Zikrija Duraković, Općinski načelnik Bužima: POPISOM JE UTVRĐENO DA BUŽIM IMA NAJMLAĐU POPULACIJU U NAŠOJ ZEMLJI, S PROSJEKOM OD 32 GODINE, I TO JE ONO NAJBOLJE ŠTO IMAMO

Posted: 4. Decembra 2016. in Intervjui

zikrija-durakovic

Rezultati na završenim lokalnim izborima, odnosno povećana izlaznost birača za oko 20 % u odnosu na prethodne izbore, te njihova podrška meni kao kandidatu u procentu od 61 % jasno govore da su građani Bužima prepoznali našu odlučnost da promjenimo politički ambijent i dali takvom načinu rada svoju podršku…..Moje mišljenje, a slično mišljenje je i kolega nezavisnih kandidata jeste da je građanima dosta standardnih politika, standardnih obećanja i megalomanije u tim obećanjima. Pogotovo na lokalnom nivou, građani su suočeni sa životnim problemima i sve više se fokusiraju na konkretne osobe iz svojih sredina a za koje smatraju da mogu napraviti pozitivan iskorak…..Prema objavljenim podacima o rezultatima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini na području općine Bužim živi ukupno 19.340 stanovnika. Ako posmatramo protekli period 2011-2016. godina, 2011. godine je bilo 1378 uposlenih radnika na području općine Bužim, a 2012. godine 1181 (smanjenje od 197 radnika), u januaru 2016. godine 1180 radnika. U četiri godine imate smanjenje broja uposlenih za 1…..Svi pokazatelji upućuju na to da je takvo stanje neodrživo. U narednom periodu iskrena mi je namjera, prvenstveno kroz zajedničku saradnju i koordinaciju svih političkih subjekata okupljenih oko moje candidature, politiku što više odmaknuti od svakodnevnog života stanovništva. Kroz rad općinskog organa uprave učiniti da su svi građani u ostvarivanju svojih prava jednaki, da svi podliježu istim zakonima i da svi ostvaruju ista prava ali i imaju iste obaveze. Namjera mi je biti načelnik svih 19.340 stanovnika naše općine, kako onih koji žive i rade na području općine tako i onih izvan granica naše države…..I danas su ti vrijedni i marljivi Bužimiljanke i Bužimljani najveća snaga i najbolja konkurentska prednost Bužima  i najbolja garancija da možemo napraviti pozitivan iskorak u svim oblastima života naše općine…..Po preuzimanju pozicije Općinskog načelnika jedan od prvih sastanaka je bio sa Koordinacijom boračkih udruženja iz Bužima i na tom sastanku ono prvo što sam im želio prenijeti jeste to da u narednim godinama želim pripadnicima boračkih populacija (po svim kategorijama te populacije i porodicama šehidskih familija, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, logorašima) vratiti dostojanstvo i uraditi sve da ta populacija djeluje ujedinjeno kao što je bila ujedinjena u najtežim danima odbrane od agresije i koja je najzaslužnija što danas živimo u slobodi, živimo u svojoj državi i koja je najzaslužnija što danas uopće imamo općinu…..Što se tiče stava prema aktuelnom načelniku općine Velika Kladuša, mislim da smo ga jasno izrekli na samoj ceremoniji dodjeli certifikata u Parlamentarnoj skupštini BiH, odbijajući da budemo prisutni u sali u kojoj je i osuđeni ratni zločinac. Stav prema istom Bužimljani su jasno izrekli 1993. godine, među prvima suprostavili se istom i njegovim namjerama podjele zemlje i tom odlukom tada u velikoj mjeri uticali na očuvanje države Bosne i Hercegovine.Što se tiče mene kao Općinskog načelnika Bužima, saradnje sa osuđenim ratnim zločincem nema i neće biti…..

Njegujem poseban senzibilitet prema ovoj Općini, smještenoj u srcu “ljute Krajine”, a osnov za to su neka lična iskustva iz davne i bliske prošlosti, te općepoznate spoznaje o doprinosu Bužimljana u odbrani Domovine povodom agresije 1992-1995. Taj neki lični emotivni odnos koji traje desetljećima je, između ostalog, bio motiv da razgovaram za javnost sa prethodnim Općinskim načelnikom Bužima, a evo sada i sa novoizabranim. S druge strane, ova lokalna zajednica objektivno zaslužuje pozornost šire bh. javnosti.

Gospodine Durakoviću! Uz čestitke na izboru za općinskog načelnika, pitam Vas: šta je, po Vašem mišljenju, opredjelilo većinski dio birača Bužima da Vam daju glas kao nezavisnom kandidatu?

DURAKOVIĆ: Krajem prošle godine više političkih subjekata koji djeluju na području općine Bužim (A-SDA, S BiH, SDP, SBB, DF, Stranka penzionera, nezavisni vijećnici iz SDA) pokrenuli su razgovore oko kandidiranja zajedničkog kandidata za poziciju načelnika općine Bužim na predstojećim lokalnim izborima.

Zajednički stav svih tih političkih subjekata je bio da je došlo vrijeme i da bi neophodno bilo kreirati novi politički ambijent na području naše općine utemeljen prvenstveno na saradnji i zajedničkom djelovanju sviju a sa jedinim ciljem da Bužim napravi pozitivan iskorak u svim sferama života lokalne zajednice.

Prvi konkretan rezultat te saradnje i koordinacije političkih subjekata jeste odluka o zajedničkoj podršci mojoj kandidaturi za poziciju općinskog načelnika kao nezavisnog kandidata na predstojećim lokalnim izborima.

zikrija_durakovic

Zajednička saradnja i djelovanje jedini je način kako stanje u Bužimu pokrenuti u pozitivnom smjeru promjena u svim sferama djelovanja lokalne zajednice a prvenstveno u ekonomskom rastu i razvoju općine.

Rezultati na završenim lokalnim izborima, odnosno povećana izlaznost birača za oko 20 % u odnosu na prethodne izbore, te njihova podrška meni kao kandidatu u procentu od 61 % jasno govore da su građani Bužima prepoznali našu odlučnost da promjenimo politički ambijent i dali takvom načinu rada svoju podršku.

Kako inače komentirate pobjede nezavisnih kandidata u mnogim općinama i gradovima u FBiH, i to upravo tamo gdje je SDA nekada neprikosnoveno vladala? Da li je to i neka svojevrsna poruka?

buzim10DURAKOVIĆ: Kao što ste istakli, u mnogim lokalnim sredinama pobjedu za pozicije gradonačelnika i načelnika su odnijeli nezavisni kandidati. Po proglašenju rezultata od strane Centralne izborne komisije BiH, grupa nezavisnih gradonačelnika i načelnika je već održala jedan sastanak, na kojem sam i ja prisustvovao te smo na taj način pokrenuli novi vid naše zajedničke saradnje i razmjene iskustava. I u narednom periodu namjera nam je na mjesečnom nivou održavati te sastanke.

Moje mišljenje, a slično mišljenje je i kolega nezavisnih kandidata jeste da je građanima dosta standardnih politika, standardnih obećanja i megalomanije u tim obećanjima. Pogotovo na lokalnom nivou, građani su suočeni sa životnim problemima i sve više se fokusiraju na konkretne osobe iz svojih sredina a za koje smatraju da mogu napraviti pozitivan iskorak. Građani u dosta lokalnih sredina na području Bosne i Hercegovine su to pokazali kroz podršku nezavisnim kandidatima, a u znatno većem broju nego što je to bio slučaj na prethodnim izborima.

Bužim opet ima i svoju specifičnost u tome da je izlaznost građana na izbore značajno uvećana, na ovim izborima za oko 20 % u odnosu na prethodne. I taj broj jasno govori da građani žele odlučivati o svemu onom što se tiče njih samih, posebno u lokalnim zajednicama. Smatram velikim uspjehom sviju nas koji smo u kampanji apelirali na stanovništvo da iziđe i glasa, a posebno jer znam da je u ovom povećanju izlaznosti ključnu ulogu imala mlada generacija Bužimljanki i Bužimljana.

Možete li, ukratko, načiniti presjek zatečenog stanja na području Općine u socijalno-ekonomskom, demografskom i političkom smislu?

buzim_municipality_locationDURAKOVIĆ: Prema objavljenim podacima o rezultatima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini na području općine Bužim živi ukupno 19.340 stanovnika. Ako posmatramo protekli period 2011-2016. godina, 2011. godine je bilo 1378 uposlenih radnika na području općine Bužim, a 2012. godine 1181 (smanjenje od 197 radnika), u januaru 2016. godine 1180 radnika. U četiri godine imate smanjenje broja uposlenih za 1.

Istovremeno, broj evidentiranih kod Službe za zapošljavanje se kretao od 2011. godine 3035, 2012. godine 3596 i u januaru 2016.godine 4.259 lica.

Ako posmatramo protekli mandatni period, odnosno zadnje četiri godine od 2012. do 2016.godine a na osnovu izvještaja o izvršenju budžeta jasno se da zaključiti da je općina u svojevrsnoj finansijskoj dubiozi.

2012. godinu općina je završila u suficitu odnosno sa viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 995.000 KM (nepunih milion maraka) dok je 2015. godinu završila u deficitu odnosno manjku prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 537.000 KM.

I to je jasna slika i jasna matematika, u tri godine od plus milion KM otišli smo u minus od 500.000 KM.

I po svim ostalim ekonomskim pokazateljima, od prosječne plate, bruto-društvenog proizvoda Općine, razvijenosti pojedinih grana mi smo svrstani u red nerazvijenih općina, kako kantona, tako i Federacije BiH.

Ovi podaci oslikavaju realno stanje Općine i ukazuju da je najveći problem nezapolenost i da je krajnje vrijeme da se fokus rada i djelovanja općinskog organa uprave, Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i svih drugih mora usmjeriti na poticanje ekonomskog rasta i razvoja.

I naravno da je ovo i ovakvo stanje ekonomskih pokazatelja za protekli period rezultat političke nestabilnosti iz prethodnog perioda. Vlast u protekle četiri godine se najviše bavila sama sobom a najmanje konkretnim problemima s kojima se suočava stanovništvo naše općine. U protekle četiri godine konstantni i svakodnevni su bili politički sukobi i konfrontacije, prvenstveno na relaciji Općinski načelnik – Općinsko vijeće. To je za posljedicu imalo da je u ovoj maloj općini politika ušla u sve pore društva i izazvala negativne pojave, odnosno podjele na političkoj osnovi. Naravno da je u takvoj situaciji prisutno i preferiranje jednih kod ostvarivanja svojih zahtjeva a zanemarivanje drugih.Takvo stanje se odrazilo i na razvoj same Općine, kako ekonomski tako i svih ostalih segmenata života lokalne zajednice.

Svi pokazatelji upućuju na to da je takvo stanje neodrživo. U narednom periodu iskrena mi je namjera, prvenstveno kroz zajedničku saradnju i koordinaciju svih političkih subjekata okupljenih oko moje candidature, politiku što više odmaknuti od svakodnevnog života stanovništva. Kroz rad općinskog organa uprave učiniti da su svi građani u ostvarivanju svojih prava jednaki, da svi podliježu istim zakonima i da svi ostvaruju ista prava ali i imaju iste obaveze. Namjera mi je biti načelnik svih 19.340 stanovnika naše općine, kako onih koji žive i rade na području općine tako i onih izvan granica naše države.

Koji će biti Vaši prioriteti u toku trajanja tek započetog četverogodišnjeg mandata?

DURAKOVIĆ: Prioritetna pitanja u narednom periodu bi bila:

-stabilizacija finansijskog stanja općinskog budzeta, rješavanje problema deficita iz prethodnih godina te izmirenje obaveza  a također i konsolidacija javnog komunalnog preduzeća KOMB Bužim a koje u svoj prioritet rada mora staviti trajno rješavanje pitanja snabdijevanja stanovništva vodom na cijelom području općine;

-donošenje mjera i poduzimanje svih neophodnih koraka za značajniji ekonomski rast i razvoj Općine sa osnovnim ciljem uvećanja broja zaposlenih. Isto je moguće postići stvaranjem boljih uslova za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija te intenzivniji razvoj poljoprivredne prozvodnje uz iznalaženje mogućnosti za unapređenje iste kroz pokretanje prerađivačkih kapaciteta;

-zavrsetak svih započetih infrastrukturnih i drugih projekata, od kojih neki traju i po 15 godina a da se nisu pomjerili ni milimetra. U tom cilju neophodno je sinhronizirano djelovanje Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i predstavnika lokalne zajednice na višim nivoima vlasti (kantonalnom, federalnom i državnom) a radi obezbjeđenja dodatnih sredstava neophodnih  prvenstveno za razvoj infrastrukture ali isto tako i za sve ostale segmente života Općine;

-ovdje bih posebno istakao da u narednim godinama želim pripadnicima boračkih populacija vratiti dostojanstvo i uraditi sve da ta populacija djeluje ujedinjeno kao što je bila ujedinjena u najtežim danima odbrane od agresije i koja je najzaslužnija što danas živimo u slobodi, živimo u svojoj državi i koja je najzaslužnija što danas uopće imamo općinu. Općinske službe i Općinski načelnik mogu biti samo partner takvoj ujedinjenoj i koordiniranoj populaciji i u skladu sa finansijskim mogućnostima pomoći sve one projekte koje ta populacija istakne kao svoje a nikako ni općinske službe a pogotovo ne Općinski načelnik ne može biti taj koji će određivati koji je to projekat dobar za boračku populaciju a koji nije;

Ima li Bužim resurse za stabilan ekonomski razvoj, odnosno mogu li se mladi, obrazovani kadrovi zadržati na području Općine?

DURAKOVIĆ: Razvoju općine Bužim se mora pristupiti planski uvažavajući specifičnosti društvenog, ekonomskog i geografskog položaja same općine. Strategija integriranog lokalnog razvoja općine Bužim za period 2011-2020. godina usvojena je od strane Općinskog vijeća Općine Bužim u februaru 2011. godine. Strategija definira strateške ciljeve i strateške fokuse za dugoročni period od 10 (deset) godina, dok sektorski razvojni planovi (Ekonomski razvoj, Društveni razvoj i Zaštita okoliša) definiraju sektorske ciljeve, rezultate, programe, projekte i mjere za period od pet godina. U tom pogledu općina Bužim je definirala 4 strateška prioriteta čijoj realizaciji doprinose 3 strateška cilja, 12 sektorskih ciljeva i 106 projekata i mjera. Izvršenom revizijom strategije sredinom 2016. godine utvrđeno je da je tek 11 projekata (od planiranih 106) realizirano dok 76 projekata nije ni započeto. To upućuje da navedeni dokument u narednom periodu treba korigovati i realnije postaviti.

Razvoj općine Bužim i pokretanje ekonomskog rasta na području općine prvenstveno  se može postići poticanjem i jačanjem poduzetništva te intenzivnijim razvojem poljoprivredne proizvodnje, prvenstveno onih grana koje kojima pogoduju geografske karakteristike i povoljni klimatski uslovi.

Bužim je sredina u kojoj su oduvijek živjeli vrijedni i marljivi ljudi, ali i ljudi koji nikad kroz historiju nisu kalkulisali oko odanosti jednoj i jedinoj domovini Bosni i Hercegovini.

buzim

I danas su ti vrijedni i marljivi Bužimiljanke i Bužimljani najveća snaga i najbolja konkurentska prednost Bužima  i najbolja garancija da možemo napraviti pozitivan iskorak u svim oblastima života naše općine.

Jos jedna potvrda da su ljudi najbolja konkurentska prednost općine Bužim je konstatirana i posljednjim popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini. Njime je utvrđeno da Bužim ima najmlađu populaciju u našoj državi sa prosjekom od 32 godine. To je ono najbolje što Bužim ima, mlada generacija ljudi koja u Bužimu može donijeti napredak i drugačija razmišljanja, generacija koja treba preuzeti svoju budućnost u svoje ruke i postati aktivni sudionik svih procesa na području Općine. I naravno da mi moramo tim mladim ljudima posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu, da zajednički s njima pokušamo iznaći način da oni budućnost svoju grade u svojoj općini a kroz razvoj poduzetništva i kreiranje ambijenta za njihov ostanak.

Koji subjekti su, zapravo, nosioci privrednog razvoja Općine?

buzim-1DURAKOVIĆ: Kao što sam istakao, najveća konkurentska prednost Bužima su ljudi, marljivi i vrijedni Bužimljanke i Bužimljani kako oni koji trenutno žive na području Općine ali isto tako i jednako ravnopravno svi oni izvan granica naše domovine.

Nosioci budućeg privrednog razvoja općine su prvenstveno privatni poduzetnici koji već posluju na području Općine, privredni subjekti, poljoprivredni proizvođači i svi oni koji žive od svog rada na svojoj zemlji.

Sve strukture lokalne uprave moraju se staviti u funkciju poboljšanja ambijenta za poslovanje lokalnih poduzetnika, poboljšanje poslovne klime za  privlačenje novih investitora što bi za rezultat imalo povećanje zaposlenosti. Također, mora se iznaći načina da općinski organ uprave adekvatno da odgovor na sve pozitivne trendove ekonomskog razvoja  prvenstveno u oblasti poljoprivrede, jer smo svjedoci da ista doživljava ekspanziju iz godine u godinu, posebno u oblasti uzgoja malina. Budžet Općine u narednim godinama mora sadržavati stavke namijenjeme za poticanje i stimulaciju kako poljoprivredne proizvodnje tako i za razvoj poduzetništva. Taj iznos će naravno ovisiti o ukupno raspoloživim sredstvima, ali ga je potrebno uvećati za najmanje 100% u odnosu na sredstva izdvojena u 2015. godini. U narednom periodu svima nama slijedi borba za otvaranje svakog radnog mjesta, bilo usklađivanjem propisa i eliminisanjem barijera, bilo kreiranjem programa za pokretanje novih biznisa i stimulaciju samozapošljavanja posebno mladih poduzetnika, te također poticanje registracije i zaživljavanjem poljoprivrednih gazdinstava i upošljavanje novih radnika u postojećim.

Neophodan segment bi bio i uvezivanje srednjoškolskog centra sa lokalnim poduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima radi izvođenja što kvalitetnije praktične nastave učenika u toku njihovog školovanja i što adekvatnije njihovo pripremanje za tržište rada.

Također, u naredom periodu neophodan je kvalitetniji odnos sa našom dijasporom  uz iznalaženje načina za servisiranje njihovih zahtjeva prvenstveno u zajedničkom djelovanju na privlačenju stranih investicija i kreiranju ambijenta za iste.

Da li u realizaciji svojih programskih ciljeva računate na pomoć i podršku Kantona, FBiH te nekih financijskih izvora izvan BiH?

DURAKOVIĆ: Općinski načelnik i sve službe općine moraju biti servis i partner svim onima koji imaju namjeru pokrenuti bilo kakav posao, svima onima koji imaju namjeru živjeti od svog rada i privređivati na području Općine. Svrha općinske administracije nije da postoji radi sebe nego da aktivno pomaže građanima u servisiranju i rješavanju njihovih potreba u svim segmentima društvenog života, pravovremeno i profesionalno, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

S druge strane i Općinsko vijeće i Općinski načelnik sinhronizirano moraju djelovati sa predstavnicima lokalne zajednice na višim nivoima vlasti (kantonalnom, federalnom i državnom)  radi obezbjeđenja dodatnih sredstava neophodnih za razvoj Općine, prvenstveno kroz infrastrukturne projekte a onda i sve ostale segmente života Općine, jer nismo zadovoljni kako je to realizirano u prethodnim godinama.

I naravno da računamo na podršku svih viših nivoa, jer smatramo da su Bužimljani tu pomoć i zaslužili svim onim što su dali i uložili u opstojnost zajedničke nam domovine. Naši zahtjevi nisu megalomanski, realni su i utemeljeni na onom što imaju i dobiju druge sredine i imamo namjeru zajednički istrajati u tome.

Općepoznata je ratna prošlost Bužima i doprinos pripadnika ARBiH s područja te Općine u odbrani Zavičaja, Bosanske Krajine i Domovine. Nedavno ste imali sastanak sa Koordinacijom boračkih udruženja Bužima. Šta je bila tema i koji zaključci su donešeni?

DURAKOVIĆ: Po preuzimanju pozicije Općinskog načelnika jedan od prvih sastanaka je bio sa Koordinacijom boračkih udruženja iz Bužima i na tom sastanku ono prvo što sam im želio prenijeti jeste to da u narednim godinama želim pripadnicima boračkih populacija (po svim kategorijama te populacije i porodicama šehidskih familija, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, logorašima) vratiti dostojanstvo i uraditi sve da ta populacija djeluje ujedinjeno kao što je bila ujedinjena u najtežim danima odbrane od agresije i koja je najzaslužnija što danas živimo u slobodi, živimo u svojoj državi i koja je najzaslužnija što danas uopće imamo općinu.

Ako su znali u toku agresije biti jedinstveni i jedno te pokazati svima tko su Bužimljani i pokazati se kao najbolji i najhrabriji vitezovi ljute Krajine i zemlje Bosne, ne sumnjam i vjerujem da to mogu biti i sada i opet svima pokazati da nema tog problema koji zajednički ne možemo riješiti.

Na tom sastanku smo konkretno dogovorili sve vidove zajedničkog rada u narednoj godini, konkretne projekte koji će biti uvršteni u budžet za 2017.godinu i mislim da mogu reći da u naredni period u rješavanje svih problema te u očuvanju i njegovanju historije i događaja iz perioda odbrane od agresije, Koordinacija boračkih udruženja Bužim i Općinski načelnik ulaze zajednički.

Međusobna suradnja sa drugim općinama, posebno sa susjednim, je sasvim prirodna stvar, ne samo u ovom vremenu. Da li ćete surađivati sa aktuelnim načelnikom Velike Kladuše Fikretom Abdićem?

DURAKOVIĆ: U ranijem odgovoru sam napomenuo već da sam pokrenuo saradnju sa kolegama nezavisnim gradonačelnicima i načelnicima iz Federacije BiH, koja će biti intenzivirana. Također, saradnja sa ostalim kolegama sa područja Kantona je neupitna – nas sedam se i od ranije lično poznajemo i mogu reći da se unaprijed radujem toj saradnji, jer pored naših lokalnih zajednica svima nam je cilj da unaprijedimo i stanje na našem Kantonu.

Što se tiče stava prema aktuelnom načelniku općine Velika Kladuša, mislim da smo ga jasno izrekli na samoj ceremoniji dodjeli certifikata u Parlamentarnoj skupštini BiH, odbijajući da budemo prisutni u sali u kojoj je i osuđeni ratni zločinac. Stav prema istom Bužimljani su jasno izrekli 1993. godine, među prvima suprostavili se istom i njegovim namjerama podjele zemlje i tom odlukom tada u velikoj mjeri uticali na očuvanje države Bosne i Hercegovine.

Što se tiče mene kao Općinskog načelnika Bužima, saradnje sa osuđenim ratnim zločincem nema i neće biti.

Kako komentirate hapšenje komandira Safeta Isakovića i pripadnika Interventnog diverzantskog voda “Gazija”, od strane SIPA-e?

DURAKOVIĆ: I kod ovog hapšenja kao i kod ostalih problema koji se tiču boračke populacije, na održanom sastanku sa Koordinacijom boračkih udruženja Bužim te u posjetama porodicama uhapšenih jasno sam iskazao podršku mene kao Općinskog načelnika i njima dvojici, i njihovim porodicama i svim drugim pripadnicima 505. viteške bužimske brigade koji su suočeni sa istim problemom. Ta podrška je neupitna i u budućem periodu.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

DURAKOVIĆ:

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (844)

vrbas-miso

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    nista ti neces kao ni ti drugi samo pricas suplje price.i nidgje se nije cuo vas glas ni za hapsenje branioca BILALA BOSNICA KOJI LEZI U ZATVORU OSUDJEN NA 7.GODINA,NIZASTO,A ONAJ ZLOCINAC ZORAN KOJI JE POUBIJO NEZNATE NI BROJ LJUDI PUSCEN SAMO 9 GODINA DOBIO,PA JELI TO BOLESNO,STAJE TAJ BILAL URADIO,DOSO JE KAO MLAD MOMAK SA SVOJI 19 GODINA IZ NJEMACKE,DA BRANI BOSNU,I BORIOSE,A TAJ CETNIK RUSIO I UBIJIO.I SADA ON SLOBODAN A ONAJ U ZATVORU SAMO STO JE NESTO REKO PROTIV KORUMPIRANE NE ISLAMSKE ZAJEDNICE I TE LOVATORSKE STRANKE ,S,D,A.IZMETBEGOVICEVE.LICEMJERNE.A MOGOJE I BILAL OSTATI KAO I TUGI I JOS ZARADJIVATI SEBI I UZIVATI NAS KOSTOJE NAKIR I RADONCIC.NEMA NAPREDKA TAKO NIKADA UOSTALOM VISTE SLUGE,ELITI KOJA NAREDJUJE,IZVANA,A UOPSTEIH NEINTERESUJE KOLKOCE RADNIKA DOBITI OTKAZ U BUZIMU.VISTE PROBLEM SVI KOJI DODJETE NA VLAST,PRED IZBORE PRICATE SVE NAJ.A KASNIJE GRABI ZGRABI SEBI GDJE STIGNES.UOPSTE NEVIITE POSTENOG COVJEKA.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s