Dr. Pal Lekaj, predsjednik Parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova pri Skupštini Republike Kosovo: SHVATAMO DA SRBIJA NIKADA NEĆE PREBOLJETI ČINJENICU DA JE IZGUBILA KOSOVO I DA SE VIŠE NE MOŽE VRATITI NA KOSOVO SVOJOM VOJSKOM, POLICIJOM I ADMINISTRACIJOM

Posted: 8. Marta 2017. in Intervjui

Pravo slobode kretanja je prirodno pravo i definirano raznim aktima OUN-a, prihvaćenih od svih zemalja članica, uključujući i Francusku, koja je poznata kao kolijevka svjetskih pozitivnih događanja, posebno za Evropu. Zadržavanje g-dina Haradinaja je  suprotno najmanje tri pravno – krivičnim načelima, međunarodno poznatih kao: “Res Iudiciata”, “Ne Bis In Idem”, “ In Dubio Pro Reo” kao i Sudskom presedanu u Sloveniju o istom slučaju! „Res Iudiciata“ , u  kontekstu i veću koherenciju sa njim i “Ne Bis In Idem”, su osnovna načela u proceduri krivičnog prava, po kojima: prema  istoj osobi, protiv koje, ima jedne ili više konačnih presuda,  nije dozvoljena ponovna krivična procedura…..Neprekidno smo govorili da kao i zadržavanje tako i naredba da ne napušta  teritorij Francuske države, g-din   Haradinaj je politički „talac“, bez presedana ali i neprihvatljiv  ne samo za nas nego i za cijeli albanski narod, što se i dokazalo neprekidno već skoro tri mjeseca…..Prema tome,  zbog nervoze i nezadovoljstva bavi se takvim igrama, izdavajući potjernice za svakoga u koga vidi „krivca“ za gubitak Kosova. Vama je poznato da upravo ova  Srbija “osudila u odsustvu ” i mnoge svjetske lidere, uključujući i bivšeg Predsjednika SAD-a Bill-a Clinton-a  i bivšeg Državnog sekretara SAD-a, g-đu Madeleine Albright…..U kontekstu „slučaja Haradinaj“, osnovano se može očekivati da će u korist g-dina Ramush Haradinaja biti poštovana osnovna pravna načela krivične procedure, u prvom redu “Res Iudiciata”, “Ne Bis In Idem”, “In Dubio Pro Reo” , skupa sa presedanom „ slučaja Haradinaj „ iz Slovenije i da se bivši  Predsednik Vlade, g-din Haradinaj oslobodi i  vrati Kosovu i svojim angažiranjima za Kosovo…..Mi ćemo insistirati  da dotični organi institucija Kosova podnesu zahtjev INTERPOLU da se brišu sa  spiskova imena bivših pripadnika OVK-a, jednom za uvijek i da se ne ponavljaju takvi slučajevi, da se uspostavi reciprocitet, da i mi izdajemo takve  potjernice za mnogo zvaničnika  režima Slobodana Miloševića, koji i dan danas rukovode Srbijom…..Da, istina je, pre određenog vremena hakiran je portal AAK-a. Tom prilikom su postirani propagandni materijali  protiv bivšeg Predsjednika  Vlade Ramusha Haradinaja i protiv Oslobodilačke vojske Kosova…..Mi smo htjeli da dokažemo Srbiji da ne može istovremeno da kroči na dvije staze. Nakon slučaja zadržavanja g-dina Haradinaja bilo je potrebno da se ti pregovori obustave automatizmom i  ne bi trebali da se nastavljaju dok se  ne pročiste spiskovi INTERPOLA od imena bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova…..

Dugujem posebnu zahvalnost mome sugovorniku što je prihvatio da razgovaramo na mome maternjem jeziku.

Gospodine Lekaj! Prije nekoliko dana je Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru  odlučio da zatraži od Srbije dodatne informacije o njihovom pravnom sistemu čime je prolongirao do 6. aprila da se konačno odredi po zahtjevu te zemlje za ekstradiciju gospodina Ramuša Haradinaja, predsjednika Alijanse za budućnost Kosova i bivšeg premijera Republike Kosovo. Komentar?

LEKAJ: Istina je ovo što vi kažete,  bila je druga vijest koja je za nas neprihvatljiva i sva ta prolongiranja se događaju kao bi se zadovoljili apetiti Srbije. Inače ova odlaganja se ne mogu smatrati opravdanim niti u skladu  sa Univerzalnim ljudskim pravima za slobodno i neometano kretanje.

Da li je ovom odlukom spomenuti francuski Apelacioni sud prekršio neke međunarodne pravne norme ili konvencije i radi li se ovdje o pravnom ili političkom procesu? Na čemu Vi, zapravo, zasnivate svoju tezu da je gospodin Haradinaj nezakonito zadržan u Francuskoj?

LEKAJ: Pravo slobode kretanja je prirodno pravo i definirano raznim aktima OUN-a, prihvaćenih od svih zemalja članica, uključujući i Francusku, koja je poznata kao kolijevka svjetskih pozitivnih događanja, posebno za Evropu. Zadržavanje g-dina Haradinaja je  suprotno najmanje tri pravno – krivičnim načelima, međunarodno poznatih kao: “Res Iudiciata”, “Ne Bis In Idem”, “ In Dubio Pro Reo” kao i Sudskom presedanu u Sloveniju o istom slučaju! „Res Iudiciata“ , u  kontekstu i veću koherenciju sa njim i “Ne Bis In Idem”, su osnovna načela u proceduri krivičnog prava, po kojima: prema  istoj osobi, protiv koje, ima jedne ili više konačnih presuda,  nije dozvoljena ponovna krivična procedura. Ovo zadržavanje je suprotno i dokumentima i vrijednostima koji proizilaze iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima; Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda i njenih protokola;  kao i Međunarodnoj konvenciji o civilnim i političkim pravima i njenim protokolima!  Kod slučaja “ Haradinaj” lokalni francuski sud, na zahtjev Srbije za zadržavanje g-dina Ramush Haradinaja, zbog izostanka dokaza za obrazloženje zahtjeva, neophodno je trebao da odbije taj zahtjev i da sudi u korist g-dina Ramush Haradinaja! To što više, jer srpske vlasti nisu imale mogućnost da ni nakon 14 godina prikupe dokaze za zahtjev za zadržavanje g-dina Ramusha Haradinaja, što se i otvoreno dokazalo da je njihova namjera  neki   “Time Out”  dok ne  “ argumentiraju taj zahtjev ”!  Kao što se zna, zahtjev Srbije za zadržavanje g-dina Ramusha Haradinaja, par godina ranije, vlasti Slovenije su odbacili kao neosnovan i između ostalog na taj način su stvorili pravni presedan koji je obavezan za svako pravosuđe, posebno za pravosuđa zemalja članica Evropske zajednice i INTERPOLA. Prema tome, najispravniji  odgovor francuskih vlasti  bi trebao biti odbacivanje i kao takav da se proglasi nevažećim taj zahtjev Srbije, slično  navedenom slovenačkom presedanu ( rejection) za zadržavanje g-dina   Ramush Haradinaja.

Kako inače komentirate samo hapšenje predsjednika Alijanse te njegovo puštanje na slobodu, ali uz zabranu napuštanja teritorija Francuske što se dešavalo u prvoj polovici januara ove godine?

LEKAJ: Neprekidno smo govorili da kao i zadržavanje tako i naredba da ne napušta  teritorij Francuske države, g-din   Haradinaj je politički „talac“, bez presedana ali i neprihvatljiv  ne samo za nas nego i za cijeli albanski narod, što se i dokazalo neprekidno već skoro tri mjeseca.

Da podsjetimo da je gospodin Haradinaj bio uhapšen u junu 2015. i u Sloveniji, po potjernici iste te Srbije te da je pušten. Kako onda tumačiti postupak francuskih pravosudnih organa, dakle zemlje koja je također, kao i Slovenija, članica EU i Interpola?

LEKAJ: Rekao sam i ranije, u slučaju „Haradinaj“ slovenske vlasti zahtjev Srbije za zadržavanje i ekstradiciju, nakon razmatranja su odbacile kao neosnovan, ostavljajući ga slobodnog u svojim pravima za slobodno kretanje i bez smetnji. Slučaj iz Slovenije je bila dovoljna osnova da se g-din Haradinaj oslobađa i da se ne ponavljaju smetnje, ubuduće.

A kako komentirate činjenicu da je gospodin Haradinaj dva puta bio pocesuiran u Haškom tribunalu i da je 2012. pravosnažno oslobođen optužbi, a nalazi se i dalje na Interpolovim potjernicama po zahtjevu Srbije? Znači li to da Srbija ne prizna, u izvjesnom smislu, ni Haški tribunal?

LEKAJ: Shvatamo da Srbija nikada neće preboljeti činjenicu da je izgubila Kosovo i da se više ne može vratiti na Kosovo  svojom vojskom, policijom i administracijom. Prema tome,  zbog nervoze i nezadovoljstva bavi se takvim igrama, izdavajući potjernice za svakoga u koga vidi „krivca“ za gubitak Kosova. Vama je poznato da upravo ova  Srbija “osudila u odsustvu ” i mnoge svjetske lidere, uključujući i bivšeg Predsjednika SAD-a Bill-a Clinton-a  i bivšeg Državnog sekretara SAD-a, g-đu Madeleine Albright . Prema tome, ovo što  nastavlja da čini Srbija, ne može se zvati drukčije osim glupe kampanje protiv svih nesrba. Za to upućujem zahtjev svim demokratskim zemljama i Francuskoj, koje su pomogle Kosovu da se oslobodi, da proglasi državu (nezavisnost) i nastavljaju da pomažu ojačanju državnosti Kosova, da ne uzimaju u obzir ta montirana piskaranja punih izmišljotina od režima Miloševića i njegovih nasljednika, koji nastavljaju da budu na vlasti.

Nije poželjno prejudicirati sudske odluke, pa ni slijedeću Apelacionog suda u francuskom gradu Kolmaru, ali, hipotetički, šta ako ipak odluči da ga isporuči Srbiji, što bi svakako bio u mnogostrukom smislu najgori scenarij?

LEKAJ: Vjerujemo da to neće moći da se desi, jer Srbija nema  nadležnosti nad građanima Republike Kosova. Francuska je zadržala jednog građanina Republike Kosova. Ne želeći da prihvaćam ovu Vašu hipotezu, na Vaše hipotetičko pitanje, dajem slijedeći odgovor:  Kontinentalni pravni sistem Evrope upravo se zasniva na Civilni zakonik Francuske, usvojenog na početku  XIX vijeka. Pravni sistem Francuske se zasniva na ustavnim i zakonskim aktima, najnaprednijih  standarda. Francusko pravosuđe se isto zasniva na načelima, sentencama, postulatima i naučno – pravnim   premisama koje su među najnaprednijima. Shodno tome i francuski pravni ili sistem pravosuđa se svrstava kao najsavremeniji u Evropskoj uniji i šire. Isto tako i praksa francuskog pravosuđa se svrstava na afirmativnim i inspirativnim nivoima. Prema tome, imamo dovoljno argumenata i osnovano očekujemo da će pravosudni sistem Francuske konačno odbaciti imperativ dnevnih efemerskih politika i da će poštivati funkciju  kontemporarnog pravosuđa, vladavinu zakona i vrijednosti pravne države, inspirirano doprinosima i afirmativnim atributima u toku svoje povijesti. U kontekstu „slučaja Haradinaj“, osnovano se može očekivati da će u korist g-dina Ramush Haradinaja biti poštovana osnovna pravna načela krivične procedure, u prvom redu “Res Iudiciata”, “Ne Bis In Idem”, “In Dubio Pro Reo” , skupa sa presedanom „ slučaja Haradinaj „ iz Slovenije i da se bivši  Predsednik Vlade, g-din Haradinaj oslobodi i  vrati Kosovu i svojim angažiranjima za Kosovo.

Opet hipotetički: ako taj sud u Kolmaru konačno odbije zahtjev za ekstradiciju i gospodin Haradinaj se vrati kući, Srbija ga neće skinuti sa Interpolove liste. Da li će u tom slučaju predsjednik Alijanse moći slobodno putovati po Evropi i svijetu, s obzirom na dosadašnja iskustva sa Slovenijom, odnosno Francuskom?

LEKAJ: Ne želeći da ponavljam svoje  odgovore, moram da ponovno kažem   da “slučaj Haradinaj” u Sloveniji je dovoljan i potpun presedan, kako  gospodin Haradinaj ne bi imao takvih  smetnji  iz Srbije, zahtjevima u INTERPOLU za njegovo zadržavanje, bilo kada i kada se bilo tko sjeti za to.

Zanimljiv je zahtjev s početka februara ove godine gospodina Haradinaja kojeg je iz Francuske uputio državnim funkcionerima da Kosovo izda potjernice za Vučićem i Dačićem. Kako to komentirate?

LEKAJ: Mi ćemo insistirati  da dotični organi institucija Kosova podnesu zahtjev INTERPOLU da se brišu sa  spiskova imena bivših pripadnika OVK-a, jednom za uvijek i da se ne ponavljaju takvi slučajevi, da se uspostavi reciprocitet, da i mi izdajemo takve  potjernice za mnogo zvaničnika  režima Slobodana Miloševića, koji i dan danas rukovode Srbijom. Ima dovoljno argumenata da su isti bili ideolozi i pod dirigiranjem Miloševića organizirali masakre i etnička čišćenja nesrpskog stanovništva, na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije, konkretno na Kosovu. Prema tome, Kosovo treba uzima primjer iz Republike Hrvatske koja je  reciprocitetom dokazala Srbiji da joj ne tolerira igre zloupotrebom INTERPOLA za političke ciljeve.

Prije nešto više od mjesec dana hakiran je sajt vaše Alijanse. Kakve poruke su bile i jeste li otkrili ko su bili hakeri?

LEKAJ: Da, istina je, pre određenog vremena hakiran je portal AAK-a. Tom prilikom su postirani propagandni materijali  protiv bivšeg Predsjednika  Vlade Ramusha Haradinaja i protiv Oslobodilačke vojske Kosova. Ti postupci imaju za cilj ponižavanje lika g-dina Haradinaja i pravedne i čiste borbe  Oslobodilačke vojske Kosova. Shvatljivo je da to dolazi od onih koji ne žele dobro Kosovu.

Da li ovaj slučaj sa gospodinom Haradinajem opterećuje pregovore između Srbije i Kosova koji se vode posredstvom EU? Smatrate li vi u Alijansi, kao opozicionoj partiji, da se kosovski predsjednik i premijer dobro nose sa drugom stranom u briselskim pregovorima, ili pak imate nekih primjedbi?

LEKAJ: Dugo vremena smo uputili poziv, kao i g-din Hradinaj, da su ovi pregovori pretvoreni u nešto što je abuzivno, bez srži i supstance, koji ne proizvode nikakav rezultat. Mi smo htjeli da dokažemo Srbiji da ne može istovremeno da kroči na dvije staze. Nakon slučaja zadržavanja g-dina Haradinaja bilo je potrebno da se ti pregovori obustave automatizmom i  ne bi trebali da se nastavljaju dok se  ne pročiste spiskovi INTERPOLA od imena bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Kada smo to zahtijevali očekivali smo  da će aktuelni rukovodioci institucija reflektirati i prekinuti pregovore u Briselu, kao znak protesta zbog postupaka Srbije, zidom na sjeveru Kosova, zadržavanjem g-dina Haradinaja i „napadom“ vozom, ali ovi samo su povisili nivo pregovora, prelazeći i na nivou predsednika država, što je non–sens svoje vrste. To se ne treba nastaviti tako. Kosovo mora da se reciprocitetom ponašati prema Srbiji, jer ta država nije promijenila pristup prema Kosovu, što se vidi neprekidno.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

LEKAJ: Hvala i Vama na mogućnosti da komuniciramo i raspravljamo o svemu!

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (871)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s