Arhiva za 14. Februara 2015.

sdbih

Izjava direktorice Agencije za bankarstvo RS-a  Slavice Injac, povodom gašenja Bobar banke i sumnji u stabilnost banaka, gdje je građanima poručeno da bi sami trebali paziti na poslovanje banaka  je udar na temelje bankarskog i finansijskog sistema manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i države u cjelini.  Nedopustivo je  da direktorica nadzorne agencije koja kontroliše stabilnost bankarskog sistema najotvorenije poručuje korisnicma finansijskih usluga da sami vode računa o poslovanju svojih banaka, tako što će dodatno obrazovati, ili tragati za informacijama.

Kao najodgovorniji službenik Agencije,  čiji su zadaci izmedu ostalih  izdavanje dozvola za osnivanje i rad banaka, nadziranje njihovog rada i preduzimanje odgovarajućih mjera, te oduzimanje dozvola za rad banaka, Slavica Injac je u pitanje dovela zaštitu i kredibilitet povjerenja građana i potrošača kao korisnika finansijskih usluga u bankarskom sistemu.

Zakonom o Agenciji za bankarstvo RS predviđeno da je Agencija upravo osnovana radi uređenja i kontrole bankarskog sistema????

Ovakva izjava nije ništa drugo nego bježanje Agencije i njenog rukovodstva od odgovornosti za stečaj Bobar banke.  Zašto Agencija nije još uvijek dala odgovor kako i kada je pet miliona eura nestalo iz trezora bijeljinske Bobar banke? Slavica Injac nije dala odgovor zašto je Agencija za bankarstvo RS-a, kao jedan od regulatora finansijskog tržišta uvela prinudnu upravu tek u oktobru 2014, iako su u posljednje dvije godine intenzivno kontrolirali rad Bobar banke i bili upoznati sa stanjem.

Nepravovremenom reakcijom i svaljivanjem odgovornosti na građane  Agencija je je dovela u sumnju kredibilitet ove institucije  gdje  se stvara utisak da se  pojedine stvari žele zataškati  a odgovorni izbjeći procesuiranje.  

Tome doprinosi i pasivan odnos ministra finansija RS Zorana Tegeltije koji je tokom rasprave u parlamentu RS-a istakao da je  više  važno da se spriječi stvaranje  jedinstvene supervizije u finansijskom sektoru na području cijele BiH jer se” vlasti Republike Srpske deset godina bore sa predstavnicima međunarodne zajednice da ne dođe do objedinjavanja supervizije u ovom sektoru”.

Za Zorana Tegeteliju je manje važno  utvrđivanje odgovornosti  stečajne likvidacije   Bobar banke !  Objedinjavanjem supervizije u finansijskom sektoru obezbjedila bi se bolja kontrola rada banaka ali i zaštita štediša, što Tegeltiji  oćito nije u interesu!

Predsjedništvo Stranke Dijaspore Bosne i Hercegovine