Fahrudin ef. Hamidović, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Velikoj Britaniji I Republici Irskoj te imam bošnjačkog džemata u Londonu (UK): MI SMO MALA ZAJEDNICA ALI TO NIKAKO NE ZNAČI DA SMO NEPOZNATI NA OVIM PROSTORIMA

Posted: 20. Maja 2016. in Intervjui

fahrudin-hamidovic

 Prvi bošnjački džem`at u Velikoj Britaniji sa sjedištem u Londonu je registrovan kod nadležnih organa sredinom 1995., iako su se određene aktivnosti počele odvijati od Ramazana 1993. godine….. Postoje dva vakufa koji pripadaju džem`atu u Londonu, jedan u sjevorozapadnom a drugi u zapadnom dijelu Londona – u Cricklewood-u i Acton Town-u…..Prostor na Acton Town-u je puno funkcionalniji nego onaj u Cricklewood-u u kojem smo bili, ali on će biti još funkcionalniji kada, akobogda, završimo dogradnju oko 150 kvadratnih metara, gdje će biti prostorije mesdžida, abdesthane i gasulhana, a što će u konačnici sveukupno biti prostor oko 350 kvadratnih metara koji će biti, zasada, sasvim dovoljan za naše potrebe…..Vjerska edukacija djece se odvija jedanput sedmično na tri mjesta u Londonu. Na dva mjesta pri Dopunskim školama kroz predmet vjeronauke i u našem Centru kroz klasičnu mektebsku nastavu. Sa brojem polaznika nismo zadovoljni, jer on bi sigurno trebao biti veći…..U svim opštinama Londona postoje zajednička groblja u kojima i muslimani imaju svoja mezarja u skladu sa islamskim propisima. Takođe, na periferiji Londona postoji nekoliko parcela koje su muslimani kupili i pretvorili u mezarja.  Uglavnom, zasada najveći broj Bošnjaka se transportuje u BiH-u odakle su došli u London…..Mi smo mala zajednica ali to nikako ne znači da smo nepoznati na ovim prostorima. Mi imamo svoje ciljeve i na njima prvenstveno istrajavamo i na tom putu niko izvana nam do sada nije smetao. Ako je bilo smetnji one su bile iznutra od nas samih…..

Kada je osnovan vaš džemat i koliko trenutno članova-domaćinstava broji?

HAMIDOVIĆ: Prvi bošnjački džem`at u Velikoj Britaniji sa sjedištem u Londonu je registrovan kod nadležnih organa sredinom 1995., iako su se određene aktivnosti počele odvijati od Ramazana 1993. godine. Dakle, i naš džema`at je imao periode u kojima je bilježio uspone i padove, ali nikada nije prekinut kontinuitet djelovanja. Pošto je to bio prvi oblik organizacije Bošnjaka na ovim prostorima, u početku kroz njega su se odvijale sve potrebne aktivnosti, a kasnije nastajanjem klubova i raznih asocijacija one su se reducirale, uglavnom, na vjerske i humanitarne.

Šta čini vakuf Centra?

HAMIDOVIĆ: Postoje dva vakufa koji pripadaju džem`atu u Londonu, jedan u sjevorozapadnom a drugi u zapadnom dijelu Londona – u Cricklewood-u i Acton Town-u. Prvi, u Cricklewood-u, koji se nalazi na kraju druge zone grada Londona je kupljen 2005., a drugi, koji se nalazi na početku treće zone grada Londona, je kupljen 2013. godine. U prvi nas je uselio Yusuf Islam u martu 1995., koji je bio u njegovom vlasništvu i bili smo prunuđeni ga otkupiti, jer je on iznenada odlučio da proda kompletnu zgradu u kojoj smo mi otkupili prizemlje i vlasništvo 1/1 (free hold). Međutim, kada je kupljen prostor za potrebe džem`ata u Birminghamu, krajem 2011. džem`at u Londonu pokreće akciju za kupovinu adekvatnijeg prostora a što je realizirano u junu 2013. kada smo došli u posjed vrijedne nekretnine na Acton Town-u.

london-2

Da li postojeći prostor zadovoljava potrebe džemata u smislu kapaciteta za klanjanje i jeste li tragali za nekim adekvatnijim rješenjem? Jeste li ga, eventualno, našli?

HAMIDOVIĆ: Prostor na Acton Town-u je puno funkcionalniji nego onaj u Cricklewood-u u kojem smo bili, ali on će biti još funkcionalniji kada, akobogda, završimo dogradnju oko 150 kvadratnih metara, gdje će biti prostorije mesdžida, abdesthane i gasulhana, a što će u konačnici sveukupno biti prostor oko 350 kvadratnih metara koji će biti, zasada, sasvim dovoljan za naše potrebe.

Kako je organizirana vjerska pouka za djecu i odrasle, eventualno? Kakav je odziv?

HAMIDOVIĆ: Vjerska edukacija djece se odvija jedanput sedmično na tri mjesta u Londonu. Na dva mjesta pri Dopunskim školama kroz predmet vjeronauke i u našem Centru kroz klasičnu mektebsku nastavu. Sa brojem polaznika nismo zadovoljni, jer on bi sigurno trebao biti veći. Mislim da su tome glavni krivci roditelji, jer, zaista svi ostali, bar, minimalni uvjeti postoje i pri BiH dopunskim školama a pogotovu, sada u našim novim prostorijama. Što se tiče edukacije odraslih, mogu reći da uvjeti i programi su uvijek postojali, kao što i sada postoje, od onih elementarnih do poznavanja i učenja Kur`ana. Međutim, ni ovdje odziv nije na nivou na kojem bi, po našem mišljenju, trebao biti. Mi smo svjesni važnosti tog segmenta u našem djelovanju, kada su u pitanji djeca i omladina, pa i odrasli, i ulažemo maksimalne napore, ali rezultati nisu na nivou na kojem bi trebali biti. Mislim da ovaj vid djelatnosti, općenito, na svim nivoima u Islamskoj Zajednici trebao bi se tretirati najvažnijim u smislu osmišljavanja strategije i programa, jer je evidentno da se na njima ne radi dovoljno ni na nivou Rijaseta kada je u pitanju Dijaspora.

London je veliki grad. Da li ta činjenica na neki način djeluje kao otežavajući faktor u funkcioniranju redovnih džematskih aktivnosti?

HAMIDOVIĆ: Bošnjaci koji žive u Londonu su nastanjeni u svim njegovim dijelovima tako da nepostoji nijedan dio Londona za koji bi se moglo reći da tu živi najveći broj Bošnjaka. To smo imali u vidu kada smo kupovali posljednji prostor pa smo ga po svaku cijenu htjeli da imamo nedaleko od podzemne željeznice, jer kada ste blizu bilo koje podzemne željeznice u Londonu vam ništa nije daleko. Tako da je naš novi prostor udaljen svega stotinu metara od podzemne željeznice Acton Town.

Gdje se ukapaju Bošnjaci Londona kada presele na Ahiret?

HAMIDOVIĆ: Svi muslimani koji žive u Londonu se suočavaju sa problemom sahranjivanja svojih umrlih pa i Bošnjaci. No, u poređenju sa drugim nacionalnostima muslimana mislim da su Bošnjaci među najmalobrijnijim, ali je to, ipak, naš zajednički problem. U svim opštinama Londona postoje zajednička groblja u kojima i muslimani imaju svoja mezarja u skladu sa islamskim propisima. Takođe, na periferiji Londona postoji nekoliko parcela koje su muslimani kupili i pretvorili u mezarja.  Uglavnom, zasada najveći broj Bošnjaka se transportuje u BiH-u odakle su došli u London.

Vaš džemat je, u organizacionom smislu, dio Islamske zajednice Bošnjaka u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj.  Koliko bošnjačkih džemata djeluje u sastavu te Zajednice?

HAMIDOVIĆ: Kao što sam već istako od samog pčetka organiziranja i djelovanja Islamske Zajednice Bošnjaka na ovim prostorima bio sam uključen i sudjelovao posredno ili neposredno u osnivanju postojećih džem`ata, a posljednjih godina sam i Glavni imam, pa ću pokušati odgovoriti i na ovo pitanje. Naime, ja imam običaj reći da su ovdje džem`ati nastajali obrnutim redom. U ustavnom i normativnom smislu Islamske Zajednice bilo je prvo nužno da se organiziraju najmanje stotinu porodica koje svojim potpisima garantiraju postojanje džem`ata a zatim se traga za imamom. Ovdje su zatečeni imami na sastanku sa tadašnjim Reisu-l-ulemom i drugim predstavnicima Rijaseta i BiH ambasade u Londonu u maju 1994. godine dobili Rješenja da idu i tragaju gdje je tadašnja vlada Velike Britanije naselila preuzetih 1000 logoraša, ranjenike i pristigle izbjeglice. A naselila ih je tamo gdje je imala slobodnog stambenog prostora a to je značilo da ih je naselila na cijeloj teritoriji i to, uglavnom, na rubnim dijelovima urbanih mjesta. Bila je to velika obaveza, posebno, kada se ima na umu da nismo imali na raspolaganju nikave resurse. Zamišljeno je da se ja preselim iz Zagreba i da počnem djelovati na području Londona i južnog dijela Engleske što sam i uradio, te u junu 1994. se preselio u London. Dok su ostali imami bili zaduženi za preostala četiri administrativna područja sa sjedištem u mjestima gdje su već bili nastanjeni, a to su bili: Edinburgh, Dwisbury, Leicester i Birmingham. Međutim, uspjeli su zaživjeti i danas djeluju džem`ati u Londonu i Birminghamu dok u Derbyu džemat djeluje u sastavu asocijacije. U Dublinu, Republici Irskoj, živi nekoliko stotina bošnjačkih porodica i u nekoliko navrata pokušali smo im pomoći da zaživi bošnjački džem`at, ali još nismo uspjeli u tome. Posljednjih nekoliko sedmica idem svakog petka u Dublin, gdje u već iznajmljenom prostoru klanjamo Džumu namaz a u popodnevnim satima radim sa djecom i omladinom. Dakle, ostvareni su neki preduvjeti i nadam se, akobogda, da ćemo imati bošnjački džemat i u Dublinu.

Kontaktirate li sa kolegama iz drugih vjerskih zajednica iz bližeg okruženja i u čemu se očituju ti kontakti?

HAMIDOVIĆ: Tokom našeg postojanja i djelovanja na ovim prostorima ostvareni su brojni kontakti. Svake godine povodom obilježvanja Srebrenice, kao i nekim drugim povodima, oni se intenziviraju. Dakle, samo određenim povodima ti kontakti su dobro došli.

Jeste li zadovolji sa tretmanom od strane nadležnih lokalnih ili vlasti viših nivoa?

HAMIDOVIĆ: Vrlo je važno poznavati prostor djelovanja kojeg su propisale nadležne vlasti. Nastojimo da djelujemo u tom svom prostoru i do sad nismo imali nikakvih problema. Međutim, ovisno o sposobnosti taj prostor može da se širi i sužava. Morate biti sposobni da prepoznajete ukazane prilike i da se za njih borite. U tom smislu vi napredujete ili nazadujete. Niko vam ništa ne poklanja. Ali, kada se za nešto izborite to dobija stalno veću vrijednost.

Da li ste medijski primjećeni, barem na nekim lokalnim nivoima i da li se Vi lično medijski eksponirate i u kojim prilikama, eventualno?

HAMIDOVIĆ: Nisam od onih koji izmišljaju razloge da se u medijima eksponiraju, ali kada za to postoji razlog mislim da je pozitivno da bude popraćeno i  u medijima. U tom smislu, mislim da smo bili medijski primijećeni kada je za to bilo povoda.

Na samom kraju, jedno, po meni neizbježno pitanje: Ima li prema Bošnjacima-muslimanima Londona antiislamskog raspoloženja ili čak kampanje, bilo medijske, bilo političke ili u nekim pojedinačnim, privatnim relacijama?

HAMIDOVIĆ: Mi smo mala zajednica ali to nikako ne znači da smo nepoznati na ovim prostorima. Mi imamo svoje ciljeve i na njima prvenstveno istrajavamo i na tom putu niko izvana nam do sada nije smetao. Ako je bilo smetnji one su bile iznutra od nas samih. Mi pratimo dešavanja oko nas i puno napora ulažemo da preventivno djelujemo kada to treba. Mi nismo bili direktno nikada u fokusu antiislamskog raspoloženja ili bilo kakve kampanje, ali sve ono što se dešavalo i nama je teško padalo i osuđivali smo to u domenu naših sposobnosti i mogućnosti.

Vama i Vašim džematlijama želim mubarek predstojeći Ramazani-šerif uz molbu Allahu dž.š. da vam u kabul upiše sve ibadete koje ćete u Njegovo ime učiniti tokom najodabranijeg mjeseca u godini. Hvala za ovaj razgovor.

HAMIDOVIĆ: Amin i molim Uzvišenog da i Vi i Vaši čitaoci osjetite i dokučite blagodati Ramazana. Hvala Vam na ukazanom prostoru u Vašem mediju.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (803)

plitvice-ferhadija

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    kakoces ti biti u fokusu kadsi tamo paradzemat i nejavljas se vec iza islamski drzava i sejhova se sakrivate i glumite neku iz i tradiciju bih nepostojeceg islama samo novotarije i lazi da slijedite Hanefijski Mezheb,a ka uceni upita kolko i provjeri ni 30%nazalost sufije vas zavele te sije i derviske i druge sekte. iti izbrijan tako neslijedis poslaanika koji tije naredio sa puscas bradu.stas dalje ti i takvi pricati.kocijas obicni samo pare grabite od ti ljudi koji nisu jos naucili izvorni islam.i neznaju daim jedan rejs Ceic nemoze donositi fetvu dase placa zekat iz.a on predstavlja BOSNJAKE PREKO S.B.K.O KOJEM MI I NEZNAMO NISTA,NITIJE KOGA PITO KAO NI ONE STOSU PLACALI A ON POKRO PARE.ETOP TAKO IVI NESTO SAMO PRICARE,A ISTISTE KO UI KANADI AMERICI MEKSIKU SVEDSKOJ I DRUGIM RZAVAMA GDJEVAS NIKO NIZASTA NEPITA I SVE UMRLE SAHRANJUJU U MESDZIDIMA IZ ARAPSKI DRZAVA I PO ISLAMU ODAKLE JE I KUR'AN CASNI I ODAKLE JE I OSAO ISLAM I GDJE JE POSLANIK ZADNJI OBUCIO NAROD PRVO SVOJE ASHABE A ONI RUGE I PRJENJELI HADISE KOJI SU POSLIJE KUR'ANA I SUNETA ODMA NAJ ISPRAVNIJI DOLAZI POD NEBESKIM SVODOM.TAKO DA VI NEMOZETE PRICATI NI O CEMU PREKO OVOGA. NI OKAKVIM VASIM NASIM NEKIM DZEMATIMA TRADICIJI BIH JERSTE NEBITNI.ISTO KAO I SIJE,KOJE SU NERED PRAQVILI NA HADZDZU.A ZNAMO SVI DOBRO DASE I HADZDZ OBAVLJA U SAUDIJSKOJ ARABIJI I TAMO SE OPKRECU MUSLIMANI SUNIJE PREMA KIBLI NARACNO KOJI KLANJAJUY SVE SVOJE OBAVEZNE NAMAZE PTOPISANE OD GOSPODARA SVIJETOVA.NAJ JACE RAZUMNE SILE.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s