Prof. Zehrudin ef. Hadžić, glavni imam Medžlisa IZ Jajce: MOŽEMO GOVORITI O RASELJAVANJU POVRATNIKA SA PODRUČJA OPŠTINE ŠIPOVO

Posted: 2. Aprila 2016. in Intervjui

zehrudin ef. hadzicStanje sa Vakufskom imovinom na području Medžlisa je slično kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini: dosta imovine je nacionalizovano i izvršena eksproprijacija. Medžlis IZ Jajce je u procesu uređenja vakufskih parcela….. Vlastodršci imaju volju, ali ne i način brzog rješavanja povratka otuđene vakufske imovine. Bitno je da postoji saradnja…..Nema značajnijih pomaka, povratak je u dobroj mjeri završen u proteklom periodu. Pošto Medžlis pokriva i općine Jezero i Šipovo možemo govoriti o nestajanju mahala i zaseoka Bošnjaka, kao i o nastajanju muslimanskih manjina u mjestima gdje su bili većina. Tako da možemo govoriti o raseljavanju povratnika sa područja općine Šipovo…..Apsurdnost obrazovanja u srednjim školama jeste Hrvatski plan i program bez mogućnosti Federalnog plana i programa niti nacionalne grupe predmeta za Bošnjake.Medžlis IZ Jajce je dao sugestije i prijedloge onima koji su odgovorni kada je u pitanju diskriminacija bošnjačkih učenika i učenica u srednjim školama. Vidjet ćemo koliko hoće i mogu poslušati naše sugestije…..Imamo saradnju sa načelnicima općina i direktorima škola, koja je zadovoljavajuća…..

Es-selamu alejkum, poštovani efendija! Kao što rekoh u pripremi ovog razgovora, iako smo već  imali  intervju prije nešto više od godinu dana (januar 2015.), smatrao sam da se do danas “nakupilo” nekoliko tema koje su aktuelne, a tiču se vašeg Medžlisa. Dakle, prije nekoliko dana ste posjetili Vakufsku direkciju u Sarajevu. Šta je bila svrha posjete i šta ste se dogovorili sa direktorom Zaimovićem?

HADŽIĆ: Selam! Poštovani,

Svrha posjete Vakufskoj direkciji bila je razgovor o tri bitne stvari za područje Medžlisa IZ Jajce:

– Stanju Vakufske imovine na području MIZ Jajce sa posebnim akcentom na Varošnice (parcela je bila vakufska imovina pa je eksproprisana), te koracima kako da, ako Bog da, povratimo ovu vakufsku parcelu koja se nalazi uz autobusku stanicu u Jajcu.

– Otvorenju Šamića džamije u Šamića mahali u Jajcu. Šamića džamiju obnovili smo, uz Božiju pomoć, u 2015-oj godini od sredstava donatora iz Kuvajta (Organizacija: Džem’ijetu-n-nedžati-l-hajrije), te bi njeno otvorenje trebalo biti, ako Bog da, 23. aprila 2016. godine.

– Centralnom šehidskom spomen obliježju koje još nije izgrađeno u Jajcu. Jajce je jedna od rijetkih općina koja nema centralno šehidsko spomen obilježje. Planiramo zajedno sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca Jajce i predstavnicima društvene scene Bošnjaka izgraditi, ako Bog da, u haremu džamije Esme Sultanije u Jajcu. Prije nekoliko dana imali smo arheološko istraživanje na parceli gdje se planira graditi spomen obilježje, te je utvrđeno da nema nikakvih ostataka i da nema smetnji za gradnju. Slijedeći korak, ako Bog da, je idejno rješenje, saglasnost relevantnih institucija i izgradnja.

Kakvo je inače stanje sa vakufskom imovinom na području Medžlisa? Šta od te imovine još potražujete od nadleznih vlasti i imaju li vlasti razumijevanja za vaša potraživanja?

HADŽIĆ: Stanje sa Vakufskom imovinom na području Medžlisa je slično kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini: dosta imovine je nacionalizovano i izvršena eksproprijacija. Medžlis IZ Jajce je u procesu uređenja vakufskih parcela. Za 2016-tu godinu smo, uz Božiju pomoć, planirali izradu baze podataka o svim vakufskim parcelama prema uputstvu Vakufske direkcije, a do 2025-te godine riješiti imovinsko-pravne odnose parcela kod kojih to nije riješeno. Vlastodršci imaju volju, ali ne i način brzog rješavanja povratka otuđene vakufske imovine. Bitno je da postoji saradnja.

sipovo-dzamijaKakvo je danas stanje sa povratcima na područje Općine Jajce, odnosno vaših džemata? Ima li značajnijih pomaka u odnosu na stanje do kraja 2014., naprimjer?

HADŽIĆ: Nema značajnijih pomaka, povratak je u dobroj mjeri završen u proteklom periodu. Pošto Medžlis pokriva i općine Jezero i Šipovo možemo govoriti o nestajanju mahala i zaseoka Bošnjaka, kao i o nastajanju muslimanskih manjina u mjestima gdje su bili većina. Tako da možemo govoriti o raseljavanju povratnika sa područja općine Šipovo.

Prepoznatljiv je i Vaš angažman na unapređenju obrazovanja na području Općine. Hoćete li navesti neke primjere iz domena tih aktivnosti?

HADŽIĆ: Živimo u vremenu u kojem su, ako ne najbitnije među najbitnijim, odrednicama informacija i komunikacija. Problemi nastaju kada ljudi ne komuniciraju, a onda pogrešno informišu. Također, dva vrlo bitna segmenta ljudske egzistencije ili jednog naroda jesu privreda i obrazovanje. Što se tiče obrazovanja na području općine Jajce, izdavajamo slijedeće:

Osnovno školstvo

 1. O. Š. „Berta Kučera“, broji 1077 učenika  (zastupljen Federalni plan i program):
 • Jedna je od najvećih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine-teritorijalno, egzistira kao jedan (1) pravni subjekt, iako postoje uslovi za dva (2) pravna subjekta.
 • Raspodjela sredstava od ministarstva Obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB je nesrazmjerna u odnosu na dvije osnovne škole sa hrvatskim planom i programom.
 • Problem „dvije škole pod jednim krovom“
 • Također, uslovi za izvođenje nastave su neadekvatni, mislim na školsku opremu i inventar. Smatram (ne)odgovornim Ministarstvo, a zatim Upravu škole. Mi smo pomogli i stavili se na raspolaganje.
 1. O.Š. „13. Rujan“, broji 752 učenika, od toga 30 Bošnjaka i 722 Hrvata (Zastupljen Hrvatski plan i program)
 2. O.Š. „Braća Jezerčić“, broji 203 učenika, od toga 15 Bošnjaka i 188 Hrvata (Zastupljen Hrvatski plan i program)
 • UKUPNO: 1122 učenika Bošnjaka, 910 učenika Hrvata

Srednje školstvo

 1. „Srednja strukovna škola Jajce“:
 • broji 570 učenika, od toga 249 Bošnjaka i 321 Hrvat
 1. S.Š. „Nikola Šop“:
 • broji 432 učenika, od toga 232 Bošnjaka i 200 Hrvata
 • Obe srednje škole rade po Hrvatskom planu i programu
 • U diplomama (svjedožbama) u pozadini koristi se grb Herceg Bosne.

halima-diploma

 • Postoji inicijativa za odvajanje jedne škole sa Federalnim planom i programom.
 • UKUPNO: 481 učenika Bošnjaka, 521 učenika Hrvata
 • Apsurdnost obrazovanja u srednjim školama jeste Hrvatski plan i program bez mogućnosti Federalnog plana i programa niti nacionalne grupe predmeta za Bošnjake.
 • Medžlis IZ Jajce je dao sugestije i prijedloge onima koji su odgovorni kada je u pitanju diskriminacija bošnjačkih učenika i učenica u srednjim školama. Vidjet ćemo koliko hoće i mogu poslušati naše sugestije.

MEDRESE:

 • 38 učenika sa područja MIZ Jajce pohađa nastavu u tri medrese:
 1. „Elči Ibrahim-pašina“ – 33 učenika u Travniku.
 2. „Gazi Husrev-begova“ – 2 učenika u Sarajevu.
 3. „Karađoz-begova“ – 3 učenika u Mostaru.
 • Medžlis ima fond za pomoć učenicima medresa i studentima islamskih fakulteta pod nazivom „Fond šejh Mustafa ef. Čolić“.

NAPOMENA: INFORMACIJE SA BROJKAMA NISU POTPUNO PROVJERENE.

Kakva je aktuelna situacija po pitanju vjeronauka u školama na području Općine Jajce?

HADŽIĆ: Situacija po pitanju islamske vjeronauke je dobra i tu nemamo poteškoća.

Kako teku pripreme za otvaranje Šamića džamije?

samica

HADŽIĆ: Potrebno je završiti, ako Bog da, finalne radove (ograda, uređenje harema i enterijer džamije), i kao što smo planirali otvorenje će biti, ako Bog da, 23.04.2016. godine.

Šta su temeljne odrednice Strategije razvoja Medžlisa u narednih 10 godina (2015-2025)?

HADŽIĆ: Ukratko, pažnja će biti, ako Bog da, usmjerena na slijedeća tri resursa razvoja zajednice:

 1. LJUDSKI
 2. INTELEKTUALNI
 3. EKONOMSKI

LJUDSKI

 1. LJUDSKI IDENTITET ( ljudskost – insanijjet )
 2. VJERSKI IDENTITET ( članarina )
 3. TERITORIJALNI IDENTITET ( local patriotizam )
 4. TRADICIONALNI IDENTITET ( tradicija, kultura )
 5. NACIONALNI IDENTITET ( patriotizam )
 6. NATALITET ( brak, porodica, djeca )
 7. IDENTITET MLADIH ( odgajanje mladih generacija )
 8. IDENTITET ŽENA ( majčinstvo, odgajanje, porodica, društvo )
 9. IDENTITET DIJASPORE ( podrška u integraciji bez asimilacije, svijest o patriotizmu)
 10. IDENTITET JEDINSTVA UMMETA ( organizacija )

INTELEKTUALNI

 1. VJERSKO OBRAZOVANJE ( mekteb, vjeronauka, džuma, bajram, ramazan, … )
 2. ODGOJ ( ahlak – moral )
 3. DRUŠTVENO OBRAZOVANJE ( standardizacija )
 4. MEDIJSKO OBRAZOVANJE ( komunikacija i informacija )
 5. POLITIČKO OBRAZOVANJE ( odgovornst za zajednicu )

EKONOMSKI

 1. IMOVINA ( vakufska imovina )
 2. DAVANJE ( zekat, sadekatu-l-fitr, sadaka, sergija, kurban, … )
 3. PROIZVODNJA ( domaći proizvodi )
 4. PRIVREDA ( podrska )
 5. SAMOODRŽIVOST – NEOVISNOST ( projekti Medzlisa: vrtić, turizam, … )

Ne mogu a da Vas ne pitam i na temu paradžemata. Dakle, kako riješiti taj problem koji opterećuje ne samo IZ BiH, nego na neki način i bh. društvo u cjelini?

HADŽIĆ: Na području Medžlisa IZ Jajce nemamo organizovani oblik tzv. “paradžemata”. Muslimani, prema učenju Šerijata, trebaju poštovati pozitivno pravo sve dok nije u suprotnosti sa Šerijatom. Hvala Bogu živimo u Državi u kojoj možemo upražnjavati, organizovano, kroz instituciju Islamske zajednice, vjeru na dozvoljen način. Pitanje “paradžemata” rješavaju veći nivoi društvene i vjerske zajednice.

Vi ste koordinator za vjeronauku za područje manjeg entiteta. Kako ocjenjujete stanje u tom segmentu vjerskog obrazovanja mladih u Rs-u?

HADŽIĆ: Što se tiče stanja za vjeronauku na području manjeg BH entiteta iznosimo slijedeće:

 • Vjeronauku na području općine Jezero pohađa 16 učenika, a na području općine Šipovo 47 učenika.
 • Vjeronauku na području općine Skender Vakuf pohađa 22 učenika.
 • Učenici se suočavaju sa diskriminacijom, ističu im se vjerska obilježja pravoslavaca u učionicama bez mogućnosti sopstvenih vjerskih obilježja.
 • Bošnjačka djeca uče kulturu, običaje i tradiciju drugih, ali ne i svoju.
 • Nepravednost prilikom ocjenjivanja od strane drugih nastavnika.
 • Nemaju nacionalnu grupu predmeta.
 • Uvjeti rada vjeroučitelja su minimalni.
 • Nezakonito i neuslovno izvođenje kombinovane nastave.
 • Nedovoljan broj časova.

Imate li suradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti u manjem entitetu pri vršenju svoje funkcije koordinatora za vjeronauku i kakva je ona, eventualno?

HADŽIĆ: Imamo saradnju sa načelnicima općina i direktorima škola, koja je zadovoljavajuća.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

HADŽIĆ: Hvala i Vama.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (781)

plitvice-ferhadija

 

komentara
 1. Zdravko margic niodkud kaže:

  iti pitas obicnog imama koji ni pozdrav nezna odgovoriti kako ide punim po islamski,a toje isto daja tebi postavim pitanje iz rs kako oni se ponasaju sa paradrzavom bosnom.razumijesli samo sa to obro razrati.paces skontati daje ta iz i unjoj ti kocijasi novotari vise paradzematska.zivio ti meni nije za svakoga da prica o vjeri bez znaja.

 2. Zdravko margic niodkud kaže:

  IMA LI IMAM DŽAMIJE PRAVO ZABRANJIVATI BORAVAK U DŽAMIJI NAKON NAMAZA?
  NAPISAO ARAPČIĆ MIRZA
  7
  0
  0
  Pitanje:

  Nekoliko studenata od stanovnika naselja, džamijskih komšija, ostaje u džamiji nakon što klanjači završe namaz i (namaske) sunnete 1. Da li je dozvoljeno da oni ostaju, i da li je dozvoljeno da oforme naučno predavanje, a radi se o tri osobe, i osvjetle (prostor) sa po nekoliko gorećih sijalica?

  Ovo pitam uz znanje da se džamija suočava sa problemom materijalne prirode koji se tiče plaćanja računa za struju. Skrenuo sam im pažnju da je to od rasipanja (materijalnih dobara), da je pristojnije da odu svojim kućama koje su blizu radi studiranja i ponavljanja zadatog gradiva na fakultetu, i da je to preče nego da to čine u džamiji/mesdžidu 2. Odgovor ovih studenata i njihovog šejha, doktora nauka, jeste da je džamija zarad namaza, studiranja i učenja šerijatskog znanja. Moja je opaska vezana za struju. Pa da li je dozvoljeno, ili pak nije, to što sam ovim studentima skrenuo pažnju na prethodno. Bojim se da ne podilazim pod one koje obuhvata ajet (u prijevodu): „Ko je nepravedniji od onoga ko zabranjuje Allahove džamije da se u njima Njegovo ime spominje…“ (2:114). Izvinjavam se što sam oduljio. Allah vas nagradio svakim dobrom.

  Odgovor:

  Neka je hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

  Nije ti trebalo da sprječavaš te studente od boravka u džamiji/mesdžidu. Zatim, ako su stanovnici vašeg naselja odgovorni za plaćanje računa za struju, onda njih (studente) napomeni na to, učini to s blagošću i odmjereno. Dakle, da pristupe davanju nekog dijela svog imetka zarad njihovog korištenja struje u džamiji, da to bude njihovo učestvovanje u plaćanju tih troškova. I napomeni ih da oni imaju nagradu za to. Ako, pak, država preuzima obavezu troškova struje – a što je najvjerovatnije – onda tvoje zabranjivanje njima da sjede u džamiji i nj. uče nema nikakvog opravdanja i smisla. Korištenje nekoliko sijalica u spomenutu svrhu je nebitna stvar, i ne smatra se to rasipanjem. I zatim, nakon svega iznešenog, mi te savjetujemo da se ne vraćaš tom svom postupku.

  A Allah najbolje zna.

  Prijevod sa:

  http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=325696

  (46)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s