regiona. Ili ćete nam, pak, dokazati da su naša očekivanja od vas prevelika, te da vi ipak radije pristajete da budete dio takvog jednog projekta.
U osnovi svake vjere leži borba za pravdu, pravičnost i istinu. Stoga je od vas, kao poglavara Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, za očekivati da se bori za pravdu i pravičnost, a protiv svake laži i falsifikata (uključujući i one historijske) pa se nadamo da sadržaj ovog našeg pisma neće pasti na ‘gluhe uši’ nekog za koga mi u Bosni kažemo da ‘niti se Boga boji, niti se svijeta stidi’.
Na kraju, do vas je hoćete li intervenirati putem dubrovačkog biskupa, msgn. Mate Uzinića da se taj župnik pod hitno ukloni sa te vjerske funkcije, jer je u tom kraju prokazan i kao “prvi ustaša u Stonu i zadrti klerofašist…”
S poštovanjem,
 
 U ime FB grupe ‘Zahtjev za povratak u život Ustava RBiH’
 
 1. Dženana DELIĆ, profesor Poslovnih studija i prava (u penziji) izbjeglica iz Travnika, živi u Velikoj Britaniji
 
 2. Bedrudin GUŠIĆ, slobodni novinar i publicist, prognanik iz Banja Luke, Boston, USA
 
  3. Ibrahim HALILOVIĆ, slobodni novinar i publicist iz Varcar Vakufa/Mrkonjić Grada, trenutno živi u Winsdoru, Kanada
 
  4. Anto TOMIĆ, direktor NVO Građanski monitoring, preživio srpske koncentracione logore Keraterm, Trnopolje i Omarska (rođen u Banja Luci, živio u Ljubiji, radio u rudniku Omarska, sada živi u Hamburgu, Njemačka)
PRILOZI:

(https://scontent.fsnc1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12814447_10201132344308442_948916521082193420_n.jpg?oh=d9645639c37dbdb75ab909a82a723795&oe=59DDA1C6)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s