Arhiva za 6. Februara 2015.

PLU subotu, 7. februara 2015. godine u Travniku Svečana akademija povodom obilježavanja 23-će godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige BiH

Savez udruženja boraca Patriotske lige općina SBK 7. februara 2015. godine u Centru za kulturu općine Travnik, sa početkom u 13,00 sati organizuje svečanu akademiju u sklopu obilježavanja Dvadesettreće godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine. U 12,30 sati planirana je posjeta Centralnom šehidskom mezarju.

Organizator poziva građane da se pridruže obilježavanju ovog događaja, koji spada među najznačajnije u periodu od jula 1991. do kraja februara 1992. godine u pripremama odbrane Bosne i Hercegovine.

U veoma složenim okolnostima Patriotska liga Bosne i Hercegovine formirana je 10. juna. 1991. godine, a stala je u odbranu svoje zemlje sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije i djelovala sve do 9-tog. odnosno 15. aprila 1992. godine, kada ulazi u sastav Armije R BiH.

Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7. i 8. februara 1992. godine u Mehuriću kod Travnika. Ovo Savjetovanje je jezgro softvera koji je razrađivao sistem odbrane naroda, narodnosti i građana Republike Bosne i Hercegovine od nadolazeće agresije.

Učesnici Savjetovanja: Karišik Meho – Kemo, komandant Štaba PL R BiH, Aganović Zihnija – Aga, Bilajac Rifat – Čiča, Čengić Hasan – Čenga, Hafizović Halid – Hafiz, Halilović Sefer – Halil, Hodžić Mehdin – Senad – Crni Labud, Hubo Hajrudin – Edo, Jandrić Omer – Omer, Karavelić Vahid – Vaha, Merdan Džemal – Brko, Osmanagić Hajrudin – Mujo, Suljević Zićro – Stari i Šaronjić Atif – Emir.

Na Savjetovanju je donesena Direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno Direktivi i uputama Glavnog štaba PL R BiH u zoni odgovornosti regionalnih štabova intenzivira se rad na formiranju novih jedinica i obuka njihovih pripadnika.

Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kako bi se obezbjedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na državnoj teritoriji BiH.