Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”: NA ŽALOST, PREDRASUDE PREMA ROMIMA SU JOŠ UVIJEK VRLO JAKE

Posted: 18. Februara 2016. in Intervjui

Krcmar S.Zadržali smo ime naše romske boginje Kali Sare, kao jedan vid tradicije u nazivu Udruge….Narod bez domovine, koju je već izgubio, izgubit će i sve ostale atribute svog identiteta i zato je bilo bitno da pripadnike romske nacionalne manjine u RH učimo romskom jeziku…..S ponosom ističemo da u RH, unutar Romske zajednice, postoji veliki interes za izučavanje škola sa medicinskom tematikom, tako da već sada imamo cijenjene medicinske sestre, radiologe i medicinske tehničare…..Po zadnjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj živi nešto malo više od 17.000 Roma. Realno je da je ta brojka puno veća, jer se puno njih izjašnjava i kao Egipćani, Aškalije, Sinti…, a znamo da su sve to pripadnici romskog naroda. Procjena je da u Hrvatskoj trenutno živi oko 30.000 Roma…..Recimo, imamo deportacije Roma iz inozemstva – žena je Romkinja iz Hrvatske, a suprug je Rom sa Kosova, djeca rođena što u Italiji, što u Francuskoj i sada je svatko od njih deportiran u matičnu državu na osnovu stare “crvene” putovnice. Obitelj se raspala, majka ostala sama sa maloljetnom djecom u Hrvatskoj bez ikakvih prihoda, otac na Kosovu. Niti se mogu posjećivati niti vidjeti, jer niti jedno od njih nema važećih dokumenata. Takvih i sličnih priča ima jako puno, da ne govorimo o brisanju iz državljanstva i slično…..U Hrvatskom parlamentu postoji zastupnik romske nacionalne manjine. Osim nje, on zastupa još 11 drugih manjina – Austrijance, Poljake, Rusine, Turke, Židove, Ruse, Ukrajince, Rumunje, Nijemce, Bugare i Vlaje. Čast nam je da je to gospodin Veljko Kajtazi, koji je kao predstavnik bio predsjednik naše Udruge, nego i autor Romsko-hrvatskog rječnika i da mu je upravo počeo i drugi mandat u Parlamentu, na što smo izuzetno ponosni…..Zahvaljujući našim ljetnim školama, u Zagrebu već 3. godinu na Filozofskom fakultetu se predaje romski jezik I i II, te romska kultura i književnost…..Drago nam je da će Hrvatska ostati upamćena kao zemlja koja je svijetu ukazala na problem romskog jezika….

Od kada djeluje vaša Udruga i šta joj je bio embrion u RH? Zapravo, čiju tradiciju nastavlja u toj zemlji?

kali-sara, logo

KRČMAR: SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA” NASTAVLJA TRADICIJU UDRUGE ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (UZOR) “KALI SARA” KOJA JE DJELOVALA PUNIH 12 GODINA. SADA SE NJEN RAD PRODULJUJE KROZ SAVEZ ROMA U RH “KALI SARA”. ZADRŽALI SMO IME NAŠE ROMSKE BOGINJE KALI SARE, KAO JEDAN VID TRADICIJE U NAZIVU UDRUGE.

OSNOVNI CILJEVI UZOR “KALI SARE”, KAO ŠTO JOJ SAMO IME KAŽE, BILA JE EDUKACIJA I OBRAZOVANJE MLADIH ROMA U RH. ZAPOČELI SMO RAD KROZ LJETNE ŠKOLE KOJE SU SE ODRŽAVALE PUNIH 10 GODINA KONCEM 8. MJESECA. NA OVIM LJETNIM ŠKOLAMA POLAZNIKE SMO UČILI ROMSKOM JEZIKU I KULTURI, KNJIŽEVNOSTI, POVIJESTI ROMA I SLIČNIM TEMAMA KOJE SU BILE POPULARNE I LAKO PAMTLJIVE.

NAROD BEZ JEZIKA, OSIM DOMOVINE KOJU JE VEĆ IZGUBIO, IZGUBIT ĆE I SVE OSTALE ATRIBUTE SVOG IDENTITETA I ZATO JE BILO BITNO DA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE U RH UČIMO ROMSKOM JEZIKU.

PREDAVANJA SU DRŽALI PROFESOR IZ MAKEDONIJE KOJI I INAČE PREDAJE ROMSKI JEZIK I KULTURU NA FAKULTETU. S PONOSOM ISTIČEMO DA JE ON SADA I PREDAVAČ NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU I PODUČAVA ROMSKI JEZIK I i II, TE ROMSKU KULTURU I POVIJEST.

OBZIROM DA SMO UOČILI NEDOSTATAK HIGIJENSKIH NAVIKA I MEDICINSKE KULTURE U UNUTAR ROMSKE POPULACIJE, NA OVIM LJETNIM ŠKOLAMA OBRAĐIVALI SMO I OVE TEME, A PREDAVAČI SU BILI LIJEČNICI IZ SRBIJE I HRVATSKE.

OSIM HIGIJENSKIH NAVIKA, PODUČAVALI SMO I ŠTETNI UTJECAJ ALKOHOLA I OPOJNIH DROGA, TE UČILI POLAZNIKE OSNOVAMA MEDICINSKE POMOĆI U RAZNIM SITUACIJAMA. KASNIJE SE OVAJ VID OBUKA POKAZAO VRLO KORISNIM JER JE MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE PREPOZNALO OVAJ PROGRAM, TAKO DA SADA UGLAVNOM IZVODIMO PREDAVANJA NA OVU TEMU U SURADNJI SA INSTITUCIJAMA U RH I GOSTIMA IZ INOZEMSTVA.

S PONOSOM ISTIČEMO DA U RH, UNUTAR ROMSKE ZAJEDNICE, POSTOJI VELIKI INTERES ZA IZUČAVANJE ŠKOLA SA MEDICINSKOM TEMATIKOM, TAKO DA VEĆ SADA IMAMO CIJENJENE MEDICINSKE SESTRE, RADIOLOGE I MEDICINSKE TEHNIČARE.

UZOR “KALI SARA” BAVI SE I IZDAVAŠTVOM. PREKO 30 NASLOVA NOSI NAŠ AUTORSKI POTPIS. S PONOSOM ISTIČEMO PRVI “ROMSKO – HRVATSKI I HRVATSKO – ROMSKI RJEČNIK” AUTORA VELJKA KAJTAZIJA U IZDANJU “KALI SARE”. TEMELJEM OVOG IZDANJA I POJAVE PRVOG RJEČNIKA, ZAPOČELI SMO SA OBILJEŽAVANJEM “SVJETSKOG DANA ROMSKOG JEZIKA” KOJI SE SLAVI 5.11. I NA KOJEM SUDJELUJE DESETAK VRHUNSKIH STRUČNJAKA ROMSKOG JEZIKA I KULTURE I KROZ RAZNE TEME KOJE SE OBRAĐUJU, PODIŽE ZNAČAJ ROMSKOG JEZIKA I KULTURE TE GA PRIBLIŽAVA VEĆINSKOM STANOVNIŠTVU KOJE ŽIVI UZ NAS.

Koliko Roma živi u Hrvatskoj i gdje je njihova najveća koncentracija?

KRČMAR: PO ZADNJEM POPISU STANOVNIŠTVA U HRVATSKOJ ŽIVI NEŠTO MALO VIŠE OD 17.000 ROMA. REALNO JE DA JE TA BROJKA PUNO VEĆA, JER SE PUNO NJIH IZJAŠNJAVA I KAO EGIPĆANI, AŠKALIJE, SINTI, A ZNAMO DA SU SVE TO PRIPADNICI ROMSKOG NARODA. PROCJENA JE DA U HRVATSKOJ TRENUTNO ŽIVI OKO 30.000 ROMA.

NAJVEĆA KONCENTRACIJA JE U SJEVERO- ZAPADNOM DIJELU HRVATSKE, U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI.

OPĆENITO, ROMSKA POPULACIJA NAGINJE ŽIVOTU U KRAJEVIMA SJEVERNE HRVATSKE UZ GRANICU SA MAĐARSKOM, OD BARANJE NA JUGU DO ČAKOVCA NA ISTOKU.

Da li su romske skupine kompaktne ili su različite po nekim kriterijima koje ih čine takvim (eventualno različitim)? Koja je skupina autohtona-hrvatska?

KRČMAR: ROMI U HRVATSKOJ ŽIVE VIŠE OD 700 GODINA, NEGDJE U VRIJEME DOLASKA TURAKA NA OVE PROSTORE. JEDAN DIO NJIH VEĆ JE PRIHVATIO OBIČAJE VEĆINSKOG NARODA, TAKO DA BI MOGLI REĆI DA JE TO JEDAN DIO “AUTOHTONIH” ROMA. NJIHOVO OSNOVNO ZANIMANJE BILA JE TRGOVINA I OBRADA METALA. U VRIJEME BIVŠE DRŽAVE, ROMSKA POPULACIJA JE MEĐUSOBNO KOMUNICIRALA SA SVIM DIJELOVIMA EX YU TE KROZ OBITELJSKE VEZE, UDAJE I ŽENIDBE OSTAJALA U KONTAKTU.

RASPAD BIVŠE DRŽAVE, MNOGE OD NJIH JE OSTAVIO KAKO SE KAŽE, “NITI NA ZEMLJI NITI NA NEBU”. PUNO NJIH NIJE IMALO NITI DOKUMENTA, ŽIVJELO JE I VAN DRŽAVE (ITALIJA, NJEMAČKA , FRANCUSKA) I SADA SE NAJEDNOM NAŠLO U SITUACIJI DA NEMAJU NITI VAŽEĆIH DOKUMENATA. RATNA ZBIVANJA DOVELA SU TAKOĐER I DO MASOVNIH MIGRACIJA ROMA, POGOTOVO SA TERITORIJA KOSOVA KA TERITORIJU HRVATSKE. SADA IMAMO PUNO PROBLEMA SA LJUDIMA KOJI SU U NEKU RUKU APATRIDI. NITI IM BIVŠA DOMOVINA ŽELI DATI DOKUMENTE, NITI IH HRVATSKA MOŽE PRIMITI U SVOJE DRŽAVLJANSTVO. RECIMO, IMAMO DEPORTACIJE ROMA IZ INOZEMSTVA – ŽENA JE ROMKINJA IZ HRVATSKE, SUPRUG JE ROM SA KOSOVA, DJECA ROĐENA ŠTO U ITALIJI, ŠTO U FRANCUSKOJ I SADA JE SVATKO OD NJIH DEPORTIRAN U MATIČNU DRŽAVU NA OSNOVU STARE “CRVENE” PUTOVNICE. OBITELJ SE RASPALA – MAJKA OSTALA SAMA SA MALOLJETNOM DJECOM U HRVATSKOJ BEZ IKAKVIH PRIHODA, OTAC NA KOSOVU. NITI SE MOGU POSJEĆIVATI NITI VIDJETI JER NITI JEDNO OD NJIH NEMA VAŽEĆIH DOKUMENATA. TAKVIH I SLIČNIH PRIČA IMA JAKO PUNO, DA NE GOVORIMO O BRISANJU IZ DRŽAVLJANSTVA I SLIČNO.

Kakav je pravni (de iure) položaj romske manjine u Hrvatskoj, a kakav je u praksi (de facto)?

KRČMAR: VEĆ SAM VAM GORE NAVELA NEKE OD PRIMJERA KOJI SU NAJOČITIJI. DEFAKTO, HRVATSKA IMA JAKO LIJEPO RJEŠENO PITANJE NACIONALNIH MANJINA U USTAVU. MANJE – VIŠE POKRIVENA SU SVA PITANJA DJELOVANJA I GARANTIRANJA PRAVA MANJINAMA. NA ŽALOST, U PRAKSI TO NIJE UVIJEK TAKO. ČESTO IZBIJAJU SUKOBI NA RELACIJI VEĆINSKO STANOVNIŠTVO – ROMSKA NACIONALNA MANJINA. UGLAVNOM SU TO SITNE ČARKE I SVAĐE. NA ŽALOST, PREDRASUDE PREMA ROMIMA SU JOŠ UVIJEK VRLO JAKE. S DRUGE STRANE I ROMSKA POPULACIJA PONEKAD TRAŽI NEKE USTUPKE KOJI NISU UVIJEK OPRAVDANI. PUNO TOGA BI SE MOGLO RIJEŠITI KROZ MEĐUSOBNU BOLJU KOMUNIKACIJU. NA ŽALOST, U ROMSKOJ ZAJEDNICI NEMA PUNO ŠKOLOVANIH LJUDI KOJI SE MOGU UKLJUČITI U OVAKAV VID KOMUNIKACIJE I UPRAVO TO JE JEDAN OD RAZLOGA OSNIVANJA SAVEZA ROMA U RH, KAO KROVNE ROMSKE ORGANIZACIJE ČIJA ZADAĆA TREBA BITI U SVOJEM KRUGU IMATI I PRAVNIKE I SOCIJALNE RADNIKE I SVE ONE LJUDE KOJI BI MOGLI RADITI NA USPOSTAVLJANJU BOLJE KOMUNIKACIJE I RAZUMIJEVANJA IZMEĐU ROMSKE I NE-ROMSKE POPULACIJE.

Koliko Roma ima stalno zaposlenje i u kojim djelatnostima? Ima li ih u političkom životu u toj zemlji?

KRČMAR: DOSTA TEŠKO DATI ODGOVOR NA OVO PITANJE. AKO POGLEDAMO BROJ ROMA KOJI SU SE IZJASNILI KAO ROMI, ONDA JE TA BROJKA NA ŽALOST JAKO MALA, S DRUGE STRANE, ZNAMO ZA PUNO LJUDI KOJI SVOJIM GENETSKIM PREDISPOZICIJAMA NESUMNJIVO PRIPADAJU ROMSKOJ ZAJEDNICI. ČAK SU IM I RODITELJI BILI ROMI, ALI ETO ONI SADA NE ŽELE DA SE TAKO DEKLARIRAJU. ZAHVALJUJUĆI ANGAŽMANIMA ROMSKOG PREDSTAVNIKA U PARLAMENTU, OSIGURANA SU SREDSTVA DA SE ROMI PLAĆAJU KROZ ANGAŽMAN NA TAKOZVANIM JAVNIM RADOVIMA. TO SU JEDNOSTAVNIJI POSLOVI, UGLAVNOM VEZANI UZ KOMUNALNU INFRASTRUKTURU, HORTIKULTURU U GRADOVIMA I SLIČNO. TO JE TRENUTNO JEDINI NAČIN UPOSLENJA. U MEĐUVREMENU ROMSKA ZAJEDNICA UGLAVNOM ŽIVI OD SOCIJALNIH NAKNADA.

U HRVATSKOM PARLAMENTU POSTOJI ZASTUPNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE. OSIM NJE, ON ZASTUPA JOŠ 11 DRUGIH MANJINA AUSTRIJANCE, POLJAKE, RUSINE, TURKE, ŽIDOVE, RUSE, UKRAJINCE, RUMUNJE, NJEMCE, BUGARE I VLAJE. ČAST NAM JE TO DA JE GOSPODIN VELJKO KAJTAZI KOJI JE PREDSTAVNIK U PARLAMENTU BIO NE SAMO PREDSJEDNIK NAŠE UDRUGE NEGO I AUTOR ROMSKOG – HRVATSKOG RJEČNIKA I DA MU JE UPRAVO POČEO I DRUGI MANDAT U PARLAMENTU NA ŠTO SMO IZUZETNO PONOSNI.

UDRUGE I PREDSTAVNICI ROMA NA NIŽIM RAZINAMA ORGANIZIRANI SU KROZ TZV VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE TE KROZ NJIH OSTVARUJU SVOJA PRAVA I VRŠE UTJECAJ NA GRADOVE, OPĆINE I ŽUPANIJE U HRVATSKOJ.

Kako stoje stvari sa integracijom romske populacije općenito u hrvatsko društvo, posebno romske djece? Ima li otpora s neke od strana, ili s obje, eventualno?

KRČMAR: VEĆ STE DOBILI ODGOVOR NA NEKE DIJELOVE OVOG PITANJA. OTPORA NEMA, OSNOVNO ŠKOLOVANJE JE OBAVEZNO. POMAŽE SE ŠKOLOVANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA KROZ STIPENDIRANJE UČENIKA. POKUŠAVAMO IZNAĆI NAČINA DA SE POVEĆAJU KVOTE ZA UPIS POLAZNIKA IZ REDOVA ROMSKE NACIONALNE MANJINE NA ŠKOLE I FAKULTETE KAKO BI ŠTO PRIJE DOBILI NEOPHODNU KVOTU MLADIH ŠKOLOVANIH ROMA KOJI BI MOGLI POMOĆI U RADU SA ZAJEDNICOM. SMATRAMO DA SMO NA DOBROM PUTU. ZAHVALJUJUĆI NAŠIM LJETNIM ŠKOLAMA, U ZAGREBU VEĆ 3. GODINU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU PREDAJE SE ROMSKI JEZIK I i II, TE ROMSKA KULTURA I KNJIŽEVNOST. NASTOJIMO PODIĆI OVE STUDIJE NA VIŠI NIVO OTVARANJEM EUROPSKOG CENTRA ZA ROMSKI JEZIK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU.NA DOBROM SMO PUTU I UZ MALO SREĆE IMAT ĆEMO OVE GODINE UPIS PRVIH STUDENATA.

5. novembra/strudenog je Dan romskog jezika u RH, priznat od strane Hrvatskog sabora. Istovremeno, vaša Udruga je pokretač inicijative da se taj dan proglasi Međunarodnim danom romskog jezika. Kako obilježavate taj dan i da li je vašoj inicijativi udovoljeno na svjetskoj razini?

KRČMAR: SVJETSKI DAN ROMSKOG JEZIKA, KO ŠTO SAM VEĆ REKLA, OBILJEŽAVA SE U ZNAK SJEĆANJA NA PRVI ROMSKO – HRVATSKI I HRVATSKO – ROMSKI RJEČNIK KOJI JE IZAŠAO 2008. GODINE. NA PRVOM SIMPOZIJU DOGOVORENA SU DVA DOKUMENTA: DEKLARACIJA O ROMSKOM JEZIKU I POVELJA O ROMSKOM JEZIKU. SVOJIM POTPISOM VIŠE OD 50 UGLEDNIH GOSTIJU IZ CIJELOG SVIJETA PODRŽALO JE INICIJATIVU DA SE 5. 11. SLUŽBENO PROGLASI SVJETSKIM DANOM ROMSKOG JEZIKA. OVA INICIJATIVA PODRŽANA JE OD STRANE HRVATSKOG PARLAMENTA UZ VELIKO ZALAGANJE G. VELJKA KAJTAZIJA, TE JE TADA DONESENA PREPORUKA DA SE SVE ZEMLJE UKLJUČE U OBILJEŽAVANJE OVOG PRAZNIKA. NI TU NISMO STALI: 2013. POKRENULI SMO INICIJATIVU DA SE ROMSKI JEZIK I SVJETSKI DAN ROMSKOG JEZIKA PODRŽI OD STRANE UNESCO. 2015. GODINE, DOBILI SMO DOPIS DA JE NA ZASJEDANJU UNESCO PRIHVAĆENA OVA INICIJATIVA I SADA OČEKUJEMO I ZVANIČNU POTVRDU OVE INICIJATIVE. DRAGO NAM JE DA ĆE HRVATSKA OSTATI UPAMĆENA KAO ZEMLJA KOJA JE SVIJETU UKAZALA NA PROBLEM ROMSKOG JEZIKA.

Veliki broj Roma je stradao u Drugom svjetskom ratu, posebno u logoru Jasenovac. S tim u vezi pokrenuli ste i inicijativu o obilježavanju 2. augusta/kolovoza kao “Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve u Republici Hrvatskoj Samudaripen”. Dakle, koliko je Roma stradalo za vrijeme Drugog svjetskog rata od strane ustaškog režima i da li je prihvaćena i gore spomenuta vaša inicijativa? Kako inače obilježavate taj dan?

KRČMAR: U SELU UŠTICE KRAJ JASENOVCA POSTOJI JEDINSTVENO MJESTO ROMSKOG GROBLJA. NA OVOM GROBLJU LEŽE POSMRTNI OSTATCI 16.173 ROMA. OD TOGA 5.608 DJECE, 5.688 MUŠKARACA I 4.877 ŽENA. NAKON SRPSKE NACIONALNE MANJINE, ROMI SU NAJBROJNIJA SKUPINA STRADALA NA OVOM STRAŠNOM MJESTU I STRATIŠTU. KADA SMO PRVI PUTA POSJETILI OVO GROBLJE 2009. GODINE NA NJEMU SU SLOBODNO PASLE KRAVE I OSTALE DOMAĆE ŽIVOTINJE. ZAVJETOVALI SMO SE DA ĆEMO GROBLJE UREDITI I DOSTOJNO OBILJEŽITI. IZ GODINE U GODINU, POLAKO SMO UREĐIVALI OVO GROBLJE UZ POMOĆ MEMORIJALNOG CENTRA JASENOVAC I MINISTARSTVA KULTURE RH, A 2015. GODINE U POTPUNOSTI SMO ZAVRŠILI SA UREĐENJEM. NO TU NIJE KRAJ, NASTOJATI ĆEMO UREDITI I PRILAZNE PUTEVE DO GROBLJE, TE OTVORITI SPOMEN MUZEJ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SVAKE GODINE 02.08. NA OVOM GROBLJU OKUPI SE BLIZU 1000 LJUDI IZ CIJELE HRVATSKE I SUSJEDNIH ZEMALJA KAKO BI ODALI POČAST STRADALIMA, A SUDJELOVANJE U KOMEMORACIJI PODRŽE I PRIPADNICI NE ROMSKE POPULACIJE, VLADE I PARLAMENTA RH.

Hoćete li reći nekoliko rečenica o edukacijskim ljetnim školama “Kali Sare”?

KRČMAR: SMATRAM DA SAM VAM O OVOM PITANJU DALA ODGOVOR POD PRVOM TOČKOM. NA ŽALOST, LJETNE ŠKOLE SU PRESTALE SA RADOM 2103. GODINE JER IH NISMO MOGLI SAMOSTALNO FINANCIRATI, A REPUBLIKA HRVATSKA JE U TOM TRENUTKU BILA U NEZAVISNOJ FINANCIJSKOJ SITUACIJI TAKO DA SU SVE MANIFESTACIJE DOBILE ZNATNO MANJI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE. NISMO HTJELI NARUŠITI KVALITETE LJETNIH ŠKOLA KOJE SU DO TADA BILE ORGANIZIRANE, PA SMO ODLUČILI PREKINUTI SA ISTIMA. ISTOVREMEN SMO ZAPOČELI SA PROJEKTOM ZDRAVSTVENE KULTURE I EDUKACIJE. TI PROJEKTI ODVIJAJU SE KROZ CIJELU GODINU NA RAZNIM LOKACIJAMA U RH UZ POMOĆ MINISTARSTVA ZDRAVLJA, ZAVODA ZA HITNU MEDICINU I NAŠIH PRIJATELJA LIJEČNIKA KOJI SUDJELUJU U PROVOĐENJU PROGRAMA.

Nismo daleko niti od 8. aprila/travnja, Svjetskog dana Roma. Kako ćete ga vi obilježiti u Hrvatskoj?

KRČMAR: VEĆ NEKOLIKO GODINA ZA REDOM PROSLAVU SVJETSKOG DANA ROMA ORGANIZIRAMO NA NAJVIŠEM NIVOU UZ SUDJELOVANJE CIJELE DRUŠTVENO-POLITIČKE ZAJEDNICE RH. OVDJE MORAMO NAPOMENUTI SVESRDNU POMOĆ G. KAJTAZIJA KOJI SVOJIM AUTORITETOM I LOBIRANJEM USPJEVA NA OVO DOGAĐANJE DOVESTI SAM POLITIČKI VRH REPUBLIKE HRVATSKE. PROŠLE GODINE NA OVOM DOGAĐANJU KOJE JE ORGANIZIRANO U HRVATSKOM PARLAMENTU BILI SU PRISUTNI PREDSJEDNICA RH, PREDSJEDNIK VLADE RH I PREDSJEDNIK SABORA RH, TRI NAJZNAČAJNIJE OSOBE POLITIČKOG ŽIVOTA U RH.

Vrh RH na Svjetskom danu Roma

NEOBIČNO NAM JE DRAGO DA SE OVOM DOGAĐAJU DAJE DUŽNA PAŽNJA. I OVE GODINE SE PRIPREMAMO ZA ORGANIZACIJU OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA ROMA, JOŠ NE ZNAMO TOČNE LOKACIJE I PROGRAME, ALI BEZ SUMNJE DA ĆEMO NAŠ NAJVEĆI PRAZNIK OBILJEŽITI NA PRIMJEREN I DOSTOJANSTVEN NAČIN.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

KRČMAR:

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (764)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s