Mirzeta Hadžikadić, predsjednica Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu – Washington DC: BOSNA NAS TREBA!

Posted: 13. Novembra 2015. in Intervjui

MirzetaVijeće je jedina organizacija u USA koja predstavlja glas Bosansko-Hercegovačke dijaspore u Vašingtonu i promoviše interese američkih državljana bosansko-hercegovačkog porijekla sa ciljem da kontinuirano informiše američke izvršne i zakonodavne vlasti o aktuelnim dešavanjima i potrebama u BiH, kao i davanja odgovora na njihove upite…..Savjetodavno Vijeće postoji da se uz aktivnu podršku dijaspore bori za nešto svima nama  dragocjeno, a to je opstanak i prosperitet naše domovine…..Naše stručno osoblje na čelu sa izvršnim direktorom Ajlom Delkić, pripravnicima i volonterima, sa sjedištem u Vašingtonu, su “oči i uši” BiH dijaspore na Capital Hill-u…..Dok Milorad Dodik izdvaja milione dolara iz budžeta  RS za lobiraje u SAD-u, naše aktivnosti nisu pomognute od strane državnih institucija i političkih elita u BiH…..Podrškom Savjetodavnom vijeću dijaspora podržava organizaciju koja neumorno radi na tome da se istina iz prošlosti prikaže u pravom svjetlu, kao i da građani BiH sačuvaju šansu za budućnost bez korupcije, nepravde i ugnjetavanja…..Uz pomoć Kluba Prijatelja BiH, Vijeće je iniciralo donošenje niza rezolucija vezanih za BiH od kojih su najznačajnije dvije posvećene genocidu u Srebrenici usvojene jednoglasno u američkom Kongresu prvi put 2005. i drugi put ove godine za 20. godišnjicu komemoracije žrtvama genocida. Ove rezolucije su značajane zato što su prvi dokumenti neke vlade ili međunarodnog tijela u kojima se jasno kaže da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid te da su vojska i policija Republike Srpske odgovorni za to…..Nadam se da će se građani BiH koji žive na prostoru manjeg entiteta ozbiljno zapitati zašto je njihov teško zarađeni novac uzaludno potrošen…..Bosni je potrebna nova generacija političara koja nije opterećena sa korupcijom i nesposobnošću. Nadam se da će se takvi mladi političari uskoro pojaviti i u BiH…..

Manje-više svakom je poznato da brojni bh. pojedinci i nevladine organizacije, u različitim segmentima javnog djelovanja, odrađuju poslove koje bi trebalo da rade institucije Države. To postaje maltene neka vrsta bh. specifičnosti. Jedna od onih ličnosti koje su dio priče o volonterskom angažmanu i postignućima za dobrobit Jedne nam i Jedine, je svakako i moja današnja sugovornica.

Poštovana Mirzeta hanuma! Prvo, dužan sam radi čitatelja pojasniti da sugovornike s kojima se iz bilo kojih razloga ne persiram u privatnom životu, to ne činim ni kada razgovaram s njima za javnost. Znači, ja i ti ćemo i ovoga puta na – “ti”.

Dakle, kada je osnovano Vijeće, s kojom vizijom i ciljevima?

HADŽIKADIĆ:Savjetodavno Vijeće za Bosnu i Hercegovinu je osnovano 2006. godine kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija sa sjedištem u Vašingtonu.

Naša misija je jedinstvena, demokratska, multi-etnička BiH, članica Evropske Unije i NATO-a. Vijeće je jedina organizacija u USA koja predstavlja glas Bosansko-Hercegovačke dijaspore u Vašingtonu i promoviše interese američkih državljana bosansko-hercegovačkog porijekla sa ciljem da kontinuirano informiše američke izvršne i zakonodavne vlasti o aktuelnim dešavanjima i potrebama u BiH, kao i davanja odgovora na njihove upite. Uz aktivan angažman sa američkim Kongresom i Vladom, iznosimo važna pitanja za Bosnu i Hercegovinu sa ciljem da događanja u BiH ponovo postanu primarni zadatak u provođenju američke vanjske politike. Savjetodavno Vijeće postoji da se uz aktivnu podršku dijaspore bori za nešto svima nama  dragocjeno, a to je opstanak i prosperitet naše domovine.

Sa kancelarijom samo dva bloka daleko od Bijele kuće tako da Vijeće ima izuzetnu lokacijsku prednost te mogućnost usmjeravanja raznih informativnih i edukacijskih aktivnosti na članove američke Vlade (State Department) te na mnogobrojne vladine i nevladine institucije sa sjedištem u Vašingtonu.

Ove aktivnosti su prvenstveno vezane za potrebu pojačanog prisustva američke Vlade u integracijskim procesima Bosne i Hercegovine u EU i NATO. Naše stručno osoblje na čelu sa izvršnim direktorom Ajlom Delkić, pripravnicima i volonterima, sa sjedištem u Vašingtonu, su “oči i uši” BiH dijaspore na Capital Hill-u.

S. Vijece-4

Iz kojih izvora se finansira?

HADŽIKADIĆ:Vijeće je ne-profitna organizacija i njen rad je u potpunosti podržan od donacija. Jedina plaćena osoba je izvršni direktor. Ostali troškovi pokrivaju rentiranje prostora i kancelarijske potrebe. Dok Milorad Dodik izdvaja milione dolara iz budžeta RS za lobiraje u SAD-u, naše aktivnosti nisu pomognute od strane državnih institucija i političkih elita u BiH. Uz izvanrednu podršku i rad osnivača Vijeća, članova, donora i volontera, Savjetodavno Vijeće za Bosnu i Hercegovinu predvodi i predstavlja interese Bosanskih Amerikanaca i Bosne i Hercegovine u Vašingtonu.

Podrškom Savjetodavnom vijeću dijaspora podržava organizaciju koja neumorno radi na tome da se istina iz prošlosti prikaže u Vašingtonu u pravom svjetlu, kao i da građani BiH sačuvaju šansu za budućnost bez korupcije, nepravde i ugnjetavanja. Kao zajednica, mi moramo izgraditi stabilniju praksu ulaganja u organizaciju koja štiti naš glas na važnim mjestima i koja konstatno radi na očuvanju istorije našeg naroda. Važno je napomenuti da su sve donacije oslobođene poreza.

Šta bi izdvojila od značajnijih postignuća Vijeća od njegovog postojanja do danas?

HADŽIKADIĆ:Naši ključni uspjesi uključuju slijedeće: Mi smo osnovali Klub prijatelja BiH u američkom Kongresu (Bosnian Caucus) koji trenutno ima 30 američkih kongresmena i senatora. Uz pomoć Kluba Prijatelja BiH, Vijeće je iniciralo donošenje niza rezolucija vezanih za BiH od kojih su najznačajnije dvije posvećene genocidu u Srebrenici usvojene jednoglasno u američkom Kongresu prvi put 2005. i drugi put ove godine za 20. godišnjicu komemoracije žrtvama genocida. Ove rezolucije su značajane zato što su prvi dokumenti neke vlade ili međunarodnog tijela u kojima se jasno kaže da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid te da su vojska i policija Republike Srpske odgovorni za to. Vijeće organizuje 3 velike manifestacije godišnje u Vašingtonu na Capital Hill-u: Dani BiH na Capitall Hill-u, Komemoraciju  žrtvama genocida u Srebrenici i Dani bosanskih žena u američkom Kongresu. Uz pomoć Kluba prijatelja BiH izdali smo brojna javna saopštenja (na primjer o događanjima u Čikagu za vrijeme proslave Dana Republike Srpske), inicirali razgovore sa članovima američkog Kongresa da reaguju na ne-etičko ponašanje osoblja Columbia Univerziteta, organizovali tri putovanja delegacije američkog Kongresa u BiH, sa ciljem upoznavanja sa  stvarnom političkom i ekonomskom situacijom u BiH i sa potrebama njenih građana. U saradnji sa TCA (Turkish Coalition of America) osigurali pomoć od $100,000 podržanu  od strane američke vlade u istom iznosu, ukupno $200,000  pomoći BiH za otklanjanje mina.

Da li angžaman članova/aktivista Vijeća, a samim tim i postignuća, prepoznaju naši građani koji žive ovdje u Americi, ovdašnje bh. asocijacije te relevantni politički faktori u Domovini?

HADŽIKADIĆ:Članovi Upravnog odbora Savjetodavnog Vijeća su aktivno uključeni u rad organizacije kao i mnogobrojni članovi dijaspore iz svih dijelova SAD-a. Rad svih njih je volonterski tako da rezultate koje postižemo imaju svoju posebnu veličinu. S druge strane imamo naše donatore koji svojom velikodušnom podrškom svih ovih godina osiguravaju postojanje i rad našeg ureda u Vašingtonu. Trudimo se da posjetimo naše zajednice širom USA da bi upoznali građane o aktivnostima Vijeća. Imamo veoma dobru saradnju sa BiH ambasadom u Vašingtonu. Putovanja u Bosnu iskoristimo da se susretnemo i sa članovima BiH vlade i ministarstava kako bi čuvali otvorene komunikacije i sa domovinom. Naša dijaspora je mlada po godinama postojanja tako da vjerujemo da će njena podrška da sazrijeva i jača iz godine u godinu.

Nasuprot Vijeća, u tom istom Vašingtonu djeluju neki drugi, antibosanski lobiji, finansirani čak iz budžeta onih tvorevina koje već 25 godina u kontinuitetu, za vrijeme agresije i poslije nje, ruše Bosnu i Hercegovinu. Hoćeš li nešto reći o tim lobijima, koliko su eventualno uspješni i kako se vi iz Vijeća nosite s njima?

HADŽIKADIĆ:Radikalna, nacionalistička i diskriminatorska politika ovih antibosanskih  organizacija nema izgleda na dugoročni uspjeh. SAD neće odustati od svojih temeljnih principa demokracije i ravnopravnosti građana, obzirom na njihovu nacionalnu, religijsku, rasnu ili bilo koju drugu opredjeljenost te vrste.  Način kojim možete jednostavno izmjeriti efikasnost ove mreže je njen neznatan uticaj na promjenu dosadašnjeg kursa vanjske politike SAD-a prema BiH, koji je i dalje nepromijenjen pored svih onih miliona dolara potrošenih proteklih godina na lobiranje u Vašingtonu. Nadam se da će se građani BiH koji žive na prostoru manjeg entiteta ozbiljno zapitati zašto je njihov teško zarađeni novac uzaludno potrošen. Također podsjećam da predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu nije diplomatsko predstavništvo jedne suverene zemlje iako oni sebe nazivaju vladinim predstavništvom. Ono je praktično u rangu predstavništava kompanije ili različitih interesnih grupa kojih ima na stotine u Vašingtonu. Dakle, nisu prihvaćeni od zvanične politike SAD-a kao legitimno diplomatsko tijelo. Za poslove državne diplomacije je isključivo zadužena Ambasada BiH u Vašingtonu. Aktivnosti spomenutog predstavništva su prvenstveno usmjerene na osporavanju suvereniteta i teritorijanog integriteta BiH, te negiranju genocida, a sve u cilju legalizacije rezultata genocida i etničkog čišćenja sa krajnjim ciljem disolucije BiH. Naša je uloga ovdje u Vašingtonu da stalno informišemo i educiramo američki Kongres i Vladu o njihovim namjerama.

S. Vijece-5

Nedavno si prisustvovala panel diskusiji održanoj u glavnom gradu SAD u povodu predstojeće 20-te obljetnice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ko je sve učestvovao na panelu i šta su bile osnovne poruke s tog skupa?

S. Vijece-3

HADŽIKADIĆ:Savjetodavno Vijeće je nedavno organizovalo panel diskusiju u američkom Kongresu pod nazivom “Dejtonski mirovni sporazum – 20 godina kasnije”. Imali smo uvažene goste: Ambasadora Kurt Volker, američki ambasador u NATO-u u periodu od 2008-2009,  gospodin Ian Campbell, zamjenik direktora za južnu i centralnu Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Manifestacija je bila odlično posjećena od strane predstavnika američke vlade, vladinih agencija i predstavnika dijaspore širom Amerike. Jedan od primarnih zaključaka je da ustavna reforma mora da se desi ukoliko se želi dalji napredak BiH. Suverenitet, teritorijalni integritet i državotvorni kontinuitet BiH je neupitan i podržan od zvanične američke politike. Uspjeh reformskih procesa će zavisiti od stepena uključenosti BiH građana. Dijaspora u Americi treba da se uključi aktivno u američke izbore i zahtijeva podršku za interese relevantne interesima Bosanskih Amerikanaca. Jedna od lekcija iz BiH je da pravovremena intervencija je potrebna i veoma važna. BiH građani moraju zahtijevati od svojih političkih lidera odgovornost za aktivno sprovođenje reformskih procesa. Bosni je potrebna nova generacija političara koja nije opterećena sa korupcijom i nesposobnošću.

Da li je panelu prisustvovao ambasador BiH u Vašingtonu ili neko drugi iz naše Ambasade?

HADŽIKADIĆ:Imali smo veoma dobru posjetu iz naše Ambasade i dobili od njih odlične komentare na program.

Aneks IV Ustava BiH, temeljen na Dejtonskom sporazumu, je sam njegov autor, pokojni Richard Holbrooke, nazvao “luđačkom košuljom”. Postoji li, po tvojim saznanjima, spremnost američke administracije da se snažnije i konstruktivnije angažira da nekako svučemo tu košulju sa sebe kako bi postali normalna država i kvalificirana za euroatlanske integracije?

HADŽIKADIĆ:Mi smo upravo održali ovogodišnju manifestaciju “Dani BiH na Capital Hill-u” za vrijeme koje smo imali priliku susresti se sa čanovima raznih vladinih agencija uključujući Ministarstvo vanjskih poslova. Ovi razgovori su pokazali da se američka administracija aktivno i konstruktivno uključila u EU inicijativu i očekuju pozitivne korake za napredak BiH. Međutim, ponovo smo čuli da će uspjeh reformskih procesa najviše ovisiti od stepena uključenosti BiH građana.

Mirzeta sa US ambasadoricom   Moja sugovornica i izvršna direktorica Vijeća Ajla Delkić sa američkom amasadoricom u BiH Maureen  Cormack 

Smatram za potrebnim se u ovom razgovoru dotaći netom završenih parlamentarnih izbora u susjednoj Hrvatskoj u kojoj se neće moći sastaviti nova Vlada bez Koalicije “Most”, koju pretežno čine mladi ljudi i sa novim idejama. Oni su, po mnogima, zapravo, stvarni pobjednici izbora kod naših sjeverozapadnih susjeda. S tim u vezi pitam: mogu li se u našoj zemlji desiti iole značajnije reformske promjene bez novih, posebno mladih snaga, jer sa ovima koji su na sceni četrvrt stoljeća to očigledno ne ide?

HADŽIKADIĆ:Bosni je potrebna nova generacija političara koja nije opterećena sa korupcijom i nesposobnošću. Nadam se da će se takvi mladi političari uskoro pojaviti i u BiH.

Na samom kraju, imaš li neku poruku našim građanima u SAD, Kanadi, ostatku dijaspore te u Domovini? I, imaš li poruku političkim faktorima u BiH?

HADŽIKADIĆ:Aktivno uključenje naše dijaspore u američke izbore je veoma važno da bi se njihov glas čuo i njihovi interesi dokumentovali. Bosna nas treba! Vrijeme je da osiguramo budućnost naše djece, našeg naroda, naše kulture i naše domovine. Vrijeme je da pokažemo da se brinemo i stojimo iza jedinstvene BiH.

Hvala velika za ovaj razgovor.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (727)

vrbas-miso

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    DAJ SVI NESTO TAKO KAKOCE NOVA GENERACIJA,KAD JE OVA SAD NAJ NOVIJA IZETBEGOVICEVA. HAHAHAH NEMOZE NI NOVA PREVISE JE PLJACKE.STOSE NEBORITE ZA IZMJENU DEJTONSKE ZELJEZNE KOSULJE OBRUCA KOJI UMRTVUJE BIH.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s