Arhiva za 6. Marta 2015.

udik logo                                               Udruženje za Društvena Istraživanja i Komunikacije

Sarajevo, 07.03.2015

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ONE SU SE BORILE ZA PRAVA, A NE ZA KARANFIL

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) će 07. marta 2015. godine od 12:00h do 12:30h obilježiti Osmi mart ispred Katedrale Presveta Srca Isusova, na Trgu fra Grge Martića, u Sarajevu.

Akcija je posvećena ženama koje su se borile za ženska prava u Bosni i Hercegovini, a ne za karanfil. Pitanje ženskih prava treba osnaživati, a imena borkinja za ženska prava ne treba zanemariti, pogotovo onih koje su se borile za ista prava na našim prostorima. Da nije bilo tih žena, danas ne bih mogli govoriti o ženskim ljudskim pravima u zajednici.

Akcijom „One su se borile za prava, a ne za karanfil“ želimo da podsjetimo javnost kako u državnim institucijama tako i u društvu i danas imamo neravnopravnost  rodova i spolova.

Mi kao civilno društvo imamo moralnu obavezu da se što više bavimo ovim pitanjem, i radimo na riješenju istog.

KOORDINACIONI ODBOR