20 GODINA BOSNE U DEJTONU – DEJTONSKI SPORAZM JE NEPRAVEDAN I NEODRŽIV

Posted: 22. Novembra 2015. in Intervjui

Rezultat slika za Karta BiH

U zemlji i pojedinim dijelovima svijeta, uključujući SAD, licemjerno se obilježava 20 –godišnjica Dejtona. Sjedinjene  države se i danas slave kao neko ko je zaustavio rat, zaustavio krvoproliće.  Dejtonskom mirovnom sporazumu odaju se priznanja i hvale ga. U tom značajnom i sudbonosnom  međunarodnom dokumentu, koji je u Bosni i na Balkanu zaustavio rat, a Bosni donio nepravedan mir u kojem nema ranijeg zajedništva i ljubavi, traže se i valorizuju  vrijednosti. Zaplašeni traumatičnim zbivanjima u svijetu, koja svakodnevno odnose na stotine života, svjetski mirotvorvci ne žele priznati da je Dejtonski mirovni proces neuspješan.

Obilježavanje 20. godišnjice Dejtona, kao ranije obilježene godišnjice, još jednom je potvrdilo da je Dejton samo dobro pakovanje. Mnogi i dalje vjeruju da ambalaža vrijedi više od robe koja je u nju upakovana. Svi se dive ambalaži, a za dobro upakovanu robu je sve manje interesovanja.  Dejton u ovakvom pakovanju valja i odgovara samo agresorima, Srbima i dijelom Hrvatima. Umjesto izmjene ili ukidanja Dejtona, od BiH se traže i Bosni se nude reforme. Ali za promjene nema suglasnosti, niti ih može biti u uslovima dijametralno suprostavljenih strana, osim ako se ne iznude rješenja pritiscima iz vana.

Dejtonska BiH je rezultat nepravične pogodbe  

Dejtonski mirovni sporazum je samo nešto više od općeg trgovinskog sporazuma. Rezultat je nepravične trgovinske pogodbe međunarodnih razmjera. Zaključen je 22. 11.1995. godine u Dejtonu između napadnute BiH i agresora Srbije i Hrvatske,uz  aktivno posredovanje SAD. Pogledi na Dejton su različiti, ovisni o tome da li se na taj međunarodni pravni akt gleda otvorenih ili zatvorenih očiju; da li se vidi ono što se želi vidjeti ili ono što je stvarno. Tvorci Dejtona žele uvjeriti sebe i nas da je to njihova tvorevina, na koju su ponosni, pri tome gubeći često iz vida da je BiH postojala prije a postojaće i nakon Dejtona. Kao i svih ranijih godina, svake godišnjice do ove 20-te, većina nas se morala zadovoljiti predstavljanjem lažnih vrijednosti a prikrivanjem grešaka i propusta Dejtona. Istina je u tome da je Dejtonski sporazum oblikovao današnju BiH sa svim njenim prednostima i slabostima, pa je zovu Dejtonskom BiH, samo što su slabosti uništile mnoge tekovne i vrijednosti, a nisu oživotvorile multietničnost i zajedništvo triju bh naroda i građana.

Međunarodna zajednica podržala agresora  

Prvi put u savremenoj historiji dozvoljeno je (srpskom)  agresoru da potpuno očisti teritorij od starosjedilaca, pobije ih i protjera, nad njima počini genocid, na etnički očišćeno područje naseli svoj narod,  da mu atest na otetu  zemlju kao babovinu i prizna pravo na entitetsku samostalnost u rangu države. I ne samo to. Srpskom agresoru je dozvoljeno da se ogradi međama, formira republiku, uspostavi svoju vlast, formira svoje institucije i svoju genocidnu tvorevinu nazove imenom Republika srpska. Neshvatljivo je da pored toliko pravnih institucija u svijetu, toliko institucija UN, toliko mirovnih konferencija ni jedna ne diže svoj glas i ne traži da se ta genocidna tvorevina ugasi, ukine, zatre, jer ona je sjeme zla koje truje Balkan, prijeti miru u Evropi i svijetu. To sjeme se na razne načine oplođuje i danas se u svijetu javlja u formi individualnog, grupnog i državnog terorizma. Može ga uništiti samo mač pravde.

Međunarodnoj zajednici ne odgovara jedinstvena BiH

Ako je Međunarodna zajednica (kako se ističe na brojnim konferencijama i forumima posvećenim Dejtonu), zaista željela zaustaviti agresiju na BiH i pomoći žrtvama agresije, zašto je čekala 3,5 godine da se energičnije uključi i posreduje ? Zašto je nakon prestanka međusobnih sukoba zaustavila napredovanje ABiH  i HVO kada su bili u situaciji da poraze  srpskog agresora? Samo zato da ne pokvare već pripremljene i skoro konačne  karte podjele bh teritorija 51-49% , koje su očito odgovarale mnogima u MZ.

I sada, 20 godina u Dejtonu, Srbi i Hrvati ne samo da su apsolutni gospodari na terititoriju koji su agresijom osvojili, teritorijom Rs i velikim dijelom teritorija koji je pokrivala Herceg Bosna, već su zadržali ključno pravo da utiču na sva politička rješenja i  u područjima gdje nisu u većini. Bošnjaci se i sada fanatično zalažu za multietničku BiH u kojoj su svi narodi i građani ravnopravni, ponose se time što su u mnogim bh gradovima crkve i džamije bile i ostale u komšiluku, a pretežan broj Srba i veliki dio Hrvata teže separatizmu. Reintegracija BiH ostaje samo pusta želja.

Nažalost, čak i danas, nakon svega doživljenog i preživljenog, kratkovidni bh političari ne znaju ni cijenu rata ni cijenu mira. Raduje ih desetina miliona maraka milostinje koje im udjeljuje Vučić, a zaboravljaju i ne vide šta im je sve uzeo Milošević.

Po čemu je Dejton dobar?

Po čemu je to Dejton dobar, kad su agresori dobili skoro sve što su željeli, pa čak i više?  Zato što ni do danas nije priznao da se radilo o agresiji Srbije i Hrvatske na BiH, već tipičnu agresiju i danas se tretira kao građanski rat? Što je srpskom agresoru dato pola teritorija države? Što je Hrvatskoj vratio njen privremeno okupiran teritorij očišćen od Srba, a od BiH zaplijenio 49% teritorija i dao na korištenje  agresoru. Što je RBiH ukinuo status Republike a dao ga novoosnovanoj genocidnoj agresorskoj državi – Republici srpskoj. Što je Rs dozvolio pravo i na ime koje genetskim rođenjem podriva političlko i teretorijalno jedinstvo BiH. Što je ukinuo državni ustav RBiH koji je imao jedinstvena rješenja za sve narode i građane  a nametnuo stanje podjela, koje se nikad ne može prevazići, dok se BiH ne vrati njen Ustav i status R.

Dejtonski sporazum je išao za tim da zadovolji agresore a ne da zaštiti napadnutu nezavisnu R BiH. Ako nije, zašto je prihvatio agresore Srbiju i Hrvatsku da budu neki garanti Dejtona? Zar nije bilo dovoljno i logično da garant ugovora budu UN, MZ, odnosno države koje su posredovale između zaraćenih strana, kao što su SAD, Francuska, V. Britanija…  Po čemu je Dejton toliko dobar a agresori ni do danas nisu imenovani kao agresori, niti osuđeni da građanima i državi plate ratnu odštetu? Po čemu je dobar kad se ni danas tačno ne zna već nagađa koliko je nevinih ubijeno, silovano, raseljeno, koliko se vratilo svojim kućama, koliko je nestalih ; kad ni jedan povratnik nije siguran u svojoj kući, kad ni 5% povratnika nema posao, kad najveći zločinci još nisu osuđeni, kad se počinioci zločina i danas slobodno kreću, prijete, organizuju u četničke formacije, kad se ni danas ne može donijeti ni jedan zakonski propis koji bi omogućio objedinjavanje i jačanje države i njen napredak. Po čemu je Dejton dobar kad su kreatori i nosioci rata i danas glavna struktura vlasti, a u Rs i glavna pokretačka snaga? Neki će vjerovatno reći, pa nije to sve u domenu Dejtona. Možda i nije, ali jeste sve na Dejtonu zasnovano i sve iz njega proizilazi.

Određivanje boje i tona Dejtona

Obilježavanje 20-godišnjice Dejtona organizuju različite institucije u BiH i u inostranstvu. Žele mu dati ton i boju. Žele utvrditi njegove domete ili još jednom formalno označiti kraj jednog a početak drugog perioda. Zapaženije konferencije sa različitim temama i panelima održane su u Banja Luci 18. septembra, Sarajevu 6. novembra, Mostaru, 13. novembra, Washingtonu 16-17. novembra, a upravo jučer  21. novembra održana je konferencija u sarajevskom muzeju u organizaciji Ambasade SAD. U radu konferencija učestvovali su lideri entiteta i države BiH, predstavnici susjednih zemalja i zemalja koje su asistirale pri zaključenju Dejtonskog mirovnog ugovora, kao što su SAD. Svi se slažu u tome da je Dejton zaustavio rat u BiH a neki misle da je omogućio njeno napredovanje. U politici sigurno nije. U ekonomiji veoma malo. Malo i u približavanju euroatlanskim integracijama.

Mišljenja  o Dejtonu su i dalje  različita. Po mišljenju međunarodnog predstavnika u BiH g. Valentin Inzka Dejton nije kriv za loše stanje u BiH, jer u BiH nema značajnog napretka u zadnjih 10 godina, a u prvih 10 godina po njemu je u BiH postignut ogroman napredak :  nakon 3,5 godine rata uspostavljen mir,  uvedeno najjednostavnije ustavno uređenje, osnovane zajedničke oružane snage, uvedena stabilna valuta, uvedene zajedničke registarske tablice, uvedene jedinstvene LK i pasoši, omogućeno slobodno kretanje ljudi i robe, uveden savremeni sistem poreza na dodatnu vrijednost, pokrenut proces uključenja u EU i NATO. U zadnjih 10 godina falilo je više kompromisa, naročito u pravcu promjene Ustava.

Značajna je poruka koju nam  je prilikom svoga obraćanja na Washingtonskoj konferenciji o Dejtonu, održanoj 19. i 20. novembra , uputio bivši američki predsjednik Bill Clinton. “Bez obzira na sve završićemo posao u Bosni “ rekao je Clinton. U svom obraćanju Clinton je naglasio da svi trebamo slaviti ono što se prije 20 godina dogodilo u Dejtonu i pohvalio ulogu američkog grada Dejtona u zaustavljanju krvavog rata u BiH i u uspostavi novog političko-administrativnog uređenja BiH.

Bivši međunarodni predstavnik u BiH g. Paddy Ashdown smatra da BiH mora nastaviti put ka euroatlanskim integracijama, kako bi svim građanima učinila život boljim. Po njegovim zapažanjima  Bošnjaci  su voljeli Dejton ali ga sada mrze jer je zaustavio napredak zemlje ; Srbi su ga mrzili jer im je uzeo snove o novoj državi, a danas ga vole jer ih drži; Hrvati ga ne vole jer je označio kraj Herceg Bosne.

Poseban značaj u obilježavanju 20. godišnjice imala je konferencija Američke ambasade sa misijom USAED-a održana 21. novembra  u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, posvećena mladim. O uspjesima Dejtona  govorili su član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i predstavnici SAD – ambasadorica SAD u BiH g. Maureen Gormac, američki kongresmen Michael Turner, koji je u vrijeme zaključenja ugovora bio gradonačelnik Dejtona, a posebnu video poruku poslao je i državni sekretar John Kerry.Time je potvrđeno da je  Dejtonski sporazum ključna osnova sadašnjih i daljih odnosa između SAD i BiH. Svi oni su istakli napredak na koji bi svi u BiH trebali biti ponosni i naglasili težnju da se ne vraća u prošlost već gleda na budućnost. Pri tome je izraženo uvjerenje da će sa drugim ljudima i sa drugačijim pristupom Dejton biti bolji i upućen  poziv mladima u BiH da zauzmu svoje mjesto. Kao posebna poenta konferencije  otvorena je knjiga uspomena sa porukama, željama i snovima  20.000 mladih BiH, a njihove poruke, snovi i želje odložene su u posebnu vremensku kapsulu , koja će  biti čuvana u muzeju i biti otvotrena  dvadeset godina kasnije, 2035. godine. Tada će se saznati da li su snovi bh mladih ostali samo pusti snovi ili su snovi postali stavrnost .

Ključni problemi BiH nisu razriješeni već produbljeni Dejtonom

Nažalost, ovo nije 20- godišnjica slavlja za građane BiH već 20-godišnjica bola i patnje. Ovo je 20-godišnjica legalizovane pljačke i otimačine, 20-godišnjica genocidne Rs,  20 – godišnjica terora nad Bošnjacima Rs, 20-godišnjica apartheida i geniocidnog zatiranja Bošnjaka u Rs, …

Neosporna je činjenica da Dejtonskim sporazumam nisu riješeni  ključni problemi BiH;  i sada nakon 20 godina loša rješenja ozbiljno ugrožavaju status države i građana. Dejton i dalje BiH državu drži u okovima, koje neki zovu “Dejtonska  luđačka košulja“. Međunarodna zajednica  ne posreduje u konfliktima, ne utiče na rješavanje ključnih problema i sve manje arbitrira. Njena uloga se sve više svodi na nastojanje da se srpskim i hrvatskim secesionistima zaštiti pravo na 77% teritorija koje kontrolišu, da se  Bošnjaci zadrže u toru,  da se izjednače krivice za rat, da se spriječi pravo na ratnu štetu i obeštećenje građana… Dejton još nije dao odgovor da li će BiH biti unitarna bez entiteta, ili će ostati podijeljena, sa nezavisnim entitetom genocidnom Rs i u nekom budućem vremenu sa trećim hrvatskim entitetom.

Američka administracija ne želi priznati greške Dejtona

Američka administrac ija, zadojena onim što su učinili prije 20 godina, ne želi vidjeti da se BiH još uvijek nalazi u Dejtonskoj luđačkoj košulji i uporno izbjegava priznati da političko uređenje uspostavljeno Dejtonom ne funkcionira.  Ne žele priznati da su nagradili agresora, a kaznili žrtvu. Ne žele priznati da su tolerancijom dodatno oživjeli genocidnu tvorevinu Rs, dali joj pravo da egzistira, pa kroz parlamentarne strukture, organe i službe sigurnosti čak i dominira nad ostatkom BiH. Ne žele priznati da njeno postojanje pojačava apetite i pravo hrvatskih separatista na vlastiti entitet. Ukidanje bh entiteta, apriori Rs, smanjivanje broja kantona, ukidanje i smanjivanje administracije,  je imperativan zahtjev za obnovu demokratije,  uspostavu održivog ekonomskog poretka i pravednog mira.

Zahvalnost države i građana BiH Sjedinjenim državama

Nažalost Dejton je, kako neko reče, još uvijek vozilo sa četiri točka. Sa svakim točkom upravlja drugi i kad god hoće može povuči ručnu.

Iako većina bh građana, posebno Bošnjaci,  nije zadovoljna s Dejtonom, država BiH, njeni narodi i građani duguju zahvalnost Sjedinjenim državama za sve što su učinili i što čine da pomognu oporavak, obnovu i napredak BiH. Građani BiH bili bi zaista sretni kada bi prijateljske Sjedinjene države umjesto samozadovoljstva s postignutim u BiH pokazale više odlučnosti i volje da pomognu da se provedu neophodne promjene u političkom i društvenom životu i život učini snošljivijim i boljim. U tom cilju građani BiH od SAD očekuju i mole SAD da na pravedan način završe u BiH započeti posao, na dobrobit svih naroda i građana BiH.

Reintegracija BiH nije moguća dok je Dejton na snazi. Dejtonski sporazim je nepravedan i neodrživ.  Mora se mijenjati ili ukinuti. Ako se to uskoro ne učini posljedice po mir na ovim prostorima mogu biti fatalne.

Burlington, 21. Novembra 2015.

Zijad Becirević

Zijad_Becirevic2

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    kakve fatalne toje i ostavljeno da puste kad hoce da taj mir prestane.toce biti doklen njima odgovara nazalost .mogu kad su ovo gori nego i Alija.e sata uradi sa tim potpisom.kojeg nije smio nikako ni zamisliti da potpise pa ilibi bilo gore ili bolje.nebi ovako.steta steta.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s