UDIK: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Posted: 6. Novembra 2015. in Intervjui

udik-knjiga

Broj: 03 – 01 – 11 / 15

Brčko, 6.11.2015. godine

PROMOCIJA KNJIGE „20 GODINA POSLIJE: POLITIČARI O RATU U BOSNI I HERCEGOVINI“

   Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) obavještava javnost da će u ponedjeljak, 9. novembra 2015. godine, organizovati promociju knjige „20 godina poslije: političari o ratu u Bosni i Hercegovini“. Promocija će se održati u 17:30 sati u zgradi Islahijeta u Brčkom gdje će pored autora knjige, Edvina Kanke Ćudića, o istoj govoriti i bivši ministar odbrane BiH, Zekerijah Osmić.

   „Političari o ratu u Bosni i Hercegovini“ predstavlja drugu knjigu edicije „20 godina poslije“ koja za cilj ima da dokumentuje mišljenje, razumijevanje i percepciju rata u BiH od strane eminentnih intelektualaca koji su neposredni svjedoci ratnih zbivanja u BiH a pri tome su mnogi od njih još uvijek u javnom životu i kreiranju političke situacije u našoj zemlji.

Ovom publikacijom UDIK želi doprinijeti procesu memorijalizacije i suočavanja sa prošlošću s ciljem boljeg razumijevanja stanja zajednice u kojoj se nalazimo i slanja jasne poruke, a koju je u intervjuu najbolje opisala prof. dr Dubravka Stojanović: „Mi moramo stalno da radimo i stalno da govorimo i pišemo, organizujemo akcije, postanemo vidljiviji u javnosti. Ali, jedini pravi način je da teramo države da se prizovu pameti, jer samo države mogu da ostvare onu vrstu pomirenja koja nam je neophodna. A daleko su od toga. Ne samo od pomirenja nego i od razumevanja potrebe za njim.“

   Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasljeđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina. To je afirmacija vrijednosti otvorenog građanskog društva, sa jasno definiranim prioritetima u pogledu promoviranja, zaštite ljudskih prava, i uključivanja mladih u društveno-političke procese kroz mirovni aktivizam.

PRESS SLUŽBA

——————————————————————————————————————————————-

No: 03 – 01 – 11 / 15

Brcko, November 6, 2015

PRESS RELEASE

PROMOTION OF THE BOOK „20 YEARS LATER: POLITICIANS ABOUT THE WAR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA“

    The Association for Social Research and Communications (UDIK) informs the public that on Monday, November 9, 2015, will organize a promotion of the book “20 years later: politicians about the war in Bosnia and Herzegovina”. The promotion will take place at 5.30 pm in the building Islahijet in Brcko. Guests at the promotion are Edvin Kanka Cudic, author of this publication, and Zekerijah Osmic, a former defense minister in Bosnia and Herzegovina

Publication “Politicians about the war in Bosnia and Herzegovina” is the second book of edition of “20 years later” which aims to document the opinion, understanding and perception of the war in Bosnia and Herzegovina by eminent intellectuals who are direct witnesses of the war in Bosnia and Herzegovina and at the same time many of them are still in public life and in the creation of the political situation in our country.

With this publication UDIK wants to contribute to the process of reconciliation and dealing with the past in order to better understand the situation in our community and to send a clear message that is best described in the interview with prof.  Dubravka Stojanovic: “We have to constantly work hard and constantly to speak and write, organize actions to become more visible to the public. But the only real way is to force the states, because only state can realize the kind of reconciliation that we need. And they are far from it. Far not only of reconciliation but also of understanding the need for it.”

The Association for Social Research and Communications (UDIK) helps post-Yugoslav societies to establish the rule of law and to accept the legacy of massive human rights violations in order to identify the criminal responsibility of perpetrators, to meet justice and prevent the repetition of such crimes. It is the affirmation of the value of an open civil society, with clearly defined priorities in terms of promotion and protection of human rights, as well as youth involvement in social and political processes through peace activism.

PRESS SERVICE

No: 03 – 01 – 11 / 15

Brcko, 6 novembre 2015

—————————————————————————————————————————————–

COMUNICATO STAMPA

LA PROMOZIONE DEL LIBRO „20 ANNI DOPPO: I POLITICI SULLA GUERRA IN BOSNIA-ERZEGOVINA“

    L’Associazione per la Ricerca Sociale e Comunicazione (UDIK) informa il pubblico che al lunedi, 9 novembre 2015, organizerà la promozione del libro “20 anni dopo: i politici sulla guerra in Bosnia-Erzegovina”. La promozione si svolgerà alle ore 17.30 nel Islahijet a Brcko. Come ospiti della promozione sono Edvin Kanka Cudic, autore di questa pubblicazione, e Zekerijah Osmic, un ex ministro della difesa in Bosnia-Erzegovina.

Pubblicazione “I politici sulla guerra in Bosnia-Erzegovina” è la seconda parte dell’edizione “20 anni dopo” che ha l'obiettivo di documentare il parere, la comprensione e la percezione della guerra in Bosnia-Erzegovina da eminenti intellettuali che sono testimoni diretti della guerra in Bosnia-Erzegovina e, allo stesso tempo molti di loro sono ancora nella vita pubblica e nella creazione della situazione politica nel nostro paese.

Con questa pubblicazione UDIK vuole contribuire al processo di riconciliazione e di affrontare il passato al fine di comprendere meglio la situazione nella nostra comunità e per inviare un messaggio chiaro che è meglio descritto nell'intervista con la prof.  Dubravka Stojanovic: “Dobbiamo lavorare costantemente e duramente e dobbiamo costantemente parlare e scrivere, organizzare azioni di diventare più visibili al pubblico. Ma l'unico vero modo è quello di fare pressione sullo stato, perché solo stato é in grado di realizzare il tipo di riconciliazione che abbiamo bisogno. E gli stati sono lontano da questo. Sono lontano non solo di riconciliazione ma anche di comprendere la necessità di riconciliazione.”

L’Associazione per la Ricerca Sociale e Comunicazione (UDIK) aiuta le società post-jugoslavi per stabilire lo stato di diritto e di accettare l’eredità di enorme violazione dei diritti umani al fine di individuare la responsabilità penale dei colpevoli di crimine, per soddisfare la giustizia e prevenire il ripetersi di tali crimini. E l’affermazione del valore di una società civile aperta con priorità ben definite in termini di promozione e protezione dei diritti umani così come il coinvolgimento dei giovani nei processi sociali e politici attraverso l’attivismo pace. UDIK è anche impegnata nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata che impatto la Bosnia – Erzegovina.

SERVIZIO STAMPA

 

 

 

 

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    o da kako da ne bas se brinu za zastitu ljudski prava nesmijeti ni RADONCIC OTICI U PRIJEDOR.JEDINO STO ONI RADE NAJ BOLJU ZASTITU JE TO DA PUNE DZEPOVE I FINO KULTURNO SA PRAVIMA KRADU.a toste ivi dozvolili.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s