Arhiva za 20. Aprila 2015.

avdija kovacevicPo popisu iz 1991. godine Općina Vareš je imala 22 203 stanovnika od čega Hrvata 41 %, Muslimana 30 %, Srba 17 % i Jugoslovena 12 %. Ukupna zaposlenost je bila cca 8.000 radnika, gdje je dominirala uposlenost u Rudniku i željezari Vareš i Vareš je već u to vrijeme stvarao pretpostavke da uđe u red razvijenih općina, što je za opće jugoslovenske prilike bila golema stvar…..Danas Vareš po preliminarnim rezultatima ima 9556 stanovnika, u čijoj strukturi dominiraju Bošnjaci sa cca 60 %. Zaposleno je 1509 građana, nezaposleno je 1311 građana i ukupan broj penzionera je 2228…..Razvoj individualne poljoprivredne proizvodnje je četvrta ili prva među četiri strateške politike općine Vareš i mi u tom pravcu očekujemo snažan razvoj ove industrijske grane.Naravno da u tom smislu očekujemo i pomoć Države kroz mjere poticaja, što bi afirmisalo rad malih obiteljskih farmi, s ciljem proizvodnje zdrave hrane, za kojom BH tržište naprosto plače…..Turizam je među četiri strateške politike razvoja općine Vareš i naše mogućnosti u tom smislu su velike i neslućene. Posebno kada je u pitanju zdravstveni turizam za koje Vareš ima najbolje pretpostavke u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Stoga koristim priliku da i Vas pozovem da pozovete potencijalne investitore da dođu u Vareš i da ulože svoja sredstva, jer je sigurno da ih neće uzalud utrošiti…..

Gospodine načelniče! Hoćete li podsjetiti moje čitatelje na Vareš iz 1991. godine, kako u demografskom, tako i u pogledu stepena privrednog razvoja tog poznatog bh. rudarskog gradića?

 vares-logoKOVAČEVIĆ: Vareš je općina koja je smještena na četrdeset drugom kilometru sjeverozapadno od Sarajeva. Površina joj je ukupno 394 km2 i u ukupnoj površini visoke šume zauzimaju cca 60% površine općine. Po popisu iz 1991. godine Općina Vareš je imala 22 203 stanovnika od čega Hrvata 41 %, Muslimana 30 %, Srba 17 % i Jugoslovena 12 %. Ukupna zaposlenost je bila cca 8.000 radnika, gdje je dominirala uposlenost u Rudniku i željezari Vareš i Vareš je već u to vrijeme stvarao pretpostavke da uđe u red razvijenih općina, što je za opće jugoslovenske prilike bila golema stvar.

A kako izgleda Vareš danas? Koliko ima stanovnika i koliko njih je zaposleno?

 KOVAČEVIĆ: Danas Vareš po preliminarnim rezultatima ima 9556 stanovnika, u čijoj strukturi dominiraju Bošnjaci sa cca 60 %. Zaposleno je 1509 građana, nezaposleno je 1311 građana i ukupan broj penzionera je 2228.

Šta je, zapravo, uzrokovalo da se Vareš  danas nalazi u takvom stanju?

 KOVAČEVIĆ: U prvom redu to je rat i ratna dešavanja, čija je ukupna šteta procijenjena na cca 297 miliona USD, a nakon toga slobodan sam kazati da je to bila privatizacija društvenih preduzeća, koja je bila sve, samo ne pravična i poštena.

 Nedavno vam je čak i račun bio blokiran. Da li je taj problem već riješen i kako, eventualno?

KOVAČEVIĆ:08.01.2015 godine Porezna uprava F BiH je blokirala sve račune općine Vareš, zbog neplaćenih poreza i doprinosa u periodu 2002 – 2008 godina i nakon pregovora sa Poreznom upravom, potpisan je sporazum i svi računi su deblokirani 26.02.2015 godine. Protokol je potpisan na period od 5 godina, odnosno na 60 jednakih mjesečnih rata i mi ćemo svaki mjesec biti u obavezi da Poreznoj upravi uplaćujemo anuitet u iznosu od cca 80.000,00 KM.

Ponudili ste i ostavku. Da li je to rezultat Vaše procjene da je Vareš zaista u stanju beznađa?

 KOVAČEVIĆ:Ostavka je ponuđena 20.01.2015 godine, kao čin odgovornosti i moralnog digniteta. Moja malenkost nije doprinijela ovako lošem stanju, jer sam dužnost primio 16.11.2012 godine, ali se smatram odgovornim jer sistem na ovaj način ne može više da funkcioniše.

Šta je u ovom trenutku rješenje za sanaciju ekonomsko-socijalnog stanja Općine?

 KOVAČEVIĆ:Bezuvjetna pomoć većih nivoa vlasti i to: Kantona, Federacije i države BiH. Pomoć bi se ogledala u dodjeli sredstava za sanaciju općinskog budžeta, davanje garancija za jak i golem investicioni kredit, vraćanje nadležnosti Općini Vareš nad upravljanjem i gazdovanjem javnim dobrom, a u prvom redu šumom i vraćanje nepravično skinutih indirektnih poreza općini Vareš u iznosu od 294.000,00 KM, na godišnjem nivou. Ako se ovaj iznos stavi u proporciju sadašnjeg budžeta općine Vareš, koji iznosi cca 2.227.000,00 KM, onda se vidi koliko su to značajna sredstva.

vares

Da li ste trazili pomoć od Države, Entiteta ili Kantona?

 KOVAČEVIĆ:Naravno i to više puta i stalno to ponavljamo svakim danom na sve Zakonom dozvoljene načine.

 A postoji li ikakva šansa da se pravnim putem poniste barem neke od privatizacija koje su uništile varešku privredu?

 KOVAČEVIĆ:Po meni, postoje. Međutim to nije više nadležnost lokalne zajednice, odnosno općine, to je nadležnost Kantona, Federacije i Agencija za privatizaciju. Nadalje, to je nadležnost i pravosudnih organa države BiH  i mi smo u tom kontekstu već više puta tražili da se pristupi reviziji privatizacije u Varešu, međutim još uvijek nemamo nikakav odgovor po tom pitanju.

Valjda nije sve tako ni crno u Varešu. Naime, 19. februara ove godine održana je edukacija od strane stručne službe firme „Pronatura“ o temi stanje Plantažnih zasada maline. Da li je uzgoj malina jedna od mogućih privrednih aktivnosti koji bi koliko-toliko ublažili ekonomsko-socijalno stanje Općine?

 KOVAČEVIĆ:Razvoj individualne poljoprivredne proizvodnje je četvrta ili prva među četiri strateške politike općine Vareš i mi u tom pravcu očekujemo snažan razvoj ove industrijske grane.Naravno da u tom smislu očekujemo i pomoć Države kroz mjere poticaja, što bi afirmisalo rad malih obiteljskih farmi, s ciljem proizvodnje zdrave hrane, za kojom BH tržište naprosto plače.

Kakva je situacija sa turističkom privredom? Postoje li resursi i kapaciteti za njen razvoj?

 KOVAČEVIĆ:Turizam je među četiri strateške politike razvoja općine Vareš i naše mogućnosti u tom smislu su velike i neslućene. Posebno kada je u pitanju zdravstveni turizam za koje Vareš ima najbolje pretpostavke u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Stoga koristim priliku da i Vas pozovem da pozovete potencijalne investitore da dođu u Vareš i da ulože svoja sredstva, jer je sigurno da ih neće uzalud utrošiti.

jezero mala rijeka

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

 KOVAČEVIĆ:Hvala Vama i svako dobro Vam želim.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (674)

vrbas-miso