Mirjana Laganin, ravnateljica socijalne ustanove “Kuća na pola puta” iz Vrapčića kod Mostara: SVAKA POMOĆ NAM JE DOBRO DOŠLA

Posted: 21. Decembra 2016. in Intervjui

mirjana-laganin

Kuća je namijenjena starijoj djeci i mladima bez roditeljske skrbi koji trebaju pomoć u osposobljavanju za samostalan život koji ih očekuje nakon izlaska iz institucija u kojima su do tada boravili. Krajnji cilj je obučiti ih svim potrebnim životnim vještinama i pronaći im zaposlenje kako bi mogli započeti samostalan život neovisan o tuđoj pomoći…..Kako bi se rad novoosnovane socijalne ustanove zasnivao na provjereno uspješnoj i nadasve stručnoj metodologiji, njen osnivatelj, Our Kids Foundation UK je stupio u partnerstvo sa engleskom fondacijom FSCI koja je osoblju Kuće osigurala prethodno stručno osposobljavanje za rad sa ranjivim skupinama populacije, ustupila definiranu proceduru rada i omogućila stalni nadzor i pomoć u svakodnevnom radu….. Sveukupno je Kuća dobila osam stanara, za sada su to sve dečki mada nastojimo, radi stvaranja mješovite obiteljske zajednice, dobiti i korisnice djevojke. Danas Kuća broji sedam stanara jer je jedan od njih uspio nedavno započeti samostalan život…..U Kuću nisu dobro došli oni koji traže trajni smještaj i pri tome ne doprinose skladnom životu jedne zajednice, jer takvim neprihvatljivim ponašanjem prije svega negativno utječu na ostale sustanare…..Objekt je veliki, prostorno zaprema više od 500m² unutrašnjosti na dvije etaže, tako da imamo velike troškove samog održavanja objekta. Pored toga potrebno je mjesečno osigurati sve uvjete za zdrav i pravilan život svih stanara Kuće…..Na osnovu dosadašnjih iskustava iz ovakvih projekata procjenjuje se kako je jedna do dvije godine boravka u Kući dovoljna za osnaživanje mlade osobe kako bi se odvažila započeti samostalan život. U ovisnosti o tome što je krajnji cilj svakog od korisnika i kakve ima sposobnosti za savladavanje zadataka proisteklih iz programa rada, određuje se i vrijeme njegovog boravka u Kući, pa ono može biti kraće ili duže od procijenjenog…..Ono što nas posebno raduje je činjenica kako je ovaj projekt pobudio zainteresiranost volontera te se kod organiziranja nekih događaja možemo uvijek osloniti na njihovu pomoć. Radi se također o mladim osobama koji rado žele provoditi vrijeme sa stanarima Kuće i pomoći im, prije svega u organiziranju što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena…..

Umjesto kliširane forme uvoda, reći ću samo ovo: ukoliko makar i jedna osoba nakon pročitanog  intervjua na bilo koji način pomogne ovoj socijalnoj ustanovi, smatrat ću da sam posao odradio uspješno.

Kada je Kuća otvorena i s kojim programskim ciljem?

knppphoto1cropped

LAGANIN: Kuća je sudski registrirana na samom koncu 2015. godine, te su nakon zapošljavanja osoblja ustanove i dobivanja ovlaštenja za rad Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko neretvanske županije početkom 2016. godine, otpočele pripreme za useljenje njenih prvih stanara. Kuća je namijenjena starijoj djeci i mladima bez roditeljske skrbi koji trebaju pomoć u osposobljavanju za samostalan život koji ih očekuje nakon izlaska iz institucija u kojima su do tada boravili. Krajnji cilj je obučiti ih svim potrebnim životnim vještinama i pronaći im zaposlenje kako bi mogli započeti samostalan život neovisan o tuđoj pomoći.

Ko su bili, zapravo, realizatori ovog značajnog projekta?

LAGANIN: Italijanska organizacija Luciano Lama je realizirala prvu fazu projekta Kuća na pola puta. To znači da je izgradila objekt, predala ga u vlasništvo Gradskoj upravi Mostara, odredila potencijalne korisnike i osigurala financijska sredstva za rad Kuće u trajanju od jedne godine.

Nastavak realizacije ovog projekta povjeren je engleskoj fondaciji Our Kids potpisivanjem sporazuma kojim joj je Grad Mostar ustupio objekt na korištenje bez plaćanja naknade za to na ograničeni vremenski period. Potom je Our Kids Foundation UK pokrenula dugotrajni proces sudske registracije koji je zahvaljujući iznimnim naporima uspješno okončan.

Kako bi se rad novoosnovane socijalne ustanove zasnivao na provjereno uspješnoj i nadasve stručnoj metodologiji, njen osnivatelj, Our Kids Foundation UK je stupio u partnerstvo sa engleskom fondacijom FSCI koja je osoblju Kuće osigurala prethodno stručno osposobljavanje za rad sa ranjivim skupinama populacije, ustupila definiranu proceduru rada i omogućila stalni nadzor i pomoć u svakodnevnom radu.

kuca-na-pola-puta

Kada je Kuća dobila svoje prve stanare, odakle su došli i koliko ih danas trenutno ima?

LAGANIN: Prvi stanari uselili su u Kuću krajem šestog mjeseca ove godine – dva mladića iz Doma “Porodica” Zenica i jedan iz Doma “Egipatsko selo” Mostar. Nedugo zatim pridružio im se jedan iz Doma “Selo mira” Turija kod Tuzle. Dečko iz doma Duje kod Doboja stigao je u Kuću sredinom ljeta a ubrzo zatim pridružio mu se njegov stariji brat odrastao u Turiji. Među zadnjima stigao je još jedan mladić odrastao u domu u Mostaru i na koncu treći po redu, bivši štićenik doma iz Turije. Sveukupno je Kuća dobila osam stanara, za sada su to sve dečki mada nastojimo, radi stvaranja mješovite obiteljske zajednice, dobiti i korisnice djevojke. Danas Kuća broji sedam stanara jer je jedan od njih uspio nedavno započeti samostalan život.

U povodu otvaranja te ustanove izjavili ste da je ista “namijenjena prije svega za stanare koji žele raditi na sebi…” Hoćete li to elborirati?

LAGANIN: Kuća pruža pomoć onima koji ju trebaju, ali prije svega to su oni koji žele tu pomoć prihvatiti pridržavajući se programa rada koji se izrađuje prema individualnim potrebama svakog od korisnika. Pomoć se sastoji u osiguranom im stanovanju i svakodnevnoj obuci potrebnoj za ostvarenje njihovog cilja.

Tako na primjer jedan od stanara želi uštedjeti od primanja stečenim vlastitim radom nedostajuću svotu novca potrebnu za kupnju garsonjere u kojoj bi kasnije stanovao. Zato smo mu pronašli zaposlenje i brinemo se kako bi svakog mjeseca odvojio jedan dio svojih primanja za štednju.

kuca-na-pola-puta-1

Drugi stanar je zahvaljujući inozemnim donacijama koje je uživao za vrijeme svog boravka u domu kupio zemljište na kojem želi izgraditi vlastitu kuću. Kuća na pola puta mu za to vrijeme pruža mjesto boravka, pomaže u pronalaženju zaposlenja i obučavanja za stjecanje nekih novih vještina kojima bi si mogao kasnije osigurati pokretanje vlastitog obrta ili poduzeća.

Dvojica naših stanara žele završiti srednje obrazovanje i to je za sada njihov primarni cilj. Za to vrijeme im je omogućeno stanovanje, a nakon što steknu svoja profesionalna zvanja pomoći ćemo im u pronalaženju posla.

Ima i onih koji jednostavno žele savladati obavljanje svih potrebnih kućanskih poslova, neophodnih vještina za ravnopravno uključenje u društvo, kao što su pribavljanje osobnih dokumenata, zdravstvenog osiguranja, prijave na službu za zapošljavanje, odlazak liječniku i slično, kao i zaposliti se i steći radne navike kako bi po povratku u svoju matičnu sredinu bili u stanju uspješno se uključiti u lokalnu zajednicu.

U Kuću nisu dobro došli oni koji traže trajni smještaj i pri tome ne doprinose skladnom životu jedne zajednice, jer takvim neprihvatljivim ponašanjem prije svega negativno utječu na ostale sustanare.

Da li je objekat u kojem djelujete već postao samoodrživ?

LAGANIN: Ne, nije. I trebat će, na žalost, još dosta vremena i ulaganja kako bismo to postigli. Objekt je veliki, prostorno zaprema više od 500m² unutrašnjosti na dvije etaže, tako da imamo velike troškove samog održavanja objekta. Pored toga potrebno je mjesečno osigurati sve uvjete za zdrav i pravilan život svih stanara Kuće.

Objekt sa okućnicom je koncipiran tako da u prizemlju nudi prostornu mogućnost za obavljanje neke od djelatnosti kojom bismo si namaknuli financijska sredstva potrebna za rad Kuće. Stoga nam je prioritetni zadatak što prije pokrenuti neku poduzetničku djelatnost kako uskoro ne bismo potpuno ostali bez sredstava za rad. Pri tome nam je izbor djelatnosti kojom bismo se mogli baviti znatno sužen zbog lokacije na kojoj je objekt izgrađen, pa teško u obzir dolaze izuzetno profitabilne djelatnosti kojima bi se ostvario prihod dovoljan za pokriće svih troškova Kuće. Pored toga, problem je i što naš sadašnji budžet nema planirana izdvajanja za investicijska ulaganja, te ćemo morati što prije pronaći sredstva za to iz drugih izvora.

Koliko dugo se stanari Kuće mogu maksimalno zadržati u njoj i kakav je inače kriterij za prijem novih?

LAGANIN: Na osnovu dosadašnjih iskustava iz ovakvih projekata procjenjuje se kako je jedna do dvije godine boravka u Kući dovoljna za osnaživanje mlade osobe kako bi se odvažila započeti samostalan život. U ovisnosti o tome što je krajnji cilj svakog od korisnika i kakve ima sposobnosti za savladavanje zadataka proisteklih iz programa rada, određuje se i vrijeme njegovog boravka u Kući, pa ono može biti kraće ili duže od procijenjenog. Stručni tim Kuće izrađuje individualni razvojni plan za svakog od korisnika Kuće i stalno prati njegovu realizaciju poduzimajući odgovarajuće aktivnosti kako bi se zadani ciljevi što prije i lakše ostvarili.

Proceduru prijema novih stanara detaljno je razradio naš partner FSCI te se pri odabiru kandidata pristupa krajnje stručno i oprezno. Prvi korak u tom procesu zahtjeva suradnju sa socijalnim radnicima iz centara za socijalni rad ili iz domova za nezbrinutu djecu, te im pri tome  pružamo osnovne informacije o Kući i njenom programu rada koji ima za cilj pronalaženje i zadržavanje posla stanara, stjecanje potrebnih minimalnih socijalnih i životnih vještina za njihov samostalan život, kao i stjecanje potrebnih minimalnih sposobnosti organiziranja kućanstva i osobnog proračuna. Potom od njih dobijamo povratne informacije o zainteresiranim mladim osobama s kojima stupamo u kontakt.

Sljedeći korak je intervjuiranje zainteresirane mlade osobe kojim nastojimo dobiti što više podataka koji se odnose na trenutnu obiteljsku situaciju u smislu postojanja srodnika i njihove međusobne komunikacije, zatim su tu uvrštena pitanja o osobnosti i ponašanju, zdravstvenoj situaciji, o postojećim prijateljima i kontaktu s vršnjacima, eventualnim sadašnjim ili postojećim ovisnostima, o već stečenim vještinama, završenoj školi i uopće obrazovanju, motivaciji i planovima za budućnost.

Na osnovu dobivenih odgovora stručni tim Kuće razmatra I ocjenjuje stupanj socijalne ugroženosti, sposobnosti učenja, potencijal za dalji razvoj te spremnost pridržavanja dugotrajnog procesa i donosi odluku da li je osoba spremna pristupiti provođenju Programa rada i obuke Kuće.

Dodijeljenom pozitivnom ocjenom stručnog tima, zainteresirana mlada osoba stječe status kandidata te time ostvaruje pravo dolaska u Kuću. Nakon međusobnog upoznavanja i boravka u Kući izvjesno vrijeme, ukoliko je kandidat i dalje zainteresiran za sudjelovanje u programu Kuće, stručni tim, na osnovu svojih zapažanja po pitanju prilagodbe kandidata uvjetima koji vladaju u Kući, predlaže upravi Kuće dodjelu kandidatu statusa stanara. To znači potpisivanje ugovora kojim se reguliraju prava i obveze obje ugovorne strane. Svako odstupanje od potpisanog izaziva poduzimanje odgovarajućih mjera definiranih procedurom rada koju nam nalaže naše partnerstvo sa FSCI.

Koliko imate uposlenika i kojih su stručnih kvalifikacija? Ima li i volontera?

LAGANIN: Osoblje Kuće čini šesteročlani radni tim formiran prema zahtjevima Projekta i istovremeno zahtjevima nadležnog ministarstva. U stručni tim ulaze socijalni radnik, psiholog i medicinska sestra i njihov je zadatak izravan rad sa stanarima Kuće. Uz podršku koordinatora edukacije izrađuju program rada pridržavajući se naputaka FSCI procedure uz uvažavanje individualnih potreba svakog od korisnika Kuće. Kućepazitelj brine o ispravnosti tehničkih karakteristika objekta Kuće, a ravnatelj u suradnji sa upravnim odborom Kuće organizira i rukovodi radom ustanove.

Ono što nas posebno raduje je činjenica kako je ovaj projekt pobudio zainteresiranost volontera te se kod organiziranja nekih događaja možemo uvijek osloniti na njihovu pomoć. Radi se također o mladim osobama koji rado žele provoditi vrijeme sa stanarima Kuće i pomoći im, prije svega u organiziranju što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena.

Da li su se neki od punoljetnih štićenika educirali ili su blizu da završe s edukacijom te da se zaposle?

LAGANIN: Za trojicu stanara Kuće osigurali smo stalan posao na puno radno vrijeme. Zahvaljujući tome jedan od njih je napustio Kuću. Jedan stanar svakodnevno obavlja dvosatni posao van Kuće, a tri stanara su angažirana povremeno, u ovisnosti od potreba poslodavaca, na poslovima od kojih mogu ostvariti vlastita primanja. Pri tome je jedan stanar, stekao i nove vještine obavljanja posla koje su mu ranije bile nepoznate. Osim toga svi su dobro savladali vještine pribavljanja osobnih dokumenata i brige o svom statusu građanina. Pored ovoga, sa njima se istovremeno i dalje radi na stjecanju osnovnih sposobnosti organiziranja kućanstva i održavanja higijene, kao i pravilnog raspolaganja osobnim novcem, i u ovom dijelu programa, u pravilu je za većinu stanara, potrebno uložiti najviše truda i vremena.

Kako se vama može pomoći?

LAGANIN: Svaka pomoć nam je dobro došla, bilo da je riječ o donacijama materijalne ili financijske prirode (kliknite na slijedeći link i naći ćete informacije o načinima na koje se može donirati: http://kucanapolaputa.org/kako-vi-mozete-pomoci/, op. B.G.). Kuća na pola puta još uvijek nije u potpunosti opremljena svim potrebnim stvarima koje posjeduje jedno domaćinstvo. Trenutačno nam nedostaje dovoljno pokućstva za odlaganje odjeće, obuće i drugih sličnih stvari, kao i za čuvanje namirnica u svježem i smrznutom stanju.

Ono što nas u ovom momentu najviše brine je kako u što kraćem vremenu osigurati najmanje 25.000,00 KM potrebnih za nabavu opreme i pokretanje djelatnosti proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, za koju je procijenjeno da bi nam u kratkom vremenu osigurala prihod kojim bi se jednim dijelom smanjila naša ovisnosnost o donacijama u novcu. Ukoliko bismo u naredna 2-3 mjeseca uspjeli namaknuti sredstva i nabaviti svu opremu pokrenuli bismo već na proljeće iduće godine posao koji bi omogućio zapošljavanje i plaću za barem jednog od naših stanara, a sav ostvareni profit bi se koristio za rad Kuće.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor

LAGANIN: Najljepše zahvaljujem Vama što ste pokazali interes za ustanovu Kuća na pola puta, te nam na ovaj način omogućili da upoznamo širu javnost o našem humanitarnom radu i uvjetima u kojima se on odvija.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (849)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s