Dr.Esad Boškailo, predsjednik Bosansko-hercegovačko-američke Akademije za Nauku i Umjetnost (BHAAAS): OVA AKADEMIJA DAJE, A NIŠTA NE TRAŽI

Posted: 10. Oktobra 2015. in Intervjui

Eso-4

Naša dugogodišnja saradnja sa Sarajevskom filharmonijom je vrlo uspješna. Obezbjedili smo učešće muzičara iz USA u Sarajevskoj filharmoniji. Godinama smo sponzori mladim muzičarima koji provedu jednu godinu u Sarajevu  i tako omoguće nastavak rada Filharmonije…..Radimo na jačanju veza sa ANU BiH. Do sada je ta saradnja  uglavnom bila izražena tokom BHAAAS dana u BiH I kad smo se god obratili nekome iz ANUBiH, naišli smo na razumijevanje i podršku…..Mislim da je moj najveći projekat bio organizovanje BHAAAS dana u Brčkom. Organizovali smo jedan od najvećih naučnih skupova u regiji, održano je oko 270 prezentacija, za hiljadu učesnika. Impresivno je imati predavače u Brčkom sa četiri kontinenta, stručnjake iz tehnoloških, socioloških i medicinskih nauka iz cijelog svijeta…..Pokrenuli smo inicijativu za uvodjenje standardizovanog testa u edukaciji u školama u BiH, tzv PISA test. BiH je jedna od rijetkih zemalja koja ne koristi ovaj važan test tokom školovanja kako bi se naučni programi u našim školama doveli pod jedan standard. Naš član prof. Ismar Volić je inicirao ovaj projekat a u Sektoru za školstvo u Ministarsvu civilnih poslova koji su prepoznali važnost ove inicijative…..Političari bježe od nauke a pogotovo u BiH. Mi u BHAAAS ćemo se i dalje baviti onime što najbolje znamo a to je nauka i umjetnost i tako jačati naše društvo, Mi ćemo i dalje naukom dokazivati da granice u ljudskim zajednicama treba brisati jer su najveća prepreka napretku i humanizmu…..Moram ovdje napomenuti da se napokon naš narod mora okrenuti budućnosti, moramo se odreći “uloge žrtve” jer viktimizacija naših naroda služi najčešće ovdašnjim politačarima koji to koriste da se sakriju iza demagogije i nerada…..

BIOGRAFIJA: Esad Boškailo rođen je 1959. godine u Počitelju. Medicinski fakultet u Sarajevu završio je 1984. godine nakon čega radi kao ljekar opće prakse.Tokom agresije, liječio je civile i vojnike na frontu a kasnije i u koncentracionim logorima. Kao prognanik, odlazi u Ameriku, u Chicago gdje se konačno sastaje sa suprugom i dvojicom sinova. Ubrzo uspijeva nostrificirati diplomu, ali i specijalizirati u oblasti psihijatrije u Phoenixu. Docent je na “Universitiy of Arizona” i zamjenik direktora za specijalizaciju iz psihijatrije, kao i aktuelni predsjednik Bosanskohercegovačko- američke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS).

  1. Dr. Boškailu je uručena “Peter Lisagor Award for Exemplary Journalism” u Chicagu.

Ko-autor  je knjige (sa Julia Lieblich) “Wounded I Am More Awake: Finding Meaning after Terror”, publikovane od strane  Vanderbilt University press u aprilu 2012.

  1. mu je uručeno veliko međunarodno priznanje “ The Robert H. Kirshner Award for Global Activism.”

Gospodine Boškailo! S obzirom da pretpostavljam da mnogi moji čitatelji ne znaju puno o Akademiji, započnimo ovaj razgovor kratkom retrospektivom. Dakle, kako bi se u nekoliko rečenica prezentiralo djelovanje Bosansko-hercegovačko-američke Akademije za Nauku i Umjetnost u proteklih osam godina njenog postojanja?

BOŠKAILO: Bosanskohercegovačko-američku akademiju nauka i umjetnosti/Bosnian and Herzegovinian-American Academy of Arts and Science (BHAAAS) osnovali smo 2007. godine. Prije samog osnivanja većina članova Akademije je individualno radila sa institucijama u Bosni i Hercegovini. Sarađivali smo sa kolegama sa svih univerziteta u BiH. Sarađivali smo sa  s kolegama iz branše. Nekoliko naših članova besplatno su operirali, donosili medicinsku opremu, organizirali edukaciju ljekara iz BiH u Americi, povezivali svoje univerzitete u SAD sa bh. univerzitetima. Dakle, već smo radili nešto slično samo što smo se te 2007. uspjeli organizirati u nešto što se zove Akademija. Čovjek dođe do spoznaje, nakon što riješi egzistencijalne probleme, da je vrijeme da nešto vrati društvu, da svoj dug za ovo što je uspio vrati na neki način. Mi smo izabrali da naš dug vratimo Bosni i Hercegovini, zemlji iz koje smo potekli. Moram reći da to odakle dolazimo bogato doprinosi našem duhu, srcu i intelektu.

Od kojih segmenata društva je Akademija do sada podržavana (i prepoznata) u Americi i Domovini, a od kojih, eventualno nije, a trebalo bi da jeste?

BOŠKAILO: Drago nam je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH prepoznaje vrijednost ove organizacije i da nam daje punu podršku.

Ove godine je ministrica Semiha Borovac na konferenciji za stampu povodom BHAAAS dana u Brčkom dala punu podršku našoj Akademiji i prepoznala naše namjere da širimo znanje i tako pomognemo Domovini.

Eso-5

Dobili smo i pismo podrške i otvorili saradnju sa Sektorom za školstvo u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Radimo na jačanju saradnje sa univerzitetima i  drugim institucijama u BiH koje se bave naukom i umjetnošću. Ovdje je važno naglasiti da mi ne tražimo nikakvu materijalnu pomoć ili nagradu – tražimo samo podršku i uslove za lakše djelovanje na svim područjima naše domovine.

Naša dugogodišnja saradnja sa Sarajevskom filharmonijom je vrlo uspješna. Obezbjedili smo učešće muzičara iz USA u Sarajevskoj filharmoniji. Godinama smo sponzori mladim muzičarima koji provedu jednu godinu u Sarajevu  i tako omoguće nastavak rada Filharmonije.

Eso-1

Uskoro treba da potpišemo ugovor o saradnji sa UNICEF-om.

Ove godine, otvaranje BHAAAS dana u Brčkom pozdravila je delegacija Američke ambasade i tako nastavila sa podrškom našoj Akademiji.

BHAAAS ima jaku saradnju sa mnogim vrhunskim univerzitetima širom USA i Canade. Mnogi naši članovi su profesori ili dekani na tim univerzitetima. U skoro svakoj američkoj državi postoji član naše Akademije koji predaje na nekom od univerziteta.

Moram ovdje spomenuti  nekoliko naših počasnih članova, istaknutih američkih stručnjaka koji dolaze svake godine u BiH da održe predavanje tokom Dana BHAAAS:

Dr Thomas Reynolds, dekan doktorskih studija na North Carolina University; dr. Richard Grala, jedan od vodećih stručnjaka u liječenju raka pluća, sa Medicinskog fakulteta “Albert Einstein” u New Yorku ; dr. Keith Doubt sa “Wittenberg University” koji je napisao nekoliko radova i kniga o sociološkim aspektima rata u BiH.

Jedno od logičnih pitanja za ovu priču jeste korelacija BHAAS sa ANUBiH. Postoji li međusobni kontakt, suradnja….?

BOŠKAILO: Radimo na jačanju veza sa ANU BiH. Do sada je ta saradnja  uglavnom bila izražena tokom BHAAAS dana u BiH i kad smo se god obratili nekome iz ANUBiH, naišli smo na razumijevanje i podršku.

Nekoliko naših članova radi na editovanju naučnih časopisa u BiH koje izdaje ANU BiH, npr. “Acta Medica” koji je zvanični časopis ANU BiH.

Naši članovi pomažu kolegama u BiH  tokom priprema za magistarske i doktorske disertacije.

Koji projekti su realizirani u proteklih godinu dana, odnosno za vrijeme Vašeg predsjedničkog mandata?

BOŠKAILO: Mislim da je moj najveći projekat bio organizovanje BHAAAS dana u Brčkom. Organizovali smo jedan od najvećih naučnih skupova u regiji, održano je oko 270 prezentacija, za hiljadu učesnika. Impresivno je imati predavače u Brčkom sa četiri kontinenta, stručnjake iz tehnoloških, socioloških i medicinskih nauka iz cijelog svijeta. Impresivno je i održati koncert Sarajevske filharmonije, po prvi put u Brčkom. Zadovoljsvo mi je bilo sjediti, kahvenisati i dijeliti iskustva sa kolegama iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banja Luke, Bihaća, Foče, Brčkog, Zenice, Osjeka, Beograda, Zagreba, Rijeke… Bilo mi veliko zadovoljsvo upoznati stručnjake iz Njemačke, Austrije, Portugala, Kine, Turske, Amerike, Kanade, Australije, Švedske, Norveške…

Moram reći da je grad domaćin, na čelu sa gradonačelnikom  dr. Antom Domićem i njegovim zamjenikom Esedom Kadrićem, pokazao gostoprimstvo, po čemu su Bosanci poznati u cijelom svijetu.

Otvorili smo saradnju sa UNICEF-om, potpisali smo sporazume o saradnji sa nekoliko univerziteta u BiH i regiji, nastavili saradnju sa EDUS-m centrom za ranu detekciju i liječenje djece sa poremećajima u razvoju.

A koji su, eventualno, započeti ali nisu završeni i ostavljate ih u amanet Vašem nasljedniku?

BOŠKAILO: Pokrenuli smo inicijativu za uvođenje standardizovanog testa u edukaciji u školama u BiH, tzv PISA test. BiH je jedna od rijetkih zemalja koja ne koristi ovaj važan test tokom školovanja kako bi se naučni programi u našim školama doveli pod jedan standard. Naš član prof. Ismar Volić je inicirao ovaj projekat u Sektoru za školstvo u Ministarsvu civilnih poslova koji su prepoznali važnost ove inicijative.

Radićemo i na jačanju naših kapaciteta u Americi i Kanadi ali i u BiH. Moramo raditi na promovisanju onoga sto radimo. Naši susreti u Brčkom nisu praćeni adekvatno od strane BiH medija. Nažalost, u našim medijima je prisutna neobična selekcija vijesti. Naći ćete svaki dan vijesti koje nemaju nikakvu edukativnu vrijednost, vijesti od kojih nitko neće imati koristi, vijesti koje imaju negativne konotacije…, ali  vijest da BHAAAS organizuje najveći naučni skup na Balkanu, niste mogli pročitati u našim novinama i vidjeti na našoj televiziji.

Naš novi član, istaknuti novinar Erol Avdović iz New Yorka-a, je osnovao sekciju za  odnose sa javnošću i medijima i nadamo se da  će naše slijedeće naučne skupove u BiH mediji adekvatno pratiti.

Jedan od značajnih segmenata djelovanja Akademije jeste Sekcija mladih znanstvenika, što samo po sebi zvuči afirmativno, konstruktivno, vizionarski (ako nije prejaka riječ)… Hoćete li nešto detaljnije o toj Sekciji?

BOŠKAILO: Sekciju smo pokrenuli prije nekoliko godina. Ideja vodilja nam je bila da mlađe ljude koji su svoje obrazovanje stekli uglavnom u Americi uključimo u rad Akademije i povežemo s domovinom. Sekciju vode dr.Lejla Hadžikadić – Gušić, koja je hirurg specijalizovan za operacije raka dojke i dr.Nirvana Pištoljević, koja vodi jedan od najboljih centara u Evropi za naučno zasnovan odgojno-obrazovni tretman autizma i ranu intervenciju, «EDUS-Edukacija za sve» u Sarajevu. Konačan cilj je da ovaj mladi kadar preuzme na sebe djelovanje Akademije jednom kad mi okončamo naučnu karijeru. Nastojimo ih uključiti što više, važno je da neko preuzme ove ideje.

Da li i koliko bh. političari, bilo oni jučer bilo danas konsultiraju predstavnike bh. akademske zajednice pogotovo uoči donošenja važnih odluka po Narod i Državu?

BOŠKAILO: Rijetko ćete vidjeti u nekoj državi da su nauka i politika integrisane. Političari bježe od nauke a pogotovo u BiH. Mi u BHAAAS ćemo se i dalje baviti onime što najbolje znamo a to je nauka i umjetnost i tako jačati naše društvo, Mi ćemo i dalje naukom dokazivati da granice u ljudskim zajednicama treba brisati jer su najveća prepreka napretku i humanizmu.

Do sada je održano osam  godišnjih skupština Akademije, svake godine, naizmjenično, u BiH i u Americi. Šta bi, uvjetno rečeno, bio zajednički nazivnik rezultata rada svih tih skupština i šta su eventualne posebnosti skupština održanih u SAD, s jedne strane, te u BiH, s druge?

BOŠKAILO: Održavamo godišnji sastanak u Americi. Rad u okviru Akademije podijeljen je po sekcijama: tehnološka, medicinska, umjetnička sekcija i sekcija za društvene i humanističke nauke. Sekcije kontinuirano rade na izradi programa saradnje s partnerskim i prijateljskim institucijama.

Susrete u Americi koristimo  da se bolje upoznamo, da  dogovaramo buduće projekte, da predstavimo nove članove. Obično imamo izložbe, prezentacije novih knjiga naših autora, imamo i okrugle stolove sa temama koje su interesantne za naše članove.

Naš skup u BiH nazivamo “Dani BHAAAS u BiH”, a organizujemo ih kao naučnu konferenciju sa više različitih seminara iz tehnoloških, društvenih i medicinskih nauka.

Naprimjer, u toku proteklih „Dana BHAAAS-a u Brčkom“ većina učesnika bila je i profesionalno angažirana u nekim institucijama u BiH tako da se može reći, radimo pod okriljem Akademije ali i individualno.

U Brčkom su stručnjaci iz SAD  i regije prezentirali najnovija iskustva i znanja iz svih medicinskih oblasti. Održani su i seminari iz tehnoloških  i društvenih nauka kao i koncert Sarajevske filharmonije.

Imamo odličnu saradnju sa univerzitetima u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, Bihaću, Banja Luci.

Ostvarili smo profesionalnu saradnju s kolegama iz Osijeka, Zagreba, Novog Sada i Beograda. Ova Akademija daje, a ništa ne traži. BHAAAS zna svoje puteve i znamo odakle dolazimo i gdje idemo. Ko god želi sa svojim pozitivnim idejema da nam se pridruži, mi smo tu.

Između naših sastanaka u Americi i Dana BHAAAS u BiH, naši članovi rade na velikim projektima u Domovini.

– moram ovdje spomenuti našeg prvog predsjednika, prof. dr. Mirsada Hadžikadića koji  je povezao svoj Univerzitet u North Carolini sa univerzitetima u BiH kako bi se pomoglo naučnim istraživačima;

– neurohirurg dr. Kenan Arnautović koji više puta godišnje operiše besplatno u BiH, a trenutno učestvuje u radu Kongresa neurohirurga jugoistočne Evrope, čiji je BHAAAS pokrovitelj;

– ortoped dr. Enes Kanlić je sa grupom entuzijasta iz BiH uspio održati prvi Kongres ortopeda BiH;

– hirurg dr. Eldin Karaiković operiše besplatno u BiH i radi na isporuci važne medicinske opreme našim bolnicama, a vodio je projekat Sarajevske filharmonije od osnivanja Akademije;

– naši istaknuti članovi, profesori na Majo klinici u USA, dr. Emir Festić i dr. Ognjen Gajić održavaju seminare iz Intenzivne medicine u sklopu BHAAAS Dana u BiH i uvode najviše svjetske standarde u medicinu u našoj regiji;

– plastični hirurg dr. Mahira Tanović operiše besplatno i podučava naše mlade hirurge u BiH;

– onkolog dr. Gordan Srkalović organizuje Onkološki seminar i dovodi najjače stručnjake iz Amerike u BiH da podjele najnovija dostignuća;

– psiholog dr. Nirvana Pištoljević i ja pripremamo seminare iz psihijatrije  i psihologije te učestvujemo u radu Kongresa psihijatara BiH;

Eso i Nirvana                                 dr. Boškailo i dr. Nirvana Pištoljević sa kolegama iz Tuzle

– naši članovi iz BiH, kardiolozi dr. Emir Fazlibegović i dr. Mustafa Hadžiomerović intenzivno rade na pripremama i održavanju Kongresa kardiologa BiH;

– dr. veterine Emir Hodžić uspjeva da svake godine napravi seminar “Jedno zdravlje, jedna medicina”, u cilju povezivanja naučnika iz različitih disciplina kako bi se opšte zdravlje popravilo;

– naše seminare iz Porodične medicine vodili su dr. Andi Arnautović, doktori Azra i Muhamed Duraković te dr. Melida Hasanagić;

dr. Amila Buturović, dr. Azra Terzić i dr. Keith Doubt su vodili seminare iz društvenih i humanističkih nauka;

– naši pedijatri, dr. Diana Milojević, dr. Dušica Babović-Vuksanović i dr  Mirzada Kurbašić organizuju seminare iz pedijatrije u učestvuju u radu Kongresa pedijatara BiH;

– naš prijašnji predsjednik, književnik Aleksandar Saša Hemon, je prošle godine bio u vrhu američke književnosti sa svoja tri romana;

– naš prijašnji predsjednik, advokat Dženita Pašić, radi na mnogim humanitarnim akcijama, uključujući i saradnju sa “Bosana Founndation”, koji pomaže stipendijama studentima u BiH;

– član našeg Glavnog odbora, prof. Patrick McCarthy, zamjenik Dekana na Univerzitetu u Sent Louisu, organizuje seminare na svom fakultetu o  temama važnim za prognanike iz BiH koji žive u USA.

17. oktobra ove godine u Charlotte-u (North Carolina) će se održati IX Skupština Akademije. Šta će biti sadržaj njenog rada i šta, inače, očekujete od nje i nakon nje?

BOŠKAILO:Razgovarat će se o novim projektima, pripremama za sastanak Akademije u Neumu u maju 2016., još boljem organizovanju unutar Akademije i upoznati se sa novoprimljenim članovima.

Nastojati ćemo da ojačamo saradnju sa svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i drugim institucijama koje rade za dobrobit svakog čovjeka.

Hoće li naša Domovina izići iz ove akutne ustavno-pravne, političke, ekonomsko-socijalne i kakve ne krize? Ima li budućnost?

BOŠKAILO: Budućnost Bosne i Hercegovine je u rukama njenih građana koji moraju shvatiti da od čekanja da Evropa i Svijet nama pomognu, nema ništa. Nažalost, još uvijek, naši građani gledaju u Evropu i Svijet i nadaju se rješenju krize. NEĆE oni nama pomoći, nisu pomogli kad smo prolazili kroz najteža etnička čišćenja, zbog čega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi pomagati, a  prema Evropi i Svijetu biti BUDNIJI, kako reče veliki pjesnik Mak Dizdar:

Okolo šapću kako mi život bje uzaludan ,
Ne znaju da ranjen ovako vece sam budan”…

Moram ovje napomenuti da se napokon naš narod mora okrenuti budućnosti, moramo se odreći “uloge žrtve” jer viktimizacija naših naroda služi najčešće ovdašnjim politačarima koji to koriste da se sakriju iza demagogije i nerada.

Dok BiH političari manipuliraju strahom mi tonemo dublje u krizu. Moramo prestati birati agresivne lidere. Ako nas je nacionalizam i fašizam doveo do ovakve situacije, onda je rješenje  u bježanju od tih najopasnijih pojava u savremenom društvu.

ČINI mi se da je jedno od mogućih rješenja u jačanju multinacionalnih stranki koje će svoju politiku zasnivati na ekonomiji, prosperitetu, humanizmu… a ne na isključivosti i mržnji.

Vrijeme je da Bosanci  i Hercegovci sami odluče o svojoj sudbini i vjerujem da nas čeka lijepa budućnost. Vjerujem da je nada u udruživanju zdravih građanskih stranaka koje će se boriti za svakog stanovnika Bosne i Hercegovine.

Hvala velika za ovaj razgovor.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (711)

vrbas-miso

 

  

 

 

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    daj smanji ti dogadjaj kakva filharonija i bakraci narod nema stra da jede a tibi dase bavi tim glupostima,sto nep[omognete nedignete se i kazete tim tajnim vladama sta rae sve ko fol neki D.R. a nigdje glasa ovas. nemoj se niti puno uzdati daces nesto o d te filharmonije postici i psihijatrice sebi sami trebati blizise anakonda,u koju mozda i odletis ti.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s