Nermin Mandra, načelnik Općine Kakanj: U KAKNJU SE NE POSMATRA KO PRIPADA KOJOJ STRANCI, NEGO KOLIKO JE UČINIO ZA SVOJ GRAD I ZAVIČAJ

Posted: 24. Oktobra 2015. in Intervjui

nermin mandraPodručje Kaknja se smatra kolijevkom srednjovijekovne bosanske države. Kakanjci su svjesni činjenice da hodaju po poljima i brdima bosanskih kraljeva, a naš ponos jačim čini spoznaja da se u blizini Kaknja nalazi srednjovijekovni grad Bobovac. U našem gradu je pronađen čuveni zlatni pečatni prsten sa ljiljanom koji se danas čuva u Muzeju Kaknja…..U pogledu broja zaposlenih stanje u Kaknju je bolje u odnosu na općine iz okruženja, ali stopa nezaposlenosti još uvijek je velika. Međutim, Općina Kakanj kontinuirano radi na stvaranju ambijenta koji je povoljan za nove invvesticije i nova zapošljavanja…..Dakle, nama su prioritet oni koji žele da rade, a oni koji očekuju da će ih neko vući iz njihove apatije i bezidejnosti i cjelodnevnog dangubljenja uz društvene mreže žive u iluziji. Nama je cilj probuditi poduzetnički duh, pomoći samozapošljavanje i razbiti višedecenijske stereotipe koji postoje u Kaknju i drugim industrijskim gradovima po kojima se egzistencija može osigurati isključivo zapošljavanjem u velikim privrednim kolektivima…..Smatramo da Turistička zajednica ZDK može i treba učiniti više da promovira turističke potencijale Kaknja…..Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka…..Općina Kakanj nastoji stimulisati mlade da stupaju u brak. Tako su određeni termini kada su vjenčanja besplatna, za svako novorođeno dijete Općina isplaćuje novčanu pomoć, mladim ljudima se nude stimulativna novčana sredstva za pokretanje vlastitog biznisa…..Radi se o vrijednim mladim ljudima koji su upornim radom, trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate, Amel u atletici, Rasmin u radioamaterstvu, čime su na najljepši način dostojanstveno predstavili svoj grad Kakanj i svoju domovinu BiH…..

Gospodine načelniče! Hoćete li u nekoliko rečenica predstaviti Općinu Kakanj u historijskom, geografskom i demografskom smislu?

kraljeva sutjeskaMANDRA:Područje Kaknja se smatra kolijevkom srednjovijekovne bosanske države. Kakanjci su svjesni činjenice da hodaju po poljima i brdima bosanskih kraljeva, a naš ponos jačim čini spoznaja da se u blizini Kaknja nalazi srednjovijekovni grad Bobovac. U našem gradu je pronađen čuveni zlatni pečatni prsten sa ljiljanom koji se danas čuva u Muzeju Kaknja. Čuveni Zgošćanski stećak je sa područja Kaknja. Na području Kaknja, na lokalitetu Grgurevo u Kraljevoj Sutjesci, nalaze se ostaci vladarski dvora iz 14. i 15. vijeka. U Kraljevoj Sutjesci se nalazi i Franjevački samostan, te jedna od najstarijih džamija u BiH. Kakanj je poznat i po prahistorijskom neolitskom naselju Obre.

Kakanj se nalazi u centralnom dijelu BiH. Savremenom autocestom je povezan sa Sarajevom i Zenicom, 10 minuta se od Kaknja putuje do Zenice, a 20 minuta do Sarajeva. Kroz Kakanj prolazi i pruga Sarajevo-Bosanski Šamac. Kakanj ima oko 40.000 stanovnika (čeka se zvaničan podatak obzirom da još nisu objavljeni rezultati prvog poslijeratnog popisa).

Općepoznato je da su već dugo vremena nosioci privrednog razvoja Kaknja Rudnik Kakanj, Tvornica cementa Kakanj te Termoelektrana Kakanj. Da li ta tri privredna subjekta, uz ostale, eventualno svrstavaju Kakanj u one općine u F BiH, pa i u BiH, sa nizom stopom nezaposlenosti od prosječne u zemlji? Kolika je, zapravo, stopa nezaposlenosti?

MANDRA:U pogledu broja zaposlenih stanje u Kaknju je bolje u odnosu na općine iz okruženja, ali stopa nezaposlenosti još uvijek je velika. Međutim, Općina Kakanj kontinuirano radi na stvaranju ambijenta koji je povoljan za nove invvesticije i nova zapošljavanja. Mi smo jasno kazali da Općina ne zapošljavanja, nego stvara uslove i pogodnosti za pokretanje vlastite djelatnosti, tako da svaki mladi čovjek i svaki građanin koji se potrudi i osmisli određenu poduzetničku ideju od Općine može dobiti podsticaj u obliku novca za pokretanje djelatnosti kroz projekat „Pokreni svoj posao“, može dobiti poljoprivrednu mehanizaciju, plastenik ili opremu za određeni obrt, može dobiti podsticaj za proljetnu sjetvu, za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, za proizvodnju jagodičastog voća… Dakle, nama su prioritet oni koji žele da rade, a oni koji očekuju da će ih neko vući iz njihove apatije i bezidejnosti i cjelodnevnog dangubljenja uz društvene mreže žive u iluziji. Nama je cilj probuditi poduzetnički duh, pomoći samozapošljavanje i razbiti višedecenijske stereotipe koji postoje u Kaknju i drugim industrijskim gradovima po kojima se egzistencija može osigurati isključivo zapošljavanjem u velikim privrednim kolektivima.

Koje još djelatnosti u Općini Kakanj upotpunjuju privrednu sliku iste?

MANDRA:Energetika, rudarstvo i proizvodnja cementa su nosioci privrednog razvoja, međutim zastupljene su i druge privredne grane koje su vezane za djelatnost nosioca razvoja. Osim toga, u Kaknju postoji i proizvodnja i prodaja namještaja, firme koje se bave građevinarstvom, uslužnim djelatnostima, novitet su poljoprivredne zadruge, značajno je prisutna i djelatnost distribucije lijekova, značajno je zastupljena i prerada drveta. Evo sada nam stiže i mesna industrija. Imamo i proizvodnju spužve, madraca i programa za spavanje, radi se o brendu pod imenom „Moj san“. Sve više jača i segment samozapošljavanja u poljoprivredi i drugim djelatnostima…

Kakav je turistički potencijal Kaknja te da li je i koliko iskorišćen? Prati li ga odgovarajuća infrastruktura, marketing, kadrovi…?

MANDRA:Osim kulturno-historijskih znamenitosti koje sam pomenuo u odgovoru na prvo pitanje, Kakanj ima i prirodne ljepote kojima se može pohvaliti. Posebno vrijedi izdvojiti skijalište i vazdušnu banju Ponijeri, te izletiše Bočica.

Nadležnost za promoviranje turističkih potencijala ima Zeničko-dobojski kanton (ZDK) koji je osnovao turističku zajednicu koja ima zadatak da turistima predstavi turističke potencijala svih općina koje obuhvata naš kanton.

Smatramo da Turistička zajednica ZDK može i treba učiniti više da promovira turističke potencijale Kaknja.

U pogledu razvoja infrastrukture, Općina Kakanj je na Ponijerima izgradila ski-lift, te izvršila djelimično osvjetljenje staze, a plan je da se u skorom periodu osvijetli cijela staza. Smatramo da bi paralelno sa boljom promocijom Ponijera rastao i interes turista, a time bi i privatna inicijativa na Ponijerima proširila i obogatila ugostiteljske kapacitete.

kakanj-turizam

 Da li i koliko ulažete na zastitu čovjekove okoline?

MANDRA:Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka. Sa druge strane, zagađivači na području Kaknja kontinuirano vrše ulaganja u svoja postrojenja kako bi se smanjio pritisak na okoliš, a sve ove aktivnosti prati Općina kroz javne rasprave u postupku dobijanja i obnavljanja okolišnih dozvola, te kroz svakodnevno praćenje aktivnosti privrednih subjekata kako bi se na vrijeme reagiralo sa ciljem sprečavanja incidentnih situacija.

U pogledu odgovornosti prema okolišu načinjeni su značajni pomaci. Tvornica cementa Kakanj svoju proizvodnu djelatnost realizira u skladu sa savremenim ekološkim standardima, a tome su prethodila ogromna ulaganja čiji je cilj zaštita životne sredine. Velika ulaganja u oblast zaštite čovjekove okoline realizirala je, a to čini i danas, i Termoelektrana Kakanj.

TE-Kakanj

Odgovornost prema okolišu pokazuju i drugi privredni subjekti.Općina Kakanj i JP “Vodokom” Kakanj svakodnevno realiziraju aktivnosti na proširenju mreže sistema prikupljanja i odvoza otpada na teritoriji općine Kakanj. Nakon što je Općina Kakanj nedavno finansirala nabavku nova dva kamiona za odvoz otpada, ostvareno je proširenje obima organiziranog otpada na ukupno 11 novih mjesnih zajednica, uz 19 mjesnih zajednica u kojima već postoji organizirani odvoz smeća. Tako  sistem prikupljanja otpada nakon proširenja pokriva 85 % od ukupnog broja stanovnika. Planirano je da se narednih godina još povećava opseg odvoza otpada  i da u konačnici obuhvati svih 37 kakanjskih mjesnih zajednica.

Nedavno je ozvaničen završetak realizacije velikog ekološkog i infrastrukturnog projekta u Kaknju čija je ukupna vrijednost 2.300.000 KM. Radi se o projektu toplifikacije Mjesne zajednice Kakanj 2 (I faza) čija je realizacija omogućila gašenje velikog broj malih kotlovnica, što će u značajnoj mjeri poboljšati ekološku sliku Kaknja, te stanovništvu omogućiti blagodat korištenja toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja toplom vodom iz Termoelektrane Kakanj po veoma prihvatljivim i povoljnim cijenama u odnosu na druge općine i općenito na visoke cijene ogrijeva (ugalj, drvo, pelet, plin…).

Realizirane su i aktivnosti na širenju mreže daljinskog grijanja na području MZ Papratnica, a u toku su aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sistema daljinskog grijanja u još nekoliko naselja.

U proteklom periodu Općina Kakanj je realizirala brojne mjere čiji je cilj postizanje standarda energetske efikasnosti. Jedna od aktivnosti je i toplifikacija objekata kako bi se u konačnici dobile uštede energije.

Kako ocjenjujete aktuelne međunacionalne odnose u Kaknju?

MANDRA:Život u Kaknju odlikuju lijepi međuljudski odnosi, tolerantnost i uvažavanje. Građani Kaknja su poznati po svom snažnom zavičajnom i domovinskom patriotizmu. U Kaknju se sa optimizmom gleda na život, do neslućenih granica je narastao osjećaj pripadnosti kakanjskom zavičaju, interesi Kaknja uvijek  su iznad svakog stranačkog interesa tako da na sjednicama Općinskog vijeća postoji visoka razina konsenzusa o svim pitanjima koja su od općeg interesa za građane Kaknja. Kod ostvarivanja interesa Kaknja na višim nivoima vlasti nema kalkulacija među onima koji su na izborima dobili povjerenje građana. U Kaknju se ne posmatra ko pripada kojoj stranci, nego koliko je učinio za svoj grad i zavičaj.

kakanj

Snažan osjećaj pripadnosti kakanjskoj lokalnoj zajednici i uvažavanje sredine u kojoj posluju pokazuju i kakanjski privredni subjekti. Kakanjska privreda pokazuje veoma snažnu društvenu odgovornost kroz različite oblike pomaganja zajednici. Privredni subjekti iz Kaknja pomažu realizaciju brojnih infrastrukturih projekata, zajedno sa Općinom finansiraju sportske klubove, učestvuju u izgradnji i sanaciji sportskih infrastrukturnih objekata, pomažu projekte iz oblasti kulture, realiziraju važne ekološke projekte, učestvuju u ekološkim aktivnostima lokalne zajednice, pomažu školama, vrtićima, nevladinim organizacijama, dio su svih humanitarnih projekata, svoje raspoložive resurse besplatno stavljaju Općini na raspolaganje u slučajevima prirodnih nesreća…

Kolika je stopa nataliteta i mortaliteta na nivou Općine za posljednjih pet godina, naprimjer?

MANDRA:Odnos nataliteta i mortaliteta nije kao u drugim općinama u kojima je evidentna „bijela kuga“. Općina Kakanj nastoji stimulisati mlade da stupaju u brak. Tako su određeni termini kada su vjenčanja besplatna, za svako novorođeno dijete Općina isplaćuje novčanu pomoć, mladim ljudima se nude stimulativna novčana sredstva za pokretanje vlastitog biznisa…

Kakanj je i grad sporta te vrsnih sportista. Hoćete li reći nekoliko rečenica o Amelu Tuki i Rasminu Čolaku Raletu, naprimjer?

MANDRA:Radi se o vrijednim mladim ljudima koji su upornim radom, trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate, Amel u atletici,

amel tuka

Rasmin u radioamaterstvu,

rasmin colak

čime su na najljepši način dostojanstveno predstavili svoj grad Kakanj i svoju domovinu BiH. Ima još jako puno mladih ljudi iz Kaknja koji zaslužuju poseban respekt zbog postignutih rezultata.

Vaš grad i Općinu u posljednje vrijeme proslavljaju, barem na prostorima ex-Jugoslavije, i neki vasi sugrađani i u svijetu muzike, zar ne?

MANDRA:Mladi iz Kaknja osvajaju prva mjesta i zapažene rezultate na muzičkim, sportskim, školskim i drugim takmičenjima, za sportske klubove iz Kaknja nije samo važno učestvovati u takmičenju nego osvojiti prvo mjesto, preći u viši rang, donijeti medalju u Kakanj, veliki broj kakanjskih sportskih klubova se takmiči u najvišim rangovima, uspješni atletičar iz Kaknja Amel Tuka je najbolji bosanskohercegovački atletičar…

Oni koji postižu rezultate neizostavno dobiju pomoć, pažnju i respekt zajednice što stimuliše nove naraštaje da usavršavaju svoj talent, da se bore i postižu uspjehe. I zaista, danas je svim mojim sugrađanima važno da u svoj grad donesu pobjedu, a Kakanj zna pozdraviti i slaviti svoje pobjednike.

Kakanj je grad u kojem se događaju značajni kulturni, muzički, sportski i drugi dođaji i svi su masovno posjećeni. Kakanj se vrijednim radom izdiže iz prosječnosti i apatičnosti malih lokalnih zajednica, prevazilazi lokalne okvire i često uspijeva u mnogo čemu stati rame uz rame sa puno većim gradovima.

U Kaknju je u značajnoj mjeri razvijen i volonterizam koji se doživljava i tretira kao izraz ljubavi prema rodnom kraju i domovini BiH.

Tradicija postizanja rudarskih rekorda i rekorda u proizvodnji električne energije i cementa ove godine je obogaćena i rekordom u proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka u odnosu na sve poslijeratne godine što je fascinirajuće obzirom na činjenicu da je Kakanj primarno industrijska sredina.

Na samom kraju, koji značajniji projekti su započeti u Kaknju za vrijeme Vašeg mandata i koji su još u planu?

MANDRA:U protekle dvije godine koje su veoma kratak period mi smo uspjeli uvesti pogodnosti za investitore, medijski promovirati pogodnosti koje nudimo, izmijeniti brojne općinske odluke kako bismo ubrzali administrativne procedure, realizirati smo brojne poslove kako bi se završila izgradnja Poduzetničke zone „Vrtlište“… Ubrzo nakon uvođenja pogodnosti počeli su nam se javljati investitori. Investitore smo srdačno dočekali u Kaknju, te im ponudili da službenici iz općinske administracije budu dio njihovog tima u smislu da preuzmu sve poslove pribavljanja odobrenja, ne samo u Kaknju, nego i u Zenici i Sarajevu, a sve u cilju da se investitori ne uplaše komplikovanih procedura. Podsjetit ću, u Kaknju će uskoro početi realizacija investicije kompanije „Agroproteinka“ Zagreb ukupne vrijednosti 20 miliona KM, investicija kompanije „Bajra“ ukupne vrijednosti 50 miliona KM, tokom prošle godine u Kaknju je izgrađena fabrika madraca „Moj san“, u toku je izgradnja fabrike peleta, u Poduzetničkoj zoni „Vrtlište“ se gradi nekoliko proizvodnih pogona, u razgovorima smo sa još nekoliko investitora…

Planiramo investitorima ponuditi još novih pogodnosti, nastavljamo jačati poduzetništvo, u žiži naših aktivnosti su brojni ekološki projekti, uvodimo nova saobraćajna rješenje u gradskoj jezgri, planiramo u narednih nekoliko mjeseci završiti radove na izgradnji nove savremene zgrade Općine Kakanj, planiramo završiti hemodijalizni centar, uvesti video-nadzor u gradskoj zoni, izgraditi još jedan sportski poligon i dječije igralište u gradskoj jezgri, u našim planovima je izgradnja dva nova trga u Kaknju, rekonstrukcija Sportske dvorane Kakanj, još jedna biciklistička staza…

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

MANDRA:

RAZGOVARAO:Bedrudin GUŠIĆ (717)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s