UDIK – SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: U SARAJEVU ZABRANJENO ODAVANJE POČASTI ŽRTVAMA „OLUJE“

Posted: 5. Avgusta 2015. in Intervjui

udik logo

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) oštro osuđuje i izražava žaljenje povodom zabrane koju je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo PU Centar u vezi mirnog okupljanja ispred zgrade ambasade Republike Hrvatske u Sarajevu, a čiji je skup prijavio UDIK, u povodu obilježavanja 20. godišnjice stradanja Srba u vojnoj operaciji „Oluja“.

Skup koji je zakazan za ponedjeljak 3. avgust 2015. godine za cilj je imao odavanje pošte nastradalima u „Oluji“ te podsjećanje javnosti na zločine Hrvatske vojske prema civilnom srpskom stanovništvu koje Republika Hrvatska danas s ponosom slavi. Ovim činom na ovakav način PU Centar Sarajevo se stavlja u zaštitu Republike Hrvatske, te ovakav vid skupa zabranjuje. S tim u vezi,  ovo  je najgora i  najstrašnija slika koju možemo da pošaljemo iz Sarajeva, a želja je bila nešto sasvim drugo. Zabranom obilježavanja godišnjice stradanja Srba u „Oluji“, Sarajevo je poslalo jasnu poruku da u Sarajevu nema prostora gdje se javno može govoriti o masovnim kršenjima ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije.  Ovo je i dokaz solidarisanja sa politikom koju vodi Republika Hrvatska, a to je politika koja ima za cilj diskriminaciju i veličanje odgovornih za ratne zločine nad srpskim civilnim stanovništvom u Hrvatskoj.

Da podsjetimo, sloboda okupljanja je garantovana članom 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo selektivno zabranjuje skupove i krši slobodu na mirno okupljanje, koje je osnovno pravo svakog građanina i građanke Bosne i Hercegovine garantovano Ustavom i međunarodnim dokumentima koje je naša zemlja ratifikovala.

Ovo  jeste poruka  nama, i svima ostalima koji se bave suočavanjem sa prošlošću da jednostavno to nije tema koja će da zanima političku elitu u budućnosti. Zabraniti mirno okupljanje je nešto što se ne radi u demokratskom društvu a naročito ne u društvu koje je doživjelo sličnu sudbinu.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović iskazala je solidarnost prema žrtvama genocida u Srebrenici, a sada na ovaj način institucije u Sarajevu iskazuju podršku hrvatskoj politici.

Uprkos zabrani o okupljanju, UDIK će u ponedjeljak 3. avgusta 2015. godine uputiti pismo predsjednici Republike Hrvatske i još jednom je pozvati na odgovornost i distanciranje od zločina počinjenih u ime Republike Hrvatske. Njeno (ne)distanciranje će imati dugotrajne posljedice na odnose u regionu, ali i ozbiljno shvatanje hrvatskog poimanja Zapadnog Balkana na putu ka EU.

KOORDINACIONI ODBOR

No: 76 – 08/15

Sarajevo, August 1st, 2015

PRESS RELEASE

IN SARAJEVO FORBIDDEN COMMEMORATION OF THE VICTIMS OF THE OPERATION „STORM“

 Association for Social Research and Communications (UDIK) strongly condemns and expresses regret because of the prohibition established by the Ministry of Internal Affairs of the Sarajevo Canton Police Centre regarding peaceful gathering in front of the building of Croatian Embassy in Sarajevo on the occasion of the 20th anniversary of the crimes committed in the military operation “Storm”.

The meeting, scheduled for Monday August 3rd, 2015, was aimed to pay tribute to the victims of the “Storm” and to remind the public of the crimes of the Croatian army against the civilian Serbian population of the Republic of Croatia that today proudly celebrates. By this act in this way PU Center Sarajevo has a role to protect the Republic of Croatia, and this kind of gathering bans. In this regard, this is the worst and scariest picture that we can send from Sarajevo, and we wanted something different. With the prohibition of paying tribute to the victims of the “Storm”, Sarajevo sent a clear message that in Sarajevo there is no space where we can talk publicly about the massive violations of human rights in the former Yugoslavia. This is proof of solidarity with the policy conducted by the Republic of Croatia, and it is a policy that aims to discrimination and the glorification of those responsible for war crimes against Serbian civilians in Croatia.

We remind that the freedom of assembly is guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – Article 1. The Ministry of Internal Affairs of the Canton Sarajevo selective bans rallies and violates freedom of peaceful assembly, which is a fundamental right for all citizens of Bosnia and Herzegovina guaranteed by the Constitution and international documents ratified by our country.

This is a message to us, and all others who are working on dealing with the past that simply is not the topic that will be of interest to the political elite in the future. Prohibit peaceful assembly is something that does not work in a democratic society and especially not in a society that has experienced a similar fate.

Croatian President Kolinda Grabar Kitarovic expressed her solidarity with the victims of the genocide in Srebrenica, but now this time institutions in Sarajevo expressed support to the policy of the Republic of Croatia.

Despite the ban on the gathering, on Monday August 3rd, 2015, UDIK will send a letter to the president of the Republic of Croatia and one more time call her on the moral and political responsibility towards all citizens who live in Croatia. Her (not) distancing from crimes will have long-lasting effects on relations in the region, but also a serious understanding of the Croatian conception of the Western Balkans towards the EU.

COORDINATION COMMITTEE

No: 76 – 08/15

Sarajevo, 1 agosto 2015

COMUNICATO STAMPA

A SARAJEVO VIETATA LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL'OPERAZIONE „TEMPESTA“

 Associazione per la Ricerca Sociale e Comunicazione (UDIK) condanna fermamente ed esprime rammarico per il divieto emesso dal Ministero degli Affari Interni del Centro polizia Cantone di Sarajevo nei confronti di riunione pacifica di fronte al palazzo del croato Ambasciata a Sarajevo, in occasione del 20° anniversario dell'uccisione dei serbi nell'operazione militare „Tempesta“.

L'incontro, previsto per Lunedi 3 agosto 2015, aveva lo scopo di rendere omaggio alle vittime della „Tempesta“ e per ricordare al pubblico dei crimini dell'esercito croato contro la popolazione civile serba di Croazia che oggi la Repubblica di Croazia festeggia con orgoglio. Con questo atto in questo modo PU Centro Sarajevo è collocato nella protezione della Croazia, e questo tipo di riunioni vieta. A questo proposito, questo è l'immagine peggiore e più spaventoso che possiamo inviare dal Sarajevo, e volevamo qualcosa di diverso. Divieto di marcare anniversario dell'uccisione dei serbi in operazione „Tempesta“, Sarajevo ha inviato un messaggio chiaro che non c'è spazio a Sarajevo dove il pubblico può parlare delle massicce violazioni dei diritti umani nella ex Jugoslavia. Questa è la prova di solidarietà con la politica condotta dalla Repubblica di Croazia, ed è una politica che mira alla discriminazione e la glorificazione dei responsabili di crimini di guerra contro civili serbi in Croazia.

Per ricordare, la libertà di riunione è garantita dall'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Ministero degli Affari Interni del Cantone di Sarajevo divieti selettivi raduni e viola la libertà di riunione pacifica, che è un diritto fondamentale per tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina che sono garantiti dalla Costituzione e documenti internazionali ratificate dal nostro Paese.

Questo è un messaggio per noi, e tutti gli altri che si occupano con il passato che semplicemente non è il tema che sarà di interesse per l'élite politica in futuro. Proibire riunione pacifica è una cosa che non funziona in una società democratica e soprattutto non in una società che ha vissuto un destino simile.

Il presidente croato Kolinda Grabar Kitarovic ha espresso la sua solidarietà con le vittime del genocidio di Srebrenica, ma ora con questo atto le istituzioni a Sarajevo hanno espresso sostegno alla politica croata.

Nonostante il divieto, al Lunedi 3 Agosto 2015, UDIK invierà una lettera al presidente della Repubblica di Croazia e ancora una volta chiamarla sulla responsabilità morale e politica nei confronti di tutti i cittadini che vivono in Croazia. Il suo (non) allontanamento dai crimini avrà effetti duraturi sulle relazioni nella regione, ma anche una seria comprensione della concezione croata dei Balcani occidentali all'UE.

COMITATO DI COORDINAMENTO

PRILOG:

Sarajevo, 3.8.2015. godine

OTVORENO PISMO

PREDSJEDNICI REPUBLIKE HRVATSKE KOLINDI GRABAR KITAROVIĆ

Poštovana predsjednice Republike Hrvatske,

Obraćamo Vam se javno kao najodgovornijoj osobi Republike Hrvatske sa zahtjevom da javno progovorite o zločinima u operaciji „Oluja“ Hrvatske vojske te da prekinete politiku šutnje nad srpskim žrtvama ove operacije.

Ravnodušnost prema počinjenom zločinu je najviši stepen okrutnosti i slijepoće. To je nastavak politike zla koja ponižava žrtve i produbljuje jaz među etničkim zajednicama u vašoj državi ali i nosi nepovjerenje u regionu.

Taj ponor i jaz su mogući prostor nekih budućih sukoba i nesporazuma za koji ćete i Vi snositi svoju moralnu, političku i historijsku odgovornost.

Mislili smo da ste svojim dolaskom na komemoraciju u povodu dvadesete godišnjice genocida u Srebrenici imali za želju pokazati svoju otvorenost i neopredjeljenost ka suočavanju sa prošlošću i procesuiranju ratnih zločina. Međutim, Vaše prisustvovanje komemoraciji u Memorijalnom centru „Potočari“ nam izgleda kao dobro prikupljanje političkih poena na osnovu srebreničkih žrtava u okviru Evropske unije, a najavljivanje vojne parade u Zagrebu i slavljenje „Oluje“ kao dobijanje unutrašnjih poena. Iz tog razloga smatramo da ste doveli do moralnog poraza hrvatske politike na globalnom nivou, a žrtve u regionu ismijali priznajući jedne a slaveći druge zločine.

Zanemarili ste ljudska prava, ignorirate ljudske gubitke i pri tome ne pokazujete ni minimuma empatije prema žrtvama, što vas ovim putem može svrsati u one koji su bili i ostali u službi samo jednog naroda u Hrvatskoj. Ipak, demokratičnost jedne države se upravo mjeri po pravima manjina. Nažalost,  Hrvatska je većinu svojih manjina protjerala ili im pak uskratila njihova prava, a sve je to vojnom paradom i predsjednica Republike Hrvatske podržala.

Vi imate dužnost da ne ostavite svojoj državi u naslijeđe svijet ubica, već svijet kao mjesto na kojem je moguće živjeti u humaniziranom i harmoniziranom društvu. Takav vid empatije i prekidanja državno organizovanog poricanja će biti čin ljubavi i pokajanja koji će nas ujedinjavati u pamćenju ubijene i protjerane stanovnike Republike Hrvatske, buditi u nama milost i pravednost za žrtve zločina i terora, otvoriti proces savjesnog i odgovornog suočavanja sa prošlošću bez kojeg nije moguća niti budućnost.

Na taj način ćete pokazati, u skladu sa civilizacijskim normama i idejama koje retorički dijeli i vaša politička opcija u  evropskim perspektivama, da ste spremni odreći se političkog i vojnog vrha  Republike Hrvatske koji je bio odgovoran za zločine počinjene u Vašoj Republici 90-ih.

Smatramo da je ograđivanje i povlačenje podrške pojedincima odgovornim za ratne zločine pokazatelj osnovnog minimuma civilizacijskih vrijednosti koje bi takva promjena kursa morala donijeti.

Ukoliko budete ignorisali ove apele i krikove za pravdom i istinom činite najveći zločin.

Zločin šutnje,

Koordinator UDIK-a

M.P.                                               ___________________

Edvin Kanka Ćudić

 

 

 

komentara
  1. Zdravko margic niodkud kaže:

    NEZAMARAJ SE STIM INETREBA DASE OKUPLJAJU JER VIDITE DA OTVORENO DODIK A I ONAJ IZ SRBIJE NIKOLIC NEPRIZNAJU GENOCID U SERBRENICI.STABI VI U BIH DA NIJE BILO OLUJE BIHAC JE BIO U OPASNOSTI DA PADNE U RUKE CETNIKA.I ONIBI U KRAJINI PAMETOVALI SA REPUBLIKOM SRBSKOM KAO I DODIK TOJE MARTIC POKUSO ALI JE TUDJMAN PAMETAN IZNUDIO ZELENO SVJETLO I BANDU PROTJERO TAKOJE I ALIJA TREBO ISTO.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s