Martina Kneip, direktorica Evropskog centra Šengen – Luksemburg: NAŠ MUZEJ OBJAŠNJAVA POČETKE EVROPSKOG UJEDINJENJA I RAZVOJ IDEJE O OTVORENIM GRANICAMA

Posted: 18. Marta 2016. in Intervjui

Martina KneipŠengen je malo selo u Luksemburgu, na rijeci Moselle, u graničnom trokutu Njemačke, Francuske i Luksemburga…..Evropski centar je osnovan 2005., uglavnom za prijem posjetitelja i izdavanje brošura o evropskim temama uopće…..Muzej je otvoren 2010. godine, a to objašnjava početke evropskog ujedinjenja, razvoj ideje o otvorenim granicama…..Spomenik Šengenskom sporazumu nalazi se na granici na rijeci Moselle, gdje je brod “MS Princesse Marie-Astrid » bio usidren prilikom potpisivanja Šengenskog sporazuma. Spomenik je podignut 1997. godine, dvije godine nakon provedbe otvorene granice. To je vrlo simbolično…..Šengen je regija vina i stoga jedno od najsunčanijih sela u Luksemburgu. Planinarenje i biciklizam su glavne aktivnosti za turiste. Da ne zaboravimo ogroman prirodni rezervat koji je također vrlo važan…..

Schengen-logo
Većina mojih čitatelja na prvi spomen riječi Šengen odmah pomisle na Šengenski sporazum. Međutim, za početak, da li biste predstavili gradić-selo Šengen?

Schengen
KNEIP:
Šengen je malo selo u Luksemburgu, na rijeci Moselle, u graničnom trokutu Njemačke, Francuske i Luksemburga. Šengen nije samo poznat po Šengenskom sporazumu, nego i po svojim dobrim bijelim vinima.

Kada je Centar osnovan i šta je njegova glavna misija?

EU Museum

KNEIP:Evropski centar je osnovan 2005., uglavnom za prijem posjetitelja i izdavanje brošura o evropskim temama uopće. Od 2010. godine, na 25. obljetnicu Šengenskog sporazuma, muzej je bio smješten u zgradi radi upoznavanja o granicama općenito, razvoju, elementima i posljedicama Šengenskog sporazuma.

Dakle, koje su zemlje bile su početne potpisnice Šengenskog sporazuma?

KNEIP: Zemlje BeNeLuxa (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Njemačka i Francuska. Sporazum je potpisan na krstarećem brodu.

Kada je potpisan drugi ugovor na istom mjestu i ko su bili potpisnici?

KNEIP:Drugi ugovor je potpisan 1990. godine od strane državnih sekretara/tajnika istih 5 zemalja.

Kad je bio otvoren Europski muzej i šta je njegova stalna postavka?

KNEIP: Muzej je otvoren 2010. godine, a to objašnjava početke evropskog ujedinjenja i razvoj ideje o otvorenim granicama.

schengen_map_en

Prezentiramo kolekciju evropskih pasoša/putovnica, kao i faksimil Ugovora te kape carinika svih zemalja Šengena. Uz to ćete naći razgovore s osobama koje su bile angažirane u procesu pregovora kao i povijesne filmove i slično.

Museum of Scengen

Možete čak napraviti svoj vlastiti “Šengen-pasoš/putovnicu” i ponijeti kući kao suvenir!

Što biste rekli o spomeniku Šengenskom sporazumu?

KNEIP: Spomenik Šengenskom sporazumu nalazi se na granici na rijeci Moselle, gdje je brod “MS Princesse Marie-Astrid » bio usidren prilikom potpisivanja Šengenskog sporazuma. Spomenik je podignut 1997. godine, dvije godine nakon provedbe otvorene granice. To je vrlo simbolično. Materijal je Cor-Ten čelik, koji pokazuje veliku važnost industrije čelika Luksemburga te evropskog projekta u cjelini. (Europska zajednica za ugljen i čelik zajednica smatra se polaznom tačkom u procesu evropskih integracija). Tri stupa sa zvijezdama simboliziraju 3 partnera koji su potpisali Šengenski sporazum 1985. (BeNeLux, Njemačka, Francuska).

Spomenih Sengenskom sporazumu

A što o “M 2000” spomeniku?

KNEIP:Imamo spomenik “M2000” u svakom od 12 kantona (administrativne jedinice) u Luksemburgu. Ovaj spomenik podsjeća na važnost «Evrope» u luksemburškoj povijesti.

Šta biste još izdvojili iz ukupne turističke ponude Šengena?

KNEIP: Šengen je regija vina i stoga jedno od najsunčanijih sela u Luksemburgu. Planinarenje i biciklizam su glavne aktivnosti za turiste. Da ne zaboravimo ogroman prirodni rezervat koji je također vrlo važan.

vineyard-dark-grapes-tree-schengen-luxembourg-58867343

Koliko je turista posjetilo Šengen prošle godine, na primjer?

KNEIP: Mi smo imali 40 000 posjetitelja muzeja u 2015. godini.

Imate li dovoljno smještajnih kapaciteta (hoteli, moteli) koji zadovoljavaju turističku potražnju ili nudite smještaj turistima u okolnim mjestima i gradovima?

KNEIP: Šengen je selo od 650 stanovnika, općina ima 4000 stanovnika. Tu je prekrasan youth-hostel (hostel za mlade) i kamp, ali nema hotela. No, samo nekoliko kilometara udaljeni gradovi Remich i Mondorf-les-Bains nude smještaj svih vrsta.

Hvala vam velika za ovaj intervju?

KNEIP: Nema na čemu.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (774)

vrbas-miso

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

Version in English:

Martina Kneip, Director of European Center Schengen-Luxembourg: OUR MUSEUM EXPLAINS THE BEGININGS OF THE EUROPEAN UNIFICATION AND THE DEVELOPMENT OF THE IDEA OF OPEN BORDERS 

Martina KneipSchengen is a small village in Luxembourg, at the Moselle River, in the border triangle of Germany, France and Luxembourg…..The European Center was established in 2005, mainly to receive visitors and hand out brochures about European subjects in general…..The museum was inaugurated in 2010 and it explains the beginnings of the European unification, the development of the idea of open borders…..The Monument of the Schengen Agreement is located at the border of the Moselle river, where the ship MS Princesse Marie-Astrid » was docked during the signing of the Schengen Agreement. The monument  was erected in 1997, two years after the implementation of open borders. It is very symbolic…..Schengen is a wine region and therefore one of the sunniest villages in Luxembourg. Hiking and cycling are the main activities for tourists. Not to forget the huge nature reserve which is also very important…..

Most of my readers the first mention of the word Schengen immediately thought of the Schengen Agreement. However, for the begining, would you present town of Schengen?

Kneip: Schengen is a small village in Luxembourg at the Moselle River in the border triangle of Germany, France and Luxembourg. Schengen is not only famous for the Schengen Agreement but also for its good white wines.

When the Center was established and how about its main mission?

Kneip: The European Center was established in 2005, mainly to receive visitors and hand out brochures about European subjects in general. Since 2010, the year of the 25th anniversary of the Schengen Agreement, a museum was set up in the building to inform aboutborders in genereal, the development, the elements and the consequences of the Schengen Agreement.

So, which countries were the initial signatories of the Schengen Agreement?

Kneip:  The BeNeLux-countries (Belgium, Netherlands, Luxembourg), Germany and France. The agreement was signed on a cruising ship.

When was signed a second treaty at the same place and who were the signatories?

Kneip: The second treaty was signed in 1990 by the state secretaries of the same 5 countries.

When was open European Museum and what is its permanent exhibition?

Kneip: The museum was inaugurated in 2010 and it explains the beginnings of the European unification, the development of the idea of open borders. We show a collection of European passports as well as a facsimile of the treaty and customs officer service caps of all Schengen countries. In addition to that you find interviews with personalities that were engaged in the process of negotiations as well as historic films etc. You can even create your own « Schengen-Passport » and take home as a souvenir !

What you should say about Schengen Treaty Monument?

Kneip: The Monument of the Schengen Agreement is located at the border of the Moselle river, where the ship MS Princesse Marie-Astrid » was docked during the signing of the Schengen Agreement. The monument  was erected in 1997, two years after the implementation of open borders. It is very symbolic. The material is Cor-Ten-steel, which shows the high importance of steel industry for Luxembourg and to the European project in general. (The European coal and steal community is considered the starting point of the European integration process).  The three pillars with the stars symbolize the 3 partners that signed the Schengen Agreement in 1985 (BeNeLux, Germany, France).

What about The „M 2000” Monument?

Kneip: We have a M2000 Monument in each of the 12 cantons (administrative units) in Luxembourg. This monument reminds us of the importance of « Europe » in Luxembourgish history.

What would you else separated from the overall tourist offer of Schengen?

Kneip: Schengen is a wine region and therefore one of the sunniest villages in Luxembourg. Hiking and cycling are the main activities for tourists. Not to forget the huge nature reserve which is also very important.

How many tourists visited Schengen last year, for example?

Kneip: We had 40 000 visitors to the museum in 2015.

Do you have enough accommodation facilities (hotels, motels) that meet the tourist demand or do you offer accommodation to tourists in neighboring towns and cities?

Kneip: Schengen is a village of 650 inhabitants, the municipality has 4000 inhabitants. There is a wonderful youthhostel and a camping, but no hotels. But only a few kilometers away the towns of Remich and Mondorf-les-Bains offer accommodation of all kind.

Thank you so much for this interview.

Kneip: You are welcome ☺

Interviewed by Bedrudin GUSIC (774)

vrbas-miso

 

 

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s