Obren Petrović, gradonačelnik Doboja: BiH JE NAŠA DRŽAVA I LOGIČNO JE DA NEKO KO VOLI SVOJU DRŽAVU VODI I TAKVU POLITIKU….

Posted: 3. Juna 2015. in Intervjui

Doboj - gradonacelnik Petrovic

Za vrijeme prošlogodišnjih katastrofalnih majskih poplava i nakon njih se pokazalo da u BiH nema nikakvih granica. Međuetnička, odnosno međuljudska i međureligijska saradnja su došle do punog izražaja, što je uslovilo da su nam najviše pomagali ljudi, koji su u tom trenutku jedini i mogli da nam pomognu…..Što se tiče kritika konstantno sam sa republičkog nivoa od strane najviših funkcionera vladajućeg SNSD – a, kao i u sredstvima javnog informisanja iz RS koja su pod njihovom kontrolom ili uticajem izložen napadima kao neko ko je oličenje vođenja probosanske politike, kao da je to nešto negativno…..U saradnji sa Republikom Turskom, obezbijedili smo funkcionisanje javne kuhinje u Doboju koja prehranjuje 1300 korisnika dnevno, u koju je od juna prošle godine uloženo oko 4 miliona KM. Zatim, preko turske razvojne agencije TIKA obezbijedili smo sredstva u iznosu oko 120.000 KM koja su uložena u obnovu dobojske bolnice (odjeljenje neurologije)…..Mi nemamo odgovarajuću podršku Vlade RS u onom obimu u kojem bi smo mi to željeli, pa se trudimo da investitore dovodimo sami dovijajući se na različite načine. Zamolio bih i ovim putem vlasti RS da nam barem ne odmažu, a što se tiče problema imali smo problema sa dobijanjem građevinske dozvole za fabriku……Što se tiče političke cijene svjestan sam da ima pojedinaca i grupa koji su nezadovoljni usvajanjem odluke da naš grad pristupi Zajednici opština turskog svijeta. Oni su organizovali i neke proteste sa kojih je poslata ružna poruka prema  Turskoj……Bez obzira na to sve siguran sam, da veliki broj stanovnika Doboja voli narod Turske i smatram da se ne trebamo obazirati na te pojedince i grupe, koji se bave dnevnopolitičkim prepucavanjima sa ciljem da ostvare neke svoje lične interese i uberu sitne političke poene……Pisali su i grafite “Ubijte Omera”, misleći na mene, o svemu tome sam obavijestio entitetsko tužilaštvo i MUP RS, no za sada nema bilo kakvih informacija o počiniocima. Čak, štaviše MUP RS je bezbjednosnu situaciju u gradu ocijenio zadovoljavajućom, mogu oni da je ocijenjuju kako žele, ali ja i građani se tih dana nismo osjećali bezbjedno…..

Evo još jedne, u kratkom vremenskom razdoblju, pozitivne priče iz Doboja.

Doboj%20Bosnia-Herzegovina%201147867003

Gospodine Petroviću! Prije godinu dana Bosnu i Hercegovinu, posebno Doboj, zadesile su katastrofalne poplave. Međunacionalna, odnosno međuljudska solidarnost, tada je došla do punog izražaja, u kom smislu ste se i javno odredili. Da li ste imali i imate li još kritika od strane nekih političkh opcija, ili uvjetno rečeno, centara moći u manjem entitetu, zbog datih izjava tim povodom?

Za vrijeme prošlogodišnjih katastrofalnih majskih poplava i nakon njih se pokazalo da u BiH nema nikakvih granica. Međuetnička, odnosno međuljudska i međureligijska saradnja su došle do punog izražaja, što je uslovilo da su nam najviše pomagali ljudi, koji su u tom trenutku jedini i mogli da nam pomognu. To su bili ljudi iz opština koje se nalaze sa suprotne strane međuentitetske linije razgraničenja, dakle Bošnjaci i Hrvati iz opština Tešanj, Doboj Jug, Doboj Istok, Usore, Gračanice itd, kojima se i ovom prilikom zahvaljujem što su nam bili pri ruci i pomogli nam kada nam je to zaista bilo najpotrebnije.

Doboj%2015%205

Što se tiče kritika konstantno sam sa republičkog nivoa od strane najviših funkcionera vladajućeg SNSD – a, kao i u sredstvima javnog informisanja iz RS koja su pod njihovom kontrolom ili uticajem izložen napadima kao neko ko je oličenje vođenja probosanske politike, kao da je to nešto negativno.Vođenje probosanske politike uopšte nije nešto što je negativno iz razloga što je BiH naša država i logično je da neko ko voli svoju državu vodi i takvu  politiku. To ne znači da vodim politiku koja urušava RS, iako to oni žele tako da prikažu u javnosti. Smatram da je nelogično da, ako se posredno borim za bolju i prosperitetniju BiH, a čiji je RS sastavni dio, a neposredno za Grad Doboj i njegove građane, koji je opet u RS, da radim protiv interesa entiteta u kojem živim, radim i obavljam tako jednu odgovornu funkciju, kao što je funkcija gradonačelnika. Nažalost, postoje i ljudi koji ne vole državu BiH, i koji je doživljavaju kao nužno zlo i nešto što je prolazno, a to su oni koji ne žele dobro ni svom narodu, ni svom entitetu, ni svojoj državi. Međutim, duboko i iskreno vjerujem da je nas koji vole državu BiH, i koji će se svakodnevno boriti za njenu bolju budućnost mnogo više.

Da li je ta prirodna kataklizma od prošle godine na neki način ujedinila te krajeve, pa i sam grad Doboj?

Siguran sam da ništa tako ne vezuje ljude kao zajednički proživljena nesreća. Kompletan grad je bio pod vodom, priroda nije razlikovala ko je Srbin, Hrvat ili Bošnjak, nas je sve zajedno pogodila ista muka, svi smo isto patili i jedni sa drugima saosjećali i pomagali se međusobno. Pomoć nam je stizala iz svih susjednih krajeva, odnosno opština iz FBiH, gdje su Bošnjaci ili Hrvati u većini, tako da smo u tim teškim danima svi bili ujedinjeni. Nakon poplava, a isto tako i danas trudili smo se, i trudimo se i dalje da sagledamo sve svoje potencijale i da zajednički nastupamo prema stranim donatorima i potencijalnim domaćim i stranim investitorima, kako bi smo učinili sve da obnovimo, naše opštine i povećamo njihove privredne kapacitete, a sve u cilju opšte dobrobiti naših građana.

Kada smo kod poplava, od kojih nas dijeli godinu dana, u kojem obimu ste uspjeli do sada sanirati posljedice istih?

Godina koja je iza nas nimalo nije bila laka, prošlogodišnja poplava je razorila 2980 stambenih objekata i 950 privrednih subjekata, što je dodatno usložilo ionako od ranije tešku ekonomsko – socijalnu situaciju u gradu. Imajući u vidu stanje u kojem smo se našli, odlučili smo da otvorimo vrata svima koji su bili spremni i voljni da nam pomognu kako bi smo stali na noge i započeli proces obnove koji je dugotrajan s obzirom na posljedice. Situacija je sve bolja i stanje se pomalo normalizuje, veliku pomoć smo imali od strane međunarordne zajednice, koja je u procesu obnove odigrala značajnu ulogu uloživši do sada preko 16 miliona KM u Doboj, to je za nas velika stvar, i ja se trudim, da se taj trend nastavi do kraja godine, a  težiću da se nastavi i u narednoj godini.

Konkretno u okviru saradnje sa Delegacijom Evropske unije (u daljem tekstu EU) u BiH dogovorili smo iznos sredstava za sanaciju javnih objekata u Doboju u visini od 3.182.548 evra. U okviru programa EU za oporavak od poplava, koji provodi UNDP u saradnji s Unicefom i IOM – om,  a koji se realizuje u periodu od avgusta 2014. do oktobra 2015. godine, u Doboju smo završili sanaciju 11 javnih objekata, dvije predškolske ustanove, sedam škola, zgrade gradske administracije i Centra za socijalni rad, a u toku je sanacija Doma zdravlja. U obnovu stambenog fonda uložili smo 695.357 evra, a planirana su sredstva od 1.229.913 evra za 283 stambene jedinice. Do sada su završeni radovi na 119 stambenih jedinica, a radovi su u toku na 41 stambenoj jedinici. Dodatna sredstva uložili smo u obnovu tri putna pravca na području grada u ukupnom iznosu od 22.241 evra. Takođe putem programa EU za oporavak od poplava obezbijedili smo finansijsku podršku za pet malih i srednjih preduzeća u Doboju u ukupnom iznosu od 122.710 evra. Uz pomoć američke humanitarne organizacije CRS (Catholic Relief Service) obezbijedili smo značajna sredstva za obnovu stambenih objekata i pomoć poljoprivednicima u našoj lokalnoj zajednici. Takođe, zahvaljujući našim prijateljima iz američke ambasade u Sarajevu i američkih vojnika iz vojnih baza SAD u Njemačkoj, uspjeli smo dogovoriti veoma značajna finansijska sredstva za izgradnju i opremanje Centra za djecu sa posebnim potrebama i četvrtog objekta vrtića “Majka Jugovića”.

U saradnji sa Republikom Turskom, obezbijedili smo funkcionisanje javne kuhinje u Doboju koja prehranjuje 1300 korisnika dnevno, u koju je od juna prošle godine uloženo oko 4 miliona KM.

narodna kuhinja u doboju

Zatim, preko turske razvojne agencije TIKA obezbijedili smo sredstva u iznosu oko 120.000 KM koja su uložena u obnovu dobojske bolnice (odjeljenje neurologije). Preko Vlade Japana dogovorili smo značajna sredstva u okviru Projekta upravljanja rizicima od klizišta, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), kako bi sanirali klizišta na području grada i na taj način uklonili opasnost od ugrožavanja života građana i njihove imovine. Dosta toga je urađeno kao što vidite iz prethodno navedenog, ali ono uvijek može još bolje i tome ću sa svojim saradnicima svakodnevno težiti.

Dokle se došlo sa realizacijom gradnje Fabrike za preradu voća i povrća u povratničkom naselju Ševarlije iza koje investicije vrijedne 40 miliona eura, stoje Azerbejdžanci?

Mi smo taj projekat započeli prije poplava. U cilju njegove realizacije radili smo  na tome da dobijemo podršku svih struktura vlasti, od nivoa BiH, preko entiteta do najnižeg nivoa i u tome smo uspjeli. Nakon poplava jedno vrijeme smo bili zabrinuti da li će se projekat nastaviti, s obzirom da je na lokaciji gdje je predviđena izgradnja fabrike, bila voda u visini od 2 metra. Uspjeli smo ubijediti investitora da se nastavi sa realizacijom projekta, inače riječ je o firmi iz Azerbejdžana, za što smo dobili podršku iz RS, BiH i od ambasdora Azerbejdžana iz Beograda koji pokriva i BiH. Za nas je to veoma značajan projekat, naime, riječ je o investiciji čija vrijednost iznosi 40 miliona evra, koja bi trebala osigurati 300 – 400 novih radnih mjesta i posao za kooperante, odnosno male poljoprivredne proizvođače sa teritorije grada. što će svakako biti zamajac podizanju privredne aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici. Radi se o prostoru od 100 dunuma koji se nalazi uz samu prugu, a imajući u vidu da je Doboj važno saobraćajno (željezničko čvorište) to će omogućiti da fabrika svoje gotove proizvode transportuje i prema luci Ploče, Zapadnoj Evropi, a i dalje na druga tržišta. Prošle godine u junu mjesecu je položen kamen temeljac za fabriku, na gradu je bilo da obezbijedi zemlju, rentu, uređenje,vodu i trafo stanicu, što nas je koštalo oko 3 miliona KM, što smo i učinili.

voce-savarlije

Ima li opstrukcija vezano za realizaciju tog projekta, odnosno postoje li “kočnice” u jednoj Banjoj Luci, naprimjer i kako se, eventualno nosite sa time?

Mi nemamo odgovarajuću podršku Vlade RS u onom obimu u kojem bi smo mi to željeli, pa se trudimo da investitore dovodimo sami dovijajući se na različite načine. Zamolio bih i ovim putem vlasti RS da nam barem ne odmažu, a što se tiče problema imali smo problema sa dobijanjem građevinske dozvole za fabriku. Učinili smo sve da se taj problem riješi pa smo na sastanku koji je održan u Doboju 20. maja ove godine upriličili sastanak kojem su prisustvovali pored mene kao predstavnika Grada Doboja i potpredsjednica Vlade RS Srebrenka Golić (ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS ) i   predstavnici investitora – Benkons Bosna d.o.o, na kojem smo usaglasili procedure za izdavanje saglasnosti za realizaciju projekta izgradnje fabrike. Ministarka nam je dala čvrsta obećanja da će se ona i njeni saradnici u okviru svojih nadležnosti maksimalno angažovati da se ova investicija što prije realizuje i da se što prije počne proizvodnja.

Nedavno ste pristupili Zajednici opština turskog svijeta. Zašto ste im pristupili i plaćate li političku cijenu zbog toga? Jeste li se pokolebali zbog toga?

Obzirom na stanje u kojem smo se našli nakon prošlogidišnjih majskih poplava, odlučili smo da otvorimo vrata svima koji su bili spremni i voljni da nam materijalno – finansijski pomognu.. Republiika Turska, je bila među prvim zemljama koja se odazvala i pritekla nam u pomoć. Poučeni tim dobrim iskustvom donijeli smo odluku u martu mjesecu na gradskoj skupštini da pristupimo Zajednici opština turskog svijeta..Članstvom u pomenutoj zajednici pružila nam se mogućnost za razmjenu znanja i iskustava sa gradovima i opštinama članovima te zajednice, a koja se odnose na problematiku iz oblasti lokalne zajednice, što smo iskoristili da dogovorimo sredstva za realizaciju određenih projekata koji su od opšteg interesa za sve građane Doboja. Naime, riječ je o sledećim projektima : izgradnja mosta u mjesnoj zajednici Suvo Polje preko rijeke Spreče u vrijednosti 1.000.000 KM, izgradnji kolektora u Ulici Cara Dušana do rijeke Bosne sa precrpnom stanicom u iznosu od 1.000.000 KM, rekonstrukcija i sanacija gradskih ulica Nemanjina i Kralja Aleksandra sa izgradnjom kružnog toka na magistralnom putu u iznosu od 1.000.000 KM, pomoć privrednim društvima i preduzetnicima po osnovu otklanjanja posljedica prošlogodišnjih poplava u iznosu od 2.000.000 KM, i izmještanje vrelovoda koji prelazi stari željeznički most na Usori u iznosu od 1.000.000 KM. Iz navedenog se jasno vidi da su efekti članstva u pomenutoj zajednici, već vidljivi.

Što se tiče političke cijene svjestan sam da ima pojedinaca i grupa koji su nezadovoljni usvajanjem odluke da naš grad pristupi Zajednici opština turskog svijeta. Oni su organizovali i neke proteste sa kojih je poslata ružna poruka prema  Turskoj. Isto tako ti pojedinci i grupe moraju biti svjesni da su Doboju potrebni investitori, jer ja moram, zajedno sa Vladom RS, Savjetom ministara BiH i međunarodnom zajednicom, obnoviti ovaj grad koji je uništen tokom prošlogodišnjih poplava. Bez obzira na to sve siguran sam, da veliki broj stanovnika Doboja voli narod Turske i smatram da se ne trebamo obazirati na te pojedince i grupe, koji se bave dnevnopolitičkim prepucavanjima sa ciljem da ostvare neke svoje lične interese i uberu sitne političke poene.

Jeste li zadovoljni sa dosadašnjim procesom povratka na područje grada  Doboja i kako ocjenjujete aktuelne međunacionalne i međukonfesionalne odnose u Gradu, odnosno u Opštini?

Sa sigurnošću se može reći da je 20 godina nakon ratnih sukoba Doboj stasao u moderan, uređen i perspektivan grad, i vratio naslov multietničke, multireligijske i multikulturalne lokalne zajednice, koja je i administrativni i saobraćajni centar regiona. Doboj je među prvim gradovima u BiH završio implementaciju imovinskih zakona i postao prepoznatljiv po broju ostvarenog povratka raseljenih lica u prijeratne domove. Doboj je otvoren grad, grad sloge i jedinstva, gdje su svi narodi u Doboju Srbi, Bošnjaci, Hrvati, Jevreji i svi ostali ravnopravni u svemu. Svi narodi rade na izgradnji i jačanju povjerenja kako bi poboljšali kvalitet života u našem gradu. Doboj je lijep grad, grad na tri rijeke Bosni, Spreči i Usori koji je pokazao da je širok za sve, jer je nakon ratnih sukoba postao novi dom hiljadama novih stanovnika koji su iskoristili svoje pravo odabira mjesta življenja.

Nažalost, postoje pojedinci i grupe koji sve dobre stvari, koje su posebno u Doboju od 2000. godine, strpljivo građene, poput multietničnosti, tolerancije, suživota, povjerenja odlučili da pokvare raznim izgredima. Unazad par mjeseci jedan broj ljudi iz SNSD – a  je radio na tome da se bezbjednosna situacija pogorša sa ciljem da naruše međunacionalne odnose, što nikako nije dobro jer jedan nacionalizam za sobom povlači drugi. Misle da će na taj način dobiti lokalne izbore sljedeće godine, ja im jasno ovim putem poručujem da neće i da ne pokušavaju na taj način, jer im se to već u prošlosti dva puta obilo o glavu. To je dovelo do toga  da je bezbjednosna situacija u gradu na izuzetno lošem nivou, te da su građani bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u strahu. Izloženi su svakodnevnim prijetnjama i uvredama. Sve je eskaliralo nakon odluke da pristupimo Zajednici opština turskog svijeta. Od tada sam i sam izložen prijetnjama smrću, dobijam pisma u kojima mi nepoznati pošiljaoci prijete ubistvom. Pozvao sam sve policijske strukture i vlasti na višim nivoima u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnu zajednicu, da reaguju kako bi se stanje smirilo i vratilo u prvobitno stanje. Uvjeren sam da su dobojlije strpljive i snažne i da će sve ovo ubrzo prevazići.

Ipak, neki grafiti koji se i danas pojavljuju na pojedinim dobojskim fasadama poručuju da Bošnjaci nisu dobrodošli na tom području. Kako komentirate iste i da li policija i pravosuđe reagiraju profesionalno u tim slučajevima?

Te grafite ispisuju pojedinci i grupe kojima smeta suživot u Doboju, i mahom su instruisani od pojedinaca iz političkih krugova, koji opet imaju neke svoje lične interese i koji  pokušavaju da otvaranjem rana iz prošlosti ostvare neke sitne političke poene u radikalnom – nacionaističkom dijelu biračkog tijela. Svi ti problemi su vezani za predizbornu aktivnost, jer se u BiH stvara predizborna klima vezana uz nacionalna pitanja, smatram da ti ljudi nisu u pravu i da je pogrešno to što rade. Svojim primjerom to stalno pokazujem, jer na izborima svaki puta dobijem po 25.000 glasova, od toga 8.000 bošnjačkih i hrvatskih glasova. Smatram da je narod za koncept zajedničkog života i rada  Najiskrenije, stidim se tih grafita na kojima je između ostalog pisalo “Kolji balije”, jer znam, kako su se zbog toga osjećali Bošnjaci povratnici u Doboj. Pisali su i grafite “Ubijte Omera”, misleći na mene, o svemu tome sam obavijestio entitetsko tužilaštvo i MUP RS, no za sada nema bilo kakvih informacija o počiniocima. Čak, štaviše MUP RS je bezbjednosnu situaciju u gradu ocijenio zadovoljavajućom, mogu oni da je ocijenjuju kako žele, ali ja i građani se tih dana nismo osjećali bezbjedno.

SNSD odavno prijeti otcijepljem od BiH čak su izglasali i rezoluciju na tu temu. Kako to komentirate i kojim putem BiH, zapravo treba ići?

Oni su usvojili tu deklaraciju na saboru svoje stranke krajem februara mjeseca. Lično smatram da nije dobro što su krenuli tim putem, jer to zadire u ustavnu osnovu države BiH i može da naruši mir i stabilnost, kako u BiH tako i u regionu. Odvajanje RS iz sastava BiH prema postojećem Ustavu BiH je nemoguće. Nemoguće je, jer su sva tri naroda Srbi, Hrvati i Bošnjaci konstitutivni na čitavoj teritoriji BiH, tako da RS se ne bi mogla odvojiti na miran način, jer na to ne bi pristali Hrvati i Bošnjaci, kao ni međunarodna zajednica. Ako bi se eventualno RS i odvojila na osnovu njene jednostrane akcije nastupile bi katastrofalne posljedice i po RS i po srpski narod u BiH u cjelini. Jednostranim aktom RS bi prekršila Ustav, a Dejtonski sporazum bi prestao da važi i prestalo bi i verifikivano priznanje RS kao entiteta. Lično želim da vjerujem da nema toliki broj političkih avanturista koji bi se odlučili za takav jedan radikalan korak.

Što se tiče puta kojim BiH treba ići dovoljno je pogledati geografsku kartu i vidjeti kojim su to putem krenule zemlje iz okruženja, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i odgovor se nameće sam od sebe. Imajući u vidu to, moj koncept je kristalno jasan – ja sam za EU, za ulazak u NATO. Mi se trebamo posvetiti ekonomiji i raditi na regionalnom povezivanju na ekonomskoj osnovi, jer su nam privredni sistemi međusobno dopunjujući i u skladu s tim zajednički tražiti šansu na tržistima. To će nam omogućiti da izgradimo i ojačamo unutrašnji mir i stabilnost, a i doprinijeti izgradnji dobrosusjedskih odnosa. Smatram da na taj način u BiH može biti izgrađen stabilan demokratski politički sistem koji za krajnji cilj ima uspostavljanje pravne države, u kojoj postoji vladavina prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, u kojoj su kriminal i korupcija svedeni na društveno prihvatljiv nivo i sve ono što jednu zemlju čini modernom zemljom koja treba u dogledno vrijeme da postane članicom EU. Uvažavam i one koji imaju drugačije mišljenje od moga, jer mi živimo u demokratskom društvu gdje svako ima pravo na svoje mišeljenje. Tako da ne dozvoljavam ni da me se osuđuje, jer imam svoje stavove. Svako ima svoje stavove, a na ovim stavovima do sada nisam izgubio izbore. Ako narod misli drugačije, izbori su pred nama sljedeće godine, ne moram ni biti gradonačelnik, ako narod bude odlučio tako.

Na kraju, jeste li optimist da će BiH prevazići aktuelnu političku, ustavnu, ekonomsku i socijalnu krizu i hoće li kao država preživjeti?

Posmatrano iz istorijskog ugla BiH je preživjela razne osvajače, bila dijelom dvaju carstava, dvije države i na kraju postala nezavisna država nakon disolucije SFRJ. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, njena državna struktura je izmjenjena uvažavanjem realnog stanja na terenu. Međunarodna zajednica nikada nije dovodila u pitanje međunarodni subjektivitet i teritorijalni integritet BiH, a na narodima BiH je bilo kako će da urede njeno državno i društveno uređenje, što je dogovorom između predstavnika konstitutivnih naroda uz međunarodnu arbitražu i učinjeno u Dejtonu 1995. godine. Dejtonskim mirovnim sporazumom kroz njegove norme i principe stvorena je osnova za njeno dalje fukncionisanje i razvoj. Norme su u funkciji sadašnjeg funkcionisanja BiH, a principi sadrže programske ciljeve koje treba ostvarivati u budućnosti. Dva glavna programska cilja su uspostavljanje demokratskog poitičkog sistema na osnovi balansa etničkih i građanskih vrijednosti i integracija BiH u EU.. Na političkom elitama iz reda sva tri konstitutivna naroda je sada da iznađu najbolja rješenja kako da se ti ciljevi ostvare u praksi.

Posmatrajući političke procese koji se odvijaju nakon Opštih izbora iz prošle godine mogu reći da sam optimista i da vjerujem da smo na dobrom putu da prevaziđemo krizu koju ste pomenuli, jer su na državnom nivou odgovornost za formiranje vlasti preuzele političke partije i lideri koji su pokazali političke volju da se postojeće stanje promjeni nabolje u pravcu ostvarivanja tih ciljeva. Kada se uzme u obzir i novi pristup EU prema BiH gdje se fokus sa političkih tema, prebacio na ekonomsko – socijalne teme, nesumnjivo je da dolaze bolja vremena, jer će to podrazumijevati pokretanje procesa u državi i društvu (usvajanje od strane PSBIH izjave Predsjedništva BiH o opredijeljenosti političkih lidera u BiH za preduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji) koji će obuhvatiti stukturalne reforme na svim nivoima, što bi na kraju trebalo da omogući bolji i kvalitetniji život za sve građane BiH.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (687)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s