Arhiva za April, 2015

Prvi maj

Posted: 30. Aprila 2015. in Intervjui

sdbih

Prvi maj – Međunarodni praznik rada obilježava se uvijek sa ciljem da se ukaže pažnja javnosti na radnička prava i položaj onih koji daju najveći doprinos u ekonomskom razvoju jedne zemlje. Ovu priliku koristimo da ponovo istaknemo da danas u našoj domovini egzistira pola miliona nezaposlenih, 300.000 penzionera koji žive na ivici egzistencije, te na proces produbljivanja socijalnih razlika. Preko milion BH građana nema razloga za slavlje jer im prihodi ne omogućavaju život dostojan čovjeka.

Položaj radnika u svijetu se generalno pogoršava kao posljedica ekspanzije i promjena  globalne ekonomije,  težnje kapitalista za maksimiranjem profita i smanjenja troškova proizvodnje procesom efektivizacije proizvodnog procesa.  Radnici se sve više i više dovode u najamni položaj, zbog čega im se nude podanički Zakoni o radu i radnom odnosu te  rast plata ne prati rast realnih  troškova života.

Ovakva kretanja zahtjevaju od radnika odlučniju borbu za svoja prava i bolju organizovanost kroz stvaranja zajedničkih interesnih sindikalnih organizacija na području cijele BiH. Sve dok ih politika bude dijelila, njihov  rad će biti obezvređen, postajući lak plijen onih koji su ranijom privatizacijom i kriminalom uništili brojne privredne subjekte.

Apatija u kojoj se danas nalazi radnička klasa BiH nema opravdanja. Pozivamo ih da u ime svoje djece i budućih naraštaja uzmu  veću odgovornost i veće učešće u vlasništvu dioničkog kapitala preduzeća gdje bi bili više pitani kad je riječ o  poslovnim strategijama i planiranju.   Članovi naše stranke će Prvi maj obilježiti tradicionalnim učešćem   u protestnim povorkama širom evrpskih metropola.
Predsjedništvo Stranke Dijaspore Bosne i Hercegovine