Mr. sci. Gradimir Gojer, dopredsjednik Stranke za BiH – rođeni Mostarac: “MOSTAR ZA SVA VREMENA”

Posted: 3. Aprila 2016. in Intervjui

gradimir-gojer

 Mostar su mogli braniti samo i isključivo Mostarci, a kada je veliki dio intelektualno potentne populacije završio u nordijskim državama, teško je bilo očekivati da se u prvim godinama rata napravi ozbiljniji otpor barbarizmu s brda. Od grada koji je imao procentualno jedan od najvećih uzoraka miješanih brakova u Jugoslaviji, Mostar su nacionalisti pretvorili ne samo u grad slučaj, kako Vi velite, već prije svega u tragično poprište krvavog obračuna ruralnih barbara sa okolnih brda, sa domicilnim visoko urbaniziranim i visoko civiliziranim građanstvom Mostara……Podjele unutar grada osjećaju se svakim danom sve većim, a kako bih bolje ilustrirao situaciju nego činjenicom da ljudi rođeni poslije tragičnih ratnih događanja ne dopuštaju svojoj djeci da prelaze mostarske mostove??!…..U Mostaru je na vlasti godinama (!!!) savez dviju nacionalističkih stranaka HDZ-a i SDA. Da se SDA ozbiljnije suprotstavila, prije svega, u gradskom parlamentu, a onda i na svaki drugi dozvoljen demokratski i politički način, table sa imenima ustaških zločinaca morale bi biti uklonjene…..Stranka za BiH u mandatima kada je imala svoje zastupnike u Gradskom vijeću grada Mostara permanentno se borila protiv logike uskrsavanja aveti prošlosti preko njihovog trajnog situiranja na tablama koje označavaju pojedine ulice u gradu……Ne može lokalni funkcioner bilo koje stranke, pa ni SDA, na svoju ruku donositi ovako krupne odluke. Naravno, ova moja konstatacija ne abolira Salema Marića od odgovorosti za krajnje bahat, primitivan, pa i ultrastranački pristup stvarima, ali ipak ne bi to mogao raditi bez miga iz centrale u Sarajevu…… Prijedlog statuta koji je ponudio Centar za mir i multietničku saradnju je jedini od do sada ponuđenih prijedloga koji u prvi plan ističe građanina kao nosioca gradskog suvereniteta, što drugi prijedlozi svjesno zanemaruju……Odmah poslije Dejtonskog mirovnog ugovora dao sam izjavu da se sudbina suvremene BiH rješava ponajviše u Mostaru, Sarajevu i Brčkom. Na te tri tačke uspostavlja se delikatna ravnoteža političkih odnosa, koji su gabaritirani prije svega ekonomijama određenih regija i ekonomskim zahtjevima koji iz njih proističu…..Pitanje kazni ostaviću pravnoj znanosti, ali jedno je sigurno: tužiteljstvo Haškog tribunala palo je na ispitu. Karadžić po svakoj logici nije mogao proći bez doživotne robije, a oslobađanje Šešelja je ruganje porodicama žrtava……Tužbu treba ponoviti. Osobno nisam pozvan da dajem ocjenu pravnog eksperta Softića. Međutim, kada neko ne uspije u poslu koji je bio više nego logičan da donese presudu u korist BiH, onda bi bilo realno i pošteno da se gospodin Softić povuče sa toga položaja u eventualnom novom procesu……

Gospodine Gojer! Predstavio sam Vas u nadnaslovu po Vašoj aktuelnoj političkoj funkciji, ali i po mjestu dolaska na Ovaj svijet, što je, odmah da kažem, presedan u mojoj višegodišnjoj novinarskoj praksi. Ali, za to itekako ima razloga i to već u startu upućuje na to koja će tema dominirati u ovom razgovoru. Dakle, kada je Vaš i naš Mostar postao grad-slučaj i čijom “zaslugom” je to postao te, nažalost, do danas ostao?

GOJER: Grad-slučaj Mostar je postao voljom i željom, a bojim se i golemim novcem krugova izvan Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Dobro se sjećam godina pred tzv. prve demokratske izbore: sve je govorilo u prilog da će i u Mostaru i u BiH pobjediti socijaldemokratska opcija, što je najprirodniji izbor za tadašnju Jugoslaviju i tadašnju BiH. Međutim, bio sam svjedokom goleme količine novca koji je tada ušao u državu i koji je svojom razornom moći pokazao dvije stvari: da je socijalna bijeda ta koja glasa, a ne logični rezon svakog pojedinačnog glasača u odnosu na njegovu i situaciju u kojoj se država nalazi. Novac koji je ušao u državu pripadao je vlasnicima iz dva vrela – jedno je ono od ustaške emigracije, a drugo vrelo je, nažalost, o tome je do danas malo govoreno, od Miloševićevog antijugoslavenskog aparata. Ta dva vrela novca rasčinili su svijest Mostaraca. Veliki dio mojih bivših sugrađana, poslije takozvanog prvog rata u Mostaru, onog sa JNA i četničkim paravojnim formacijama, napustio je grad. I to za svagda. Mostar su mogli braniti samo i isključivo Mostarci, a kada je veliki dio intelektualno potentne populacije završio u nordijskim državama, teško je bilo očekivati da se u prvim godinama rata napravi ozbiljniji otpor barbarizmu s brda. Od grada koji je imao procentualno jedan od najvećih uzoraka miješanih brakova u Jugoslaviji, Mostar su nacionalisti pretvorili ne samo u grad slučaj, kako Vi velite, već prije svega u tragično poprište krvavog obračuna ruralnih barbara sa okolnih brda, sa domicilnim visoko urbaniziranim i visoko civiliziranim građanstvom Mostara.

Zapadni-MostarMostar oficijelno još nije podijeljen, ali mnogo toga je u njemu podijeljeno, odnosno djeluje paraleleno. Hoćete li navesti neke od takvih kapaciteta?

GOJER: Vrlo je jednostavno pokazati da je grad već podjeljen: školstvo, zdravstvo, komunalije svih vrsta, sport, da li treba dalje da nabrajam? Godine 1993. sa prof.dr.  Zdravkom Grebom razgovarao sam u ratnom Sarajevu sa grupom ljudi okupljenih oko fudbalskog kluba „Velež“, koji su, s pravom revoltirani protjerivanjem jednog od simbola grada, Radničkog športskog kluba Velež, sa svog stadiona pod Bijelim brijegom. Tada smo im sugerisali da ni po koju cijenu ne napuštaju stadion pod Bijelim brijegom, jer i tada sam bio, kao što sam i danas siguran u jedno: dva stadiona u Mostaru znače dva grada??!!

Podjele unutar grada osjećaju se svakim danom sve većim, a kako bih bolje ilustrirao situaciju nego činjenicom da ljudi rođeni poslije tragičnih ratnih događanja ne dopuštaju svojoj djeci da prelaze mostarske mostove??!

Bio sam u Mostaru nekoliko puta nakon 2000-te, posljednji put prošloga ljeta i, kao što u “mojoj” Banja Luci mnoge ulice, naselja i toponimi nose imena osvjedočenih zločinaca-četnika, tako i u Mostaru nose imena onih drugih – ustaša. Ko je za to, osim onih koji provode takvu politiku u Mostaru, još odgovoran?

GOJER: U Mostaru je na vlasti godinama (!!!) savez dviju nacionalističkih stranaka HDZ-a i SDA. Da se SDA ozbiljnije suprotstavila, prije svega, u gradskom parlamentu, a onda i na svaki drugi dozvoljen demokratski i politički način, table sa imenima ustaških zločinaca morale bi biti uklonjene. Nažalost, ova poliitička kohabtacija SDA-HDZ, premanentno pothranjujući krivicu onih drugih za podjele u gradu, odolijeva ne samo uspješno, već u posljednje vrijeme pred očima svog demokratskog svijeta oni zaokružuju svoje nacionalne feude.

Mile Budak - ulica u Mostaru

Da li je vaša stranka imala prilike ukazivati na takve pojave, kao i druge anomalije, te koliko su ta, eventualna upozorenja, ozbiljno shvatili oni na koje su se odnosila?

GOJER: Stranka za BiH u mandatima kada je imala svoje zastupnike u Gradskom vijeću grada Mostara permanentno se borila protiv logike uskrsavanja aveti prošlosti preko njihovog trajnog situiranja na tablama koje označavaju pojedine ulice u gradu. Međutim, kao i naš plan: kako riješiti kvadraturu mostarskog kruga, koji smo sa još osam političkih stranaka prezentirali javnosti u vidu jednog statuta grada koji je poštovao, prije svega građane, pa onda sve narode i manjine… Sve to je prošlo u šutnji, pa čak, rekao bih i u preziru onih koji danas bez ikakve osjećajnosti za logiku građanina, u modernom, europskom smislu, prelaze preko volje građana i crtaju nove granice u gradu diljem starih, ratnih crta.

Da li su aktuelni destruktivni prijedlozi o Statutu grada Mostara koji su značili njegovu konačnu podjelu, “autorski radovi” samo lokalnog lidera SDA Salema Marića ili iza toga “mudro” stoji i rukovodstvo njegove stranke, a on je samo istureni igrač?

GOJER: Nikoga ne bih amnestirao od odgovornosti za pakleni plan novih ratnih dešavanja u Mostaru, jer podjela grada neće proći mirno, a podjela grada Mostara uvod je u podjelu Federacije i BiH. Ne može lokalni funkcioner bilo koje stranke, pa ni SDA, na svoju ruku donositi ovako krupne odluke. Naravno, ova moja konstatacija ne abolira Salema Marića od odgovorosti za krajnje bahat, primitivan, pa i ultrastranački pristup stvarima, ali ipak ne bi to mogao raditi bez miga iz centrale u Sarajevu.

Šta mislite o prijedlogu Statuta kojeg su iznijeli predstavnici Centra za mir i međuetničku suradnju iz Mostara?

GOJER: To je jedini ozbiljan dokument poslije onog o kojem sam govorio, kada je devet stranaka, uz blagoslov i mentoriranje međunarodnog faktora, sa Strankom za BiH, kao liderom, ponudilo građanima Mostara trajno rješenje svih gradskih problema, uključivši i one političke i nacionalne. Prijedlog statuta koji je ponudio Centar za mir i multietničku saradnju je jedini od do sada ponuđenih prijedloga koji u prvi plan ističe građanina kao nosioca gradskog suvereniteta, što drugi prijedlozi svjesno zanemaruju. Nije za odbaciti ni element zastupljenosti Srba u ovom statutu, jer je Centar za mir i multietničku saradnju kroz svoju verziju temeljnog gradskog dokumenta jednostavno mislio o svim narodima i svim građanima Mostara. Uostalom, nije slučajno da je ovaj dokument naslovljen jednom usitinu plemenitom i svemostarskom sintagmom Mostar za sva vremena!

Nakon svega, kakav epilog se realno može očekivati kada je ustroj Mostara u pitanju u ovakvom odnosu snaga ispod bh. političkog neba, na svim razinama? Da li sada, nakon snažnog pritiska javnosti, posebno Mostaraca, SDA popušta ili…?

GOJER: Teško će SDA naći izlaznu strategiju iz ovog problema. Jučer sam u medijima primjetio izjavu čelnog čovjeka mostarskog HDZ-a koji nimalo elegantno pere ruke od cijele ove situacije rečenicom: „Mi nismo učestvovali ni u kakvom dogovaranju oko zona u Mostaru, niti ćemo u tome učestvovati“. Znači da najsnažniji partner SDA i objektivno vodeća stranka u gradu Mostaru, HDZ, daleko snažnije osluškuje bílo preostalog dijela građana Mostara i onih političkih snaga koje su se godinama ustrajno suprotstavljale podjeli Mostara i podjeli BiH.

Da li je izravno ili neizravno sudbina Bosne i Hercegovine vezana za sudbinu grada Mostara?

GOJER: Odmah poslije Dejtonskog mirovnog ugovora dao sam izjavu da se sudbina suvremene BiH rješava ponajviše u Mostaru, Sarajevu i Brčkom. Na te tri tačke uspostavlja se delikatna ravnoteža političkih odnosa, koji su gabaritirani prije svega ekonomijama određenih regija i ekonomskim zahtjevima koji iz njih proističu.. Na moju veliku žalost od sve te tri tačke Mostar je do današnjih dana ostao potpuno nerješen slučaj. Distrikt Brčko funkcionira po logici koju su nametnuli stranci, Sarajevo bar u svakodnevnom životu građana ne pokazuje krupne probleme kada je u pitanju (ne)poštovanje entitetske linije. Jedino je u Mostaru i dalje linija razdvajanja – Bulevar, znači ratna linija razdvajanja. Mostar će zasigurno, ne rješe li se krupni međunacionalni i širi politički odnosi unutar grada, biti i dalje detonator razaranja državno-pravnog bića BiH. Zato je potrebno da se u rješavanje Mostara kao, ne volim tu riječ, ali je moram upotrebiti – grada-slučaja, uključe Predsjedništvo BiH, Parlament BiH, kao i entitetski parlamenti. Konsenzus u Mostaru jeste mirna BiH i konsenzus na svakom dijelu ove zemlje. Senzibilizirati sve političke snage na rješavanju problema Mostara bojim se da nema niko u ovoj zemlji, jer ako jedna nevladina organizacija kakva je Centar za mir i multietničku saradnju, nudi najbolja rješenja, onda se vidi dubina krize u mišljenju o BiH kao državi, gdje je Mostar samo najakutnija krizna tačka, čijim nerješavanjem se otvaraju, bojim se, desetine novih političkih neuralgija u tkivu BiH.

Imate li komentar na prvostepene presude zločincima Karadžiću i Šešelju? Da li je današnja (razgovor vođen 31. marta 2016.) presuda ovom drugom definitivni poraz Haškog tribunala i pravne znanosti uopće te ubijanje žrtava po drugi put, s jedne strane, a s druge davanje vjetra u leđa ultradesnici u Srbiji i manjem bh. entitetu?

GOJER: Pitanje kazni ostaviću pravnoj znanosti, ali jedno je sigurno: tužiteljstvo Haškog tribunala palo je na ispitu. Karadžić po svakoj logici nije mogao proći bez doživotne robije, a oslobađanje Šešelja je ruganje porodicama žrtava. Da li je ovo davanje vjetra u leđa desnici u Srbiji pokazaće naredni izbori, a retrogradne klerofašističke snage u RS već su digle glave i njihova demonstracija po Srebrenici ozbiljno je upozorenje svim sigurnosnim agencijama u BiH da to sasjeku u korijenu, jer u suprotnom stvar može izmaći kontroli. Slavlja zbog oslobađajuće presude Šešelju pokazuju da BiH hitno treba u Parlamentu donijeti Zakon o zabrani fašističkih oroganizacija, a u isto doba da se u svakom od dijelova BiH moraju markirati centri klerofašističke akcije. Ako BiH stvarno želi u euroatlantske integracije sa fašizmima raznih boja neće moći ući, a i mentori naših trenutnih vlasti u oba entiteta morali bi biti žustriji kada je u pitanju ova nimalo obećavajuća situacija po budućnost BiH.

Ovih dana je autor tužbe R BiH protiv SRJ/SCG, poznati čikaški profesor međunarodnog prava Francis Boyle u nekoliko datih intervjua javno prozvao Bakira Izetbegovića i Sakiba Softića optužujući ih za opstrukcije nakon izricanja prvostepene presude u tom predmetu u proteklih više od devet godina te, kako je rekao, ne bi s njima bio u istom timu u slučaju eventualnog zahtjeva BiH za reviziju tužbe, za što je preostali rok veoma kratak – manje od godinu dana. Komentar?

GOJER: Tužbu treba ponoviti. Osobno nisam pozvan da dajem ocjenu pravnog eksperta Softića. Međutim, kada neko ne uspije u poslu koji je bio više nego logičan da donese presudu u korist BiH, onda bi bilo realno i pošteno da se gospodin Softić povuče sa toga položaja u eventualnom novom procesu. Gospodina Izetbegovića neko potpuno krivo savjetuje da je popuštanje ideal moderne politike. Takvim popuštanjem mi smo puno toga izgubili. Nažalost, i prije Daytona, a od Daytona i da ne govorim.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

GOJER: Hvala Vama na važnim pitanjima za budućnost Mostara i BiH.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (782)

vrbas-miso

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    e moj prijatelju ne da se povuce nego njega treba odma smjeniti,ali mozda nije softic sam akoje Bakir naredio onda injega.a sto kazes dase presjednistvo ukljuci pa kakoce se ukljuciti kad to IVANIC BLOKIRA ILI ONAJ COVIC,.NEMA TUJ UKLJUCENJA DOKSU TI NA VLASTI.NAZALOST.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s