Huso Hadžić, direktor JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” Jajce: TEŠKO JE U SVIJETU NAĆI MANJE MJESTO PO POVRŠINI I BROJU STANOVNIKA SA VEĆIM TURISTIČKIM BOGATSTVOM

Posted: 16. Novembra 2015. in Intervjui

huso hadzicKulturno-povijesnu baštinu čine prirodna /od Boga data/ bogatstva i mnogobrojno materijalno naslijeđe iz prethodnih 17-18 stoljeća koja su nam ostavili u amanet naši prethodnici….. Ipak, Vodopad sa prirodnom okolinom i Veliko i Malo plivsko jezero, između kojih se nalazi 20 Mlinčića koji su nacionalni spomenik i koji su stari preko 400 godina, su rijetkost u svijetu a ne samo u Bosni i Hercegovini…..Najznačajnije povećanje broja turista je u ovoj godini jer je  njih preko 100.000  ove godine posjetilo Jajce…..Jajce ima puno objektivnih razloga i mogućnosti da bude pod zaštitom UNESCO-a. Mnogi spomenici stari od 400-1.700 godina, samo jezgro starog grada, ostavština različitih kultura, pisana multikulturalna povijest/historija stara 618 godina itd., itd…… Učimo od onih koji su duže u ovom poslu. Učimo kako treba raditi ali i kako ne treba raditi. Utisci su da smo na pravom putu i da možemo još bolje i još više jer Jajce je,u svijetu rijetka turistička destinacija koja pruža ogromne mogućnosti u razvoju turizma…..

Moj sugovornik je rođen sam 06.03.1955. god. u Jajcu /selo Pšenik- 4 km od grada/. Osnovnu i srednju školu završio u Jajcu, a Ekonomski fakultet u Beogradu 1979. godine. Diplomirao na temu analiza, planiranje i organizacija poslovanja.Od tada cijeli radni vijek radi u privredi.

Važniji poslovi koje je obavljao do rata: 

  • 10 godina  rukovodio svim ekonomsko-finansijskim poslovima u jednoj velikoj firmi sa 750 zaposlenih
  • cijeli rat proveo u BiH.

Poslije rata:

  • Jedan mandat direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u SBK  sa sjedištem u Travniku / 12 općina u kantonu/
  • 4,5 godine direktor jedne banke
  • Od 01.06.2013.godine direktor Agencije

Kada je osnovana Agencija i s kojim temeljnim ciljem?

HADŽIĆ:Agencija je osnovana 2007. godine Odlukom Općinskog vijeća Jajce s ciljem očuvanja prirodne i kulturne baštine i razvoj turizma u Jajcu.

Koji sadržaji čine kulturno-povijesnu baštinu Jajca?

HADŽIĆ:Kulturno-povijesnu baštinu čine prirodna /od Boga data/ bogatstva i mnogobrojno materijalno naslijeđe iz prethodnih 17-18 stoljeća koja su nam ostavili u amanet naši prethodnici.

jajce-4

A šta biste izdvojili iz bogate prirodne baštine?

HADŽIĆ:Teško je bilo što izdvojiti jer sve je vrijedno i važno-priroda, zelenilo, šume, dvije rijeke /Pliva i Vrbas/, Vodopad usred grada, povoljna klima itd. Ipak, Vodopad sa prirodnom okolinom i Veliko i Malo plivsko jezero, između kojih se nalazi 20 Mlinčića koji su nacionalni spomenik i koji su stari preko 400 godina, su rijetkost u svijetu a ne samo u Bosni i Hercegovini.

jajce-8

Jajce i njegova okolina podobni su za mnoge sportske aktivnosti. Koje od njih su postale internacionalnog karaktera i koliko participiraju u ukupnoj turističkoj ponudi Općine?

HADŽIĆ:Jajce je poznato po sportu- nogomet, rukomet, košarka, kajak i kanu, sportski ribolov itd. Velike su mogućnosti za sportske aktivnosti. Moram potsjetiti da je na Velikom plivskom jezeru 1963.godine održano Evropsko i Svjetsko prvenstvo u kajaku. Ove godine je održano državno prvenstvo u kajaku. Isto tako, ove godine je održano i Svjetsko prvenstvo u Flaj fišingu. Svi ovi sportovi sve više participiraju u bogatoj turističkoj ponudi koju Jajce nudi na domaćem i svjetskom tržištu turizma.

plivska jezera

Kako stoje stvari sa smještajnim kapacitetima Jajca i njegove regije? Zadovoljavaju li potrebe turističke potražnje – po obimu i kvalitetu?

HADŽIĆ:Obzirom da se iz godine u godinu sve više razvija turizam u Jajcu, sve više nam nedostaju smještajni kapaciteti i po obimu i po kvalitetu.Već su nam neophodni viskorangirani hoteli i drugi ugostiteljsko-turistički objekti.

Koliko je kulturno-historijskih spomenika bilo skrnavljeno ili potpuno uništeno za vrijeme agresije na R BiH 1992-1995? Koliko ih je do sada obnovljeno?

HADŽIĆ:Mnogi objekti su bili potpuno uništeni, prije svega vjerski, a neki su bili devastirani i oštećeni. Većina njih je obnovljena ili ponovo izgrađena. Ipak još ima značajnih spomenika koje treba obnoviti a tri nacionalna spomenika treba ponovo izgraditi. Jajce danas raspolaže sa 28 nacionalnih spomenika pod zaštitom države BiH.

jajce-dzamija-esme-sultanije1

Ne potcjenjujući druge segmente prebogate kulturno-povijesne i prirodne baštine Jajca, Plivski vodopad je nešto, ipak posebno i jedan od simbola tog grada. Da li turisti najviše posjećuju upravo taj jedini vodopad na svijetu koje je u samom centru grada ili je posjeta i Vodopadu i drugim sadržajima otprilike – ravnomjerna?

HADŽIĆ:Vodopad je, po mišljenju stručnjaka, star preko 10.000 godina i jedan je od rijetkih koji se nalazi u centru grada. Svaki turista koji dođe u Jajce uglavnom prvo posjeti ovaj divni Vodopad. Jeste, Vodopad je najposjećeniji  jer on je, sa svojom okolinom, posebna turistička destinacija i posebno je atraktivan za fotografe, slikare i ostale umjetnike.

jajce-9

Koliki prosječan broj turista posjeti Jajce tokom godine, posljednje dvije-tri godine, naprimjer?

HADŽIĆ:Broj turista zadnje tri godine se stalno povećava. Najznačajnije povećanje broja turista je u ovoj godini jer je  njih preko 100.000  ove godine posjetilo Jajce. Na nekim spomenicima povećanje posjeta je i preko 50% / Tvrđava, Katakombe, Mitrej koji potiče iz 2/3 stolječa, Etno muzej/.Ipak, iako smo zadovoljni posjetom, naše ambicije su dostići predratni nivo kada je Jajce posjećivalo preko 250.000 turista godišnje.

Zašto bi Jajce trebalo biti na Listi svjetske bastine – UNESCO i šta mislite koji su razlozi da do danas nije na istoj? Ko treba da se uključi u borbu za svrstavanje tog grada na listu UNESCO-a?

HADŽIĆ:Jajce ima puno objektivnih razloga i mogućnosti da bude pod zaštitom UNESCO-a. Mnogi spomenici stari od 400-1.700 godina, samo jezgro starog grada, ostavština različitih kultura, pisana multikulturalna povijest/historija stara 618 godina itd., itd…..

jajce-7

Mi u Jajcu vršimo pripreme za donošenje Odluke za ponovnu aplikaciju za UNESCO obzirom da je prethodna povučena iz objektivnih razloga.

Nedavno su radnici vaše Agencije posjetili neke turističke destinacije u susjednoj Hrvatskoj. Šta je bila svrha posjeta i kakvi su utisci?

HADŽIĆ:U ukupnom razvoju Agencije, poseban akcenat dajemo ulaganju u kadrove, u naše radnike. Posjećuju sve važne seminare, sajmove i druge edukacije. Mi posjećujemo sve što je značajno za nas i naše osposobljavanje za još bolje rezultate. Učimo od onih koji su duže u ovom poslu. Učimo kako treba raditi ali i kako ne treba raditi. Utisci su da smo na pravom putu i da možemo još bolje i još više jer Jajce je,u svijetu rijetka turistička destinacija koja pruža ogromne mogućnosti u razvoju turizma.Teško je u svijetu naći manje mjesto po površini i broju stanovnika sa većim turističkim bogatstvom.

Evo i naše web. stranice: www.agencija-jajce.ba i www.moja-avantura.ba

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

HADŽIĆ:Hvala i Vama!

RAZGOVARAO:Bedrudin GUŠIĆ (728)

SAM_3713

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

Prilog br. 1

GOVOR DIREKTORA (prijem povodom Svjetskog dana turizma 2015., Jajce 01.10.2015.godine)

Javna ustanova „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ osnovana je odlukom Općinskog vijeća Jajce u martu 2007.godine.

Djelatnosti Agencije, kao što se iz samog naziva vidi, vezane su za očuvanje kulturne i prirodne baštine Jajca i razvoj turizma, veoma važne grane jajačke privrede.

Obnova spomeničke baštine Jajca, u periodu poslije rata u Bosni i Hercegovini , započela je 2001. godine i do danas je za ovu namjenu uloženo preko 5 miliona konvertibilnih maraka. Zahvaljujemo se svim donatorima, a naročito Vladi Federacije BiH, koja je u obnovu spomenika Jajca uložila najviše sredstava. Agencija će kontinuirano ulagati napore, zajedno sa Općinom Jajce, nadležnim institucijama i organizacijama, da se proces obnove nastavi kako bi se kulturno i prirodno blago Jajca sačuvalo za generacije koje dolaze.

Godine 2006., Historijsko gradsko jezgro Jajca, nominirano je za upis na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Nosilac izrade Nominacijskog fajla i Menadžment plana bila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Obzirom da je iz objektivnih razloga povučena kandidatura, u planu je ponovna aplikacija za UNESCO.

Godine 2010. obnovljena je Zgrada prve osnovne škole u Jajcu i osnovan Etno muzej, u okviru MDGF programa „Kultura za razvoj“ koji su implementirali UNDP, UNESCO i UNICEF, a finansijski podržala španska vlada. U istoj zgradi je smještena i Geološka zbirka minerala, kao i uprava Agencije. U okviru MDGF programa, u dijelu implementiranom od strane UNESCO-a, 2012. godine obnovljen je zaštitni objekat Hrama boga Mitrasa iz 2. ili 3. stoljeća, najstarijeg nacionalnog spomenika u Jajcu.

Od 2013. godine, Agencija se aktivnije bavi razvojem turizma u Jajcu i promocijom i prezentacijom turističkih potencijala.

Uradili smo sadržajnu web stranicu, na 7 svjetskih jezika, koju je do sada posjetilo preko 500.000 ljudi, a facebook stranicu Agencije preko 2 miliona ljudi.

Agencija je u saradnji sa Omladniskim centrom iz Jajca i Savezom turističkih vodiča iz Banjaluke, uz finansijsku pomoć  USAID – Firma projekta, obučila 15 novih turističkih vodiča, koji su u Federalnom ministarstvu turizma i okoliša položili stručni ispit i dobili certifikate.  Jajce danas raspolaže sa 23 turistička vodiča, koji su osposobljeni da pružaju usluge na skoro svim svjetskim jezicima.

Od početka 2014. godine, Agencija izdaje časopis „Moja avantura“, koji je prvi i jedini časopis do sada u Bosni i Hercegovini, koji piše o turizmu, avanturizmu, zaštiti okoliša i zdravoj ishrani i pokriva cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Radnici Agencije su turističke potencijale Jajca prezentovali na sajmovima u Mostaru, Sarajevu, Istanbulu, Beogradu i Ljubljani i te prezentacije su urodile plodom – povećan je broj turista u Jajcu.

Pod pokroviteljstvom Općine Jajce i Načelnika g. Edina Hozana, Agencija je do sada organizovala dva sajma turizma i eko proizvoda u Jajcu, koji su bili uspješni i koji će biti tradicionalni – održavat će se svake godine u dane zadnjeg vikenda u maju.

Isto tako, pod pokroviteljstvom Općine Jajce i Načelnika g. Edina Hozana, radnici Agencije su veoma uspješno, dva puta organizovali Međunarodne takmičarske skokove sa Vodopada. I na prvim i na drugim skokovima je bilo oko 5.000 posjetilaca, a broj skakača se povećava svake godine.  O skokovima je izvještavalo preko 150 medija, od čega 30 međunarodnih. Skokovi sa Vodopada su takođe tradicionalna manifestacija i održavat će se svake godine, prve subote u avgustu mjesecu.

Zahvaljujući finansijskim sredstvima Općine Jajce i CHwB-a, prošle godine, obnovljena su 4 mlinčića i izgrađene staze koje vode do svakog mlina na Malom plivskom jezeru. Time je upotpunjen ambijent ovog nacionalnog spomenika, koji je veoma posjećen od strane turista.

U dva navrata, 2013. i 2015. godine, Agencija je velikim bilbordima prezentovala turističke potencijale Jajca u gradovima Mostaru, Sarajevu, Banjaluci, Zenici i na ulazima u Jajce iz pravca Donjeg Vakufa i Mrkonjić Grada.

Radnici Agencije su uradili programe boravka za turiste i učenike od 1 do 5 dana, koji su veoma sadržajni i sveobuhvatni (pored Jajca u programu se nudi posjeta izvoru Plive, jezeru na Balkani, Kastelu i ostalim znamenitostima Banjaluke itd.)

Uvidjeli smo sve potrebe za razvoj turizma i inicirali smo izgradnju jednog savremenog Info centra u Jajcu, koji je zahvaljujući sredstvima Općine Jajce i UNDP-a izgrađen i otvoren 31.05.2015.godine, u sklopu programa 2. sajma turizma i eko proizvoda.  Info centar je izgrađen na najpovoljnijoj lokaciji za turiste u Jajcu i sastoji se od info pulta, suvenirnice, 8 toaleta za turiste i jedog toaleta za invalidne osobe. Info centar sada može da pruži turistima sve potrebne usluge i informacije prilikom dolaska u Jajce. Ovom prilikom želim da posebno zahvalim Načelniku Općine Jajce g. Edinu Hozanu i g. Goranu Vukmiru, šefu kancelarije UNDP-a u Banjaluci, čijom zaslugom su obezbijeđena sredstva za izgradnju Info centra.

Zahvaljujući svim pobrojanim i nepomenutim aktivnostima, ljetna turistička sezona u Jajcu 2015. godine je bila veoma uspješna. U ovoj sezoni Jajce je posjetilo preko 100.000 turista iz svih krajeva svijeta.

Finansijski efekat gradu Jajcu je sigurno preko milion maraka (bez noćenja) u korist ugostiteljskih objekata i drugih učesnika u turizmu. Najposjećeniji objekti su Vodopad, Katakombe, Tvrđava sa bedemima i Plivska jezera sa Mlinčićima, a ne možemo zanemariti ni ostale objekte, kao što su Mitrej, Etno muzej, Muzej AVNOJ-a, džamije, crkve, Samostan itd. Turisti u Jajce dolaze iz skoro cijelog svijeta (sve je više Kineza, Amerikanaca, Rusa), a najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke, Srbije, Crne Gore itd.

Lično smatram da nismo iskoristili ni 30% mogućnosti za razvoj turizma u Jajcu.

Agencija je planirala u narednom periodu i razvoj vjerskog turizma, seoskog turizma, eko turizma i zimskog turizma. Naravno da trebaju nova ulaganja u turizam, u Jajce, koja su sigurno isplativa i efikasna.

Kompletnim uređenjem Vodopada i okoline, te uređenjem prostora na Malom plivskom jezeru zajedno sa Mlinčićima, pružila bi se velika mogućnost za turizam i veća zaposlenost u sezoni.

Čast i zadovoljstvo mi je što ste danas sa nama ovdje i što mogu da vam lično zahvalim za vaš doprinos u očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa i promociju i prezentaciju turističkih potencijala Jajca.

Posebno želim da zahvalim svojim saradnicima Aidi, Amiru, Draganu, Bineli, Nijazu, Samedu i 30 mladih ljudi koji su u sezoni radili u Agenciji i dali ogroman doprinos razvoju turizma u Jajcu, kao i članovima UO Agencije, g. Tvrtku Zrili, dr. Svjetlani i g. Anti Lukiću, koji su nas uvijek podržavali u svim aktivnostima.

Čestitam vam Svjetski dan turizma i završetak ljetne turističke sezone u nadi da ćemo u idućoj godini ostvariti još bolje i veće rezultate.

Hvala!

—————————————————————————————————————————————-

Prilog br. 2

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu

baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“

ID broj: 4236431200005

MATERIJALNA BAŠTINA I RAZVOJ TURIZMA U JAJCU

Jajce je mali grad sa ogromnim turističkim potencijalima. Materijalna baština Jajca, koju čine kulturna i prirodna dobra od izuzetnog značaja, desetljećima je privlačila brojne ljubitelje kulturne baštine i prirodnih ljepota, umjetnike, fotografe, hodočasnike, vjernike, stručnjake raznih profila, obrazovne institucije i turiste.

Općina Jajce se nalazi u zapadnom dijelu Srednjobosanskog kantona, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Općina se prostire na površini od 363 km² i graniči s općinama Travnik, Dobretići i Donji Vakuf, koje pripadaju FBiH i općinama Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad u Republici Srpskoj.

Općina je s ostalim dijelovima BiH prometno povezana magistralnim putevima M-5 i M-16.

Općinu Jajce čini 61 naseljeno mjesto organizirano u 27 mjesnih zajednica.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, općina je imala 45.007 stanovnika. Po popisu iz 2014. godine, Jajce ima oko 30.000 stanovnika.

Grad Jajce nalazi se na obalama rijeka Pliva i Vrbas. Općina Jajce je smještena na nadmorskoj visini između 362,5 m (vodopad) i 1.400 m (Suhi Vrh). Gradska jezgra Jajca nalazi se na nadmorskoj visini koja na tvrđavi iznosi 470 metara, dok je nadmorska visina na Plivskim jezerima 426,6 metara.

Ovim područjem protječu rijeke Pliva i Vrbas sa više pritoka, bogate plemenitom ribom, a  5 kilometara od grada nalaze se Veliko i Malo plivsko jezero, koje okružuju atraktivne vodenice. Jezera su pogodna za sportove na vodi (veslačka i kajakaška takmičenja). Klima je umjereno kontinentalna s toplim ljetima i oštrim i snježnim zimama.

Na području općine nalazi se više mineralnih i rudnih nalazišta, uključujući nalazišta boksita u području Poljana i Bešpelja.

Arheološka nalazišta, otkrivena u samom centru grada, ukazuju da su ljudi na ovim prostorima žvjeli još prije 6.000 godina.

Posebno  su značajna nalazišta iz rimskog doba, kako u samom gradu, tako i u okolini. Među njih spadaju  Hram boga Mitrasa i nekropole iz 4. stoljeća.

Jajce se u pisanom dokumentu prvi put spominje 1396. godine u kojem se osnivač grada Hrvoje Vukčić Hrvatinić (1350 – 1416) naziva «conte di Jajce». Naziv Jajca potječe, najvjerovatnije, od jajolike stijene na kojoj je sagrađena Tvrđava.

U 15. vijeku Jajce je bilo sjedište  bosanskih kraljeva, a ovdje se 1461. godine krunisao i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević. U pohodu na Evropu Osmanlije su 1463. godine osvojili Jajce i pogubili kralja čije se kosti danas čuvaju u Franjevačkom samostanu u Jajcu. Iste godine kralj Matijaš Korvin osvaja Jajce koje sve do 1527. godine ostaje središte jajačke banovine od Prusca do Banjaluke. Nakon 64 godine stalnih borbi Turci su 1527. godine ponovno zauzeli Jajce i ono postaje sastavni dio Osmanskog carstva. Za vrijeme osmanske vladavine u Jajcu se nalazi više obrazovnih ustanova, a u okolini su bili i značajni prepisivački centri. U Jajcu je postojao vodovod, napravljeno je i veliko kupatilo-hamam čiji ostaci su i danas sačuvani.

Tursku upravu zamjenjuje Austrougarska 1878. godine. Jajce se sa ostalim dijelom Monarhije povezuje cestom Jajce-Banjaluka i željezničkom prugom Jajce – Lašva i Jajce – Mliništa. Gradi se za to doba najveća hidrocentrala u ovom dijelu Evrope, pa je vodopad bio osvijetljen još u 19. stoljeću.

U vrijeme Kraljevine Jugoslavije (1918-1941.) Jajce je bilo središte sreza, a u Drugom svjetskom ratu, 1943. godine, ovdje je stvorena Jugoslavija.

Na inicijativu Općine Jajce, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uputila je  Predsjedništvu BiH prijedlog za uvrštavanje uže gradske jezgre grada Jajca na prestižnu  Listu spomenika svjetske baštine UNESCO-a. Predsjedništvo BiH je u novembru 2006. godine podržalo inicijativu i uputilo prijedlog kandidature BiH za Jajce u sjedište UNESCO-a. Kandidatura je 2009. godine povučena iz opravdanih razloga.

Jajce se ponovo priprema za aplikaciju za UNESCO.

Jajce raspolaže sa ogromnim prirodnim i turističkim potencijalom. Pored dvije rijeke, Vrbasa i Plive, u Jajcu se nalazi i 28 nacionalnih spomenika od kojih su najznačajniji i najposjećeniji Vodopad, Mlinčići između Velikog i Malog plivskog jezera, Tvrđava, Katakombe, Mitrej, muzej AVNOJ-a itd.

Svim spomenicima u Jajcu upravlja i raspolaže JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ koja je osnovana 2007. godine odlukom Općinskog vijaća Jajce, a kojoj je osnovni zadatak očuvanje kulturne i prirodne baštine i razvoj turizma kao veoma važne grane jajačke privrede.

Od 2001.godine do danas u obnovu spomeničke baštine Jajca uloženo je preko 5 miliona KM.

  1. godine osnovan je Etno muzej, u kojem se danas pored etnološke nalazi i geološka zbirka minerala, a 2012. godine obnovljen je zaštitni objekat hrama Mitrasa iz II/III stoljeća, koji je i najstariji nacionalni spomenik u Jajcu.

Uvidjevši sve mogućnosti i pretpostavke, od 2013. godine Agencija se aktivno bavi razvojem turizma i promocijom i prezentacijom turističkih potencijala u BiH i širom svijeta.

Uradili smo sadržajnu web stranicu, na 7 svjetskih jezika, koju je do sada posjetilo preko 500.000 ljudi, a facebook stranicu Agencije preko 2 miliona ljudi.

Agencija je u saradnji sa Omladniskim centrom iz Jajca i Savezom turističkih vodiča iz Banjaluke, uz finansijsku pomoć  USAID – Firma projekta, obučila 15 novih turističkih vodiča, koji su u Federalnom ministarstvu turizma i okoliša položili stručni ispit i dobili certifikate.  Jajce danas raspolaže sa 23 turistička vodiča, koji su osposobljeni da pružaju usluge na skoro svim svjetskim jezicima.

Od početka 2014. godine, Agencija izdaje časopis „Moja avantura“, koji je prvi i jedini časopis do sada u Bosni i Hercegovini, koji piše o turizmu, avanturizmu, zaštiti okoliša i zdravoj ishrani i pokriva cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Radnici Agencije su turističke potencijale Jajca prezentovali na sajmovima u Mostaru, Sarajevu, Istanbulu, Beogradu, Ljubljani, Banjaluci i Bihaću i te prezentacije su urodile plodom – povećan je broj turista u Jajcu.

Pod pokroviteljstvom Općine Jajce Agencija je do sada organizovala dva sajma turizma i eko proizvoda u Jajcu, koji su bili uspješni i koji će biti tradicionalni – održavat će se svake godine u dane zadnjeg vikenda u maju.

Isto tako, pod pokroviteljstvom Općine Jajce, radnici Agencije su veoma uspješno, dva puta organizovali Međunarodne takmičarske skokove sa Vodopada. I na prvim i na drugim skokovima je bilo oko 5.000 posjetilaca, a broj skakača se povećava svake godine.  O skokovima je izvještavalo preko 150 medija, od čega 30 međunarodnih. Skokovi sa Vodopada su takođe tradicionalna manifestacija i održavat će se svake godine, prve subote u avgustu mjesecu.

Zahvaljujući finansijskim sredstvima Općine Jajce i CHwB-a, prošle godine, obnovljena su 4 mlinčića i izgrađene staze koje vode do svakog mlina na Malom plivskom jezeru. Time je upotpunjen ambijent ovog nacionalnog spomenika, koji je veoma posjećen od strane turista.

U dva navrata, 2013. i 2015.godine, Agencija je velikim bilbordima prezentovala turističke potencijale Jajca u gradovima Mostaru, Sarajevu, Bihaću i Banjaluci i na ulazima u Jajce iz pravca Donjeg Vakufa i Mrkonjić Grada.

Radnici Agencije su uradili programe boravka za turiste i učenike od 1 do 5 dana, koji su veoma sadržajni i sveobuhvatni (pored Jajca u programu se nudi posjeta izvoru Plive, jezeru na Balkani, Kastelu i ostalim znamenitostima Banjaluke itd.)

Uvidjeli smo sve potrebe za razvoj turizma i inicirali smo izgradnju jednog savremenog Info centra u Jajcu, koji je zahvaljujući sredstvima Općine Jajce i UNDP-a izgrađen i otvoren 31.05.2015.g., u sklopu programa 2. sajma turizma i eko proizvoda.  Info centar je izgrađen na najpovoljnijoj lokaciji za turiste u Jajcu i sastoji se od info pulta, suvenirnice, 8 toaleta za turiste i jedog toaleta za invalidne osobe. Info centar sada može da pruži turistima sve potrebne usluge i informacije prilikom dolaska u Jajce.

Zahvaljujući svim pobrojanim i nepomenutim aktivnostima, ljetna turistička sezona u Jajcu 2015. godine je bila veoma uspješna. U ovoj sezoni Jajce je posjetilo preko 100.000 turista iz svih krajeva svijeta.

Finansijski efekat gradu Jajcu je sigurno preko milion maraka (bez noćenja) u korist ugostiteljskih objekata i drugih učesnika u turizmu. Najposjećeniji objekti su Vodopad, Katakombe, Tvrđava sa bedemima i Plivska jezera sa Mlinčićima, a ne možemo zanemariti ni ostale objekte, kao što su Mitrej, Etno muzej, Muzej AVNOJ-a, džamije, crkve, Samostan itd. Turisti u Jajce dolaze iz skoro cijelog svijeta (sve je više Kineza, Amerikanaca, Rusa), a najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke, Srbije, Crne Gore itd.

Smatramo da nismo iskoristili ni 30% mogućnosti za razvoj turizma u Jajcu.

Agencija je planirala u narednom periodu i razvoj vjerskog turizma, seoskog turizma, eko turizma i zimskog turizma. Naravno da trebaju nova ulaganja u turizam, u Jajce, koja su sigurno isplativa i efikasna.

Kompletnim uređenjem Vodopada i okoline, te uređenjem prostora na Malom plivskom jezeru zajedno sa Mlinčićima, pružila bi se velika mogućnost za još bolji razvoj turizma i veću zaposlenost u Jajcu.

Direktor:

Huso Hadžić

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s