Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH: NE MOŽEMO VIŠE ZARAĐIVATI SA VAKUFSKIM NJIVAMA

Posted: 14. Decembra 2015. in Intervjui

senaid zajimovicVakufska direkcija je ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja u skladu sa pravilima IZ-e upravlja vakufskom imovinom na području Bosne i Hercegovine, te pruža pravne, savjetodavne i druge usluge muftijstvima, medžlisima, džematima i odgojno-obrazovnim institucijama u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja vakufske imovine…..U toku agresije na BiH (1992-1995. godine) srpski i hrvatski agresori porušili su 1.311 vakufskih objekata (džamija, mesdžida, mekteba, tekija i harema), a oštetili 472 vakufska objekta…..Prema podacima kojima raspolažemo, IZ-i je, u odnosu na druge vjerske zajednice, najmanje vraćeno imovine. Nažalost, mi nismo nailazili na razumjevanje nadležnih vlasti po pitanju privremenog povrata nacionaliziranih vakufa do donošenja Zakona o restituciji…..Islamska zajednica trenutno raspolaže sa 20 % od ukupne vakufske imovine. 80% vakufske imovine nije vraćeno u posjed, odnosno u vlasništvo Islamske zajednice u BiH…..Procjenjuje se da je ukupno oduzeto oko 11.324 vakufa odnosno 30.324.496 m2…..Prema procjeni Vakufske direkcije ukupna šteta koju vakuf trpi na godišnjem nivou zbog nepovrata vakufskih objekata procjenjuje se na 25.500.000,00 KM…..Bez Vakufske direkcije ne može doći do prometovanja vakufske imovine i veoma rijetki su slučajevi za koje mi znamo da je neko prodao vakufsku imovinu. Za slučajeve za koje smo saznali adekvatno su naknadno rješeni…..Medžlis IZ-e Banja Luka i Muftijstvo banjalučko rade veoma dobar posao i rade dosta na zaštiti i unapređenju vakufa. Rekonstrukcija zgrade Medžlisa je unapređenje vakufa i jednostavno sa ponovnom izgradnjom Ferhadije, nametnula se obaveza rekonstrukcije zgrade kako bi cijeli kompleks bio završen. Ni o kakvom hotelu nije riječ i zgrada neće promjeniti svoju namjenu.Medžlis će jedan dio objekta sanirati u smislu stambenog prostora i taj dio će biti stavljen eventualno u iznajmljivaje u smislu stambene jedinice, a nije riječ ni o kakvom hotelu…..

Odavno već pokušavam razgovarati za javnost sa nekim kompetentnim čovjekom/ljudima, bilo iz Banja Luke bilo iz Sarajeva na temu vakufske imovine, posebno one u mome gradu. S obzirom na moju decenijsku neraskidivu vezu sa Islamskom zajednicom Banja Luka koja nikad nije prestala, pa i ulogu u istoj u vremenu 1992-1994, sasvim je logičan moj interes za stanje vakufske imovine u tom gradu. I ne samo moj! Unazad nekoliko godina kruže kojekakve priče o netransparentnoj prodaji dijela te imovine, promjenama namjene… i sl., a prije nepunih godinu dana Sejfudin Tokić je, u svojstvu člana IZ-e Banja Luka, javno prozvao aktuelnog muftiju banjalučkog da se odredi o tim pričama, što prozvani nije učinio. Tokić je također u intervjuu kojeg mi je dao u proljeće ove godine rekao da je imao zakazan sastanak sa predsjednikom Medžlisa IZ-e Banja Luka ali da je dotični “iznenada otišao na put…” Pokušao sam i ja uraditi intervju sa muftijom dr. Osman ef. Kozlićem kao i sa predsjednikom Medžlisa Edinom Bekrićem, ali sam naišao na zid. I onda krenu poslije nove priče, neki ih nazivaju čaršijske neki mahalske, ali one kruže, ne samo na društvenim mrežama, nego od uha do uha, što sam i lično doživljavao prilikom ljetošnje posjete Banja Luci, pa i prilikom ranijih posjeta (a one se dešavaju svake godine). I, konačno, jedan od kompetentnih za ovu temu je pristao na razgovor i zahvalan sam mu za to. Koliko će čitatelji, posebno Banjalučani koji nisu ravnodušni prema vakufskoj imovini i raspolaganju s njom u našem gradu biti zadovoljni odgovorima moga sugovornika, ostaje da se vidi…

Gospodine Zajimoviću! Šta je temeljna misija Vakufske direkcije?

ZAJIMOVIĆ: Vakufska direkcija je ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja u skladu sa pravilima IZ-e upravlja vakufskom imovinom na području Bosne i Hercegovine, te pruža pravne, savjetodavne i druge usluge muftijstvima, medžlisima, džematima i odgojno-obrazovnim institucijama u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja vakufske imovine.

Temeljna misija proizilazi iz ove ustavne odredbe, a u širem kontekstu ona znači upravljanje, zaštita i unaprjeđenje vakufa; popis i registracija sve vakufske imovine u Bosni i Hercegovini i dijaspori; povrat okupiranih, uzurpiranih i na bilo koji drugi način oduzetih vakufa; obnova, rekonstrukcija, revitalizacija i zaštita vakufskih objekata i dovođenje u stanje namjenskog korištenja; animiranje novih uvakufljenja i dr.

Koje su konkretno ingerencije  Direkcije i koje/a područje/a obuhvataju (cijela BiH plus dijaspora ili…)?

ZAJIMOVIĆ: Vakufska direkcija je ustanova Islamske zajednice koja upravlja cjelokupnom vakufskom imovinom. Njeno djelovanje nije ograničeno samo na BiH. Ona  djeluje u svim džematima Islamske zajednice u dijaspori. Mi smo započeli evidenciju i popis vakufske imovine u BiH, ali i u dijaspori. Rijaset IZ u BiH je usvojio Pravilnik o pravnom statusu vakufa u dijaspori. Prema tom pravilniku cijela dijaspora će se u upravljanju i raspolaganju vakufima rukovoditi normativno pravnim aktima koji su već ranije usvojeni u BiH. Vakufska direkcija pored navedenog provodi proceduru uvakufljenja, kontroliše i daje saglasnost na iznajmljivanje vakufske imovine, provodi proceduru transformacije vakufske imovine, vodi postupke na zaštiti vakufske imovine, dakle, provodi sve imovinsko-pravne poslove koji su vezani za vakufe. Osim navedenog, Vakufska direkcija realizira veliki dio projekata rekonstrukcije i izgradnje novih objekata koji za cilj imaju ekonomsko jačanje vakufa.

Koliki je postotak prijeratne ukupne vakufske imovine u BiH uništen ili devastiran tokom agresije na našu zemlju 1992-1995?

ZAJIMOVIĆ: U toku agresije na BiH (1992-1995. godine) srpski i hrvatski agresori porušili su 1.311 vakufskih objekata (džamija, mesdžida, mekteba, tekija i harema), a oštetili 472 vakufska objekta.

Kakva je trenutna situacija sa identifikacijom i uknjižbom vakufske imovine u BiH?

ZAJIMOVIĆ: Vakufska direkcija je prije nekoliko godina započela projekat identifikacije i uknjižbe vakufske imovine koji obuhvata i popis i evidenciju vakufske imovine. Ovo je historijski projekat i prvi put se Islamska zajednica uopće susreće sa pitanjem popisa vakufske imovine. Poslije rata imali smo situaciju da nismo znali čime to Islamska zajednica raspolaže u smislu vakufa i u kakvom su stanju vakufi. Vakufska direkcija je osmislila kompletan projekat, obezbjedila finansijska sredstva i uradila informacioni system tako da danas imamo centralnu bazu podataka cjelokupne vakufske imovine i ona je pri samom kraju s tim što se rade svakodnevna ažuriranja.

Kada smo započeli sa popisom vakufske imovine uvidjeli smo da nemamo adekvatnih pokazatelja o njenoj lokaciji naročito na području bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Imovina se različito vodi u zemljišnoj dokumentaciji. Na sceni je prisutan veliki postotak uzurpacije vakufske imovine. Nastojimo prikupiti svu dokumentaciju o vakufskoj imovini, evidentirati svaku česticu, identificirati i obilježiti sve čestice na licu mjesta te izvršiti povrat vakufske imovine gdje god je to moguće. Ovo je dugoročan projekat. Zasigurno će trajati još nekoliko godina iz razloga što se stalno pojavljuju nove vakufske nekretnine o kojima nismo imali informacija. I naravno, biće potrebno još finansijskih sredstava za pribavljanje dokumetacije, troškove identifikacije, ažuriranje podataka, jačanje i unapređenje softvera kao i dr.

A koliko je vakufske imovine do sada vraćeno Islamskoj zajednici BiH?

ZAJIMOVIĆ: Prema podacima kojima raspolažemo, IZ-i je, u odnosu na druge vjerske zajednice, najmanje vraćeno imovine. Nažalost, mi nismo nailazili na razumjevanje nadležnih vlasti po pitanju privremenog povrata nacionaliziranih vakufa do donošenja Zakona o restituciji. Sve što je privremeno vraćeno jeste zahvaljujući općinskim vijećima i njihovim nečelnicima koji su na zahtjev lokalnog medžlisa izvršili povrat određene vakufske imovine po principu privremenog povrata do donošenja Zakona, ali je ovo veoma sporadično i rijetko se dešavalo.

Nakon 1996. po ovom principu vraćeno je oko 5% od ukupne nacionalizirane vakufske imovine. A vraćena je ona imovina za kojom lokalna vlast više nije imala interesa, odnosno postala joj je teret.

Islamska zajednica trenutno raspolaže sa 20 % od ukupne vakufske imovine. 80% vakufske imovine nije vraćeno u posjed, odnosno u vlasništvo Islamske zajednice u BiH.

Nacionalizirana je sva vrsta imovine; kompletne zgrade, stanovi, zemljišta, dućani, magacini, poslovni prostori, gradilišta, šume, i dr.

Procjenjuje se da je ukupno oduzeto oko 11.324 vakufa odnosno 30.324.496 m2.

U toku proteklih društveno-političkih sistema oduzeto je samo oko 450 vakufskih stanova, od toga samo u Sarajevu oko 350 stanova ukupne kvadrature oko 28.000 m2. Ako ovu kvadraturu pomnožimo sa procječnom cijenom stana možemo pretpostaviti koliki je to iznos u novcu.

Kada su u pitanju dućani i magaze procjena je da je u Sarajevu nacionalizirano oko 220 dućana i magaza sa ukupnom kvadraturom od oko 5.000 m2. Ako dodamo tome poslovne prostore u Trebinju, Mostaru i drugim gradovima možemo doći do zaključka koliko štete je nanijeto i još se nanosi vakufu u BiH.

Također su od vakufa oduzimali kompletne zgrade kao što je npr. Hotel “Central”, Gazi Husrev-begova palata, hotel “Palas” u Banja Luci,

Palas-Banja Luka

Gajretov dom, objekat “Gazi” u ul. Mula Mustafe Bašeskije, Palata na obali, Poslovno stambena zgrada na uglu ul. Kulovića i Branilaca Sarajeva, i dr. stambene zgrade koje su cjelokupne bile vakufsko vlasništvo a sada ih upotrebljavaju neki drugi ljudi.

Svemu ovome treba dodati nacionalizirano zemljište i šumska prostranstva. Tek tada će nam biti jasno kolika je šteta nanesena vakufima.

Prema procjeni Vakufske direkcije ukupna šteta koju vakuf trpi na godišnjem nivou zbog nepovrata vakufskih objekata procjenjuje se na 25.500.000,00 KM.

Jeste li evidentirali pojave prodaje vakufske imovine u BiH i koji su to slučajevi, eventualno?

ZAJIMOVIĆ: Vakufska direkcija je ustanova IZ-e koja između ostalog provodi proceduru transformacije vakufske imovine (zamjena za drugu imovinu), a konačnu saglasnost daje Vijeće muftija. Bez Vakufske direkcije ne može doći do prometovanja vakufske imovine i veoma rijetki su slučajevi za koje mi znamo da je neko prodao vakufsku imovinu. Za slučajeve za koje smo saznali adekvatno su naknadno rješeni. Ono što imamo evidentirano jeste prodaja vakufske imovine koja je dopuštena kroz zakonske propise i na koju mi nismo mogli utjecati. Ovdje prije svega mislim na prodaju vakufskih stanova u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kao i vakufska imovina koja je nacionalizirana i prodata u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Ako govorimo o prodaji vakufske imovine unutar Islamske zajednice od strane nekih njenih organa to se dešava isključivo pod kontrolom i procedurom Vakufske direkcije i uz stroge kriterije koji su usvojeni od strane viših nivoa IZ-e. Vakuf nikad ne može izgubiti svoju supstancu ali je dozvoljena zamjena vakufske imovine za drugu imovinu koja ima veću vrijednost. Eventualne transformacije koje se dešavaju unutar Islamske zajednice, a na zahtjev trećih lica, realiziraju se pod kontrolom Vakufske direkcije, uz saglasnost Vijeća muftija.

Do mene dopiru, za sve autohtone Banjalučane i članove IZ BiH uznemirujuće informacije o navodnoj prodaji vakufske imovine u tom gradu. Naprimjer, znate li išta o navodnoj prodaji vakufske kuće u ulici Meše Selimovića br. 4 (bivša Zagrebačka), uvakufljene za imama Ferhadija džamije i jeste li mogli to eventualno spriječiti?

ZAJIMOVIĆ:Ne znam odakle vam ta informacija, stan nije prodat, stan je vakufski. U njemu je nekada bilo smješteno jedno udruženje građana kojima je stan bio iznajmljen. Udruženje je prestalo da radi i stan je sada u posjedu Medžlisa IZ-e Banja Luka.

Živim sam svjedokom da je rahmetli Raifa hanuma Mešinović, udovica mutevelije i velikog neimara Seferbegove džamije (Podpećinske), rahmetli Fadila-Saće, lično meni, neposredno uoči preseljenja na Ahiret, saopćila da će njihovu porodičnu kuću u bivšoj ulici Fadila Maglajlića uvakufiti, što je, kako sam informiran, kasnije i učinjeno. Navodno je i ta kuća na prodaju. Znate li šta o tome i možete li to spriječiti?

Raifa Mesinovic i ja 2012.

ZAJIMOVIĆ:Tačno je da je jedan dio ove nekretnine uvakufljen. Udio uvakufljenja jeste ¾ i koje su sada upisane na ime vakufa. ¼ je upisana na ime jednog od srodnika rahmetli vakife. Ova kuća nije na prodaju i neće biti. Vjerovatno je neko pomiješao informacije. Vlasnica ¼ ovog objekta je uputila inicijativu Medžlisu da proda taj dio Medžlisu kako bi vakuf bio vlasnik cijelog objekta. Vakuf je i dalje vlasnik 3/4 objekta, ustvari vlasnik je onog dijela koji je uvakufljen.

Zamoljavam Vas da razumijete moje fokusiranje naročito na banjalučki vakuf, činjenicu da živim daleko od Banja Luke kao i moje konzumiranje informacija koj dolaze iz tzv. anonimnih izvora, budući da su i predsjednik banjalučkog Medžlisa i muftija Banjalučki ignorirali moj zahtjev da razgovaramo za javnost. S tim u vezi Vas pitam: kako komentirate navodnu promjenu funkcije objekta Medžlisa IZ-e Banja Luka, tik uz Ferhadiju džamiju, za koju neki izvori tvrde da je pretvorena u hotel?

ZAJIMOVIĆ:Taj navod nije tačan i nema nikakve osnove. Medžlis IZ-e Banja Luka i Muftijstvo banjalučko rade veoma dobar posao i rade dosta na zaštiti i unapređenju vakufa. Rekonstrukcija zgrade Medžlisa je unapređenje vakufa i jednostavno sa ponovnom izgradnjom Ferhadije, nametnula se obaveza rekonstrukcije zgrade kako bi cijeli kompleks bio završen. Ni o kakvom hotelu nije riječ i zgrada neće promjeniti svoju namjenu.

Medžlis će jedan dio objekta sanirati u smislu stambenog prostora i taj dio će biti stavljen eventualno u iznajmljivaje u smislu stambene jedinice, a nije riječ ni o kakvom hotelu.

Zgrada Medzlisa IZ Banja Luka

To su čiste mahalske priče našeg naroda koji negdje daleko od Banja Luke sjede za računarom i izmišljaju i plasiraju putem društvenih mreža razne dezinformacije, a da pritom ni godišnje ne dođu u Banja luku ili su svoju imovinu već prodali ili zamjenili, a sada se stavljaju u funkciju dobročinitelja i zaštitnika vakufske imovine. Ja bih svakog od njih savjetovao da dobro provjeri informacije prije nego što ih krene širiti jer nije uredu da se neko optužuje za nešto što ne radi ili još gore da neko ko želi doprinijeti razvoju vakufa bude optužen da prodaje ili mijenja namjenu vakufa.

I, na kraju, o vakufu Hadži-Babine džamije, o čemu je pisao i Dnevni avaz. Navodno je i to prodato i neki i Vas prozivaju za saučesništvo u tom činu. Šta imate kazati na to? Jeste li mogli spriječiti i ako jeste, zašto niste?

Hadzi Babin harem

ZAJIMOVIĆ:Taj vakuf nije prodat i neće biti prodat. Taj vakuf je egzistirao stotinama godina i nastavit će egistirati i u buduće. Međutim, o čemu je riječ? Islamska zajednica sve više vodi brigu i o obrazovanju Bošnjaka, naročito u Republici Srpskoj. Islamska zajednica je neovisna od države i sama i uz pomoć pripadnika Islamske zajednice obezbjeđuje finansijska sredstva za svoju egistenicju. Jedan od izvora prihoda su i vakufi. Međutim, mi moramo pratiti savremene tokove poslovanja. Ne možemo više zarađivati sa vakufskim njivama. Potrebni su nam poslovni prostori. Jedan dio ove parcele je transformiran na način da je Medžlis IZ-e Banja Luka ušao u partnerski odnos sa jednim investitorom na način da se izgradi stambeno-poslovna zgrada na jednom dijelu ove lokacije, a Medžlis će dobiti  površine u poslovnom i stambenom prostoru u vrijednosti duplo većoj nego što vrijedi dio nekretnine na kojoj će se graditi zgrada. Na drugom dijelu će se graditi Školski centar koji će biti u vlasništvu Islamske zajednice. Mi smo javnosti u nekoliko navrata objasnili situaciju sa ovim vakufom i kada je ovaj predmet u pitanju sve je bilo transparentno i u skladu sa procedurama unutar Islamske zajednice u BiH.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

ZAJIMOVIĆ: Hvala vama.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (740)

plitvice-ferhadija

 

komentara
 1. Drago mi je što je ovaj razgovor najzad obavljen. Raduje me činjenica da direktor Vakufske direkcije demantira priče koje su kružile Banjom Lukom. Ipak, ostaje gorak okus zbog činjenice da se vakufska imovina i dalje uništava, kruni i propada diljem dejtonske BiH. Prmjera ima na tisuće, a koliko je za to kriva IZ, neka posluži i ovo nekoliko primjera.

  Direktor Vakufske direkcije izjavljuje, citat: “U toku agresije na BiH (1992-1995. godine) srpski i hrvatski agresori porušili su 1.311 vakufskih objekata (džamija, mesdžida, mekteba, tekija i harema), a oštetili 472 vakufska objekta.” Završen citat! Pitanje koje bih postavio g. Zaimoviću je slijedeće: Koliku je odštetu za porušena vakufska dobra naplatila IZ? Nije li IZ svojim ponašanjem u vezi sa ovim urbicidom, kulturocidom na na objektima islamske vjere i tradicije – pa tako i nad nama – i sama suučesnik priprema za novi urbicid – svojim odnosom prema barbarima koji su uništili te objekte, među njima mnoge od neprocjenjivog značaja i vrijednosti!

  Nije li IZ na ćelu sa Mustafom Cerićem halalila rušenje tih objekata islamskih vjerskih objekata prebacivši teret obnove na muslimane, ionako opljačkane i u ratu i u miru! Tako je signalizirala četnicima da mogu ponovo rušiti, dok ih ne iskorijene kao u Srbiji! To je slana ruka za novi urbicid nad vakufskim dobrima. Nije li Mustafa Cerić baš u Banjoj Luci hvalio onog seskog kabadahiju i krmka Milorada Dodika svim muslimanima – ne samo Bosne nego i čitavog svijeta! To je učinio za šaku maraka koje mu je Dodik dao – a što je 2 (dva) posto od samo jedne srušene džamije – Ferhadije. Ili, jedan drugi primjer – u Diviču su četnici srušili jednu od najstarjih džamija u Bosni, na njenom mjestu podigli su crkvu. Muslimani su tražili da se crkva ukloni, kako bi gradili džamiju, naravno o svom trošku. Upetljao se onaj šejtan Cerić koji je sjedio u multireligjskom vijeću sa onim pederom Kačavendom, pa su utanačili deal koji je operativno sproveo, po svoj prilici, današnji reis ef. Kavazović, tadašnji muftija Tuzlanski. Muslmani su platili četnicima uklanjanje crkve 360. 000 KM, te o svom trošku obnovili džamiju koja je koštala najmanje toliko novca… Lijepa je, brate! O njenom otvorenju, izvijesito je i beogradski “Blic” navodeći dio svečanog govora imama koji je rekao kako se muslimanski “sabur – najzad isplatio.” Takav slučaj pljačke muslimana od strane njihove IZ – teško da ima primjera na dunjajluku! Nije li nedavno najviše sudska instanca u BiH amnestirala RS od ruenja džamija u Banjoj Luci, ali Vakufska direkcija i IZ u cjelini, mlako su iili niakko reagirali. Ima li šanse da se stavr popravi nakon presude kantonalnog suda u Goraždu po kojoj su četnici dužni platiti rušenje najstarije džamije u Bosni, one u Ustkolini? Cijenim sve uspjehe koje je Vakufska direkcija postigla, ali neka VD uradi ono što je propustila uraditi, odnosno neka makar pokuša spriječiti amnestiju četničkog utbicida nad vakufskim dobrima….Ili drugi, meni bliži slučaj. U Varcar Vakufu (Mrkonjić-Gradu) počela je obnova Kizlar-agine džamije, koju su četnici barbarski srušili u nevembru 1992. Tadašnji muftija Banjalučki Edhem ef. Čamdžić – Zuko iskamčio je nešto para od gradonačelnika Burse (dobre su pare od svakoga, pa i od razvratnog engelskog princa Charelesa, gradonačelnika Burse, samo ne zavlači ruku u četnički džep!!!), uzdao se i u priloge muslimana diljem svijeta, umjesto da je tražio da džamiju obnovi onaj ko ju je srušio, za što je imao i vjersku i moralnu i građansku obavezu, tim više i kao Muftija. Ako je RS nešto i dala, ne zna se koliko je to novca, a te včetničke vlasti Čamdžić diže u nebesa. Javno sam kao novinar inzistirao da račun obnove i ove džamije plati RS, na što je obavezuje i presuda odgovarajuće državne komisije koja brine o zaštiti nacionalnih spomenika, te presuda Doma za ljudska prava. Budući da sam ostao dosljedan, zabranili su mi pristup gradilištu. Tamošnji hodža, bolje reći kočijaš, me izvrijeđao i ispsovao prostački na temeljima džamije, te pozvao svoje pajdaše – srpske policajce da me uhapse nakon što je nalagao na me. (Odbio je primiti 50 KM koje je taj polcijac ponudio iz svog džepa – u mome prisustvu…) Požalio sam se Zuki – a on je zaštitio svoga hodžicu. Obnova je stala, čekaju se dobrotvorni prilozi muslimana – za amenstiju četničkog barbarizma… U Varcar Vakufu (čak mu je i ime zatrto, a i muslimana je ostala samo šaka jada) od nekada ogromnog i prostranog vakufa po kojem je i grad dobio ime – ostali su tek tragovi, naznake. Na mezarlucima na Mečetu podignut je Dom Zavnobiha i hotel (i Zaimovićeva VD se bavi sličnim poslom, istina na moderniji, islamskiji način, u Banjoj Luci…) Na mezarkulu su podignute birtije. Džamija na Mečetu je pretvorena u skladište, pa surušena, a na njenom mjestu podignuta zgrada u kojoj ne stanuje ni jedan musliman. Naravno, nikakavig hajra IZ nij imala od te i drugih otimačina, konačno ozimanja čitavog vakufa. Prije koju godinu prodali su komad zemlje u sred grada kako bi pare spiskali na nedozvoljen način, pa je Mutevelija Jusuf Dubica, protiveći se tome, – pondio ostavku. Veliki dio planine Lisine je bio vakufski hair, danas se Vakufu ne dozvoljava da bez problema usiječe koji kubik drva za grijanje hodžine kuće… Uz Kizlar-aginu džamiju je bio Dedića mezar na kojem su četnici podigli poslovne zgrade, a na jednoj od njih – Restoranu Srbija – vihori se četnička zastava. I, Vakufska direktcija ni prstom ne mrda da se makar redovno naplaćuje kirija… Haman svi građani Varcar Vakufa su do Drugog svjetskog rata plaćali poseban porez IZ za korištenje vakufskog zemljišta – danas ni targa vakufskom zemljištu, osim ono par kvadratnih pedalja koje je poklopila neizgražena Kizlar-agina džamija. Stoga – halal vjera za čuvanje vakufa!

 2. safet kaže:

  Našim gradom Banja Lukom već dugo dugo otprilike otkako je za Muftiju naimenovan Muftija Ethem Čamdžić a za predsjednika Medžlisa je postavljen Kasim Mujčić kruže razno razne priče o prodaji Vakufa. Neke priče su dezinformacija dok su neke istinite.Ovaj gospodin zaimović je tek odskora naimenovan za Direktora vakufske direkcije i nije upućen pa govori šta zna i to stoji nadam se da govori istinu za ova tri Vakufa kaja su spomenuta. Rajfa naša je pred kraj života bila i gladna i žedna iako su iz islamske zajednice znali da je uvakufila 3 / 4 kuće nikad je nisu pomogli ni finansijski ni materijalno već smo joj mi pomagali koliko smo mogli duša nas naša boli zbog toga i Allah dragi zna koliko smo se ogriješili o Rajfu, dali će joj biti prodata kuća to ćemo vidjeti. Imamska kuća ili Ferhadijina kuća za imame u Zagrebačkoj ulici ima tri stana dva su stana po 120 m2 dok je treći manji i ima 70 m2 to lično znam jer smo mi Džematlije kojima sam ja bio Predsjednik Džemata (Mutavelija ) to jest kuća ima 310 m2 stambenog prostora plus tavan i plus dvorište. objekat je udaljen 30 metara od Džamije Ferhadije. Odgovorno tvrdim da je objekat prodan jer je bivši Imam Ferhadije Vahdet Alemić dobio rok da se iseli iz stana dok novi Imam nikad neće useliti u tu kuću. Na vrh Hotel Palasa je Džamija neka ide kvragu i hotel i palas al Džamiju nemožemo halaliti još niko tužbu nije pokrenuo za povrat tog objekta koji nije ničiji jer firma koja je bila korisnik tog objekta više ne postoji ( Kontinental ) znači trenutno niko nije vlasnik Hotela Palasa već Islamska Zajednica koja je vlasnik grunta i koja je izgradila Hotel Palas za šta ima dokaze o Hipoteci kod Banke kojoj je 1950 godine u cjelosti isplatila kredit. Ja neznam gospodine Bedro zašto vi štitite Čamdžića i Mujčića kao i sekretara Vakufske direkcije Amela Mešića i njihove pravnike Melihu Filipović i Edina Haračića koji su prodali parcele i Vakufe od kojih navodim samo jedan Kč 437 / 1 kod Rebrovačkog mosta od 26 duluma zemlje na kojoj su izgrađene i zgrade i rastoran postavljene male sportske dvorane izgrađena teniska igrališta napravljena modetna asfaltna cesta u dužini od 300 do 400 m sa trotoarima i rasvjetom neznam zašto ga to nisi pitao jer je veliki broj građana se udružio napravio udruženje građana i tužio islamski Zajednicu kao i Vakufsku direkciju Sarajevo za prodaju vakufa u Banja Luci parcele, Kč 437/2, Kč 437/3, Kč 4374, Kč 437/5, Kč 437/6, Kč 437/7, Kč 437/8, Kč 437/9, Kč 437/10, su odskora gruntovno i katasterski parcele prodane i prevedene na nove vlasnike

 3. bedrudingusic kaže:

  Hvala Safete za komentar! Drago mi je da si iznio neke podatke koji su u suprotnosti sa onim sto tvrdi moj sugovornik. Iznio si mnogo toga jos sto nije bio predmet moga razgovora sa direktorom VD. I neka si! Medjutim, otkud Ti to da ja stitim bivseg muftiju i bivseg predsjednika Medzlisa? Ne stitim nikoga i tragam za ISTINOM! Napomenuo sam u uvodu ovog intervjua da nisu htjeli samnom razgovarati aktuelni muftija I aktuelni predsjednik Medzlisa, a oni su itekako pozvani da govore o ovome. Ovaj momak je pristao i pokusao sam ga otvoriti koliko sam mogao.

 4. POSTOVANI UREDNICE CIJENJENOG GLASILA
  Procitavsi ne u cijelosti razgovor sa gosp.Zenaidom Zaimovicem iz razloga upravo nekih njegovi navedenih informacija ….ali sam zato procitao i posebno meni zanimljiv tekst iz vise razloga gosp.Safeta Isica kojeg recimo poznajem vise sticajem okolnosti i prilikom moje inicijative o radu KUD “BUDCNOSTI” GORNJI SEHER -BANJA LUKA …gdje je doticni gosp.Safet uz veliko uvazavanje priskocio kao i jos nas par VOLONTERA u akciju pokretanja rada ovog “Seherskog bisera” .Sto se tice same IZ zaista ne bih da “lutam” i ako znam po nesto ,ne bih da iznosim ovaj puta i ako imam obicaj reci DOKUMENTIRANO ,a to je za mene licno “moja tapija” na moje izlaganje …ovaj puta ce to izostati jer ne raspolazem u onoj mjeri u kojoj mogu da stojim iza napisanog DOKUMETIRANO .
  Ono sto znam i sto mene zanimalo kao Banjalucanina i naravno u zajednickom radu po drugom predmetu sa gosp.Safetom poceo sam se zanimati naravno i za ovaj BANJALUCKI ,a nikako za mene SARAJEVSKI problem ,jer je poznat manje vise moj stav Sarajeva od agresije na Bosnu i Hercegovinu ,a to je da je Banja Luka u samom startu bukvalno “prodana” ,a od koga ?i to se zna .Znaci sve je usko i tijesno bilo povezano bar do 90-ih sa Sarajevom ,a zasto se Sarajevo pardon tada posebno SDA ponijelo prema drugom gradu po velicini Banja Luci ? to je opet za neke druge teme …Ja se izvinjavam na otovrenom i javnom mome razmisljanju i ne treba se niko oko toga truditi da me demantuje u ovim izjavama jednostavno to je “blokirano ” kod mene i nema deblokade ni sad ni nikad .
  Da se vratim na Vakufe sa obzirom da sam bio zamoljen da i sam popratim ta desavanja u onom smislu koliko sam mogao i saznao sam naravno u par slucajeva i po prici gosp.Safeta a u sto istinski vjerujem nekim njegovim izlaganjima i naravno zabiljezio sa mojom kamerom ,a zalim i danas dan ,mozda ce mi se pruziti prilika da se o svemu bolje informisem .Na kraju jos nesto ,a to je da se u porpunosti slaem sa gosp. Safetom u smislu da to treba dobro i provijeriti ,mada znam opet kazem Safeta, i da se on ne bih svojom pricom izlagao konfrotacijama bez argumenata i onog njegovog pronalazenja i pitanja o gruntu i katastru i DOKUMETIRAO i postavio pitanje ….da nije .To je a mene DOKUMETIRANO ako se slazete .Sto se tice samih prica iz Sarajeva (govorim u svoje ime) zaista me kao Banjalucanina i gradjanina ne zanimaju i duboko sam razocaran u Sarajevo u stvari ne u Sarajevo ,nego sve one koji vode takvu politiku , posebno kada je Bosansko -Bosnjacko blago u pitanju .Opet ponavljam ,mozda me jednoga dan neko razuvijeri i dokaze suprotno samo se bojim da ce biti kasno i da nece svega bar onog sto je ostalo Vakufskog …..NESTATI
  Na kraju postovani urednice Hadji -Bedrudine ,cijenim vas rad jos iz ratnog perioda a da ne kazem poslije ratnog … Konkretno , nemojte zamjeriti Safetu na onakvom obracanju ,jednostavno i sam Safet je nailazio i nailazi hajmo reci, na one koji ne zele ili koji su duboko umijesani u sve ovo kroz IZ i ne od juce ….a licno mislim naj vise svita iz Sarajeva (IZ) ,naravno ne mislim na casne i postene Sarajlije
  Selam i moj mali doprinos na moje vidjenje

 5. bedrudingusic kaže:

  Hvala i Tebi, prijatelju I sugradjanine Atife na komentaru. Ja sam itekako razumio Tvoje sustinske poruke u istom. Ne zamjeram ja Safetu nista, naprotiv, on je itekako vrijedan i dobronamjeran dzematlija a Ti, on i ja smo, siguran sam, u istom safu kada je rijec o odnosu prema vakufskoj imovini u nasoj Banja Luci te prema Banja luci inace. Hvala jos jednom i veliki selam.

 6. zhvaljujem na odgovoru urednika
  selam

 7. Zdravko margic niodkud kaže:

  upravu si za Sarajlije,oni hoce svugdje da budu glavni.ili hoce da je BOSNA sarajevo.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s