Prof. Amna Sofić, predsjednica Upravnog odbora BZK “Preporod” Zenica: NAŠI PRIJATELJI SU SVI DOBRI LJUDI, LJUDI ČISTE DUŠE, KOJI POŠTUJU SEBE, A SAMIM TIME I DRUGE U RAZLIČITOSTI

Posted: 28. Oktobra 2015. in Intervjui

Amna Sofic

Bosna i Hercegovina nije država koja je nastala prije 20-30 godina,mi imamo hiljadugodišnju historiju, država koja je postojala davno, koja postoji i koja će postojati još dugo.Učešćem i sudjelovanjem u obilježavanju Povelje Kulina bana, dajemo doprinos njegovanju opstojnosti naše države….. Neki od poznatih osoba koje su učestvovale u programima Preporoda, a najčešće su to bile tribine, promocije knjiga ili okrugli sto na neku aktuelnu temu, su: Alija Isaković, Enes Duraković, Enes Karić, Nedžad Ibrišimović, Abdulah Sidran, Džemaludin Latić, Ivan Lovrenović, Muhamed Kondić, Irfan Horozović, Gradimir Gojer, Šaćir Filandra, Munib Maglajlić, Senadin Lavić i mnogi drugi…..Dječiji ručni radovi, nastali pri ovoj sekciji, su prava mala umjetnička djela, jer su svi uramljeni i njihova prezentacija je u vidu Izložbe koju mi postavljamo i prikazujemo širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica naše države…..Na nivou Bosne i Hercegovine, predsjednik BZK “Preporoda”, prof.dr Senadin Lavić je u više navrata u javnosti upozoravao na problem bosanskog jezika, te u ime svih Preporoda iznio i stav po pitanju ovog problema….. Znate, okosnicu Preporoda BiH činili su i čine mnogi eminentni ljudi iz različitih područja djelovanja. Jedna takva osoba je bio i prof.dr. Munib Maglajlić koji nas je nažalost napustio.Njegov rad ostat će utisnut u rad Preporoda, a pristup i način konverzacije, koja je bila puna strpljenja i blagosti, sa velikim znanjem, je ono što će mi lično ostati u sjećanju…..

Povod za ovaj razgovor bio je 29. august, dan kada ste aktivno sudjelovali u obilježavanju 826-te godišnjice Povelje Kulina bana, u parku pokraj stadiona Bilino polje. Bez obzira što je od tog događaja prošlo dva mjesca, Kulin ban je itekako aktuelan, posebno za one koji vole Bosnu i Hercegovinu. Šta je bila Vaša poruka, posebno mladima u našoj zemlji, koju ste uputili tada i tim povodom?

SOFIĆ: Za one koji ne znaju, svakako treba napomenuti i reći da se Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” bavi očuvanjem bošnjačke kulture, tradicije i običaja, ali nema ni kulture ni tradicije bez historije.Ako ne budemo čuvali i njegovali viševjekovnu historiju, onda nećemo daleko prosperirati. Bosna i Hercegovina nije država koja je nastala prije 20-30 godina, mi imamo hiljadugodišnju historiju. BiH je država koja je postojala davno, koja postoji i koja će postojati još dugo.Učešćem i sudjelovanjem u obilježavanju Povelje Kulina bana, dajemo doprinos njegovanju opstojnosti naše države. BZK “Preporod” Zenica već četvrti put organizuje Likovnu koloniju na Dan obilježavanja Povelje Kulina bana, u saradnji sa nekoliko drugih Preporoda iz BiH. Zanimljivo je da je ideja o održavanju Likovne kolonije, u povodu Povelje Kulina bana, proizišla iz susreta s Preporodom iz Kalesije. A još zanimljivije je da Kalesija obilježava svake godine Povelju Kulina bana. Cilj je da se okupi što više umjetnika, umjetnika amatera, mladih umjetnika koji će svojom slikom iskazati i prikazati tekovine naše povijesti, jer tema Likovne kolonije je “Stara Bosna”.Ove godine učestvovalo je 13 umjetnika iz Zenice, Žepča, Konjica i Travnika.I naravno, volimo i čuvajmo našu Bosnu i Hercegovinu.

Koliko je članova prošlo kroz brojne dosadašnje aktivnosti “Preporoda”?

SOFIĆ: Preporod Zenica je prije 24 godine ponovno oživljen, kao i ostali Preporodi na nivou BiH, kao i druga nacionalna društva. Inače, rad nacionalnih društava je bio zabranjen poslije II svjetskog rata, pa su obnoviteljske Skupštine uslijedile 1990. ili 1991.godine.U periodu od 24 godine jako je mnogo članova učestvovalo u radu Preporoda.U sadašnjem sazivu imamo oko 150 mladih ljudi koji svakodnevno dolaze i vježbaju u nekoj od 7 sekcija, koliko imamo formiranih, a pored njih u našim programima učestvuje još mnogo ljudi u organizaciji programa ili kroz posjete naših programa.

A koja su poznata imena, osim vaših članova, do sada učestvovala u vašim programima, naprimjer?

SOFIĆ: Neki od poznatih osoba koje su učestvovale u programima Preporoda, a naječešće su to bile tribine, promocije knjiga ili okrugli sto na neku aktuelnu temu, su: Alija Isaković, Enes Duraković, Enes Karić, Nedžad Ibrišimović, Abdulah Sidran, Džemaludin Latić, Ivan Lovrenović, Muhamed Kondić, Irfan Horozović, Gradimir Gojer, ŠaćirFilandra, Munib Maglajlić, Senadin Lavić i mnogi drugi.

U kojim ste zemljama, osim naše domovine, naravno, još realizirali svoje programe do sada?

SOFIĆ:U Hrvatskoj, Finskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Turskoj.

Hoćete li nešto reći o sekcijama “Preporoda”?

Preporod-Zenica-1SOFIĆ: BZK “Preporod” Zenica je jedan od aktivnijh Preporoda na nivou Bosne i Hercegovine. Imamo formiranih 8 sekcija i to: Folklorna sekcija-mlađi uzrast, Dramska sekcija, Likovni krug, Književni krug, Narodni orkestar, Multimedijalna sekcija, Ženska vokalna grupa i Sekcija za ručne radove. Sve ove sekcije imale su bezbroj nastupa u okviru naših programa,ali su imale priliku da se predstave i u drugim gradovima u BiH i van BiH.

-Folkorna sekcija broji 20 djevojčica osnovnoškolskog uzrasta i kroz igru prikazuju naše najpoznatije koreografije.Voditelj folklora je Džidić Nazif;

-Dramska sekcija postoji jako dugo i kroz razne dramske prikaze bavi se učivanjem bošnjačke književnosti, kao i običaja kod Bošnjaka, vezano za neke prigode. Imamo urađene dvije predstave: “Bošnjačka svadba” ( prikazani običaji prilikom udaje i ženidbe), te „Ptica u kafezu” i “Čardak penje beže Ljuboviću”. Imali smo priliku predstaviti se širom BiH, ali i u inostranstvu.Voditelj sekcije je Sabina Kulenović, poznata glumica BNP Zenica;

Preporod-Zenica-3-Likovni krug okuplja slikare i kreativne ljude, prvenstveno amatere koji, pored učešća na Likovnoj koloniji, organizuju i Kreativne radionice za žene, art markete i slično. Jako često se likovni radovi naših članova prezentuju kroz samostalne izložbe ili uz prigodne programe.Voditelje kruga je Amna Sofić, inače u slobodno vrijeme umjetnica-slika na staklu;

-Književni krug se bavi okupljanjem mladih nepoznatih autora, te promocijom knjiga.Imamo i izdavačku djelatnost te biblioteku sa preko 1000 naslova;

-Narodni orkestar broji 12 članova i bavi njegovanjem sevdalinke i illahija.Voditelj Narodnog orkestra je Halid Kobić;

-Multimedijalna sekcija bavi se arhiviranjem svih naših programa putem medija (fotografija, kamera) ali i pripremom video prezentacija uz svaki program. Vodtelj sekcije je Semir Sofić;

-Ženska vokalna grupa okuplja žene starosti od 35 godina pa nadalje. Ima 7 članica i izvode sevdalinke i illahije.Voditelj Ženske vokalne grupe je Nedim Talić, prof.muzike, koji je ujedno i komponuje i radi na raznim muzičkim aranžamanima. Autor je Festivala illahija i kasida;

-Sekcija za ručne radove, koja se bavi očuvanjem veza i naših tradicionalnih ručnih radova.Voditeljica Sekcije je Nejira Serdarević;

Originalnost svih vaših sekcija je zaista neupitna, ali nekako se, barem meni, posebno doimlje Sekcija za ručne radove. Ona u svome naslovu već asocira na Bosnu, njenu tradiciju, kulturno blago…Šta biste bitnoga rekli o toj Sekciji?

Preporod-Zenica-2SOFIĆ: To je jedna od zanimljivijih sekcija jer se radi o učenicama osnovne škole koje uče da vezu, heklaju i pletu, pa čak i keraju. Kroz ovu sekciju smo ostvarili cilj Preporoda jer prenosimo tradiciju na mlađe, da se ne zaboravi i da se otrgne od zaborava. Dječiji ručni radovi, nastali pri ovoj sekciji, su prava mala umjetnička djela, jer su svi uramljeni i njihova prezentacija je u vidu Izložbe koju mi postavljamo i prikazujemo širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica naše države. Gdje god smo tu izložbu postavili, uvijek je imala pozitivan odjek, jer konačno vrijedne ruke naših djevojčica su to spretno izvezle i osmislile, zajedno sa svojim instruktoricama. Od ove godine Sekcija za ručne radove se proširuje i učešće će uzeti i odrasle žene koje će zajedno s djecom učiti naše naslijeđe. Ovo će biti odličan spoj mladosti i zrelosti. Inače, Sekcija broji oko 20 učenica, a sa novim članicama imat će oko 40 članova.

Živimo u vremenu kada se sve žešće nasrće na bosanski jezik, a time i na višeštoljetno bitisanje Države, na njenu i našu opstojnost. Da li i koliko “Preporod”, bilo vaš ili na nivou BiH, argumentirano odgovara na aktuelnu kampanju kojom nam neki i u BiH i izvan, pokušavaju oduzeti pravo na ime svoga maternjeg jezika, što posebno na svojoj koži osjećaju djeca i njihovi roditelji iz Konjević Polja, Vrbanjaca kod Kotor Varoši i drugdje u manjem entitetu?

SOFIĆ: Na nivou Bosne i Hercegovine, predsjednik BZK “Preporoda”, prof. dr. Senadin Lavić je u više navrata u javnosti upozoravao na problem bosanskog jezika, te u ime svih Preporoda iznio i stav po pitanju ovog problema. Što se tiče BZK”Preporoda” Zenica mi kroz naše programe, kroz Dramsku sekciju i Književni krug, njegujemo bošnjačku književnost, ali i kroz ostale programe i sekcije radimo i promovišemo sve što ima veze sa Bošnjacima – jezik, kultura, tradicija, običaji….

Učestvovali smo aktivno i aktivnostima vezane za popis stanovništva, pa smo dali aktivan doprinos u kampanji „Bitno je biti Bošnjak”.

Ko su vaši prijatelji?

SOFIĆ:Svi dobri ljudi, ljudi čiste duše, koji poštuje sebe, a samim time i druge u različitosti.

Koji su događaji neposredno ispred nas i u kojima ćete učestvovati sa svojim programima?

SOFIĆ:Trenutno nam predstoji:

– postavka Izložbe karikatura u saradnji sa Preporodom Brčko;

-potom, postavljanje Izložbe ručno oslikanih tanjira, naše sugrađanke Melise Begić, koja živi u Istanbulu, a tehnika kojom radi zove se „čini” tehnika;

-Onda imamo gostovanje u Dubrovniku ( Hrvatska)- saradnja s našim Preporodom u Hrvatskoj, gdje će se predstaviti članovi Narodnog orkestra;

-i jedan od značajnih naših tradicionalnih programa „Večer ćetenije”, gdje članice Dramske sekcije i Sekcije za ručne radove uživo pred publikom prave ćeteniju ( naše tradicionalno slatko bosansko jelo koje se radilo za vrijeme zime, a usput se i ašikovalo).Inače, snimili smo i dokumentarni film „Ćetenij”. Svim prisutnima se i podijeli po komad ćetenije, jer mnogi nikada nisu vidjeli kako se pravi a i kakvog je ukusa. Kompletan program praćen je uz Narodni orkestar, prigodne tekstove i mulimedijalnu prezentaciju;

-Učešće u Ilahimijinim danima, saradnja sa Preporodm Žepče.

Ovo su otprilike planirani programi do kraja ove godine.

Pored ovih programa imamo još neke programe koje tradicionalno izvodimo svake godine-„U susret Ramazanu”,učešće u vjersko-kulturnoj manifestaciji „Lastavica”, Ženski iftar, Bajramski malonogometni turnir zeničkih mahala, Bajramski prijemi za građane iz kulturnog, javnog i političkog života na nivou Grada Zenice .

I postoji još nešto što želim napomenuti-Preporod Zenica, a i svi Preporodi u BiH se finansiraju isključivo od projekata,nismo profitabilni, ni komercijalni, a upravo je još veća vrijednost svakog izvedenog programa, jer svi članovi rade volonterski sa jakom željom da očuvamo bošnjačku tradiciju, kulutru i običaje.

Na kraju, šta biste rekli o prof. dr. Munibu Maglajliću, predsjedniku BZK “Preporod” BiH od 1994-2001, koji je 19. oktobra 2015. preselio na Ahiret?

SOFIĆ: Znate, okosnicu Preporoda BiH činili su i čine mnogi eminentni ljudi iz različitih područja djelovanja. Jedna takva osoba je bio i prof.dr. Munib Maglajlić koji nas je nažalost napustio.Njegov rad ostat će utisnut u rad Preporoda, a pristup i način konverzacije, koja je bila puna strpljenja i blagosti, sa velikim znanjem, je ono što će mi lično ostati u sjećanju. Inače, prof.dr.Munib Maglajlić je često bio gost našeg Preporoda, pogotovu kad se radilo o promocijama i zajedno s našim sadašnjim predsjednikom često smo se znali družiti s tim velikim čovjekom. Da mu dragi Allah podari Džennet.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

SOFIĆ: Hvala vama što se prepoznali rad našeg Preporoda, kao institucije kulture Bošnjaka.Bila mi je čast da, barem ukratko, predstavim rad Preporoda.Vama želim mnogo uspjeha u radu i nadam se da ćemo jednom zajedno popiti kahvu u našem Preporodu. Bujrum. Otvoreni smo za svaki vid saradnje.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (719)

plitvice-ferhadija

 

 

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    aj nemlati praznu slamu ko tebe pita kolko postoji i koklko je prosla svi ti neki vojski kad nema vise ti bosnjaka hrabri a voe vec sada je opasni dodik i njemu slicni sve to poremetio i ti lopovi sebi parew grabe a ti i preporo samo nesto pricate.kakotew nije sramota pricati nesmijes otici doli u prijedor i ohrabriti onu majku koja je sve izgubila u tomasici i oni kojisu jih ubili nosaju oruzjje i prjete a ona nesmije pisnuti vec strahuje daje opet nebi mucili.oi ti oli pa sa preporodom malo opisi bolje stanje a nelazi tuda po federaciji gdje pljnackaju i malosu zasticeni.ali ineznaju dokle.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s