Georgina Siklossy, ovlašćena osoba za komunikacije i medije pri Evropskoj mreži protiv rasizma (ENAR): NAŠA UKUPNA MISIJA JE POSTIZANJE PUNE RAVNOPRAVNOSTI, SOLIDARNOSTI I BLAGOSTANJA ZA SVE U EVROPI

Posted: 29. Januara 2016. in Intervjui

georginawebbbPosebno smo se fokusirati na borbu protiv rasizma i diskriminacije na osnovu boje, nacionalnosti, etničke pripadnosti, vjere, kulture, jezika ili pravnog statusa….. Organizacije mogu postati član ENAR-a ako djeluju na polju anti-rasizma i / ili anti-diskriminacije u nekoj evropskoj zemlji…..ENAR se fokusira na pet širokih grupa koje su posebno pogođene rasizmom i diskriminacijom u Evropi: Romi, ljudi afričkog porijekla i Crni Evropljani, muslimani, Židovi i migranti….. Do sada, većina tih specifičnih oblika rasizma nisu prepoznati, što čini da je teško shvatiti i uhvatiti se u koštac s realnošću s kojom se crnci, muslimani, Židovi, Romi i migranti suočavaju u Evropi….. U Francuskoj, zločini iz mržnje protiv muslimana utrostručili su se prošle godine. U Velikoj Britaniji, 60% ispitanika na ankete kažu da su vidjeli zlostavljanje ili diskriminaciju usmjerene na kolege-muslimane, više od 40% u 2010. godini. Izvještaj Vladine radne grupe o anti-muslimanskoj mržnji pokazuje skok u islamofobičnom zločinu iz mržnje za više od 300 posto nakon masovnih ubijanja u Francuskoj 13. novembra. U Nizozemskoj, zlostavljanje protiv Muslimana porasslo je za više od 50 posto u 2014. godini…..

Kada je osnovana ENAR i kakav je njen primarni zadatak?

ENAR-logoSIKLOSSY: ENAR je osnovana 1998. godine od strane aktivista iz cijele Evrope na misiji za postizanje zakonskih promjena na evropskoj razini i činjenja odlučujućeg napretka za rasnu jednakost u svim zemljama članicama EU. ENAR je jedina panevropska anti-rasistička mreža koja kombinira zalaganje za rasnu jednakost i olakšavanje suradnje među anti-rasističkim akterima civilnog društva u Evropi.

Naša ukupna misija je postizanje pune ravnopravnosti, solidarnosti i blagostanja za sve u Evropi. Želimo da se omogući svim članovima društva, bez obzira na njihovu boju kože, etničku pripadnost, spol, rod, religiju, invaliditet, dob ili seksualnu orijentaciju, da participiraju i da se uključe u društvo. Posebno smo se fokusirati na borbu protiv rasizma i diskriminacije na osnovu boje, nacionalnosti, etničke pripadnosti, vjere, kulture, jezika ili pravnog statusa.

Ko su članovi vaše organizacije? U stvari, kako postati član?

SIKLOSSY: Naši članovi su preko 100 lokalnih i nacionalnih anti-rasističkih nevladinih organizacija širom Evrope. Članovi ENAR-a uključuju niz različitih organizacija: od osnovnih organizacija za zastupanje, od informativnih centara i “think-tanks” sindikalnih do vjerskih organizacija.

Organizacije mogu postati član ENAR-a ako djeluju na polju anti-rasizma i / ili anti-diskriminacije u nekoj evropskoj zemlji. Članovi ENAR mogu biti sve vrste organizacija, pod uvjetom da dijele misiju i viziju ENAR-a. Više ovdje: http://www.enar-eu.org/Our-members-145.

Koji su specifični oblici rasizma i koje su ciljne grupe potencijalnih žrtava ili žrtava rasističkih aktivnosti u Evropi danas?

SIKLOSSY: ENAR se fokusira na pet širokih grupa koje su posebno pogođene rasizmom i diskriminacijom u Evropi: Romi, ljudi afričkog porijekla i Crni Evropljani, muslimani, Židovi i migranti. Milioni ljudi u Europi pripadaju jednoj ili više od ovih grupa se suočavaju sa specifičnim oblicima rasizma – anticiganizma, afrofobije, islamofobije, antisemitizma i ksenofobije i koji otežavaju njihovo perspektivno uključivanje. Ovi oblici rasizma su oblikovani kroz evropsku povijest kolonijalnog zlostavljanja i ponovljenih progona protiv manjina.

enar-map of europa-1

Zakoni EU protiv rasizma i diskriminacije već postoje, ali rasizam i njegovi specifični oblici i dalje prevladavaju, u rasponu od vrlo brutalnih akata nasilja ili uznemiravanja do izuzetno sofisticiranih oblika diskriminacije i instrumentalizacije temeljnih prava da se isključe manjine. Do sada, većina tih specifičnih oblika rasizma nisu prepoznati, što čini da je teško shvatiti i uhvatiti se u koštac s realnošću s kojom se crnci, muslimani, Židovi, Romi i migranti suočavaju u Evropi.

Koji su vaši oblici borbe protiv rasizma?

ENAR-shadowSIKLOSSY: Naš glavni posao je da se zalažemo i vodimo kampanju za bolju politiku i propise EU protiv rasizma. Mi pomno pratimo razvoj politike koja je na dnevnom redu EU da bi se osiguralo promoviranje i aktivno stavljanje jednakosti i različitosti u praksi. Mi vodimo kampanju i lobiramo kod institucija EU da se poduzme akcija, na pokretanje novih inicijativa protiv rasizma i diskriminacije te da se zalaže za raznoliku i inkluzivnu Evropu.

Postižemo promjene povezivanjem lokalnih i nacionalnih anti-rasističkih organizacija širom Evrope i imamo njihove glasove unaprijed. Osiguravamo da se anti-rasistički glas civilnog društva čuje u evropskim i nacionalnim političkim raspravama. Podržavamo rad članica naše organizacije razmjenom informacija, iskustava i najboljih prakticiranja, što im omogućava da utiču na politiku na evropskom i nacionalnom nivou.

U kojim evropskim zemljama su naročito prisutni rasističke akcije danas i da li su te akcije u porastu u odnosu na proteklih nekoliko godina, na primjer?

SIKLOSSY: Vrlo je teško dati precizan odgovor na ovo pitanje pošto mnoge zemalje ne prikupljaju podatke o rasističkim incidentima – pozivanje na sistematsko prikupljanje podataka o grupama u riziku od diskriminacije je također dio našeg posla zastupanja. [Provjerite SR]

8. decembra 2015. godine je održan u Evropskom Parlamentu u Bruxellesu Okrugli stol o borbi protiv afrofobije u Evropskoj Uniji. Koji su najvažniji zaključci i poruke sa tog sastanka?

SIKLOSSY: Glavna poruka je da EU mora iskoristiti priliku da se učini više u borbi protiv afrofobije i šalje snažan signal da EU pozdravlja kulturne raznolikosti, posebno u aktuelnoj Dekadi UN-a za ljude afričkog porekla. Institucije EU i države-članice trebaju dati prioritet sljedećem:

  1. prepoznati realnost afrofobije i usvojiti nacionalne strategije za borbu protiv afrofobije;

2. izmijeniti kodeks ponašanja članova Evropskog parlamenta za jače sankcije protiv parlamentaraca koji se upuštaju u govor mržnje u Parlamentu;

3. pravda je imperativ za ljude afričkog porijekla pogođene transatlantskom trgovinom robljem i neokolonijalizmom;

4.negativnim stereotipima koji se koriste za ljude afričkog porijekla moraju se pozabaviti mediji;

  1. ACP (afričko-karipsko-pacifičke) zemlje treba da uključuju i afrofobiju u svoju strategiju;

Islamofobija je također jedan od fenomena modernog čovječanstva. Bilo bi vrlo složeno sada i ovdje eleboriratii uzročno-posljedične veze sadašnje islamofobije u Evropi. Ali, u kojim je evropskim zemljama islamofobija u porastu u posljednjih nekoliko godina i kako se vi i vaši članovi boriti protiv toga?

SIKLOSSY: Ponavljam, teško je dati precizan odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka podataka o rasističkim i islamofobičnim incidentima širom Evrope. Međutim, prema članovima naše organizacije koje rade sa muslimanskim zajednicama, oni doživljavaju diskriminaciju u nizu oblasti, posebno u zapošljavanju, obrazovanju te pristupu robama i uslugama. Tamo gdje se prikupljaju podaci, nedavne brojke u Francuskoj i Velikoj Britaniji pokazuju rast islamofobičnih incidenata u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu. U Francuskoj, zločini iz mržnje protiv muslimana utrostručili su se prošle godine. U Velikoj Britaniji, 60% ispitanika na ankete kažu da su vidjeli zlostavljanje ili diskriminaciju usmjerene na kolege-muslimane, više od 40% u 2010. godini. Izvještaj Vladine radne grupe o anti-muslimanskoj mržnji pokazuje skok u islamofobičnom zločinu iz mržnje za više od 300 posto nakon masovnih ubijanja u Francuskoj 13. novembra. U Nizozemskoj, zlostavljanje protiv Muslimana porasslo je za više od 50 posto u 2014. godini.

ENAR i njegovi članovi pozivaju na usvajanje nacionalne strategije za borbu protiv islamofobije i za uključivanje muslimanskih zajednica. Članice naše organizacije rade s muslimanskim zajednicama također rade na dokumentiranju slučajeva islamofobije, pomažu žrtvama diskriminacije i nasilja te provode kampanje podizanja svijesti da se pokaže pozitivan doprinos muslimana u evropskom društvu.

Da li porast islamofobije u Evropi može biti povezan sa trenutnom migrantskom krizom, na primjer?

SIKLOSSY: Porast islamofobije je povezan sa brojnim faktorima, uključujući i terorističke napade u Europi, ali je migrantska kriza pogoršala islamofobični diskurs u nekim zemljama. Na primjer, slovačka vlada je objavila da ta zemlja odbija da prihvati muslimanske migrante. Bugarski, nizozemski, češki i mađarski Vladini predstavnici i političari nedavno su napravili islamofobične komentare o migrantima. Medijski pokrovitelj nedavnih seksualnih zlostavljanja u Kölnu se također fokusirao na tvrdnju da su neki od navodnih počinilaca muslimanskog porijekla i potiču iz afričkih zemalja ili su sirijske izbjeglica. Ove tvrdnje, kao i fokus na nacionalnosti i religiji počinitelja, su dezorjentirajuće i zbunjujuće, prebacivanje rasprave iz anti-seksizma na rasističko raspirivanje straha.

ENAR - map of Europe

Neke zemlje-članice EU su napravile ogradu od bodljikave žice na svojim granicama kako bi se spriječio ili smanjio priliv izbjeglica iz Sirije i Iraka. Da li ste tom prilikom obratili vladama tih zemalja ili drugim institucijama EU?

SIKLOSSY: Ne obraćamo se uvijek izravno vladama ovih zemalja, ali mnoge od naših organizacija-članica to čine. Izdali smo saopćenja institucijama EU pozivajući da se poštuju ljudska prava migranata, a posebno da se suzdrže od diskriminacije i nasilja policije te profiliranja na granicama. Naš ‘mandat’, kada je u pitanju migrantska politika, je posebno kako bi se osiguralo da oni ne dovode do rasističkih i diskriminatornih praksi, mi pratimo takve incidente širom Evrope – pogledajte našu interaktivnu kartu – koristeći ih da dostavi dokaz o trenutnoj situaciji EU institucijama da zagovaraju promjene.

26. januara 2016. godine, Intergrupa za borbu protiv rasizma i raznolikosti Evropskog parlamenta (ARDI), organizira (razgovor obavljen prije tog datuma, op. B.G.) tribinu “Zajedno protiv rasizma” . Šta očekujete od tog događaja?

SIKLOSSY: Nadamo se da će to biti početak dinamične i snažne Intergrupe u Evropskom parlamentu koja će biti na čelu pitanja iz oblasti anti-rasizma i koja treba rješavati na evropskoj razini. Nadamo se da će dati poticaj za ponovni angažman u borbi protiv rasizma u Evropskom parlamentu i među članovima Europskog parlamenta.

Hvala Vam velika za ovaj intervju.

SIKLOSSY:

Razgovarao: Bedrudin GUŠIĆ (755)

vrbas-miso

 

 

 

 

 

———————————————————————————-

Version in English

Georgina Siklossy, Communication & Press Officer at European Network Against Racism (ENAR): OUR OVERALL MISSION IS TO ACHIEVE FULL EQUALITY, SOLIDARITY AND WELL-BEING FOR ALL IN EUROPE

georginawebbbWe focus specifically on combating racism and discrimination based on colour, ethnicity, national origin, nationality, religion, culture, language or legal status….. Organisations can become an ENAR member if they are an organisation working in the anti-racism and/or anti-discrimination field in a European country…..ENAR focuses on five broad groups that are particularly affected by racism and discrimination in Europe: Roma, people of African descent and Black Europeans, Muslims, Jews and migrants…..So far, most of these specific forms of racism have not been acknowledged, making it difficult to grasp and tackle the realities that Blacks, Muslims, Jews, Roma and migrants face in Europe…..In France, hate crimes against Muslims tripled last year. In the United Kingdom, 60% of respondents to survey say they have seen abuse or discrimination directed at fellow Muslims, up from 40% in 2010. A report to the Government's working group on anti-Muslim hatred shows a spike in Islamophobic hate crime of more than 300 per cent since the killings in France on November 13. In the Netherlands, abuse against Muslims was up by over 50 percent in 2014……

When was founded ENAR and what is its primary mission?

ENAR-logoSiklossy: ENAR was set up in 1998 by grassroots activists from across Europe on a mission to achieve legal changes at European level and make decisive progress towards racial equality in all EU Member States. ENAR is the only pan-European anti-racist network that combines advocacy for racial equality and facilitating cooperation among civil society anti-racist actors in Europe.

Our overall mission is to achieve full equality, solidarity and well-being for all in Europe. We want to allow all members of society, whatever their skin colour, ethnicity, sex, gender, religion, disability, age or sexual orientation, to participate and be included in society. We focus specifically on combating racism and discrimination based on colour, ethnicity, national origin, nationality, religion, culture, language or legal status.

Who are your organization's members? In fact, how to become a member?

Siklossy: Our members are over 100 local and national anti-racism NGOs throughout Europe. ENAR members include a diverse range of organisations: from grassroots to advocacy organisations, from information centres and think tanks to trade unions and faith-based organisations.

Organisations can become an ENAR member if they are an organisation working in the anti-racism and/or anti-discrimination field in a European country. ENAR members can be all types of organisations, provided that they share the mission and vision of ENAR. More here: http://www.enar-eu.org/Our-members-145

What are the specific forms of racism and how about the target groups of potential victims or victims of racist activity in Europe nowadays?

Siklossy: ENAR focuses on five broad groups that are particularly affected by racism and discrimination in Europe: Roma, people of African descent and Black Europeans, Muslims, Jews and migrants. Millions of people in Europe belonging to one or more of these groups face specific forms of racism – anti-Gypsyism, Afrophobia, Islamophobia, anti-Semitism and xenophobia – which hamper their inclusion perspectives. These forms of racism have also been shaped by Europe’s history of colonial abuse and repeated persecutions against minorities.

enar-map of europa-1

EU laws against racism and discrimination already exist but racism and its specific forms continue to be prevalent, ranging from very brutal acts of violence or harassment to extremely sophisticated forms of discrimination, instrumentalising Fundamental Rights to exclude minorities. So far, most of these specific forms of racism have not been acknowledged, making it difficult to grasp and tackle the realities that Blacks, Muslims, Jews, Roma and migrants face in Europe.

What are your forms of struggle against racism?

ENAR-shadowSiklossy: Our main work is to advocate and campaign for better EU anti-racism policies and legislation. We closely follow and monitor policy developments on the EU’s agenda to ensure they promote and actively put equality and diversity into practice. We campaign and lobby the EU institutions to take action, launch new initiatives against racism and discrimination and advocate for a diverse and inclusive Europe.

We achieve change by connecting local and national anti-racism organisations throughout Europe and bringing their voices forward. We ensure that the voice of the anti-racist civil society is heard in European and national policy debates. We support the work of our member organisations by exchanging information, experience, and best practice, enabling them to influence policy at European and national levels.

In which European countries are particularly present racist actions today and are that actions on the rise compared to the last few years, for example?

Siklossy: It is very difficult to give a precise answer to this question as many countries do not collect data on racist incidents – calling for systematic data collection on groups at risk of discrimination is also part of our advocacy work. [Check SR]

On December 8th 2015 was held at the European Parliament in Brussels Roundtable on Combating Afrophobia in the European Union. What were the most important conclusions and messages from that meeting?

Siklossy: The main message was that the EU must seize the opportunity to do more to tackle Afrophobia, and send a strong signal that EU welcomes cultural diversity, especially in the current UN Decade for People of African Descent. EU institutions and member states should prioritise the following:

1.recognise the reality of Afrophobia and adopt national strategies to tackle Afrophobia

2.amend the code of conduct of members of European Parliament for stronger sanctions against MEPs who engage in hate speech in Parliament

3.justice is imperative for people of Afrcian descent affected by transatlantic slave trade and neocolonialism

4.negative stereotypes being used for portrayal of people of African descent in the media must be tackled

5.ACP countries need to also include Afrophobia in their strategy.

Islamophobia is also one of the phenomena of modern mankind. It will be very complexly here and now elaborate causal link current of Islamophobia in Europe. But, in which European countries is Islamophobia on the rise in recent years and how do you and your members fight against it?

Siklossy: Again, it is difficult to give a precise answer to this question due to the lack of data on racist and islamophobic incidents across Europe. However, according to our member organisations working with Muslim communities, they experience discrimination in a range of areas, in particular in employment, education, and access to goods and services. Where data is collected, recent figures in France and the UK show an increase in Islamophobic incidents in 2015 compared to the previous year. In France, hate crimes against Muslims tripled last year. In the United Kingdom, 60% of respondents to survey say they have seen abuse or discrimination directed at fellow Muslims, up from 40% in 2010. A report to the Government's working group on anti-Muslim hatred shows a spike in Islamophobic hate crime of more than 300 per cent since the killings in France on November 13. In the Netherlands, abuse against Muslims was up by over 50 percent in 2014.

ENAR and its members are calling for the adoption of national strategies to combat Islamophobia and for the inclusion of Muslim communities. Our member organizations working with Muslim communities are also working to document cases of islamophobia, are helping victims of discrimination of violence and are conducting awareness raising campaigns to show the positive contributions of Muslims in European society.

Does the rise of Islamophobia in Europe may be associated with the current migration crisis, for example?

Siklossy: The rise in Islamophobia is linked to a number of factors, including terrorist attacks in Europe, but the migration crisis has exacerbated islamophobic discourses in some countries. For example, the Slovak government has declared that the country refuses to take in Muslim migrants. Bulgarian, Dutch, Czech and Hungarian government representatives and politicians have recently made islamophobia comments about migrants. The media coverage of recent sexual assaults in Cologne has also focused on the claim that some of the alleged perpetrators have a Muslim background and originate from African countries or are Syrian refugees. These allegations, as well as the focus on the ethnicity and religion of the perpetrators, are disorienting and misleading, shifting discussions from anti-sexism to racist scaremongering.

ENAR - map of Europe

Some members of the EU make a barbed wire fence on its borders in order to prevent or reduce the entry of refugees from Syria and Iraq in their countries. Were you on this occasion addressed the governments of those countries or other EU institutions?

Siklossy: We do not always directly address the governments of these countries, but many of our member organisations do. We have issued statements to the EU institutions calling to respect the human rights of migrants, and in particular to refrain from discrimination and police violence and profiling at borders. As our ‘mandate’ when it comes to migration policies is especially to ensure that they do not lead to racist and discriminatory practices, we are also monitoring such incidents across Europe – see our interactive map – and using them to provide evidence of the current situation to EU institutions and advocate for change.

On January 26, 2016 the European Parliament’s Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) is holding (the interview conducted before this event, op. B.G.) its launch event “Together against racism”. What do you expect of that event?

Siklossy: We hope that it will be the start of a dynamic and strong Intergroup in the European Parliament, which will be at the forefront of the anti-racism issues that need to be tackled at the European level. We also hope it will provide impetus for a renewed engagement to fight racism within the European Parliament and among Members of the European Parliament.

Thank you for this interview.

Siklossy:

Interviewed by Bedrudin GUSIC (755)

vrbas-miso

 

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    nista to nece biti tosu samo price bla bla jer elita iza sjene kroji gace samo se jos nezna kace.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s